Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Кримінально-процесуальний кодекс України

Кодекс України № 1001-05 от 28.12.1960

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 12

   Вказівки прокурора  в  кримінальних  справах,  які  дані
відповідно до правил, встановлених цим Кодексом, обов'язкові для
начальника слідчого відділу. Оскарження цих вказівок вищестоящому
прокуророві не зупиняє їх виконання.
( Кодекс доповнено  статтею 114-1 згідно з Указом ПВР від
18.01.66 )
 
   Стаття 115. Затримання слідчим підозрюваного у вчиненні
         злочину
 
   Слідчий вправі затримати і допитати особу, підозрювану у
вчинені злочину, за підставами і в порядку, передбаченими статтями
106, 106-1 і 107 цього Кодексу.
   Затримання підозрюваного у вчиненні злочину співробітника
кадрового складу розвідувального органу України при виконанні ним
службових обов'язків здійснюється тільки в присутності офіційних
представників цього органу.
( Стаття 115 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 3084-IX
( 3084-09 ) від 16.02.78, N 6834-X ( 6834-10 ) від 16.04.84,
Законом N 3111-III ( 3111-14 ) від 07.03.2002 )
 
   Стаття 116. Місце провадження досудового слідства
 
   Досудове слідство провадиться в тому районі, де вчинено
злочин. Коли місце вчинення злочину невідоме, а також з метою
найбільш швидкого і повного розслідування його, слідство може
провадитися за місцем виявлення злочину або за місцем перебування
підозрюваного, обвинуваченого, або за місцем перебування більшості
свідків чи за визначенням прокурора.
   Слідчий, встановивши, що дана справа йому не підслідна,
зобов'язаний провести всі невідкладні дії, після чого передає
справу прокуророві для направлення її за підслідністю.
( Стаття 116 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84, із Законом N 1125-IV ( 1125-15 ) від
11.07.2003 )
 
   Стаття 117. Розв'язання спорів про підслідність
 
   Спір про підслідність між слідчими в межах одного й того ж
району розв'язує районний прокурор, між слідчими транспортної
прокуратури, що діє на правах районної або міської прокуратури, -
транспортний прокурор, який діє на правах районного, міського
прокурора.
   Спір про підслідність між слідчими різних районів Автономної
Республіки Крим, області розв'язує прокурор Автономної Республіки
Крим,  прокурор  області,  між  слідчими різних транспортних
прокуратур, що діють на правах районних, міських прокуратур, -
транспортний прокурор, який діє на правах прокурора області, між
слідчими різних районів міста - прокурор міста Києва, міський
прокурор або їх заступники.
   Якщо справу порушено в декількох районах або містах різних
областей, спір про підслідність розв'язує Генеральний прокурор
України або його заступник.
( Стаття 117 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84, Законом N 2857-XII ( 2857-12 ) від
15.12.92 )
 
   Стаття 118. Окремі доручення
 
   Слідчий має право провадити слідчі дії в інших слідчих
районах  і вправі доручити провадження цих дій відповідному
слідчому або органу дізнання, які зобов'язані це  доручення
виконати в десятиденний строк.
   У межах міста або району, хоч і поділеного на кілька слідчих
дільниць, слідчий зобов'язаний особисто провадити всі слідчі дії.
 
   Стаття 119. Провадження слідства в справі декількома
         слідчими
 
   Якщо розслідування особливо складної  справи  доручається
декільком  слідчим, то про це зазначається в постанові про
порушення справи або виноситься окрема постанова. Один з цих
слідчих  призначається старшим, він приймає справу до свого
провадження і безпосередньо керує діями інших слідчих.
   Постанова про  призначення  в  справі  декількох слідчих
оголошується обвинуваченому.
 
   Стаття 120. Строки досудового слідства
 
   Досудове  слідство  у кримінальних справах повинно бути
закінчено протягом двох місяців. В цей строк включається час з
моменту  порушення  справи  до направлення її прокуророві з
обвинувальним висновком чи постановою про передачу справи до суду
для розгляду питання про застосування примусових заходів медичного
характеру або до закриття чи зупинення провадження в справі. Цей
строк  може  бути  продовжено  районним, міським прокурором,
військовим прокурором армії, флотилії, з'єднання, гарнізону та
прирівняним до них прокурором у разі неможливості закінчити
розслідування - до трьох місяців. 
   В  особливо складних справах строк досудового слідства,
встановлений  частиною  1 цієї статті, може бути продовжено
прокурором  Автономної  Республіки  Крим, прокурором області,
прокурором міста Києва, військовим прокурором округу, флоту і
прирівняним до них прокурором або їх заступниками на підставі
мотивованої постанови слідчого - до шести місяців.
   Далі продовжувати строк досудового слідства можуть лише у
виняткових  випадках  Генеральний  прокурор України або його
заступники.
   При поверненні  судом справи для провадження додаткового
слідства, а також відновленні закритої справи строк додаткового
слідства  встановлюється прокурором, який здійснює нагляд за
слідством, в межах одного місяця з моменту прийняття справи до
провадження. Дальше продовження зазначеного строку провадиться на
загальних підставах.
   Правила, викладені в цій статті, не поширюються на справи, в
яких не встановлено особу, що вчинила злочин. Перебіг строку
слідства в таких справах починається з дня встановлення особи, яка
вчинила злочин.
( Стаття 120 в редакції Закону N 1960-XII ( 1960-12 ) від
10.12.91, із змінами, внесеними згідно із Законами N 2857-XII
( 2857-12 ) від 15.12.92, N 3351-XII ( 3351-12 ) від 30.06.93,
N 658-IV ( 658-15 ) від 03.04.2003 )
 
   Стаття 121. Недопустимість розголошення даних досудового
         слідства
 
   Дані досудового слідства можна оголосити лише з дозволу
слідчого або прокурора і в тому обсягу, в якому вони визнають
можливим.
   У необхідних  випадках  слідчий  попереджає  свідків,
потерпілого,  цивільного  позивача,  цивільного  відповідача,
захисника, експерта, спеціаліста, перекладача, понятих, а також
інших осіб, які присутні при провадженні слідчих дій,  про
обов'язок не розголошувати без його дозволу даних досудового
слідства. Винні в розголошенні даних досудового слідства несуть
кримінальну відповідальність за статтею 387 Кримінального кодексу
України.
( Стаття 121 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84, Законом N 2670-III ( 2670-14 ) від
12.07.2001 )
 
   Стаття 122. Порядок роз'яснення прав потерпілому
 
   Слідчий, визнавши особу потерпілою від злочину, роз'яснює їй
її права, передбачені статтею 49 цього Кодексу, відмічає про це в
постанові, що засвідчується підписом потерпілого.
   У випадках,  коли  злочином  завдана  майнова  шкода
громадянинові, підприємству, установі чи організації, слідчий
роз'яснює  потерпілому  і його представникові право заявляти
цивільний позов, про що відмічає в протоколі допиту або направляє
потерпілому письмове повідомлення, копію якого приєднує до справи.
( Стаття 122 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84 )
 
   Стаття 123. Визнання цивільним позивачем
 
   Якщо в справі заявлено цивільний позов, слідчий зобов'язаний
скласти мотивовану постанову про визнання потерпілого цивільним
позивачем або про відмову в цьому.
   Про винесення постанови повідомляється цивільний позивач або
його представник. У разі явки цивільного позивача або його
представника йому роз'яснюються права, передбачені статтею 50
цього  Кодексу, про що робиться відмітка на постанові, яка
засвідчується підписом цивільного позивача чи його представника.
 
   Стаття 124. Притягнення як цивільного відповідача
 
   Визнавши необхідним притягти в справі цивільного відповідача,
слідчий виносить мотивовану постанову. Постанова оголошується
цивільному відповідачеві або його представникові. При цьому йому
роз'яснюються права, передбачені статтею 51 цього Кодексу, про що
робиться відмітка на постанові, яка  засвідчується  підписом
цивільного відповідача або його представника.
 
   Стаття 125. Обов'язок забезпечення цивільного позову і
         передбаченої законом конфіскації майна
 
   Слідчий за клопотанням цивільного позивача або з  своєї
ініціативи зобов'язаний вжити заходів до забезпечення заявленого в
кримінальній справі цивільного позову, а також можливого  в
майбутньому цивільного позову, склавши про це постанову.
   В справах про  злочини,  за  які  кримінальним  законом
передбачена  конфіскація  майна,  слідчий  зобов'язаний вжити
необхідних заходів до забезпечення виконання вироку в частині
можливої конфіскації майна, склавши про це постанову.
 
   Стаття 126. Порядок забезпечення цивільного позову і
         можливої конфіскації майна
 
   Забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна
провадиться шляхом накладення арешту на вклади, цінності та інше
майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за
законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади,
цінності та інше майно не знаходилось, а також шляхом вилучення
майна, на яке накладено арешт. Накладення арешту на вклади
зазначених осіб проводиться виключно за рішенням суду.
   Майно, на яке накладено арешт, описується і може  бути
передане  на  зберігання  представникам підприємств, установ,
організацій або членам родини обвинуваченого чи іншим особам.
Особи, яким передано майно, попереджаються під розписку про
кримінальну відповідальність за його незбереження.
   Не підлягають  описові  предмети  першої  потреби,  що
використовуються особою, у якої проводиться опис, і членами її
родини. Перелік цих предметів визначено в Додатку до Кримінального
кодексу України ( 2002-05 ).
   Арешт майна  і передача його на зберігання оформляються
протоколом, який підписується особою, що проводила опис, понятими
і особою, яка прийняла майно на зберігання. До протоколу додається
підписаний цими особами опис переданого на зберігання майна.
   Для встановлення  вартості  описаного майна в необхідних
випадках запрошується спеціаліст, який також підписує протокол і
опис майна з його оцінкою.
   Накладення арешту на майно скасовується постановою слідчого,
коли в застосуванні цього заходу відпаде потреба.
( Стаття 126 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84; Законом N 2631-IV ( 2631-15 ) від
02.06.2005 )
 
   Стаття 127. Залучення понятих
 
   При провадженні обшуку, виїмки, огляду, пред'явленні осіб і
предметів для впізнання, відтворенні обстановки і обставин події,
опису майна обов'язкова присутність не менше двох понятих.
   До участі у проведенні освідування поняті  можуть  бути
залучені у разі, якщо слідчий визнає це за необхідне.
   Як поняті запрошуються особи, не заінтересовані в справі.
Понятими  не  можуть  бути потерпілий, родичі підозрюваного,
обвинуваченого і потерпілого, працівники органів дізнання  і
досудового слідства.
   Поняті, присутні при провадженні зазначених вище слідчих дій,
засвідчують своїми підписами відповідність записів у протоколі
виконаним діям.
   Зауваження понятого  з  приводу  проведених  слідчих дій
підлягають обов'язковому занесенню до протоколу.
   За наявності відповідних підстав поняті мають право на
забезпечення безпеки шляхом застосування заходів, передбачених
законами України.
( Стаття 127 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84, Законами N 2857-XII ( 2857-12 ) від
15.12.92, N 1381-XIV ( 1381-14 ) від 13.01.2000 )
 
   Стаття 128. Залучення перекладача
 
   У випадках, передбачених статтею 19 цього Кодексу, слідчий
при провадженні слідчих дій запрошує перекладача.
   Перекладач повинен з'явитися за викликом слідчого і зробити
повно і точно доручений йому переклад.
   Слідчий роз'яснює перекладачеві його обов'язки і попереджає
про кримінальну відповідальність за відмову виконати обов'язки
перекладача, а також за завідомо неправильний переклад, про що
відбирає від нього підписку.
   Перекладач за наявності відповідних підстав має право на
забезпечення безпеки шляхом застосування заходів, передбачених
законами України.
   Правила цієї статті поширюються на особу, запрошену до участі
в процесі для роз'яснення знаків німого або глухого.
( Стаття 128 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1381-XIV
( 1381-14 ) від 13.01.2000 )
 
   Стаття 128-1. Участь спеціаліста при проведенні слідчих дій
 
   У необхідних випадках для участі у проведенні слідчої дії
може  бути  залучений спеціаліст, який не заінтересований в
результатах справи. Виклик слідчим спеціаліста є обов'язковим для
керівника  підприємства,  установи чи організації, де працює
спеціаліст.
   Спеціаліст зобов'язаний: з'явитися на виклик; брати участь у
проведенні слідчої дії, використовуючи свої спеціальні знання і
навики для сприяння слідчому у виявленні, закріпленні та вилученні
доказів; звертати увагу слідчого на обставини, пов'язані  з
виявленням та закріпленням доказів; давати пояснення з приводу
спеціальних питань, які виникають при проведенні слідчої дії.
   Спеціаліст  вправі:  звертатися  з  дозволу слідчого із
запитаннями до осіб, які беруть участь у проведенні слідчої дії;
робити заяви, пов'язані з виявленням, закріпленням і вилученням
доказів. Спеціаліст за наявності відповідних підстав має право на
забезпечення безпеки шляхом застосування заходів, передбачених
законами України.
   Перед початком слідчої дії, в якій бере участь спеціаліст,
слідчий пересвідчується в особі та компетентності спеціаліста,
з'ясовує його стосунки з обвинуваченим і потерпілим та роз'яснює
спеціалістові його права і обов'язки. Про виконання слідчим цих
вимог зазначається у протоколі слідчої дії.
   В разі відмови або ухилення спеціаліста від виконання своїх
обов'язків слідчий повідомляє про це адміністрацію підприємства,
установи чи організації за місцем  роботи  спеціаліста  або
громадську організацію для відповідного реагування.
( Кодекс доповнено статтею 128-1 згідно з Указом ПВР N 117-VIII
( 117-08 ) від 30.08.71; із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР
N 6834-X ( 6834-10 ) від 16.04.84, Законом N 1381-XIV ( 1381-14 )
від 13.01.2000 )
 
   Стаття 129. Розгляд клопотань слідчим
 
   Клопотання підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, а
також потерпілого і його представника, цивільного  позивача,
цивільного  відповідача  або  їх представників про виконання
будь-яких слідчих дій слідчий зобов'язаний розглянути в строк не
більше  трьох  діб  і задовольнити їх, якщо обставини, про
встановлення яких заявлені клопотання, мають значення для справи.
   Про результати розгляду клопотання повідомляється особа, яка
заявила клопотання. Про повну або часткову відмову в клопотанні
складається мотивована постанова.
( Стаття 129 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 117-VIII
( 117-08 ) від 30.08.71, N 6834-X ( 6834-10 ) від 16.04.84;
Законом N 3780-XII ( 3780-12 ) від 23.12.93 )
 
   Стаття 130. Постанова слідчого і прокурора
 
   Про рішення,  прийняті  слідчим  або прокурором під час
провадження досудового слідства у випадках, зазначених у цьому
Кодексі, а також у випадках, коли це визнає за необхідне слідчий
або прокурор, складається мотивована постанова.
   У постанові зазначається місце і час її складання, посада
особи, що виносить постанову, її прізвище, справа, в  якій
провадиться слідство, і обгрунтування прийнятого рішення, а також
стаття цього Кодексу, на підставі якої прийнято рішення.
 
             Г л а в а 12
 
    ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ОБВИНУВАЧЕННЯ І ДОПИТ ОБВИНУВАЧЕНОГО
 
   Стаття 131. Притягнення як обвинуваченого
 
   Коли є досить доказів, які вказують на вчинення злочину
певною  особою,  слідчий  виносить  мотивовану постанову про
притягнення цієї особи як обвинуваченого.
 
   Стаття 132. Постанова про притягнення як обвинуваченого
 
   У постанові про притягнення як обвинуваченого повинно бути
зазначено: хто склав постанову; місце і час її складання; назву
справи; прізвище, ім'я та по батькові обвинуваченого, день, місяць
та рік його народження; злочин, у вчиненні якого обвинувачується
дана особа, час, місце та інші обставини вчинення злочину,
наскільки вони відомі слідчому, і стаття кримінального закону,
якою передбачений цей злочин.
   Коли обвинувачений  притягається  до  відповідальності за
вчинення декількох злочинів, що підпадають під ознаки різних
статей кримінального закону, в постанові про притягнення як
обвинуваченого повинно бути вказано, які саме дії ставляться
обвинуваченому в вину по кожній з цих статей.
   Копія постанови негайно надсилається прокуророві.
 
   Стаття 133. Строк пред'явлення обвинувачення
 
   Обвинувачення повинно бути пред'явлено не пізніше двох днів з
моменту винесення слідчим постанови про притягнення даної особи як
обвинуваченого і в усякому разі не пізніше дня явки обвинуваченого
або його приводу.
 
   Стаття 134. Порядок виклику обвинуваченого
 
   Обвинувачений викликається  до  слідчого  по  телефону,
телефонограмою,  телеграмою  або  повісткою,  яка  вручається
обвинуваченому під розписку, з зазначенням часу вручення.
   В разі тимчасової відсутності обвинуваченого повістка для
передачі йому вручається під розписку кому-небудь з дорослих
членів сім'ї, які разом з ним проживають, житлово-експлуатаційній
організації або адміністрації за місцем його роботи.

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner