Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Кримінально-процесуальний кодекс України

Кодекс України № 1001-05 от 28.12.1960

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 26

         засудженим
 
   До набрання вироком законної сили головуючий або голова
відповідного  суду  зобов'язані дати дозвіл близьким родичам
засудженого за їх проханням на побачення з засудженим, який
перебуває під вартою.
 
   Стаття 346. Заходи піклування про неповнолітніх дітей і
         збереження майна засудженого
 
   При наявності у засудженого до позбавлення волі неповнолітніх
дітей, які залишилися без нагляду, суд зобов'язаний одночасно з
постановленням вироку порушити окремою ухвалою, а  суддя  -
постановою питання перед службою  в справах неповнолітніх або
відповідним органом опіки та  піклування  про  необхідність
влаштування цих неповнолітніх або встановлення над ними опіки чи
піклування.
   Якщо у засудженого до позбавлення волі залишились без нагляду
майно і житло, суд зобов'язаний вжити через відповідні органи
заходів для їх збереження.
   Про вжиті заходи повідомляється засуджений.
( Стаття 346 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 117-VIII
( 117-08 ) від 30.08.71, Законами N 2464-XII ( 2464-12 ) від
17.06.92, N 2670-III ( 2670-14 ) від 12.07.2001 )
 
 
             Розділ четвертий
 
        ПРОВАДЖЕННЯ ПО ПЕРЕВІРЦІ ВИРОКІВ,
           ПОСТАНОВ І УХВАЛ СУДУ
 
              Г л а в а 29
 
             ПОДАЧА АПЕЛЯЦІЙ
 
   Стаття 347. Судові рішення, на які може бути подана апеляція
 
   Апеляція може бути подана:
 
   1) на вироки, які не набрали законної  сили,  ухвалені
місцевими судами;
 
   2) на постанови про застосування чи незастосування примусових
заходів виховного і медичного характеру, ухвалені  місцевими
судами.
 
   Апеляція також може бути подана:
 
   1) на  ухвали (постанови), ухвалені місцевим судом, про
закриття справи або направлення справи на додаткове розслідування;
 
   2) на окремі ухвали (постанови), ухвалені місцевим судом;
 
   3) на інші постанови місцевих судів у випадках, передбачених
цим Кодексом.
 
   Стаття 348. Особи, які мають право подати апеляцію
 
   Апеляцію мають право подати:
 
   1) засуджений, його законний представник і захисник - у
частині, що стосується інтересів засудженого;
 
   2) виправданий, його законний представник і захисник - у
частині мотивів і підстав виправдання;
 
   3) законний представник, захисник неповнолітнього та сам
неповнолітній, щодо якого застосовано примусовий захід виховного
характеру, - у частині, що стосується інтересів неповнолітнього;
 
   4) законний  представник  та  захисник особи, щодо якої
вирішувалося питання про застосування примусового заходу медичного
характеру;
 
   5) обвинувачений, щодо якого справу закрито, його законний
представник і захисник - у частині мотивів і підстав закриття
справи;
 
   6) обвинувачений, щодо якого справу направлено на додаткове
розслідування, його законний представник і захисник - у частині
мотивів і підстав направлення справи на додаткове розслідування;
 
   7) цивільний відповідач або його представник - в частині, що
стосується вирішення позову;
 
   8) прокурор, який брав участь у розгляді справи судом першої
інстанції, а також прокурор,  який  затвердив  обвинувальний
висновок, - у межах обвинувачення, що підтримував прокурор, який
брав участь у розгляді справи судом першої інстанції;
 
   9) потерпілий і його представник - у частині, що стосується
інтересів потерпілого, але в межах вимог, заявлених ними в суді
першої інстанції;
 
   10) цивільний позивач або його представник - у частині, що
стосується вирішення позову;
 
   11) особа, щодо якої винесено окрему ухвалу (постанову) суду;
 
   12) інші особи у випадках, передбачених цим Кодексом.
( Стаття 348 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2670-III
( 2670-14 ) від 12.07.2001 )
 
   Стаття 349. Порядок і строки апеляційного оскарження
 
   Апеляція, за винятком випадків, передбачених частиною п'ятою
цієї статті, подається через суд, який постановив вирок, ухвалу чи
постанову. До апеляції прокурора і захисника додається стільки її
копій, щоб їх можна було вручити всім учасникам судового розгляду,
інтересів яких стосується апеляція.
 
   Якщо апеляція подана у встановлені частиною третьою цієї
статті строки безпосередньо до суду апеляційної інстанції, він
надсилає  її до суду першої інстанції для виконання вимог,
передбачених статтями 350 і 351 цього Кодексу.
 
   Апеляція на вирок, ухвалу чи постанову суду першої інстанції,
якщо інше не передбачено цим Кодексом, може бути подана протягом
п'ятнадцяти діб з моменту їх проголошення, а засудженим, який
перебуває під вартою, - в той же строк з моменту вручення йому
копії вироку.
 
   Протягом строку, встановленого для подання апеляції, справа
ніким не може бути витребувана із суду. Протягом цього строку суд
зобов'язаний надати сторонам за  їх  клопотанням  можливість
ознайомитися з матеріалами справи.
 
   Апеляція на ухвалу чи постанову судді, винесену в порядку,
передбаченому статтями 52-5, 165-2, 165-3, 177, 205 цього Кодексу,
подається безпосередньо до апеляційного суду у строки, встановлені
у цих статтях, і розглядається за правилами, встановленими статтею
382 цього Кодексу.
 
   Апеляція  на  постанову  судді,  винесену  в  порядку,
передбаченому  статтями  236-2,  236-6, 236-8 цього Кодексу,
подається у строки, встановлені у цих статтях, і розглядається за
правилами, встановленими статтею 382 цього Кодексу.
( Стаття 349 із змінами, внесеними  згідно із Законом N 462-V
( 462-16 ) від 14.12.2006 )
 
   Стаття 350. Зміст апеляції
 
   В апеляції зазначаються:
 
   1) назва суду, якому адресується апеляція;
 
   2) особа, яка подає апеляцію;
 
   3) вирок, ухвала чи постанова, на які подається апеляція, і
назва суду, який їх постановив;
 
   4) вказівка на те, в чому полягає незаконність вироку,
ухвали, постанови та доводи на її обгрунтування;
 
   5) прохання особи, яка подає апеляцію;
 
   6) перелік документів, які додаються до апеляції.
 
   При обгрунтуванні прокурором та захисником необхідності зміни
чи скасування вироку, ухвали, постанови апеляція повинна містити
посилання на відповідні аркуші справи.
 
   Стаття 351. Повідомлення про апеляцію
 
   Про надходження  апеляції  суд першої інстанції оповіщає
прокурора, інших зазначених у статті 348 цього Кодексу осіб,
інтересів  яких стосується апеляція, направленням відповідних
повідомлень та шляхом поміщення оголошення на дошці об'яв суду.
Протягом п'яти діб з часу поміщення оголошення зазначені особи
мають право одержати в суді копію апеляції або ознайомитися з нею
в суді. Одночасно з врученням копії або з ознайомленням з
апеляцією їм роз'яснюється право протягом п'яти діб з цього часу
подати свої заперечення на апеляцію.
 
   Засудженому, що утримується під вартою, повідомлення про
надходження апеляції та її копія вручаються через начальника
відповідної установи. Одночасно йому роз'яснюється право протягом
п'яти діб з часу вручення цих документів подати свої заперечення
на апеляцію.
 
   Заперечення на апеляцію додаються до справи або передаються
безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
 
   Стаття 352. Залишення апеляції без руху і розгляду
 
   У разі невиконання особою, яка подала апеляцію,  вимог,
передбачених  статтею  350  цього  Кодексу, головуючий своєю
постановою залишає апеляцію  без  руху  та  повідомляє  про
необхідність виконання зазначених вимог закону протягом семи діб з
моменту одержання повідомлення. Постанова оскарженню не підлягає.
 
   Якщо у визначений строк ці вимоги не будуть виконані, то
апеляція постановою головуючого визнається такою, що не підлягає
розгляду. Постанову може бути оскаржено до суду апеляційної
інстанції, який має право своєю ухвалою визнати апеляцію такою, що
підлягає розгляду, і дати розпорядження суду першої інстанції щодо
виконання ним вимог статті 351 цього Кодексу.
 
   Стаття 353. Наслідки порушення строку на апеляційне
         оскарження та порядок його відновлення
 
   У разі подання апеляції з пропуском встановленого статтею 349
цього Кодексу строку і при відсутності клопотання про його
відновлення апеляція постановою головуючого визнається такою, що
не підлягає розгляду.
 
   У разі пропуску строку на апеляційне оскарження з поважних
причин особи, які мають право на подання апеляції, можуть заявити
клопотання перед судом, який постановив вирок чи виніс ухвалу,
постанову, про відновлення пропущеного строку.
 
   Питання про відновлення строку  вирішується  в  судовому
засіданні судом, який розглядав справу. Про день і час розгляду
клопотання своєчасно повідомляються сторони, неявка яких в судове
засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
 
   За результатами розгляду клопотання суд виносить ухвалу,
постанову, якою відновляє пропущений строк або відмовляє у його
відновленні і визнає апеляцію такою, що не підлягає розгляду.
 
   Постанова судді  чи ухвала суду, винесена відповідно до
частини першої чи частини четвертої цієї статті, може бути
оскаржена до суду апеляційної інстанції, який має право своєю
ухвалою відновити пропущений строк, визнати апеляцію такою, що
підлягає розгляду, і дати розпорядження суду першої інстанції щодо
виконання ним вимог статті 351 цього Кодексу.
 
   Стаття 354. Наслідки подання апеляції
 
   Подання апеляції на вирок, ухвалу чи постанову суду зупиняє
набрання  ними  законної сили та їх виконання, за винятком
передбачених у цьому Кодексі випадків.
 
   Після виконання вимог, передбачених  статтею  351  цього
Кодексу, суд, який постановив вирок чи виніс ухвалу, постанову,
протягом семи діб передає справу разом з поданою апеляцією і
запереченнями на неї до апеляційного суду і визначає дату розгляду
ним справи. Справа призначається до розгляду не пізніше трьох
місяців з дня направлення її до апеляційного суду. Справа повинна
надійти до апеляційного суду не пізніш як за один місяць до
визначеної судом першої інстанції дати розгляду.
 
   Про дату призначення справи до апеляційного розгляду суд
першої інстанції оповіщає заінтересованих  осіб  направленням
відповідних повідомлень та шляхом поміщення оголошення на дошці
об'яв суду. Засудженому, що  утримується  під  вартою,  про
призначення справи до апеляційного розгляду повідомляється через
начальника відповідної установи.
 
   Якщо в апеляції ставиться питання про погіршення становища
засудженого  чи виправданого, суд першої інстанції одночасно
викликає до суду апеляційної інстанції цих осіб, їх законних
представників, а також захисників, якщо їх участь у справі
відповідно до вимог статті 45 цього Кодексу є обов'язковою.
 
   Стаття 355. Доповнення, зміна і відкликання апеляції
 
   До початку розгляду справи в апеляційному суді особа, яка
подала апеляцію, має право доповнити, змінити або відкликати її, а
також подати свої заперечення на апеляцію іншого учасника судового
розгляду.
 
   Внесення до апеляції змін, які тягнуть за собою погіршення
становища засудженого або виправданого за межами строків на
апеляційне оскарження не допускається.
 
   Захисник засудженого чи виправданого може відкликати свою
апеляцію тільки за згодою  підзахисного  і  його  законного
представника. Захисник, який вступив до справи в апеляційному
провадженні, може змінити чи доповнити апеляцію захисника, який
брав участь у розгляді справи судом першої інстанції, лише за
згодою засудженого чи виправданого та їх законних представників.
 
   Засуджений або виправданий вправі відкликати свою апеляцію, а
також  апеляцію свого захисника, крім випадків, передбачених
частиною першою статті 45 цього Кодексу.
 
   Апеляція представника потерпілого може бути відкликана ним
лише за згодою потерпілого, а також самим потерпілим.
 
              Г л а в а 30
 
          РОЗГЛЯД СПРАВИ ЗА АПЕЛЯЦІЄЮ
 
   Стаття 356. Суди, які розглядають справи в апеляційному
         порядку
 
   Апеляції розглядаються апеляційними судами:
 
   1) Апеляційним судом Автономної Республіки Крим, апеляційними
судами областей, міст Києва і Севастополя - на судові рішення
районних (міських) судів та міжрайонних (окружних) судів;
 
   2) Військовими  апеляційними   судами   регіонів   і
Військово-Морських Сил - на судові рішення військових судів
гарнізонів.
( Стаття 356 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2670-III
( 2670-14 ) від 12.07.2001 )
 
   Стаття 357. Попередній розгляд справи апеляційним судом
 
   Апеляційний суд у разі необхідності може провести попередній
розгляд справи.
 
   Попередній розгляд справи здійснюється в судовому засіданні
суддею одноособово з обов'язковою участю прокурора. На судове
засідання можуть бути викликані інші учасники судового розгляду,
однак їх неявка не перешкоджає розгляду справи.
 
   Попередній розгляд справи починається з доповіді судді, який
повідомляє про підстави, з яких справу було внесено на попередній
розгляд. Прокурор, інші учасники судового розгляду висловлюють
свої думки щодо питань, винесених на розгляд. Постанова судді
виноситься в нарадчій кімнаті.
 
   При попередньому розгляді справи  апеляційний  суд  може
прийняти одне з таких рішень:
 
   1) про  питання,  пов'язані  з  підготовкою  справи  до
апеляційного розгляду;
 
   2) про відмову в прийнятті апеляції до свого розгляду;
 
   3) про зупинення провадження в справі;
 
   4) про повернення справи суду першої інстанції.
 
   При попередньому розгляді справи при необхідності ведеться
протокол.
 
   Стаття 358. Вирішення питань, пов'язаних з підготовкою
         справи до апеляційного розгляду
 
   При попередньому розгляді справи  апеляційний  суд  може
розглянути  такі питання, пов'язані з підготовкою справи до
апеляційного розгляду:
 
   1) про необхідність проведення судового слідства та його
обсяг;
 
   2) про витребування у необхідних випадках додаткових доказів;
 
   3) про  список  осіб,  які підлягають виклику в судове
засідання;
 
   4) про доручення суду першої інстанції;
 
   5) про зміну, скасування або обрання запобіжного заходу;
 
   6) про виклик у необхідних випадках перекладача;

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner