Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Кримінально-процесуальний кодекс України

Кодекс України № 1001-05 от 28.12.1960

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 21

   При наявності обставин, передбачених статтею 6, частиною
першою статті 7, статтями 7-1, 7-2, 8, 9, 10 і 11-1 цього Кодексу,
суддя своєю мотивованою постановою закриває справу, скасовує
запобіжні  заходи,  заходи  забезпечення цивільного позову і
конфіскації майна, а також вирішує питання про речові докази,
зокрема про гроші, цінності та інші речі, нажиті злочинним шляхом.
 
   Копія постанови протягом трьох діб після  її  винесення
надсилається сторонам.
 
   На постанову протягом семи діб з дня її винесення сторони
можуть подати апеляції до апеляційного суду, а якщо справа
розглядається по першій інстанції апеляційним судом - касаційні
подання чи скарги до касаційного суду.
( Стаття 248 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 1851-IX
( 1851-09 ) від 23.03.77, в редакції Закону N 2533-III ( 2533-14 )
від 21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001; із змінами,
внесеними  згідно  із  Законом  N 2670-III ( 2670-14 ) від
12.07.2001 )
 
   Стаття 249. Зупинення справи і направлення її за підсудністю
 
   Коли при попередньому  розгляді  справи  з'ясується,  що
обвинувачений  зник  і місцеперебування його невідоме, суддя
виносить постанову про зупинення провадження в справі до розшуку
обвинуваченого.
 
   У разі захворювання обвинуваченого, що виключає можливість
його участі в судовому розгляді справи, суддя своєю постановою
зупиняє провадження в справі до його видужання.
 
   Встановивши, що справа не підсудна суду, на розгляд якого
вона надійшла, суддя виносить постанову про направлення справи за
підсудністю.
 
   Постанова про  зупинення  справи  чи  направлення її за
підсудністю оскарженню не підлягає, на неї не може бути внесено
подання прокурором.
( Стаття 249 в редакції Закону N 2533-III ( 2533-14 ) від
21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 ) 
 
   Стаття 249-1. Повернення справи прокурору
 
   Суддя своєю постановою повертає справу прокурору у разі, якщо
прокурором були суттєво порушені вимоги статей 228-232 цього
Кодексу, для усунення виявлених порушень.
 
   Постанова про  повернення справи прокурору оскарженню не
підлягає, на неї може бути внесення подання прокурором.
( Кодекс доповнено статтею 249-1 згідно із Законом N 2533-III
( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )
 
 
   ( Статтю 250 виключено на  підставі  Закону N 2533-III
( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )
 
 
   Стаття 251. Особливості попереднього розгляду в справах, які
         порушуються за скаргою потерпілого
 
   Скарга потерпілого повинна відповідати вимогам, які  цим
Кодексом встановлені щодо обвинувального висновку (статті 223 і
224 цього Кодексу).
 
   Суддя, одержавши від потерпілого скаргу з проханням порушити
справу, приймає одне із таких рішень:
 
   1) залишає скаргу без розгляду, якщо вона не відповідає
вимогам, зазначеним у частині першій цієї статті, та повертає її
особі, яка подала скаргу;
 
   2) за  наявності до того підстав відмовляє в порушенні
кримінальної справи або надсилає її за належністю прокурору;
 
   3) за наявності достатніх даних, які вказують на вчинення
злочину, передбаченого частиною першою статті 27 цього Кодексу,
порушує кримінальну справу і призначає її до розгляду.
 
   Підсудному не пізніше як за три доби до дня слухання справи
повинна бути вручена копія скарги потерпілого, копія постанови
судді про порушення кримінальної справи та повістка про виклик
його в судове засідання.
 
   Зустрічні обвинувачення в справах про злочини, зазначені в
частині першій статті 27 цього Кодексу, можуть бути об'єднані в
одну справу.
 
   На постанову про відмову в порушенні кримінальної справи
протягом семи діб з дня її винесення особа, яка подала скаргу,
вправі подати апеляцію до апеляційного суду.
( Стаття 251 в редакції Закону N 2533-III ( 2533-14 ) від
21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 ) 
 
 
   ( Статтю 252 виключено на підставі  Закону  N 2533-III
( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )
 
 
   Стаття 253. Питання, які підлягають вирішенню суддею в
         зв'язку з підготовкою справи до судового
         розгляду
 
   Прийнявши рішення  про  призначення  справи  до судового
розгляду, суддя вирішує такі питання:
 
   1) про призначення захисника у випадках, коли його участь у
справі є обов'язковою;
 
   2) про зміну, скасування або обрання запобіжного заходу;
 
   3) про визнання особи законним представником обвинуваченого,
потерпілою, відповідачем, представником потерпілого, позивача,
відповідача, якщо рішення про це не було прийняте під час
розслідування справи;
 
   4) про визнання потерпілого цивільним позивачем, якщо позов
не був заявлений під час розслідування справи;
 
   5) про  список  осіб,  які підлягають виклику в судове
засідання, та витребування додаткових доказів;
 
   7) про заходи щодо забезпечення цивільного позову;
 
   8) про виклик у необхідних випадках перекладача;
 
   10) про розгляд справи у відкритому чи закритому судовому
засіданні;
 
   11) про день і місце судового розгляду справи;
 
   12) всі інші питання, які стосуються підготовчих до суду дій.
 
   За наявності підстав вважати, що в стадії судового розгляду
відповідно до статті 299 цього Кодексу будуть досліджуватися лише
деякі докази або вони не будуть досліджуватися взагалі, суддя
вправі викликати в судове засідання лише тих осіб чи витребувати
лише ті докази, про допит чи дослідження яких надійшли клопотання
від учасників судового розгляду.
 
   Суддя не вправі відмовити учасникам судового розгляду у
дослідженні в стадії судового розгляду доказів, якщо вони є
належними і допустимими.
( Стаття 253 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3780-XII
( 3780-12 ) від 23.12.93, N 1381-XIV ( 1381-14 ) від 13.01.2000, в
редакції Закону N 2533-III ( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває
чинності з 29.06.2001 )
 
   Стаття 254. Вручення підсудному копії обвинувального
         висновку і повідомлення про день розгляду
         справи в суді
 
   Копія обвинувального висновку і повістка про виклик до суду
вручаються підсудному під розписку не пізніше як за три доби до
дня розгляду справи в суді. У копіях обвинувального висновку та
додатках до нього, що вручаються підсудному, з метою забезпечення
безпеки осіб, які підлягають виклику в судове засідання, їх адреси
не зазначаються.
 
   ( Частину другу статті 254 виключено на підставі Закону
N 2533-III ( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності з
29.06.2001 )
 
   Якщо зазначені в цій статті документи складено мовою, якою не
володіє підсудний, вони вручаються підсудному перекладеними на
його рідну мову або іншу мову, якою він володіє.
   Всі інші особи повідомляються про день розгляду справи в суді
в той же строк.
   Свідки, експерти, перекладачі викликаються до суду повісткою.
Особи, щодо яких були застосовані заходи безпеки, викликаються в
судове засідання виключно через орган, який здійснює ці заходи.
   Якщо підсудний  неповнолітній,  то  копія  обвинувального
висновку вручається йому і його законному представникові.
( Стаття 254 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84, Законами N 1381-XIV ( 1381-14 ) від
13.01.2000, N 2533-III ( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває
чинності з 29.06.2001 )
 
   Стаття 255. Забезпечення права на ознайомлення з
         матеріалами справи
 
   Після призначення справи до судового розгляду суддя повинен
забезпечити  прокуророві,  підсудному,  його  захисникові,
потерпілому, цивільному позивачеві і їх представникам, коли вони
про це заявлять клопотання, можливість ознайомитися з матеріалами
справи, а цивільному відповідачеві і його представникові - з
матеріалами, що стосуються цивільного позову. Зазначені особи
мають право робити з матеріалів необхідні виписки.
   Матеріали про застосування заходів безпеки щодо осіб, які
беруть участь у кримінальному судочинстві, для ознайомлення не
пред'являються.
( Стаття 255 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1381-XIV
(  1381-14  ) від 13.01.2000, N 2533-III ( 2533-14 ) від
21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )
 
   Стаття 256. Строки призначення справи до розгляду в суді
 
   Справа повинна бути призначена до розгляду в суді не пізніше
десяти діб, а у випадках складності справи - не пізніше двадцяти
діб з дня попереднього її розгляду.
( Стаття 256 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2533-III
( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )
 
             Г л а в а 24
 
        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ
 
   Стаття 257. Безпосередність, усність судового розгляду
 
   Суд першої  інстанції  при  розгляді  справи  повинен
безпосередньо дослідити докази в справі: допитати підсудних,
потерпілих, свідків, заслухати висновки експертів, оглянути речові
докази, оголосити протоколи та інші документи.
   Судове засідання по кожній справі відбувається безперервно,
крім часу, призначеного для відпочинку.
( Стаття 257 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3129-XII
( 3129-12 ) від 22.04.93 )
 
   Стаття 258. Незмінність складу суду при розгляді справи
 
   Кожна справа повинна бути розглянута в одному й тому ж складі
суддів.  Коли  хто-небудь  із  суддів позбавлений можливості
продовжувати брати участь у засіданні, він повинен бути замінений
іншим суддею, і розгляд справи розпочинається з початку, за
винятком випадків, передбачених статтею 259 цього Кодексу.
   Якщо із  складу суду вибуває головуючий, розгляд справи
відкладається.
 
   Стаття 259. Запасний народний засідатель
 
   У справі, для розгляду якої необхідний значний час, може бути
викликаний запасний народний  засідатель.  Запасний  народний
засідатель перебуває в залі судового засідання з початку розгляду
справи і в разі вибуття народного засідателя із складу суду
заміняє його.
   Коли запасний засідатель при цьому не вимагає відновлення
судових дій з початку, розгляд справи продовжується.
 
   Стаття 260. Головуючий в судовому засіданні
 
   Головуючий в судовому засіданні керує судовим засіданням,
спрямовуючи судове слідство на забезпечення здійснення сторонами
своїх прав, усуває з судового слідства все те, що не стосується
розглядуваної  справи,  і забезпечує належний високий рівень
судового процесу.
   Коли хто-небудь з учасників судового розгляду заперечує проти
дій головуючого, які обмежують або порушують їх права,  це
заперечення заноситься до протоколу.
( Стаття 260 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2533-III
( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )
 
   Стаття 261. Рівність прав сторін у судовому розгляді
 
   Сторона обвинувачення  (прокурор,  а  також  потерпілий,
цивільний  позивач  та  їх  представники) і сторона захисту
(підсудний, захисник і законний представник, цивільний відповідач
і його представник) користуються рівними правами на заявлення
відводів і клопотань, подання доказів, участь в їх дослідженні та
доведенні їх переконливості, виступ у судових дебатах, оскарження
процесуальних рішень суду.
( Стаття 261 в редакції Закону N 2533-III ( 2533-14 ) від
21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )
 
   Стаття 262. Участь підсудного в судовому розгляді
 
   Розгляд справи в засіданні суду першої інстанції відбувається
з участю підсудного, явка якого до суду є обов'язковою.
   Розгляд справи при відсутності підсудного допускається лише у
виняткових випадках:
   1) коли підсудний перебуває за межами України і ухиляється
від явки до суду;
   2) коли справу про злочин, за який не може бути призначено
покарання у вигляді позбавлення волі, підсудний просить розглянути
у його відсутності. Проте суд має право і в цьому разі визнати
явку підсудного обов'язковою.
( Стаття 262 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2857-XII
( 2857-12 ) від 15.12.92 )
 
   Стаття 263. Права підсудного під час судового розгляду
 
   В судовому засіданні підсудний має право:
   1) заявляти відводи;
   1-1) на колегіальний розгляд справи у випадках, передбачених
законом;
   2) мати захисника або взяти захист своїх інтересів на себе;
   3) заявляти  клопотання  і  висловлювати свою думку про
клопотання інших учасників судового розгляду;
   4) подавати докази, просити суд про приєднання до справи
документів, про виклик свідків, про призначення експертизи і
витребування інших доказів;
   5) давати показання по суті справи в кожний момент судового
слідства або відмовитися давати показання і відповідати  на
запитання;
   6) просити суд про оголошення доказів, що є в справі;
   7) задавати питання іншим підсудним, свідкам, експертові,
спеціалістові, потерпілому, цивільному позивачеві і цивільному
відповідачеві;
   8) брати участь в огляді речових доказів, місця вчинення
злочину і документів;
   9) брати участь у судових дебатах;
   10) звертатися до суду з останнім словом.
( Стаття 263 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84, Законами N 3780-XII ( 3780-12 ) від
23.12.93, N 305/94-ВР ( 305/94-ВР ) від 20.12.94, N 2533-III
( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )
 
   Стаття 264. Участь прокурора в судовому засіданні
 
   Участь прокурора в судовому засіданні є обов'язковою, крім
випадків:
 
   1)  коли  розглядаються справи про злочини, передбачені
частиною першою статті 27 цього Кодексу;
 
   2)  коли  він  відмовився  від  підтримання  державного
обвинувачення.
 
   Прокурор, керуючись  вимогами  закону і своїм внутрішнім
переконанням, підтримує перед судом державне обвинувачення, подає
докази, бере участь у дослідженні доказів, заявляє клопотання і
висловлює свою думку щодо клопотань інших учасників судового
розгляду,  викладає  свої  міркування з приводу застосування
кримінального закону і міри покарання щодо підсудного.
 
   Коли в результаті судового розгляду прокурор прийде  до
переконання,  що  дані  судового  слідства  не підтверджують
пред'явленого підсудному обвинувачення, він повинен відмовитися
від обвинувачення і у своїй постанові викласти мотиви відмови. В
цьому випадку суд роз'яснює потерпілому та його представнику їх
право  вимагати  продовження  розгляду справи і підтримувати
обвинувачення.
 
   Прокурор пред'являє або підтримує пред'явлений  цивільний
позов, якщо цього вимагає охорона прав фізичних чи юридичних осіб
або державних інтересів.
( Стаття 264 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84, Законом N 2857-XII ( 2857-12 ) від
15.12.92, в  редакції  Закону N 2533-III ( 2533-14 )  від
21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )
 
 
 
   ( Статтю 265 виключено на  підставі  Закону N 2533-III
( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )
 
 
   Стаття 266. Участь захисника в судовому розгляді
 
   Захисник сприяє підсудному в здійсненні його прав і в захисті
його законних інтересів. Захисник має право на побачення з
підсудним, бере участь у дослідженні доказів, порушує перед судом

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner