Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Кримінально-процесуальний кодекс України

Кодекс України № 1001-05 от 28.12.1960

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 17

даних, що мають доказове значення, в протоколі відтворюється
відповідна частина запису, після чого слідчий своєю постановою
визнає носій знятої інформації доказом і приєднує його до справи.
( Кодекс доповнено статтею 187-1 згідно із Законом N 2533-III
( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )
 
   Стаття 188. Протокол обшуку і виїмки
 
   Про проведення обшуку або виїмки слідчий складає протокол  у
двох примірниках з додержанням правил статті 85 цього Кодексу. В
протоколі зазначаються: підстави для обшуку або виїмки; приміщення
чи інше місце, в якому було проведено обшук або виїмку; особа, у
якої проведено обшук або виїмку; дії слідчого і результати обшуку
або виїмки. Щодо кожного предмета, який підлягає вилученню,
повинно бути зазначено, в якому саме місці і при яких обставинах
він був виявлений.
   В протокол обшуку або виїмки заносяться  всі  заяви  і
зауваження присутніх під час обшуку або виїмки осіб, зроблені з
приводу тих чи інших дій слідчого. Обидва примірники протоколу, а
також опис вилучених предметів підписують слідчий, особа, у якої
проводився обшук або виїмка, та запрошені особи, що були присутні.
 
   Стаття 189. Обов'язковість вручення копії протоколу обшуку
         або виїмки
 
   Другий примірник протоколу обшуку або виїмки, а також другий
примірник опису вручається особі, у якої проведено обшук або
виїмку, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім'ї
або представникові житлово-експлуатаційної організації чи місцевої
Ради народних депутатів.
   При проведенні обшуку або виїмки на підприємстві, в установі
або організації другий примірник протоколу і опису вручається
представникові підприємства, установи або організації.
   При наявності в протоколі зауважень на неправильні дії,
допущені під час обшуку, слідчий не пізніше двох днів повідомляє
про це прокурора, який здійснює нагляд за слідством.
( Стаття 189 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84 )
 
              Г л а в а 17
 
      ОГЛЯД, ОСВІДУВАННЯ, ВІДТВОРЕННЯ ОБСТАНОВКИ
            ТА ОБСТАВИН ПОДІЇ
 
   Стаття 190. Проведення огляду
 
   З метою виявлення слідів злочину та інших речових доказів,
з'ясування обстановки злочину, а також інших обставин, які мають
значення  для  справи,  слідчий  проводить огляд місцевості,
приміщення, предметів та документів.
   Огляд місця  події  у  невідкладних  випадках може бути
проведений до порушення кримінальної справи. В цих випадках, при
наявності для того підстав, кримінальна справа порушується негайно
після огляду місця події.
   Про результати огляду слідчий складає протокол.
   Огляд житла чи іншого володіння особи проводиться лише за
вмотивованою постановою судді, яка виноситься з  додержанням
порядку, встановленого частиною п'ятою статті 177 цього Кодексу.
Постанова судді оскарженню не підлягає.
   У невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя
людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які
підозрюються у вчиненні злочину, а також за письмовою згодою
володільця огляд житла чи іншого володіння особи може бути
проведено без постанови судді.
   Для проведення у невідкладних випадках огляду місця події в
житлі чи іншому володінні особи, який здійснюється за її заявою
або повідомленням про вчинений щодо неї злочин, а так само у разі
відсутності цієї особи або неможливості отримати від неї згоду на
проведення невідкладного огляду місця події, рішення суду не
потребується.
   У випадках, передбачених частинами п'ятою і шостою цієї
статті, слідчий в протоколі огляду обов'язково зазначає причини,
що обумовили проведення огляду без постанови судді, та протягом
доби з моменту проведення цієї дії повідомляє про здійснений огляд
житла чи іншого володіння особи та його наслідки прокурора, який
здійснює нагляд за досудовим слідством.
( Стаття 190 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 117-VIII
( 117-08 ) від 30.08.71, Законом N 2533-III ( 2533-14 ) від
21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )
 
   Стаття 191. Порядок проведення огляду
 
   Огляд проводиться в присутності не менше двох понятих і, як
правило, удень.
   Слідчий може запросити для участі в огляді спеціалістів, не
заінтересованих в результатах справи.
   В необхідних випадках слідчий проводить вимірювання, складає
план і креслення оглянутого місця та окремих предметів, а також по
можливості фотографує їх.
   Органи внутрішніх  справ  зобов'язані  подавати  слідчому
допомогу в проведенні огляду.
   Огляд предметів і документів, вилучених під час огляду місця
події,  при  виїмці  або  обшуку,  а також пред'явлення їх
підозрюваному, обвинуваченому, потерпілому та іншим особам слідчий
проводить на місці події, обшуку або виїмки, а у випадках, коли це
неможливо, за місцем провадження у справі.
( Стаття 191 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84 )
 
   Стаття 192. Огляд трупа
 
   Зовнішній огляд  трупа  слідчий  проводить  з  участю
судово-медичного експерта і в присутності двох понятих. Коли
неможливо викликати судово-медичного експерта, то запрошується
найближчий лікар.
   Коли виникне необхідність ексгумації трупа, слідчий складає
про це постанову, яку затверджує прокурор. Труп виймається з місця
поховання в присутності слідчого, судово-медичного експерта та
двох понятих, про що складається протокол, який підписують усі
зазначені особи.
 
   Стаття 193. Проведення освідування
 
   При необхідності  виявити  або  засвідчити  наявність  у
обвинуваченого, підозрюваного або у  потерпілого  чи  свідка
особливих прикмет слідчий виносить про це постанову і проводить
освідування.
   Якщо необхідно   провести   судово-медичне  освідування
обвинуваченого, підозрюваного, потерпілого або свідка, то таке
освідування  за  вказівкою слідчого проводить судово-медичний
експерт або лікар.
   Слідчий не вправі бути присутнім при освідуванні особи іншої
статі, коли це зв'язане з необхідністю оголювати особу, що
підлягає освідуванню. При освідуванні не допускаються дії, які
принижують гідність освідуваної особи або небезпечні для її
здоров'я.
   Про результати освідування, проведеного слідчим, складається
протокол,  який  підписують  слідчий  та  освідуваний.  При
судово-медичному освідуванні складають акт, а коли освідування
проводить лікар, він видає довідку.
( Стаття 193 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2857-XII
( 2857-12 ) від 15.12.92 )
 
   Стаття 194. Відтворення обстановки і обставин події
 
   З метою перевірки і уточнення результатів допиту свідка,
потерпілого, підозрюваного або обвинуваченого або даних, одержаних
при провадженні огляду та інших слідчих дій, слідчий може виїхати
на місце і в присутності понятих, а в необхідних випадках з участю
спеціаліста,  свідка,  потерпілого  і  підозрюваного  або
обвинуваченого відтворити обстановку і умови, в яких ті чи інші
події могли відбуватися в дійсності.
   Виконання цих дій допускається при умові, коли вони не
принижують гідності осіб, що беруть у них участь, і не є
небезпечними для їх здоров'я.
   В необхідних випадках слідчий проводить вимірювання, складає
план і креслення, а також проводить фотографування.
   Про проведення всіх зазначених дій складається протокол, який
підписують особи, що брали в них участь, поняті та слідчий.
( Стаття 194 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84 )
 
   Стаття 195. Протокол огляду, освідування і відтворення
         обстановки та обставин події
 
   Протокол огляду, освідування або відтворення обстановки та
обставин події складається з додержанням правил статті 85 цього
Кодексу. В протоколі зазначають підстави для проведення цих дій,
описують все, що було виявлено, в тій послідовності, в якій це
відбувалося, і в тому саме вигляді, в якому спостерігалось під час
проведення дії. До протоколу додають відповідні схеми, фотознімки,
плани, документи.
 
              Г л а в а 18
 
           ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ
 
   Стаття 196. Порядок призначення експертизи
 
   Експертиза призначається у випадках, передбачених статтями 75
і 76 цього Кодексу.
   При необхідності  проведення  експертизи слідчий  складає
мотивовану постанову, в якій, крім даних, зазначених у статті 130
цього Кодексу, вказує підстави для проведення експертизи, прізвище
експерта або назву установи, експертам якої доручається провести
експертизу,  питання, з яких експерт повинен дати висновок,
об'єкти, які мають бути досліджені, а також перелічує матеріали,
що пред'являються експертові для ознайомлення.
   Коли експертиза проводиться не  в  експертній  установі,
слідчий, упевнившись в особі експерта, вручає йому копію постанови
про призначення експертизи,  роз'яснює  обов'язки  і  права,
встановлені статтею 77 цього Кодексу, і попереджає його про
кримінальну відповідальність за статтею 385 Кримінального кодексу
України  за  відмову  від  виконання  покладених  на  нього
обов'язків, а також про  відповідальність  за  статтею  384
Кримінального кодексу України за дачу завідомо  неправдивого
висновку. Про виконання цих дій слідчий складає протокол, в
якому, крім даних, передбачених статтею 85  цього  Кодексу,
зазначає також відомості про особу експерта, його компетентність
у певній галузі знань і зроблені ним заяви.
   Коли експертиза проводиться в експертній установі, експерт
зазначає у вступній частині висновку, що він попереджений про
кримінальну відповідальність за  дачу  завідомо  неправдивого
висновку, і стверджує це своїм підписом.
( Стаття 196 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2670-III
( 2670-14 ) від 12.07.2001 )
 
   Стаття 197. Права обвинуваченого при призначенні і
         проведенні експертизи
 
   При призначенні і проведенні експертизи обвинувачений має
право:
   1) заявити відвід експертові;
   2) просити про призначення експерта з числа вказаних ним
осіб;
   3) просити  про  постановку перед експертизою додаткових
питань;
   4) давати пояснення експертові;
   5) пред'являти додаткові документи;
   6) ознайомлюватися  з матеріалами експертизи і висновком
експерта після закінчення експертизи;
   7) заявляти клопотання про призначення нової або додаткової
експертизи.
   Обвинуваченому за його клопотанням слідчий може дозволити
бути присутнім при проведенні експертом окремих досліджень і
давати пояснення. Слідчий повинен ознайомити обвинуваченого з
постановою про призначення експертизи і роз'яснити йому його
права, встановлені цією статтею, про що складається протокол з
додержанням вимог статті 85 цього Кодексу.
   Постанова про призначення судово-психіатричної експертизи не
оголошується обвинуваченому в тих випадках, коли його психічний
стан робить це неможливим.
   У випадках, коли експертиза призначається до притягнення
особи як обвинуваченого, правила цієї статті застосовуються до
підозрюваного у вчиненні злочину.
 
   Стаття 198. Проведення експертизи в експертній установі
 
   Одержавши постанову про призначення експертизи,  керівник
експертної установи доручає проведення експертизи одному або
декільком експертам. Ці експерти дають висновок від свого імені і
несуть за цього особисту відповідальність.
 
   Стаття 199. Одержання зразків для експертного дослідження
 
   У разі потреби слідчий має право винести постанову про
вилучення або відібрання зразків почерку та інших  зразків,
необхідних для експертного дослідження. Про відібрання зразків
складається протокол.
   Зразки зберігаються за правилами зберігання речових доказів
(статті 79-81 цього Кодексу).
 
   Стаття 200. Висновок експерта
 
   Після проведення необхідних  досліджень  експерт  складає
висновок, в якому повинно бути зазначено: коли, де, ким (прізвище,
освіта, спеціальність, учений ступінь і звання, посада експерта),
на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при
проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які
матеріали експерт використав та які провів дослідження, мотивовані
відповіді на поставлені питання. Коли при проведенні експертизи
експерт виявить факти, які мають значення для справи і з приводу
яких йому не були поставлені питання, він вправі на них вказати в
своєму висновку. Висновок підписується експертом.
 
   Стаття 201. Допит експерта
 
   Ознайомившись з  висновком  експерта,  слідчий має право
допитати експерта з метою одержання роз'яснення або доповнення
висновку. Про допит експерта складається протокол.
 
   Стаття 202. Пред'явлення обвинуваченому матеріалів
         експертизи
 
   Матеріали експертизи пред'являються обвинуваченому.
   Про пред'явлення обвинуваченому матеріалів експертизи слідчий
складає протокол, в якому зазначає пояснення, зауваження та
заперечення  обвинуваченого  і  його клопотання. Питання про
задоволення клопотання обвинуваченого вирішує слідчий за правилами
статті 129 цього Кодексу.
   У випадках, коли експертиза проведена до притягнення особи як
обвинуваченого, матеріали експертизи пред'являються підозрюваному
у вчиненні злочину.
 
   Стаття 203. Призначення додаткової або повторної експертизи
 
   У випадках, передбачених статтею 75 цього Кодексу, слідчий
мотивованою постановою може призначити додаткову або повторну
експертизу, яка проводиться з додержанням правил цієї глави
Кодексу.
 
   Стаття 204. Визначення психічного стану обвинуваченого
 
   Коли в  справі є дані, які дають підстави вважати, що
обвинувачений під час вчинення суспільно небезпечного діяння був у
неосудному або обмежено осудному стані, а також, коли він вчинив
злочин в осудному стані, але після вчинення злочину захворів
психічною хворобою, яка позбавляє його можливості усвідомлювати
свої дії або керувати ними, слідчий для визначення психічного
стану обвинуваченого призначає судово-психіатричну експертизу.
( Стаття 204 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2670-III
( 2670-14 ) від 12.07.2001 )
 
   Стаття 205. Направлення обвинуваченого на стаціонарну
         експертизу
 
   Якщо при проведенні судово-медичної або судово-психіатричної
експертизи  виникає  необхідність  тривалого спостереження за
обвинуваченим або дослідження його, суд за поданням слідчого,
погодженого з прокурором, поміщає його у відповідний медичний
заклад, про що виносить постанову.
   Подання розглядається з додержанням порядку, визначеного
частиною п'ятою статті 165-2, на постанову судді прокурором,
обвинуваченим, його захисником чи законним представником протягом
3 діб може бути подана апеляція до апеляційного суду. Подача
апеляції не зупиняє виконання постанови судді.
( Стаття 205 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84, Законом N 2533-III ( 2533-14 ) від
21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )
 
             Г л а в а 19
 
         ЗУПИНЕННЯ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА
 
   Стаття 206. Підстави та порядок зупинення слідства
 
   Досудове  слідство  в кримінальній справі зупиняється у
випадках:
   1) коли місцезнаходження обвинуваченого невідоме;
   2) коли психічне або інше тяжке захворювання обвинуваченого
перешкоджає закінченню провадження в справі;
   3) коли не встановлено особу, яка вчинила злочин;
   4) зупинення судом слідчих дій на час розгляду скарги на
постанову про порушення кримінальної справи.
   У випадках, зазначених у пунктах 1 і 2 цієї статті, досудове
слідство може бути зупинене тільки після того, як слідчий винесе
постанову про притягнення певної особи як обвинуваченого і виконає
всі  слідчі  дії,  проведення  яких  можливе  у відсутності
обвинуваченого, а також вживе заходів до збереження документів та
інших можливих доказів у справі.
   У випадках, зазначених у пункті 3 цієї статті, досудове
слідство може бути зупинене лише після проведення всіх необхідних
і можливих слідчих дій для встановлення особи, яка вчинила злочин.
   Досудове слідство  зупиняється  мотивованою  постановою
слідчого, копія якої направляється прокуророві. Якщо в справі
притягнуто двох або декількох обвинувачених, а підстави для
зупинення справи відносяться не до всіх обвинувачених, слідчий
вправі виділити і зупинити справу відносно окремих обвинувачених
або зупинити провадження в усій справі.
( Стаття 206 із змінами, внесеними згідно із Законом N 462-V
( 462-16 ) від 14.12.2006 )
 
   Стаття 207. Зупинення слідства, коли місцезнаходження
         обвинуваченого невідоме
 
   Коли місцезнаходження  обвинуваченого  невідоме,  слідчий
оголошує його розшук, керуючись статтею 138 цього Кодексу, а
слідство зупиняє з додержанням вимог частини 2 статті 206 цього
Кодексу до розшуку обвинуваченого.
 

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner