Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Кримінально-процесуальний кодекс України

Кодекс України № 1001-05 от 28.12.1960

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 24

можуть покинути його до закінчення судового розгляду без дозволу
головуючого.
( Стаття 303 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1381-XIV
(  1381-14  ) від 13.01.2000, N 2533-III ( 2533-14 ) від
21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 ) 
 
   Стаття 304. Додатковий і повторний допит свідка
 
   Кожний учасник судового розгляду має право задавати свідкові
додаткові запитання для з'ясування або доповнення відповідей,
даних на запитання інших осіб.
   Кожного свідка можна додатково допитати або передопитати в
присутності інших уже допитаних свідків або на очній ставці.
 
   Стаття 305. Право свідка використовувати нотатки
 
   Свідок, даючи показання, може мати при собі нотатки в тих
випадках, коли показання стосуються будь-яких розрахунків та інших
даних, які важко тримати в пам'яті.
   Свідкові дозволяється зачитувати документи, які стосуються
даного ним показання. Ці документи належить пред'явити суду і
учасникам судового розгляду на їх вимогу; за ухвалою суду вони
можуть бути приєднані до справи.
 
   Стаття 306. Оголошення показань свідка
 
   Суд з власної ініціативи або за клопотанням прокурора чи
інших учасників судового розгляду може оголосити показання свідка,
дані під час дізнання, досудового слідства або на суді, у
випадках:
   1) наявності істотних суперечностей між показаннями, які
свідок дав на суді і під час досудового слідства або дізнання;
   2) неявки в судове засідання свідка, явка якого з тих або
інших причин неможлива;
   3) коли справа розглядається у відсутності свідка в порядку,
передбаченому частиною другою статті 292 цього Кодексу.
   У судовому засіданні може бути також оголошено показання
свідка, допитаного судом відповідно до статті 292-1 цього Кодексу.
( Стаття 306 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 8627-X
( 8627-10 ) від 20.03.85, Законом N 1381-XIV ( 1381-14 ) від
13.01.2000 )
 
   Стаття 307. Допит неповнолітнього свідка
 
   Допит неповнолітнього свідка віком до чотирнадцяти років, а
за розсудом суду - до шістнадцяти років проводиться в суді за
правилами, зазначеними в статті 168 цього Кодексу.
   По закінченні допиту неповнолітній свідок видаляється із залу
суду, крім випадків, коли суд з власної ініціативи або за
клопотанням прокурора чи інших учасників судового розгляду визнає
присутність цього свідка в залі суду необхідною.
   У виняткових випадках, коли цього вимагають інтереси справи
або безпека свідка, допит неповнолітнього свідка за ухвалою суду
може бути проведений у відсутності підсудного.
   Після повернення підсудного  до  залу  суд  зобов'язаний
ознайомити його з показаннями свідка і надати йому можливість
задавати питання свідкові, а також дати пояснення з приводу
показань свідка.
( Стаття 307 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1381-XIV
( 1381-14 ) від 13.01.2000 )
 
   Стаття 308. Допит потерпілого
 
   Потерпілий допитується за правилами допиту свідків. Допит
потерпілого проводиться перед допитом свідків.
 
   Стаття 309. Пред'явлення для впізнання
 
   Свідкові, потерпілому або підсудному  під  час  судового
слідства можуть бути пред'явлені для впізнання особа чи предмет.
   Пред'явлення для впізнання проводиться  після  того,  як
впізнаючий при допиті вкаже на ознаки, за якими він може впізнати
особу чи предмет.
   При пред'явленні особи чи предмета для впізнання впізнаючий
повинен вказати, чи впізнає він особу або предмет і за якими саме
ознаками.
 
   Стаття 310. Проведення експертизи в суді
 
   Експертиза в  суді  призначається  з додержанням правил,
передбачених главою 18 цього Кодексу.
   Експерт у  судовому засіданні бере участь у дослідженні
доказів і може з дозволу суду ставити запитання підсудному,
потерпілому і свідкам про обставини, які мають значення для його
висновку.
   Після з'ясування обставин, що мають значення для висновку
експерта, головуючий пропонує прокуророві,  підсудному,  його
захисникові  та  іншим учасникам судового розгляду подати у
письмовому вигляді питання, які вони бажають поставити експертові.
   Суд обмірковує  ці  питання, враховуючи при цьому думку
учасників судового розгляду, усуває ті з них, які не стосуються
справи або не належать до компетенції експерта, а також формулює
ті питання, які він ставить перед експертом з власної ініціативи.
   Після цього суд виносить ухвалу, а суддя - постанову, в якій
викладає поставлені на вирішення експертизи питання. Ці питання
передаються експерту, який складає висновок.
   Висновок експерта повинен відповідати вимогам, зазначеним у
статті 200 цього Кодексу. Він оголошується в судовому засіданні
і приєднується до справи.
( Стаття 310 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84, Законом N 2464-XII ( 2464-12 ) від
17.06.92 )
 
   Стаття 311. Допит експерта в суді
 
   Після оголошення висновку  експертові  можуть  задаватися
питання для роз'яснення і доповнення його висновку.
   Питання експертові спочатку задає прокурор, потім потерпілий,
цивільний  позивач,  цивільний  відповідач,  їх представники,
захисник, підсудний, суддя та народні засідателі.
   Питання, поставлені  експертові,  та  відповіді  на  них
заносяться до протоколу судового засідання.
( Стаття 311 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2533-III
( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 ) 
 
   Стаття 312. Проведення додаткової або повторної експертизи
 
   У випадках,  передбачених статтею 75 цього Кодексу, суд
мотивованою ухвалою, а суддя - постановою  може  призначити
додаткову або повторну експертизу.
   Додаткова або повторна експертиза проводиться з додержанням
вимог статей 310 і 311 цього Кодексу.
   У випадках призначення додаткової або повторної експертизи
розгляд справи може бути відкладено.
( Стаття 312 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2464-XII
( 2464-12 ) від 17.06.92 )
 
   Стаття 313. Огляд речових доказів
 
   Речові докази повинні бути оглянуті судом і пред'явлені
учасникам судового розгляду, а коли це необхідно, - свідкам і
експертам.
   Особи, яким пред'явлені речові докази, можуть звертати увагу
суду на ті або інші особливості, які мають значення для вирішення
справи, про що відмічається в протоколі судового засідання.
   Огляд речових доказів, які не можна доставити в судове
засідання, проводиться в  разі  необхідності  на  місці  їх
знаходження.
 
   Стаття 314. Огляд і оголошення документів
 
   Документи, що є доказами в справі, повинні бути оглянуті або
оголошені в судовому засіданні. Ці дії можуть провадитися як за
ініціативою суду, так і за клопотанням учасників судового розгляду
в будь-який момент судового слідства.
 
   Стаття 315. Огляд місця події
 
   Суд, визнавши необхідним оглянути місце події, проводить
огляд з участю прокурора, підсудного, його захисника, потерпілого,
цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників, а
коли цього вимагають обставини справи, - то й з участю свідків і
експертів.
   Прибувши на  місце  огляду,  головуючий  оголошує судове
засідання продовженим, і суд приступає до огляду. При цьому
підсудному,  свідкам,  потерпілому  та експертам можуть бути
поставлені у зв'язку з оглядом запитання.
   Обвинувач, підсудний, його захисник та інші учасники судового
розгляду мають право при огляді звертати увагу суду на все те, що,
на їх думку, може сприяти з'ясуванню обставин справи.
   Про проведення огляду і його результати зазначається  в
протоколі судового засідання.
( Стаття 315 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84, із Законом N 2533-III ( 2533-14 ) від
21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )
 
   Стаття 315-1. Судові доручення
 
   З метою перевірки і уточнення фактичних даних, одержаних у
ході судового слідства, суд мотивованою ухвалою, а суддя -
постановою вправі доручити органу, який проводив розслідування,
виконати певні слідчі дії. В ухвалі (постанові) зазначається, для
з'ясування яких обставин і які саме слідчі дії необхідно провести,
та встановлюється строк виконання доручення.
 
   Особа, яка виконує доручення, проводить відповідну слідчу дію
з додержанням вимог, передбачених главами 11-18 цього Кодексу.
Протокол слідчої дії та інші здобуті докази передаються суду, який
дав доручення.
 
   Протокол слідчої дії та інші докази, що надійшли від органу,
який виконував доручення, досліджуються в судовому засіданні і
приєднуються до справи.
( Кодекс доповнено статтею 315-1 згідно із Законом N 2533-III
( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )
 
   Стаття 316. Дії суду при встановленні в судовому засіданні
         неосудності підсудного
 
   Якщо при розгляді справи в суді буде встановлено,  що
підсудний під час вчинення суспільно небезпечних дій був у стані
неосудності або в дальшому захворів на психічну хворобу, яка
позбавляє його можливості усвідомлювати свої дії або керувати
ними, суд виносить про це ухвалу, а суддя - постанову і продовжує
розгляд справи за правилами, встановленими главою 34  цього
Кодексу.
( Стаття 316 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2464-XII
( 2464-12 ) від 17.06.92 )
 
   Стаття 317. Закінчення судового слідства
 
   Після розгляду судом усіх доказів, що є в справі, головуючий
опитує учасників судового розгляду, чи бажають вони доповнити
судове слідство і чим саме. У випадках заявлення клопотань суд їх
обговорює  і розв'язує, про що виносить ухвалу, а суддя -
постанову. Після розв'язання клопотань і виконання додаткових дій
головуючий оголошує судове слідство закінченим.
( Стаття 317 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2464-XII
( 2464-12 ) від 17.06.92 )
 
              Г л а в а 27
 
      СУДОВІ ДЕБАТИ І ОСТАННЄ СЛОВО ПІДСУДНОГО
 
   Стаття 318. Порядок судових дебатів
 
   По закінченні судового слідства суд переходить до судових
дебатів.
   Дебати полягають у промовах прокурора, потерпілого і його
представника, цивільного позивача, цивільного відповідача або їх
представників, захисника, підсудного.
   Учасники судового розгляду мають право в судових дебатах
посилатися тільки на ті докази, які були досліджені в судовому
засіданні. Якщо під час судових дебатів виникне потреба подати
нові докази, суд відновлює судове слідство. Після закінчення
відновленого судового слідства суд знову відкриває судові дебати з
приводу додатково досліджених обставин.
   Суд не вправі обмежувати тривалість судових дебатів певним
часом. Головуючий зупиняє учасників судових дебатів лише в тих
випадках, коли вони в промовах виходять за межі розглядуваної
справи.
   Після закінчення промов учасники судових дебатів мають право
обмінятися репліками. Право останньої репліки належить підсудному.
( Стаття 318 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84, із Законом N 2533-III ( 2533-14 ) від
21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )
 
   Стаття 319. Останнє слово підсудного
 
   Після промови захисника або підсудного головуючий оголошує
судові дебати закінченими і надає підсудному останнє слово.
   Суд не  вправі  обмежувати  тривалість  останнього слова
підсудного певним часом.
   Задавати питання підсудному під час його останнього слова не
дозволяється. Коли підсудний в останньому слові повідомить про
нові обставини, які мають істотне значення для справи, суд з своєї
ініціативи, а також за клопотанням прокурора чи інших учасників
судового розгляду відновлює судове слідство.
   По закінченні відновленого судового слідства суд відкриває
судові дебати з приводу додатково досліджених обставин і надає
останнє слово підсудному.
 
   Стаття 320. Видалення суду для постановлення вироку
 
   Після останнього слова підсудного суд негайно видаляється до
нарадчої кімнати для постановлення вироку, про що головуючий
оголошує присутнім у залі судового засідання.
 
             Г л а в а 28
 
            ПОСТАНОВЛЕННЯ ВИРОКУ
 
   Стаття 321. Постановлення вироку ім'ям держави
 
   Суди України постановляють вироки ім'ям України.
( Стаття 321 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84, із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2857-XII ( 2857-12 ) від 15.12.92 )
 
   Стаття 322. Таємниця наради суддів
 
   Вирок постановляється  в  окремому приміщенні - нарадчій
кімнаті. Під час наради і постановлення вироку в нарадчій кімнаті
можуть бути лише судді, які входять до складу суду в даній справі.
Присутність у нарадчій кімнаті запасних суддів або секретаря
судового засідання та інших осіб не допускається. З настанням
нічного часу суд вправі перервати нараду для відпочинку.
   Судді не  мають  права  розголошувати  міркування,  що
висловлювались у нарадчій кімнаті.
( Стаття 322 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 117-VIII
( 117-08 ) від 30.08.71 )
 
   Стаття 323. Законність і обгрунтованість вироку
 
   Вирок суду повинен бути законним і обгрунтованим.
   Суд обгрунтовує  вирок  лише  на тих доказах, які були
розглянуті в судовому засіданні.
   Суд оцінює  докази за своїм внутрішнім переконанням, що
грунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді всіх
обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.
( Стаття 323 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2857-XII
( 2857-12 ) від 15.12.92 )
 
   Стаття 324. Питання, що вирішуються судом при постановленні
         вироку
 
   Постановляючи вирок, суд повинен вирішити такі питання:
   1) чи мало місце діяння, у вчиненні якого обвинувачується
підсудний;
   2) чи має це діяння склад злочину і якою саме статтею
кримінального закону він передбачений;
   3) чи винен підсудний у вчиненні цього злочину;
   4) чи підлягає підсудний покаранню за вчинений ним злочин;
   5) чи  є  обставини,  що  обтяжують  або  пом'якшують
покарання підсудного, і які саме;
 
   ( Пункт 6 частини першої статті 324 виключено на підставі
Закону N 2670-III ( 2670-14 ) від 12.07.2001 )
 
   6) яка саме міра покарання повинна бути призначена підсудному
і чи повинен він її відбувати;
 
   ( Пункт 8 частини першої статті 324 виключено на підставі
Закону N 2670-III ( 2670-14 ) від 12.07.2001 )
 
   7) чи підлягає задоволенню пред'явлений цивільний позов, на
чию користь та в якому розмірі, і чи підлягають відшкодуванню
збитки, заподіяні потерпілому, а також кошти, витрачені закладом
охорони здоров'я на його стаціонарне лікування, якщо цивільний
позов не був заявлений;
   8) що зробити з майном, описаним для забезпечення цивільного
позову і можливої конфіскації майна;
   9) що зробити з речовими доказами, зокрема з грошима,
цінностями та іншими речами, нажитими злочинним шляхом;
   10) на кого повинні бути покладені судові витрати і в якому
розмірі;
   11) який запобіжний захід слід обрати щодо підсудного;
   12)  чи  слід  у  випадках,  передбачених  статтею  96
Кримінального  кодексу  України,  застосовувати до підсудного
примусове лікування;
   13) чи необхідно застосувати до підсудного заходи безпеки.
   Коли підсудний обвинувачується у вчиненні декількох злочинів,
суд вирішує питання, зазначені в пунктах 1-6 цієї статті, окремо
по кожному злочину.
   Якщо у вчиненні злочину обвинувачується декілька осіб, суд
вирішує питання, зазначені в цій статті, окремо щодо кожного з
підсудних.
   Примусове лікування, передбачене пунктом 12 цієї статті, може
бути  застосоване  лише  при наявності відповідного висновку
лікувальної установи.
( Стаття 324 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР від
10.09.62, N 117-VIII ( 117-08 ) від 30.08.71, Законами N 3132-XII
( 3132-12 ) від 22.04.93, N 1381-XIV ( 1381-14 ) від 13.01.2000,
N 2670-III ( 2670-14 ) від 12.07.2001 )
 
   Стаття 325. Порядок наради суддів
 
   Перед тим, як постановити вирок, відбувається нарада суддів
під керівництвом головуючого.
   Головуючий ставить на вирішення суду питання, зазначені в

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner