Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Кримінально-процесуальний кодекс України

Кодекс України № 1001-05 от 28.12.1960

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 16

і предмети, що пред'являються  для  впізнання,  і  докладно
вказуються ознаки, за якими впізнаючий впізнав особу чи предмет.
   У разі проведення впізнання за правилами, встановленими
частиною четвертою статті 174 цього Кодексу, в протоколі, крім
відомостей, передбачених цією статтею, обов'язково зазначається
те, що впізнання проводилося поза візуальним спостереженням того,
кого  впізнають,  а також вказуються всі обставини і умови
проведення такого впізнання.
   Протокол підписують всі особи, що брали участь у проведенні
впізнання, поняті і слідчий. До протоколу додаються фотознімки,
якщо  особи  або  предмети, пред'явлені для впізнання, були
сфотографовані.
( Стаття 176 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1381-XIV
( 1381-14 ) від 13.01.2000 )
 
             Г л а в а 16
 
             ОБШУК І ВИЇМКА
 
   Стаття 177. Підстави для проведення обшуку та порядок
         надання згоди на його проведення
 
   Обшук проводиться в тих випадках, коли є достатні підстави
вважати, що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним
шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для
встановлення істини в справі чи забезпечення цивільного позову,
знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.
 
   Обшук проводиться також і в тому випадку, коли є достатні
дані про те, що в певному приміщенні або місці знаходяться
розшукувані особи, а також трупи чи тварини.
 
   Обшук проводиться за вмотивованою постановою слідчого  з
санкції прокурора чи його заступника, за винятком житла чи іншого
володіння особи.
 
   У невідкладних випадках обшук, за винятком житла чи іншого
володіння особи, може бути проведений без санкції прокурора, але з
наступним повідомленням прокурора в добовий строк про проведений
обшук та його результати.
 
   Обшук житла  чи  іншого  володіння  особи,  за винятком
невідкладних випадків, проводиться лише за вмотивованою постановою
судді. При необхідності провести обшук слідчий за погодженням з
прокурором звертається з поданням до судді за місцем провадження
слідства. Суддя негайно розглядає подання і матеріали справи, а у
разі необхідності вислуховує слідчого, прокурора і за наявності
підстав виносить постанову про проведення обшуку чи постанову про
відмову в проведенні обшуку. Постанова судді про проведення обшуку
оскарженню  не підлягає. На постанову  судді про відмову в
проведенні обшуку протягом трьох діб з дня її винесення прокурором
може бути подана апеляція до апеляційного суду.
 
   У невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя та
майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у
вчиненні злочину, обшук житла чи іншого володіння особи може бути
проведено без постанови судді. При цьому в протоколі зазначаються
причини, що обумовили проведення обшуку без постанови судді.
Протягом доби з моменту проведення цієї дії слідчий направляє
копію протоколу обшуку прокуророві.
( Стаття 177 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84; в редакції Закону N 2533-III ( 2533-14 )
від 21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )
 
   Стаття 178. Підстави для проведення виїмки та порядок
         надання згоди на її проведення
 
   Виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети
чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної
особи чи в певному місці.
 
   Виїмка проводиться за вмотивованою постановою слідчого.
 
   Виїмка документів, що становлять державну та/або банківську
таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в
порядку, погодженому з керівником відповідної установи.
 
   Примусова виїмка із житла чи іншого володіння особи, а також
виїмка документа виконавчого провадження проводиться лише за
вмотивованою  постановою судді, яка виноситься з додержанням
порядку, встановленого частиною п'ятою статті 177 цього Кодексу.
( Стаття 178 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84; в редакції Закону N 2533-III ( 2533-14 )
від 21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001; із змінами,
внесеними  згідно  із Законами N 2922-III ( 2922-14 ) від
10.01.2002, N 2252-IV ( 2252-15 ) від 16.12.2004, N 3538-IV
( 3538-15 ) від 15.03.2006 )
 
   Стаття 179. Обов'язковість видачі предметів і документів
 
   Посадові особи  і громадяни не мають права відмовлятися
пред'явити або видати документи чи їх копії або інші предмети, які
вимагає слідчий під час обшуку і виїмки.
   Видача і огляд документів, що містять дані, які становлять
державну та/або банківську таємницю, провадяться з додержанням
існуючих  правил,  що  забезпечують охорону державної та/або
банківської таємниці.
( Стаття 179 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2922-III
( 2922-14 ) від 10.01.2002 )
 
   Стаття 180. Час проведення обшуку і виїмки
 
   Обшуки і виїмки,  крім  невідкладних  випадків,  повинні
провадитись удень.
 
   Стаття 181. Особи, в присутності яких провадяться обшук і
         виїмка
 
   Обшук і виїмка провадяться в присутності двох понятих і
особи, яка займає дане приміщення, а при відсутності її -
представника житлово-експлуатаційної організації або місцевої Ради
народних депутатів.
   Обшук і виїмка в приміщеннях, що їх займають підприємства,
установи  і  організації,  провадяться  в  присутності  їх
представників. Під час обшуку по  можливості  повинна  бути
забезпечена присутність обшукуваного або повнолітнього члена його
родини, а при необхідності - також і потерпілого.
   Обшукуваним, понятим і відповідним представникам повинно бути
роз'яснено їх право бути присутніми при всіх діях слідчого і
робити заяви з приводу цих дій; ці заяви підлягають занесенню до
протоколу.
( Стаття 181 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84 )
 
   Стаття 182. Умови проведення обшуку і виїмки в приміщеннях
         дипломатичних представництв
 
   У приміщеннях, що їх займають дипломатичні представництва, а
також  в  приміщеннях,  де  проживають  члени  дипломатичних
представництв та їх сім'ї, які користуються правом дипломатичної
недоторканності, обшук і виїмку можна провадити лише за згодою
дипломатичного представника.
   Про згоду дипломатичних представників на обшук або виїмку
робиться запит через Міністерство закордонних справ України.
   Обшук і  виїмка  в  зазначених  приміщеннях  провадяться
обов'язково в присутності прокурора і представника Міністерства
закордонних справ.
 
   Стаття 183. Порядок проведення обшуку і виїмки
 
   Перед обшуком або виїмкою слідчий  пред'являє  постанову
особам, що займають приміщення, або представникові підприємства,
установи чи організації, де проводиться обшук або виїмка, і
пропонує їм видати зазначені в постанові предмети або документи, а
також вказати місце, де переховується злочинець. У разі відмови
виконати  його вимоги слідчий проводить обшук або виїмку в
примусовому порядку. Якщо особи,  які  займають  приміщення,
відсутні,  постанова  про  проведення  обшуку  або  виїмки
пред'являється представникові житлово-експлуатаційної організації
або  місцевої  Ради  народних депутатів і обшук або виїмка
проводиться в їх присутності.
   Проводячи обшук,  слідчий  має право розкривати замкнені
приміщення і сховища, якщо володілець відмовляється їх відкрити.
При цьому слідчий повинен уникати не викликаних необхідністю
пошкоджень дверей, замків та інших предметів.
   Слідчий має  право  заборонити особам, що перебувають у
приміщенні під час обшуку або виїмки, а також особам, які під час
обшуку або виїмки увійшли в це приміщення, виходити з приміщення і
зноситись один з одним або з іншими особами до закінчення обшуку
чи виїмки.
   В необхідних випадках слідчий вправі залучати до участі в
проведенні  обшуку  працівників  органів внутрішніх справ та
відповідних спеціалістів.
( Стаття 183 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР від
18.01.66, N 6834-X ( 6834-10 ) від 16.04.84 )
 
   Стаття 184. Обшук особи та виїмка у неї предметів і
         документів
 
   За наявності підстав, передбачених частиною першою статті 177
цього Кодексу, з метою вилучення предметів і документів, які
можуть мати доказове значення і які знаходяться при певній особі,
слідчий може провести обшук особи чи виїмку у неї цих предметів
або документів.
 
   Обшук особи або виїмка у неї  предметів  і  документів
провадяться в порядку, передбаченому статтями 177 і 178 цього
Кодексу.
 
   Обшук особи та виїмка у неї предметів і документів можуть
бути проведені без постанови у таких випадках:
 
   1) при фізичному захопленні підозрюваного уповноваженими на
те особами, якщо є достатні підстави вважати, що затриманий має
при собі зброю або інші предмети, які становлять загрозу для
оточуючих, чи намагається звільнитися від доказів, які викривають
його чи інших осіб у вчиненні злочину;
 
   2) при затриманні підозрюваного;
 
   3) при взятті підозрюваного, обвинуваченого під варту;
 
   4) за наявності достатніх підстав вважати, що особа, яка
знаходиться в приміщенні, де проводиться обшук чи примусова
виїмка, приховує при собі предмети або документи, які мають
значення для встановлення істини в справі.
 
   Особи, які беруть участь у виконанні цих слідчих дій, повинні
бути однієї статі з особою, яку обшукують чи у якої проводиться
виїмка.
 
   Обшук співробітника кадрового складу розвідувального органу
України при виконанні ним службових обов'язків здійснюється тільки
в присутності офіційних представників цього органу.
( Стаття 184 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84; в редакції Закону N 2533-III ( 2533-14 )
від 21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001, із змінами,
внесеними згідно  із  Законом N 3111-III ( 3111-14 )  від
07.03.2002 )
 
   Стаття 185. Нерозголошення обставин особистого життя
         обшукуваних
 
   Під час обшуку або виїмки слідчий повинен вживати заходів до
того, щоб не були розголошені виявлені при цьому обставини
особистого життя обшукуваного та інших осіб, які проживають або
тимчасово перебувають у цьому приміщенні.
 
   Стаття 186. Вилучення предметів і документів
 
   При обшуку або виїмці можуть бути вилучені лише предмети і
документи, які мають значення для справи, а також цінності і майно
обвинуваченого або підозрюваного з метою забезпечення цивільного
позову або можливої конфіскації майна. Предмети і документи, які
вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх
відношення до справи.
   Всі документи і предмети, які підлягають вилученню, слідчий
повинен пред'явити понятим та іншим присутнім особам і перелічити
в протоколі обшуку або виїмки чи в доданому до нього опису з
зазначенням їх назви, кількості, міри, ваги, матеріалу, з якого
вони виготовлені, та індивідуальних ознак. У необхідних випадках
вилучені предмети і документи повинні бути на місці обшуку або
виїмки упаковані і опечатані.
   Копії вилучених документів за клопотанням власника, а також
інших осіб, які за законодавством мають право користуватися цими
документами,  можуть  бути надані слідчим під час вилучення
документів.  Копії  вилучених  документів  виготовляються  з
використанням копіювальної техніки, електронних засобів цих осіб
(за їх згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів
органів,  що  проводять вилучення, та засвідчуються підписом
слідчого і завіряються печаткою.
   У разі неможливості виготовлення копій вилучених документів
або встановлення їх власника під час вилучення слідчий вносить до
протоколу слідчої дії запис про клопотання щодо надання копій
документів і в десятиденний строк з дня вилучення документів надає
відповідним особам їх копії або виносить вмотивовану постанову про
відмову у видачі копій документів, яка може бути оскаржена
прокурору або до суду.
( Стаття 186 із змінами, внесеними згідно із Законом N 807-VI
( 807-17 ) від 25.12.2008 )
 
   Стаття 187. Накладення арешту на кореспонденцію і зняття
         інформації з каналів зв'язку
 
   Арешт на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв'язку
може бути застосовано лише за наявності достатніх підстав вважати,
що у листах, телеграфній та іншій кореспонденції підозрюваного чи
обвинуваченого іншим особам або інших осіб підозрюваному чи
обвинуваченому, а також у інформації, якою вони обмінюються з
допомогою засобів зв'язку, містяться дані про вчинений злочин або
документи і предмети, що мають доказове значення, і якщо іншими
способами одержати ці дані неможливо.
 
   До кореспонденції, на яку може  бути  накладено  арешт,
відносяться  листи  всіх  видів, бандеролі, посилки, поштові
контейнери, перекази, телеграми, радіограми тощо.
 
   Арешт на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв'язку
з метою запобігти злочину може бути застосовано до порушення
кримінальної справи.
 
   За наявності підстав, передбачених частиною першою  цієї
статті, слідчий за погодженням з прокурором звертається з поданням
до голови апеляційного суду за місцем провадження слідства про
накладення арешту на кореспонденцію чи зняття інформації з каналів
зв'язку. Голова суду чи його заступник розглядає подання, вивчає
матеріали справи, при необхідності вислуховує слідчого, вислуховує
думку прокурора, після чого залежно від підстав для прийняття
такого  рішення виносить постанову про накладення арешту на
кореспонденцію чи зняття інформації з каналів зв'язку або про
відмову в цьому. Постанова оскарженню не підлягає, на неї не може
бути внесено подання прокурором.
 
   У постанові  про  накладення  арешту  на  кореспонденцію
зазначаються  кримінальна  справа  і  підстави, з яких буде
провадитись ця слідча дія, прізвище, ім'я та по батькові особи,
кореспонденція якої має затримуватися, точна адреса цієї особи,
види поштово-телеграфних відправлень, на які накладається арешт,
термін, протягом якого зберігається арешт, назва установи зв'язку,
на яку покладається обов'язок затримувати  кореспонденцію  і
повідомляти про це слідчого.
 
   У постанові  про  зняття  інформації  з каналів зв'язку
зазначаються кримінальна справа і  підстави,  з  яких  буде
провадитись ця слідча дія, прізвище, ім'я та по батькові особи, з
каналів зв'язку якої має зніматись інформація, точна адреса цієї
особи,  види цих каналів, термін, протягом якого знімається
інформація, назва установи, на яку покладається обов'язок знімати
інформацію і повідомляти про це слідчого.
 
   Постанова про накладення арешту на кореспонденцію чи зняття
інформації з каналів зв'язку направляється слідчим начальнику
відповідної установи, для якого вона є обов'язковою.
 
   Начальник відповідної установи затримує кореспонденцію або
знімає інформацію з каналів зв'язку і протягом доби повідомляє про
це слідчому.
 
   Арешт накладений на кореспонденцію скасовується, а зняття
інформації з каналів зв'язку припиняється  після  закінчення
терміну, встановленого для виконання цих слідчих дій постановою
судді. Слідчий скасовує арешт, накладений на кореспонденцію, або
припиняє зняття інформації з каналів зв'язку, коли у здійсненні
цих заходів відпадає необхідність, при закритті кримінальної
справи або при передачі її прокуророві в порядку, передбаченому
статтею 255 цього Кодексу.
   Постанова  виноситься  в  режимі,  який  забезпечує
нерозголошення даних досудового слідства або оперативно-розшукової
діяльності.
( Стаття 187 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84; в редакції Закону N 2533-III ( 2533-14 )
від 21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001, із змінами,
внесеними згідно  із  Законом N 2670-III ( 2670-14 )  від
12.07.2001 )
 
   Стаття 187-1. Огляд і виїмка кореспонденції та дослідження
          інформації, знятої з каналів зв'язку
 
   Огляд кореспонденції проводиться за рішенням суду в установі
зв'язку з участю понятих із числа службовців цієї установи, а при
необхідності - і з участю спеціаліста. У присутності зазначених
осіб слідчий відкриває і оглядає затриману кореспонденцію.
 
   У разі виявлення документів чи предметів, що мають доказове
значення, слідчий проводить виїмку відповідної кореспонденції або
обмежується зняттям копій  з  відповідних  відправлень.  При
відсутності документів чи предметів, що мають доказове значення,
слідчий дає вказівку про вручення оглянутої кореспонденції або про
її затримання до визначеного ним терміну.
 
   Про кожен випадок проведення огляду, виїмки або затримання
кореспонденції слідчий складає протокол. У протоколі повинно бути
вказано, які саме відправлення були оглянуті, що з них вилучено і
що повинно бути доставлено адресату або тимчасово затримано, з
яких відправлень знято копії.
 
   Дослідження інформації,  знятої  з  каналів  зв'язку,  у
необхідних випадках проводиться з участю спеціаліста. Слідчий
прослуховує чи іншим відповідним способом вивчає зміст знятої
інформації, про що складає протокол. При виявленні в інформації

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner