Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Кримінально-процесуальний кодекс України

Кодекс України № 1001-05 от 28.12.1960

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 19

осіб, які провадять дізнання;
   3) дає письмові вказівки про розслідування злочинів, про
обрання, зміну або скасування запобіжного заходу, кваліфікацію
злочину, проведення окремих слідчих дій та розшук осіб, які
вчинили злочини;
   4) доручає  органам  дізнання  виконання  постанов  про
затримання, привід, взяття під варту, проведення обшуку, виїмки,
розшук осіб, які вчинили злочини, виконання інших слідчих дій, а
також дає вказівки про вжиття необхідних заходів для розкриття
злочинів і виявлення осіб, які їх вчинили, по справах, що
перебувають у провадженні прокурора або слідчого прокуратури;
   5) бере участь у провадженні дізнання і досудового слідства і
в необхідних випадках особисто провадить окремі слідчі дії або
розслідування в повному обсязі по будь-якій справі;
   6) санкціонує проведення обшуку, відсторонення обвинуваченого
від посади та інші дії слідчого і органу дізнання у випадках,
передбачених цим Кодексом;
   7) продовжує строк розслідування у випадках і порядку,
встановлених цим Кодексом;
   7-1) дає  згоду або подає до суду подання про обрання
запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, а також про
продовження строку тримання під вартою в порядку, встановленому
цим Кодексом;
   8) повертає кримінальні справи органам досудового слідства з
своїми вказівками щодо провадження додаткового розслідування;
   9) вилучає від органу дізнання і передає слідчому будь-яку
справу, передає справу від одного органу досудового слідства
іншому, а також від одного слідчого іншому з метою забезпечення
найбільш повного і об'єктивного розслідування;
   10) усуває особу, яка провадить дізнання, або слідчого від
дальшого ведення дізнання або досудового слідства, якщо вони
допустили порушення закону при розслідуванні справи;
   11) порушує кримінальні справи або відмовляє в їх порушенні;
закриває або зупиняє провадження в кримінальних справах; дає згоду
на закриття кримінальної справи слідчим в тих випадках, коли це
передбачено  цим  Кодексом;  затверджує обвинувальні висновки
(постанови); направляє кримінальні справи до суду;
   12) вирішує питання про допущення захисника до участі в
справі.
   Прокурор здійснює також інші повноваження, надані йому цим
Кодексом.
   Вказівки прокурора органам дізнання і досудового слідства у
зв'язку з порушенням і розслідуванням ними кримінальних справ,
дані в порядку, передбаченому цим Кодексом, є для цих органів
обов'язковими.  Оскарження  одержаних  вказівок  вищестоящому
прокуророві  не зупиняє їх виконання, за винятком випадків,
передбачених частиною 2 статті 114 цього Кодексу.
( Стаття 227 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 986-VIII
( 986-08 ) від 30.08.72, N 6834-X ( 6834-10 ) від 16.04.84,
Законами  N 3351-XII ( 3351-12 )  від 30.06.93, N 2533-III
( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )
 
   Стаття 228. Перевірка прокурором справи з обвинувальним
         висновком
 
   Прокурор, одержавши  від слідчого справу з обвинувальним
висновком, зобов'язаний перевірити:
   1) чи мала місце подія злочину;
   2) чи має діяння, яке ставиться у вину обвинуваченому, склад
злочину;
   2-1) чи  були додержані під час провадження дізнання і
досудового слідства вимоги цього Кодексу про забезпечення права
підозрюваного і обвинуваченого на захист;
   3) чи немає в справі обставин, що тягнуть за собою закриття
справи згідно з статтею 213 цього Кодексу;
   4) чи пред'явлено  обвинувачення  по  всіх  установлених
злочинних діях обвинуваченого;
   5) чи притягнуті як обвинувачені всі особи, що викриті у
вчиненні злочину;
   6) чи правильно кваліфіковано дії обвинуваченого за статтями
кримінального закону;
   7) чи додержано вимог закону при складанні обвинувального
висновку;
   8) чи правильно обрано запобіжний захід;
   9) чи вжито заходів до забезпечення відшкодування збитків,
заподіяних злочином, і можливої конфіскації майна;
   10) чи виявлено причини та умови, які сприяли вчиненню
злочину, і чи вжито заходів до їх усунення;
   11) чи додержано органами дізнання або досудового слідства
всіх інших вимог цього Кодексу.
( Стаття 228 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 117-VIII
( 117-08 ) від 30.08.71, N 6834-X ( 6834-10 ) 16.04.84, Законами
N 3351-XII ( 3351-12 ) від 30.06.93, N 3780-XII ( 3780-12 ) від
23.12.93 )
 
   Стаття 229. Рішення прокурора в справі з обвинувальним
         висновком
 
   Перевіривши справу з обвинувальним висновком, прокурор або
його заступник приймає одно з таких рішень:
   1) затверджує обвинувальний висновок або  складає  новий
обвинувальний висновок;
   2) повертає справу органові дізнання або слідчому із своїми
письмовими вказівками для провадження додаткового розслідування;
   3) закриває справу, склавши про це постанову з додержанням
вимог статті 214 цього Кодексу.
   Прокурор або його заступник вправі змінити складений слідчим
список осіб, які підлягають виклику в судове засідання, а також
скасувати чи змінити раніше обраний запобіжний захід або обрати
запобіжний захід, якщо його не було обрано, чи поставити у
випадках, передбачених цим Кодексом, перед судом питання про
обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.
( Стаття 229 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84, Законами N 3351-XII ( 3351-12 ) від
30.06.93, N 2533-III ( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності
з 29.06.2001 )
 
   Стаття 230. Складання прокурором нового обвинувального
         висновку
 
   Якщо прокурор або його заступник не згоден з обвинувальним
висновком, він вправі скласти новий обвинувальний висновок; при
цьому раніше  складений  обвинувальний  висновок  із  справи
вилучається.
( Стаття 230 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84 )
 
   Стаття 231. Зміна прокурором обвинувачення
 
   У разі необхідності змінити обвинувачення на більш тяжке або
таке, що істотно змінює пред'явлене обвинувачення за фактичними
обставинами, прокурор або його заступник повертає справу слідчому
для додаткового розслідування і пред'явлення нового обвинувачення.
   Якщо зміна  початкового обвинувачення не тягне за собою
застосування статті кримінального закону з більш тяжкою санкцією і
не  зв'язана  з істотною зміною обвинувачення за фактичними
обставинами, прокурор або його заступник складає постанову, в якій
зазначає зміни, що вносяться до обвинувального висновку.
( Стаття 231 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84, Законом N 3351-XII ( 3351-12 ) від
30.06.93 )
 
   Стаття 232. Направлення прокурором справи до суду
 
   Прокурор або його  заступник,  затвердивши  обвинувальний
висновок, складений слідчим, або склавши новий обвинувальний
висновок, направляє справу до суду, якому вона підсудна, і
повідомляє суд про те, чи вважає він за потрібне підтримувати
державне обвинувачення.
   Одночасно з  цим прокурор або його заступник повідомляє
обвинуваченого, до якого суду направлена справа.
   У  виняткових випадках в разі особливої складності або
важливості справи, що підсудна районному (міському), міжрайонному
(окружному),  військовому суду гарнізону, прокурор Автономної
Республіки Крим, області, міст Києва чи Севастополя, військовий
прокурор (на правах прокурора області) та їх заступники можуть
направити її на розгляд відповідно Верховному суду Автономної
Республіки  Крим,  обласному, Київському чи Севастопольському
міським судам, військовому суду регіону, Військово-Морських Сил.
   Генеральний прокурор України, прокурори Автономної Республіки
Крим, областей, міста Києва і прирівняні до них прокурори, їх
заступники, районні, міські та прирівняні до них прокурори мають
право відкликати із суду кримінальну справу, по якій попередній
розгляд ще не відбувся.
( Стаття 232 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84, Законами N 2857-XII ( 2857-12 ) від
15.12.92, N 3351-XII ( 3351-12 ) від 30.06.93, N 4018-XII
( 4018-12 ) від 24.02.94, N 2533-III ( 2533-14 ) від 21.06.2001 -
набуває чинності з 29.06.2001 )
 
   Стаття 232-1. Дії прокурора у справах, які надійшли до нього
          від слідчого щодо направлення в суд для
          вирішення  питання  про  звільнення від
          кримінальної відповідальності
 
   Одержавши від слідчого кримінальну справу, що надійшла в
порядку, передбаченому статтями 7, 7-1, 7-2, 7-3, 8, 9, 10 і 11-1
цього  Кодексу,  прокурор  перевіряє  повноту  проведеного
розслідування, законність постанови і приймає одне з таких рішень:
 
   1) дає письмову згоду з постановою слідчого і направляє
справу до суду;
   2) скасовує постанову слідчого і повертає йому справу з
письмовими вказівками;
   3) змінює постанову слідчого або виносить нову постанову.
( Кодекс доповнено статтею 232-1 згідно із Законом N 3787-XII
( 3787-12 ) від 23.12.93, із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2670-III ( 2670-14 ) від 12.07.2001 )
 
   Стаття 233. Строк розгляду прокурором справ, що надійшли
         від органів дізнання або слідчого
 
   Одержавши справу від органу дізнання або слідчого, прокурор
зобов'язаний протягом не більше п'яти днів розглянути справу і
дати їй належне спрямування.
 
             Г л а в а 22
 
        ОСКАРЖЕННЯ ДІЙ СЛІДЧОГО І ПРОКУРОРА
 
   Стаття 234. Оскарження дій слідчого
 
   Дії слідчого  можуть  бути  оскаржені  прокуророві  як
безпосередньо, так і через слідчого.
   Скарги можуть бути як письмові, так і усні. Усні скарги
прокурор або слідчий заносить до протоколу.
   Слідчий зобов'язаний  протягом доби направити прокуророві
скаргу, що надійшла до нього, разом із своїми поясненнями.
   Подача скарги не зупиняє виконання дії, яка оскаржується,
коли це не визнає за потрібне слідчий або прокурор.
   Дії слідчого можуть бути оскаржені до суду.
 
   ( Положення частини шостої статті 234, які унеможливлюють
розгляд судом на стадії досудового слідства скарг на постанови
слідчого, прокурора стосовно приводів, підстав і порядку порушення
кримінальної справи щодо певної особи, втратили чинність як такі,
що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду
N 3-рп/2003 ( v003p710-03 ) від 30.01.2003 )
   Скарги на дії слідчого розглядаються судом першої інстанції
при попередньому розгляді справи або при розгляді її по суті, якщо
інше не передбачено цим Кодексом.
 
( Стаття 234 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2533-III
( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )
 
   Стаття 235. Розв'язання скарг прокурором
 
   Прокурор протягом  трьох  днів  після  одержання  скарги
зобов'язаний розв'язати її і повідомити про результати скаржника.
   Скаргу і копію повідомлення про результати розв'язання її
приєднують до справи.
   Відмова у задоволенні скарги повинна бути мотивована.
   Рішення прокурора  може  бути  оскаржене  вищестоящому
прокуророві.
 
   Стаття 236. Оскарження дій прокурора
 
   Скарга  на дії прокурора при проведенні ним досудового
слідства або окремих слідчих дій у справі подається вищестоящому
прокуророві,  який  її розв'язує в порядку і в строки, що
передбачені статтями 234 і 235 цього Кодексу.
   Дії прокурора можуть бути оскаржені до суду.
 
   ( Положення частини третьої статті 236, які унеможливлюють
розгляд судом на стадії досудового слідства скарг на постанови
слідчого, прокурора стосовно приводів, підстав і порядку порушення
кримінальної справи щодо певної особи, втратили чинність як такі,
що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду
N 3-рп/2003 ( v003p710-03 ) від 30.01.2003 )
   Скарги на дії прокурора розглядаються судом першої інстанції
при попередньому розгляді справи або при розгляді її по суті, якщо
інше не передбачено цим Кодексом.
( Стаття 236 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2857-XII
( 2857-12 ) від 15.12.92, N 2533-III ( 2533-14 ) від 21.06.2001 -
набуває чинності з 29.06.2001 )
 
   Стаття 236-1. Оскарження до суду постанови про відмову в
          порушенні справи
 
   Скарга на постанову органу дізнання, слідчого, прокурора про
відмову в порушенні кримінальної  справи  подається  особою,
інтересів якої вона стосується, або її представником до районного
(міського) суду за місцерозташуванням органу або роботи посадової
особи, яка винесла постанову, протягом семи днів з дня отримання
копії постанови чи повідомлення прокурора про відмову в скасуванні
постанови.
( Кодекс доповнено статтею 236-1 згідно із Законом N 2857-XII
( 2857-12 ) від 15.12.92; в редакції Закону N 2533-III ( 2533-14 )
від 21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )
 
   Стаття 236-2. Розгляд суддею скарги на постанову про
          відмову в порушенні справи
 
   Скарга на постанову прокурора, слідчого, органу дізнання про
відмову в порушенні кримінальної справи розглядається суддею
одноособово не пізніше десяти днів з дня її надходження до суду.
   Суддя витребує матеріали, на підставі яких було відмовлено в
порушенні справи, знайомиться з ними і повідомляє прокурора та
особу, яка подала скаргу, про час її розгляду. В разі необхідності
суддя заслуховує пояснення особи, яка подала скаргу. При розгляді
скарги ведеться протокол судового засідання.
   Розглянувши скаргу, суддя залежно від того, чи були при
відмові у порушенні справи виконані вимоги статті 99 цього
Кодексу, приймає одне з таких рішень:
   1) скасовує постанову про відмову в порушенні справи і
повертає матеріали для проведення додаткової перевірки;
   2) залишає скаргу без задоволення. 
   На постанову судді прокурором, особою, яка подала скаргу,
протягом семи діб з дня її винесення може бути подана апеляція до
апеляційного суду.
   Копія постанови  судді  надсилається  особі, яка винесла
постанову, що була оскаржена, прокуророві та особі, яка подавала
скаргу.
( Кодекс доповнено статтею 236-2 згідно із Законом N 2857-XII
( 2857-12 ) від 15.12.92; із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2533-III ( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності з
29.06.2001, N 3150-IV ( 3150-15 ) від 30.11.2005 )
 
 
   ( Статтю 236-3 виключено на підставі Закону N 2533-III
( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )
 
 
 
   ( Статтю 236-4 виключено на підставі Закону N 2533-III
( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )
 
 
   Стаття 236-5. Оскарження до суду постанови про закриття
          справи
 
   Постанова органу дізнання, слідчого, прокурора про закриття
кримінальної справи може бути оскаржена особою, інтересів якої
вона стосується, або її представником до районного (міського) суду
за місцерозташуванням органу або роботи посадової особи, яка
винесла постанову, протягом семи днів з дня отримання її копії чи
повідомлення прокурора про залишення скарги на цю постанову без
задоволення.
( Кодекс доповнено статтею 236-5 згідно із  Законом N 2857-XII
( 2857-12 ) від 15.12.92; в редакції Закону N 2533-III ( 2533-14 )
від 21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )
 
   Стаття 236-6. Розгляд суддею скарги на постанову про
          закриття справи
 
   Скарга на постанову органу дізнання, слідчого, прокурора про
закриття справи розглядається суддею одноособово не пізніше п'яти
днів, а у разі складності справи - десяти днів з дня надходження
закритої справи до суду.
   Суддя витребує  справу,  знайомиться  з  нею, а в разі
необхідності заслуховує пояснення особи, яка подала скаргу на
постанову.
   Про час розгляду скарги суддя повідомляє прокурора та особу,
що подала скаргу, які вправі взяти участь у її розгляді та
висловити свої доводи. При розгляді скарги ведеться протокол
судового засідання.
   Розглянувши скаргу, суддя залежно від того, чи були при
закритті справи виконані вимоги статей 213 і 214 цього Кодексу,
приймає одне з таких рішень:
   1) залишає скаргу без задоволення;
   2) скасовує постанову про закриття справи і направляє справу
прокурору для відновлення слідства або дізнання.
   Скасовуючи постанову про закриття справи і направляючи справу
прокурору для відновлення досудового слідства або дізнання, суддя
вказує,  які  обставини  належить  з'ясувати  при проведенні
досудового розслідування.
   На постанову судді прокурором, особою, яка подала скаргу,
протягом семи діб з дня її винесення може бути подана апеляція до
апеляційного суду.
   Копія постанови  судді  надсилається особі, яка прийняла
рішення про закриття справи, особі, яка подала  скаргу  на
постанову, і прокурору, який відмовив у поновленні досудового
слідства або дізнання.
( Кодекс доповнено статтею 236-6 згідно із Законом N 2857-XII
( 2857-12 ) від 15.12.92; із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2533-III ( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності з
29.06.2001, N 3150-IV ( 3150-15 ) від 30.11.2005 )
 
   Стаття 236-7. Оскарження до суду постанови про порушення
          справи

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner