Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Кримінально-процесуальний кодекс України

Кодекс України № 1001-05 от 28.12.1960

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 27

 
   7) про розгляд справи у відкритому чи закритому судовому
засіданні;
 
   8) про день і місце розгляду справи;
 
   9) всі інші питання, які стосуються підготовчих дій до
розгляду справи.
 
   Засуджений чи виправданий, їх законні представники підлягають
обов'язковому виклику в апеляційний суд, якщо в апеляції ставиться
питання про погіршення їх становища або суд визнає необхідним
провести судове слідство. У цих випадках викликаються і їх
захисники, якщо їх участь у справі відповідно до вимог статті 45
цього Кодексу є обов'язковою. Засуджений, що утримується під
вартою, підлягає обов'язковому виклику в апеляційний суд також у
випадках, коли про це надійшло його клопотання.
 
   Суд може визнати необхідним проведення судового слідства в
повному обсязі чи частково, коли є підстави вважати, що судове
слідство  судом  першої інстанції було проведено неповно чи
однобічно.
 
   Апеляційний суд з метою усунення неповноти чи однобічності
судового слідства в суді першої інстанції вправі дати цьому суду
доручення про виконання окремих процесуальних дій. На виконання
цього доручення суд першої інстанції проводить відповідну дію з
додержанням вимог, передбачених главою 26 цього Кодексу. Протокол
судового засідання передається до апеляційного суду, який дав
доручення, і приєднується до справи.
 
   Стаття 359. Інші рішення апеляційного суду, які можуть
         бути прийняті при попередньому розгляді справи
 
   Апеляційний суд відмовляє в прийнятті апеляції до свого
розгляду, якщо апеляція подана особою, яка не має на це права.
 
   Справа повертається суду першої інстанції у випадках, якщо:
 
   1) протокол судового засідання не підписаний головуючим чи
секретарем судового засідання - для виконання вимог, передбачених
частиною другою статті 87 цього Кодексу;
 
   2) суд першої інстанції не розглянув зауваження на протокол
судового засідання чи не надав передбачену статтею 349 цього
Кодексу можливість ознайомлення з матеріалами справи -  для
виконання вимог, передбачених статтями 88 і 349 цього Кодексу;
 
   3) засудженому, виправданому не було вручено копію вироку -
для виконання вимог, передбачених статтею 344 цього Кодексу;
 
   4) суд першої інстанції прийняв апеляцію, яка не відповідає
вимогам частини першої статті 350, статей 351 чи 352 цього
Кодексу, - для виконання вимог, передбачених статтями 353 чи 354
цього Кодексу;
 
   5) судом першої інстанції не виконано вимог, передбачених
статтею 353 цього Кодексу, - для виконання цих вимог.
 
   У разі захворювання підсудного, участь якого при апеляційному
розгляді справи визнано обов'язковою, апеляційний суд зупиняє
апеляційний розгляд справи.
 
   У разі відмови апелянта від своїх апеляційних вимог  і
відсутності апеляцій інших учасників процесу, апеляційний суд
виносить ухвалу про закриття апеляційного розгляду справи.
 
 
 
   Стаття 360. Строки розгляду справи в апеляційному суді
 
   Апеляційний суд повинен розглянути справу у день, визначений
судом першої інстанції.
 
   Не пізніш  як  за  три  дні  апеляційний  суд оповіщає
заінтересованих осіб шляхом поміщення оголошення на дошці об'яв
суду про час і місце розгляду справи.
 
   Засудженому, який утримується під вартою, про день розгляду
справи повідомляється через начальника відповідної установи.
 
   У випадках, коли при попередньому або апеляційному розгляді
справи апеляційний суд визнав необхідним провести судове слідство,
витребувати додаткові докази, викликати в судове засідання певних
осіб, зробити доручення суду першої інстанції, а також у разі
особливої складності справи, він може перенести розгляд справи не
більш, як на тридцять діб.
 
   Стаття 361. Виклик до суду апеляційної інстанції
 
   Виклик осіб до суду апеляційної інстанції здійснюється в
порядку, передбаченому статтею 254 цього Кодексу.
 
   Стаття 362. Розгляд справи в суді апеляційної інстанції
 
   Виконавши підготовчі дії, зазначені в статтях 283-287, 293
цього Кодексу, головуючий роз'яснює учасникам судового розгляду їх
права, а також право давати пояснення з приводу поданих апеляцій
та виступати в судових дебатах, а особам, які подали апеляції, -
право підтримувати апеляції або відмовитись від них. Клопотання
учасників судового розгляду повинні стосуватися частини вироку,
яка оскаржена в апеляційному порядку, і вирішуються судом за
правилами статті 296 цього Кодексу.
 
   Після цього головуючий чи один із суддів доповідає суть
вироку чи постанови, повідомляє ким і в якому обсязі вони були
оскаржені, викладає основні доводи апеляцій і заперечень інших
учасників процесу, якщо вони були подані. Головуючий з'ясовує, чи
підтримують свої апеляції особи, які їх подали.
 
   Неявка учасників  процесу  на засідання суду апеляційної
інстанції не є перешкодою для розгляду справи, якщо інше не
передбачено цим Кодексом або рішенням апеляційного суду.
 
   Якщо суд апеляційної інстанції не проводив судового слідства,
після виконання дій, зазначених у частині другій цієї статті,
головуючий ознайомлює учасників судового розгляду з додатковими
матеріалами, якщо вони були подані, матеріалами, що надійшли з
суду  першої інстанції на виконання доручень, вислуховує їх
пояснення з приводу поданих апеляцій в порядку, передбаченому
статтею 318 цього Кодексу, і переходить до судових дебатів.
 
   Судове слідство в апеляційному суді провадиться за правилами
глави 26 цього Кодексу лише щодо тієї частини вироку, законність і
обгрунтованість якої оспорюється в апеляції.
 
   Судові дебати в суді апеляційної інстанції проводяться у
відповідності з вимогами статті 318 цього Кодексу і полягають у
промовах учасників судового розгляду стосовно тієї частини вироку,
яка оскаржена. Першими виступають особи, які подали апеляції.
Прокурор, якщо він підтримує апеляцію, подану ним чи іншим
прокурором, виступає першим, а в інших випадках - останнім.
 
   Перед видаленням суду до нарадчої кімнати для постановлення
рішення щодо законності і обгрунтованості вироку суду першої
інстанції підсудному, якщо він брав участь в апеляційному розгляді
справи, надається останнє слово.
 
   Нарада суддів апеляційного суду провадиться з додержанням
вимог, передбачених статтями 322 і 325 цього Кодексу.
 
   Протокол судового засідання та фіксація технічними засобами
перебігу судового процесу в апеляційному суді ведуться у випадку
проведення ним судового слідства.
 
   Стаття 363. Відновлення судового слідства
 
   Якщо під час судових дебатів, виголошення останнього слова
засудженим  або  виправданим  чи  при  постановленні рішення
апеляційним судом виникне необхідність дослідження нових обставин
справи або доказів, що їх підтверджують чи спростовують, і якщо ці
обставини і докази стосуються оскарженої частини вироку суду
першої  інстанції,  апеляційний суд ухвалою відновлює судове
слідство з додержанням вимог, передбачених статтею 326 цього
Кодексу.
 
   Стаття 364. Закриття апеляційного провадження
 
   У разі відмови особи, яка подала апеляцію, від своїх вимог і
при відсутності апеляцій інших учасників судового  розгляду,
апеляційний  суд  виносить  ухвалу про закриття апеляційного
провадження.
 
   Стаття 365. Обсяг перевірки справи апеляційним судом
 
   Вирок, ухвала  чи  постанова  суду  першої  інстанції
перевіряється апеляційним судом в межах апеляції. Висновки суду
першої  інстанції  щодо  фактичних  обставин справи, які не
оспорювалися і стосовно яких відповідно до вимог частини першої
статті 299 і статті 301-1 цього Кодексу докази не досліджувалися,
не перевіряються.
 
   Якщо розгляд апеляції дає підстави для прийняття рішення на
користь осіб, щодо яких апеляції не надійшли, апеляційний суд
зобов'язаний прийняти таке рішення.
 
   Стаття 366. Результати розгляду справи в апеляційному суді
 
   У результаті  розгляду апеляцій на рішення, зазначені у
частині першій статті 347 цього Кодексу, апеляційний суд:
 
   1) виносить ухвалу про залишення вироку чи постанови без
зміни, а апеляції - без задоволення; скасування вироку  чи
постанови  і  повернення  справи  прокуророві  на  додаткове
розслідування або на новий судовий розгляд в суд першої інстанції;
скасування вироку чи постанови і закриття справи; зміну вироку чи
постанови;
 
   2) постановляє свій вирок, скасовуючи повністю чи частково
вирок суду першої інстанції;
 
   3) постановляє  свою  постанову,  скасовуючи повністю чи
частково постанову суду першої інстанції.
 
   У результаті розгляду апеляцій на рішення, зазначені  у
частині другій статті 347 цього Кодексу, апеляційний суд:
 
   1) виносить ухвалу про залишення ухвали чи постанови без
зміни,  а апеляції - без задоволення; скасування ухвали чи
постанови і повернення її на новий судовий розгляд в суд першої
інстанції, а у випадку скасування ухвали чи постанови про закриття
справи і повернення її на додаткове розслідування; скасування
окремої ухвали чи постанови; зміну ухвали чи постанови;
 
   2) постановляє свою ухвалу, скасовуючи повністю чи частково
ухвалу чи постанову суду першої інстанції.
 
   Стаття 367. Підстави для скасування або зміни вироку
         чи постанови
 
   Підставами для  скасування  або  зміни  судових  рішень,
зазначених у частині першій статті 347 цього Кодексу, при розгляді
справи в апеляційному суді є:
 
   1)  однобічність  або неповнота дізнання, досудового чи
судового слідства;
 
   2) невідповідність  висновків  суду, викладених у вироку
(постанові), фактичним обставинам справи;
 
   3) істотне порушення кримінально-процесуального закону;
 
   4) неправильне застосування кримінального закону;
 
   5) невідповідність призначеного покарання тяжкості злочину та
особі засудженого.
 
   Апеляційний суд не вправі скасувати виправдувальний вирок
лише з мотивів істотного порушення прав підсудного. Апеляційний
суд не вправі скасувати постанову про незастосування примусових
заходів виховного або медичного характеру лише з мотивів істотного
порушення  прав  особи, стосовно якої ставилося питання про
застосування цих засобів.
 
   Стаття 368. Однобічність або неповнота дізнання,
         досудового чи судового слідства
 
   Однобічним або неповним визнається дізнання, досудове чи
судове слідство в суді першої  інстанції,  коли  залишилися
недослідженими такі обставини, з'ясування яких може мати істотне
значення для правильного вирішення справи.
 
   Дізнання, досудове  чи судове слідство в  усякому  разі
визнається однобічним і неповним:
 
   1) коли не були допитані певні особи, не були витребувані і
досліджені документи, речові та інші докази для підтвердження чи
спростування обставин, які мають істотне значення для правильного
вирішення справи;
 
   2) коли не були досліджені обставини, зазначені в ухвалі
суду, який повернув справу на додаткове розслідування або на новий
судовий розгляд, за винятком випадків, коли дослідити їх було
неможливо;
 
   3) коли необхідність дослідження тієї чи іншої обставини
випливає з нових даних, встановлених при розгляді справи в
апеляційному суді;
 
   4) коли не були з'ясовані з достатньою повнотою дані про
особу засудженого чи виправданого.
 
 
   Стаття 369. Невідповідність висновків суду першої інстанції
         фактичним обставинам справи
 
   Вирок чи постанова вважаються такими, що не відповідають
фактичним обставинам справи:
 
   1) коли  висновки  суду  не  підтверджуються  доказами,
дослідженими в судовому засіданні;
 
   2) коли суд не взяв до уваги докази, які могли істотно
вплинути на його висновки;
 
   3) коли при наявності суперечливих доказів, які мають істотне
значення для висновків суду, у вироку (постанові) не зазначено,
чому суд взяв до уваги одні докази і відкинув інші;
 
   4) коли висновки суду, викладені у вироку  (постанові),
містять істотні суперечності.
 
   Вирок чи  постанова  із  зазначених  підстав  підлягають
скасуванню чи зміні лише тоді, коли невідповідність висновків суду
фактичним обставинам справи могла вплинути на вирішення питання
про винуватість засудженого або невинуватість виправданого, на
правильність застосування кримінального закону, на визначення міри
покарання або застосування примусових заходів  виховного  чи
медичного характеру.
 
   Стаття 370. Істотні порушення вимог
         кримінально-процесуального закону
 
   Істотним порушенням вимог кримінально-процесуального закону є
такі порушення вимог цього Кодексу, які перешкодили чи могли
перешкодити суду повно та всебічно розглянути справу і постановити
законний, обгрунтований і справедливий вирок чи постанову.
 
   2. Вирок (постанову) в усякому разі належить скасувати, якщо:
 
   1) за наявності підстав для закриття справи її не було
закрито;
 
   2) вирок винесено незаконним складом суду;
 
   3) порушено право обвинуваченого на захист;
 
   4) порушено право обвинуваченого користуватися рідною мовою
чи мовою, якою він володіє, і допомогою перекладача;
 
   5) розслідування  справи  провадила особа, яка підлягала
відводу;
 
   6) справу розглянуто у відсутності підсудного, за винятком
випадку, передбаченого частиною другою статті 262 цього Кодексу;
 
   7) порушено правила підсудності;
 
   8) порушено таємницю наради суддів;
 
   9) вирок (постанову) не підписано будь-ким із суддів;
 
   10) у  справі відсутній протокол судового засідання або
перебіг судового процесу у передбачених цим Кодексом випадках не
фіксувався технічними засобами;
 
   11) порушено вимоги статей цього Кодексу про обов'язковість
пред'явлення обвинувачення  і  матеріалів  розслідування  для
ознайомлення;
 
   12) обвинувальний висновок не затверджений прокурором чи він
не був вручений обвинуваченому;
 
   13) порушено вимоги статей цього Кодексу, які встановлюють
незмінність складу суду, надання підсудному права виступити в
дебатах і з останнім словом.
 
   Стаття 371. Неправильне застосування кримінального закону
 
   Неправильним застосуванням кримінального закону, що тягне за
собою скасування або зміну вироку (постанови), є:
 
   1) незастосування судом кримінального закону, який підлягає
застосуванню;
 
   2) застосування кримінального закону, який  не  підлягає
застосуванню;
 
   3) неправильне тлумачення закону, яке суперечить його точному
змісту.

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner