Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Кримінально-процесуальний кодекс України

Кодекс України № 1001-05 от 28.12.1960

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 2

прокурор, суд або суддя зобов'язані направити відповідні матеріали
органу (посадовій особі), уповноваженому розглядати справу про
таке адміністративне правопорушення.
( Стаття 6 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР від
10.09.62, N 6834-10 від 16.04.84, Законами N  3351-12  від
30.06.93, N 3787-12 від 23.12.93, N 358/95-ВР від 05.10.95,
N 1483-III ( 1483-14 ) від 22.02.2000, N 2533-III ( 2533-14 ) від
21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001, N 2670-III ( 2670-14 )
від 12.07.2001 )
 
   Стаття 7. Порядок звільнення від кримінальної
        відповідальності і від покарання внаслідок
        зміни обстановки
 
   Суд  вправі  звільнити  підсудного  від  кримінальної
відповідальності, коли буде визнано, що на час розгляду справи в
суді внаслідок зміни обстановки вчинене особою діяння втратило
суспільну небезпечність або ця особа перестала бути суспільно
небезпечною.
   Прокурор, а також слідчий за згодою прокурора за наявності
підстав, зазначених у  статті 48 Кримінального кодексу України
( 2341-14 ), складає мотивовану постанову про направлення справи
до  суду  для  вирішення  питання про звільнення особи від
кримінальної відповідальності.
   За наявності підстав, зазначених у статті 48 Кримінального
кодексу України, у справах, які надійшли до суду з обвинувальним
висновком,  суд у судовому засіданні виносить постанову про
закриття справи.
   При закритті кримінальної справи з  цих  підстав  мають
додержуватися вимоги, зазначені в частинах 2 і 3 статті 7-1 цього
Кодексу.
   Суд своїм вироком може звільнити від покарання особу, яка
вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості, коли визнає, що
з урахуванням бездоганної поведінки і сумлінного ставлення до
праці цю особу на час розгляду справи в суді не можна вважати
суспільно небезпечною.
   Особа  також  може бути за вироком суду звільнена від
відповідальності чи покарання на підставах, передбачених статтями
49 і 74 Кримінального кодексу України ( 2341-14 ).
( Стаття 7 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 1851-IX
( 1851-09 ) від 23.03.77, N 6834-X ( 6834-10 ) від 16.04.84,
Законами N 3351-XII ( 3351-12 )  від  30.06.93, N 2533-III
( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001,
N 2670-III ( 2670-14 ) від 12.07.2001 )
 
   Стаття 7-1. Закриття кримінальної справи у зв'язку з дійовим
         каяттям, з примиренням обвинуваченого,
         підсудного з потерпілим, із застосуванням
         примусових заходів виховного характеру, з
         передачею особи на поруки або із закінченням
         строків давності
 
   Провадження в кримінальній справі може бути закрито судом у
зв'язку:
   1) з дійовим каяттям;
   2) з примиренням обвинуваченого, підсудного з потерпілим;
   3) із застосуванням до неповнолітнього примусових заходів
виховного характеру в порядку, передбаченому статтею 447 цього
Кодексу;
   4) з передачею особи на поруки колективу  підприємства,
установи чи організації;
   5) із закінченням строків давності.
   До направлення кримінальної справи до суду особі повинно бути
роз'яснено сутність обвинувачення,  підставу  звільнення  від
кримінальної відповідальності і право заперечувати проти закриття
справи з цієї підстави.
   Направлення кримінальної справи до суду з підстав, зазначених
у цій статті, не допускається, якщо обвинувачений, підсудний
проти  цього  заперечує. В цьому разі провадження у справі
продовжується в звичайному порядку.
   Прокурор  або  слідчий  в разі винесення постанови про
направлення справи до суду у випадках, передбачених у частині
першій  статті  7-1  цього  Кодексу,  повинні  ознайомити
обвинуваченого, його захисника, потерпілого або його представника
з названою постановою, а в разі їх вимоги - з усіма матеріалами
справи та роз'яснити їх права, передбачені цим Кодексом.
( Кодекс доповнено статтею 7-1 згідно з Указом ПВР N 1851-IX
( 1851-09 ) від 23.03.77, із змінами, внесеними згідно з Указом
ПВР N 6834-X ( 6834-10 ) від 16.04.84, Законами N 2857-XII
( 2857-12 ) від 15.12.92, N 3787-XII ( 3787-12 ) від 23.12.93,
N 2670-III ( 2670-14 ) від 12.07.2001 )
 
   Стаття 7-2. Порядок звільнення від кримінальної
         відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям
 
   Прокурор, а також слідчий за згодою прокурора за наявності
підстав, зазначених у статті 45 Кримінального кодексу України
( 2341-14  ),  вправі своєю мотивованою постановою направити
кримінальну справу до суду для вирішення питання про звільнення
обвинуваченого від кримінальної відповідальності.
   За наявності підстав, зазначених у статті 45 Кримінального
кодексу України, у справах, які надійшли до суду з обвинувальним
висновком,  суд у судовому засіданні виносить постанову про
закриття справи.
( Кодекс доповнено статтею 7-2 згідно з Указом ПВР N 1851-IX
( 1851-09 ) від 23.03.77, із змінами, внесеними згідно з Указом
ПВР N 6834-X ( 6834-10 ) від 16.04.84, Законами N 3351-XII
( 3351-12 ) від 30.06.93, N 2533-III ( 2533-14 ) від 21.06.2001 -
набуває чинності з 29.06.2001, в редакції Закону N 2670-III
( 2670-14 ) від 12.07.2001 )
 
   Стаття 7-3. Порядок вирішення справ про суспільно небезпечні
         діяння, вчинені особою, яка не досягла віку, з
         якого можлива кримінальна відповідальність
 
   Слідчий, встановивши в кримінальній справі, що суспільно
небезпечне діяння, вчинене особою у віці від одинадцяти років і
до виповнення віку, з якого можлива кримінальна відповідальність,
виносить мотивовану постанову про закриття справи та застосування
до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру. Справа
разом з постановою направляється прокурору.
   Неповнолітньому, щодо якого винесено постанову, а також його
батькам або особам, що їх замінюють, перед направленням справи
прокурору надається можливість ознайомитись з усіма матеріалами
справи, при цьому вони мають право користуватися  послугами
захисника.
   Якщо встановлено, що особу, яка вчинила у віці від одинадцяти
до чотирнадцяти років суспільно небезпечне діяння, що підпадає під
ознаки діяння, за яке Кримінальним кодексом України передбачене
покарання у виді позбавлення волі понад п'ять років, необхідно у
зв'язку з цим негайно ізолювати, то за постановою слідчого або
органу дізнання, за згодою прокурора за вмотивованим рішенням
суду,  її може бути поміщено у приймальник-розподільник для
дітей  на строк до 30 діб. Участь захисника у цьому разі
забезпечується  з  моменту  поміщення  неповнолітнього  у
приймальник-розподільник.
   Слідчий, встановивши в кримінальній справі, що суспільно
небезпечне  діяння  вчинено  дитиною,  яка  не  досягла
одинадцятирічного віку, виносить постанову про закриття справи з
додержанням вимог частини другої цієї статті, про що повідомляє
прокурора і службу в справах дітей за місцем проживання дитини.
( Кодекс доповнено статтею 7-3 згідно із Законом N 3787-XII
( 3787-12 ) від 23.12.93, із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2533-III ( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності з
29.06.2001, N 2670-III ( 2670-14 ) від 12.07.2001, N 609-V
( 609-16 ) від 07.02.2007 )
 
   Стаття 8. Порядок звільнення від кримінальної
        відповідальності у зв'язку з примиренням
        обвинуваченого, підсудного з потерпілим
 
   Прокурор, а також слідчий за згодою прокурора вправі за
наявності підстав, зазначених у статті 46 Кримінального кодексу
України ( 2341-14 ), винести мотивовану постанову про направлення
справи до суду для вирішення питання про звільнення обвинуваченого
від кримінальної відповідальності.
   За наявності підстав, зазначених у статті 46 Кримінального
кодексу України, у справах, які надійшли до суду з обвинувальним
висновком,  суд у судовому засіданні виносить постанову про
закриття справи.
( Стаття 8 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 1851-IX
( 1851-09 ) від 23.03.77, N 6834-X ( 6834-10 ) 16.04.84, Законом
N 3351-XII ( 3351-12 ) від 30.06.93, в редакції Закону N 2670-III
( 2670-14 ) від 12.07.2001 )
 
   Стаття 9. Порядок   звільнення  від     кримінальної
        відповідальності   із    застосуванням   до
        неповнолітнього  примусових  заходів  виховного
        характеру
 
   Прокурор, а також слідчий за згодою прокурора на підставі,
передбаченій частиною першою статті 97 Кримінального кодексу
України ( 2341-14 ), виносять мотивовану постанову про направлення
справи  до  суду  для  вирішення  питання  про  звільнення
неповнолітнього від кримінальної відповідальності. У цьому разі
неповнолітньому, з додержанням вимог статей 438 і 440 цього
Кодексу, пред'являється обвинувачення і після винесення постанови
пред'являються всі матеріали справи. Справа із списком осіб, які
підлягають виклику до суду, надсилається до суду прокурором.
   За наявності підстав, зазначених у частині першій статті 97
Кримінального кодексу України, у справах, які надійшли до суду з
обвинувальним висновком, суд у судовому  засіданні  виносить
постанову про закриття справи.
( Стаття 9 в редакції Закону N 3787-XII ( 3787-12 ) від 23.12.93,
із змінами, внесеними згідно із Законом N 2670-III ( 2670-14 ) від
12.07.2001 )
 
   Стаття 10. Порядок звільнення від кримінальної
        відповідальності у зв'язку з передачею особи на
        поруки
 
   Прокурор, а також слідчий за згодою прокурора вправі за
наявності підстав, зазначених у статті 47 Кримінального кодексу
України ( 2341-14 ), своєю вмотивованою постановою направити
справу в суд для вирішення питання про звільнення обвинуваченого
від кримінальної відповідальності з передачею його на поруки
колективу підприємства,  установи  чи  організації  за  їхнім
клопотанням про це, прийнятим на загальних зборах. Протокол
загальних зборів додається до справи.
   За клопотанням колективу прокурор, слідчий інформують збори
про обставини вчиненого злочину невеликої або середньої тяжкості.
   За наявності підстав, зазначених у статті 47 Кримінального
кодексу України, у справах, які надійшли до суду з обвинувальним
висновком,  суд у судовому засіданні виносить постанову про
закриття справи.
   Суд, прокурор, слідчий зобов'язані повідомити колектив про
передачу їм особи на поруки.
( Стаття 10 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 1851-IX
( 1851-09 ) від 23.03.77, N 6834-X ( 6834-10 ) від 16.04.84,
Законами N 3351-XII ( 3351-12 )  від  30.06.93, N 2670-III
( 2670-14 ) від 12.07.2001 )
 
   Стаття 11. Відмова в передачі на поруки
 
   При  наявності  обставин,  які відповідно до статті 47
Кримінального кодексу України виключають передачу особи на поруки,
суд, прокурор, слідчий відмовляють в клопотанні про передачу особи
на поруки і повідомляють про мотиви відхилення клопотання.
   Відмова слідчого або прокурора у винесенні постанови про
направлення  справи  в  суд для звільнення від кримінальної
відповідальності з передачею особи на поруки не перешкоджає
колективу звернутися до суду з цим клопотанням.
( Стаття 11 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 1851-IX
( 1851-09 ) від 23.03.77, N 6834-X ( 6834-10 ) від 16.04.84;
Законами N 3351-XII ( 3351-12 ) від  30.06.93, N 2670-III
( 2670-14 ) від 12.07.2001 )
 
   Стаття 11-1 Порядок звільнення від кримінальної
         відповідальності у зв'язку із закінченням
         строків давності
 
   Прокурор, а також слідчий за згодою прокурора на підставі,
передбаченій частиною першою статті 49 Кримінального кодексу
України ( 2341-14 ), виносять мотивовану постанову про направлення
кримінальної справи до суду для вирішення питання про звільнення
обвинуваченого від кримінальної відповідальності.
   Суд у судовому засіданні за наявності підстав, передбачених
частиною першою статті 49 Кримінального кодексу України, закриває
кримінальну справу у зв'язку із закінченням строків давності у
випадках, коли справа надійшла до суду з обвинувальним висновком.
   Якщо в ході дізнання та досудового слідства протягом строків,
зазначених у частині першій статті 49 Кримінального кодексу
України, не встановлено особу, яка вчинила злочин, прокурор або
слідчий за згодою прокурора направляє кримінальну справу до суду
для вирішення питання про її закриття за підставою, передбаченою
частиною другою цієї статті.
   Питання про застосування давності до особи, що  вчинила
особливо тяжкий злочин, за який згідно з законом може бути
призначено довічне позбавлення волі, вирішується судом. Якщо суд
не визнає за можливе застосувати давність, довічне позбавлення
волі, згідно з частиною четвертою статті 49 Кримінального кодексу
України, не може бути призначено і заміняється позбавленням волі
на певний строк.
( Кодекс доповнено статтею 11-1 згідно із Законом N 2670-III
( 2670-14 ) від 12.07.2001 )
 
   Стаття 12. Оскарження потерпілим рішення суду про
        звільнення особи від кримінальної
        відповідальності у зв'язку зі зміною обстановки,
        дійовим каяттям, застосуванням до неповнолітнього
        примусових заходів виховного характеру, з
        передачею особи на поруки та із закінченням
        строків давності
 
   При вирішенні питання про закриття  кримінальної  справи
відповідно до статей 7, 7-1, 7-2, 8, 9, 10, 11-1 або при
застосуванні до неповнолітнього примусових заходів  виховного
характеру відповідно до статті 7-3 цього Кодексу суд зобов'язаний
з'ясувати думку потерпілого і в разі закриття справи повідомити
про це потерпілого та його представника. Потерпілий або його
представник можуть оскаржити рішення про закриття справи  в
апеляційному порядку.
( Стаття 12 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 1851-IX
( 1851-09 ) від 23.03.77, N 6834-X ( 6834-10 ) від 16.04.84,
N 8627-X ( 8627-10 ) від 20.03.85, N 838-XII ( 838-12 ) від
18.03.91, Законами N 2857-XII ( 2857-12 ) від 15.12.92, N 3351-XII
( 3351-12 ) від 30.06.93, N 3787-XII ( 3787-12 ) від 23.12.93,
N 2533-III ( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності з
29.06.2001,  в редакції Закону N 2670-III ( 2670-14 ) від
12.07.2001 )
 
   Стаття 13. Відновлення справи при відмові від
        поручительства
 
   Суд за наявності рішення колективу підприємства, установи чи
організації, прийнятого на загальних зборах, про відмову від
поручительства за взяту ними на поруки особу, яка протягом року з
дня  передачі  її на поруки не виправдає довіру колективу,
ухилятиметься від заходів виховного характеру та порушуватиме
громадський  порядок,  вирішує  питання  про  кримінальну
відповідальність цієї особи.
   Відновлення справи в цих випадках проводиться відповідно до
глави 31 цього Кодексу.
( Стаття 13 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 1851-IX
( 1851-09 ) від 23.03.77, N 6834-X ( 6834-10 ) від 16.04.84,
Законами N 2857-XII ( 2857-12 )  від 15.12.92, N 2533-III
( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001, в
редакції Закону N 2670-III ( 2670-14 ) від 12.07.2001 )
 
 
   ( Статтю 13-1 виключено на підставі Указу ПВР N 838-XII
( 838-12 ) від 18.03.91 )
 
 
   Стаття 14. Недоторканність особи
 
   Ніхто не може бути заарештований інакше як на підставі
судового рішення.
   Прокурор повинен негайно звільнити кожного, хто незаконно
позбавлений  волі  або  утримується під вартою понад строк,
передбачений законом чи судовим вироком.
( Стаття 14 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84, із Законом N 2533-III ( 2533-14 ) від
21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )
 
   Стаття 14-1. Недоторканність житла, охорона особистого
         життя громадян, таємниці листування,
         телефонних розмов і телеграфних повідомлень,
         банківських вкладів та рахунків
 
   Громадянам гарантується недоторканність житла. Ніхто не має
права без законної підстави увійти в житло проти волі осіб, які
проживають в ньому.
   Особисте життя  громадян, таємниця листування, телефонних
розмов і телеграфних повідомлень, банківських вкладів та рахунків
охороняються законом.
   Обшук, виїмка, огляд приміщення у громадян, накладення арешту
на кореспонденцію і виїмка її в поштово-телеграфних установах
можуть провадитись тільки на підставах і в порядку, встановлених
цим Кодексом.
   У разі наявності загрози вчинення насильства або інших
протиправних дій щодо осіб, взятих під захист, за письмовою заявою
або письмовою згодою цих осіб може проводитися прослуховування
телефонних  та  інших  розмов,  візуальне  спостереження  із
застосуванням або без застосування звуко-, відеозапису, фото- і
кінозйомки. ( Частина четверта статті 14-1 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 965-IV ( 965-15 ) від 19.06.2003 )
   Прослуховування  телефонних  та  інших розмов, розкриття
інформації,  яка містить банківську таємницю, здійснюється з
письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду,
крім випадків, передбачених Законом України "Про боротьбу з
тероризмом" ( 638-15 ). ( Частина п'ята статті 14-1 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 965-IV ( 965-15 ) від 19.06.2003 )
( Кодекс доповнено статтею 14-1 згідно з Указом ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84; із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1381-XIV ( 1381-14 ) від 13.01.2000, N 2922-III ( 2922-14 ) від
10.01.2002 )
 
   Стаття 15. Здійснення правосуддя тільки судом
 
   Правосуддя в кримінальних справах здійснюється тільки судом.
   Ніхто не може бути визнаний винним у вчиненні злочину, а
також підданий кримінальному покаранню інакше як за вироком суду й
відповідно до закону.
( Стаття 15 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84 )
 
   Стаття 16. Здійснення правосуддя на засадах рівності
        громадян перед законом і судом
 

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner