Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Кримінально-процесуальний кодекс України

Кодекс України № 1001-05 от 28.12.1960

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 28

 
   Стаття 372. Невідповідність призначеного судом покарання
         ступені тяжкості злочину та особі засудженого
 
   Невідповідним ступеню тяжкості злочину та особі засудженого
визнається таке покарання, яке хоч і не виходить за межі,
встановлені відповідною статтею Кримінального кодексу, але за
своїм видом чи розміром є явно несправедливим як внаслідок
м'якості, так і суворості.
( Стаття 372 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2670-III
( 2670-14 ) від 12.07.2001 )
 
   Стаття 373. Зміна вироку (постанови) апеляційним судом
 
   Апеляційний суд змінює вирок у випадках:
 
   1) пом'якшення  призначеного  покарання, коли визнає, що
покарання за своєю суворістю не відповідає тяжкості злочину та
особі засудженого;
 
   2) зміни кваліфікації злочину і застосування кримінального
закону про менш тяжкий злочин;
 
   3) зменшення сум, які підлягають стягненню, або збільшення
цих сум, якщо таке збільшення не впливає на обсяг обвинувачення і
кваліфікацію злочину;
 
   4) в інших випадках, коли зміна вироку не погіршує становища
засудженого.
 
   Апеляційний суд змінює постанову про застосування примусових
заходів виховного чи медичного характеру у випадках:
 
   1) зміни  кваліфікації  суспільно небезпечного  діяння  і
застосування  статті  Кримінального  кодексу,  яка передбачає
відповідальність за менш тяжке діяння;
 
   2) пом'якшення виду примусового заходу виховного чи медичного
характеру.
 
   Стаття 374. Скасування вироку (постанови) з поверненням
         справи прокурору, на додаткове розслідування
         чи новий судовий розгляд
 
   Апеляційний суд скасовує вирок (постанову) і повертає справу
на додаткове розслідування у випадках:
 
   1) коли під час дізнання чи досудового слідства були допущені
такі істотні порушення кримінально-процесуального закону, які
виключали можливість постановлення вироку чи постанови;
 
   2) якщо є підстави для застосування кримінального закону про
більш тяжкий злочин, обвинувачення у вчиненні якого засудженому не
пред'являлось, якщо з цих підстав була подана апеляція прокурора
чи потерпілого або його представника;
 
   3) якщо є підстави для застосування кримінального закону,
який передбачає більш тяжке на відміну від встановленого досудовим
слідством суспільно небезпечне діяння, у справах про застосування
примусових заходів медичного або виховного характеру;
 
   4) якщо при апеляційному розгляді справи встановлено таку
однобічність або неповноту дізнання чи досудового слідства, які не
можуть бути усунені в судовому засіданні.
 
   Апеляційний суд скасовує вирок (постанову) і повертає справу
на новий судовий розгляд в суд першої інстанції, якщо при розгляді
справи в суді першої інстанції були допущені такі  істотні
порушення  кримінально-процесуального  закону,  які  виключали
можливість постановлення вироку чи постанови, зокрема, порушення,
зазначені в пунктах 2, 3, 4, 6-10, 13 частини другої статті 370
цього Кодексу.
 
   Скасовуючи вирок (постанову), апеляційний суд не має права
вирішувати  наперед питання про доведеність чи недоведеність
обвинувачення, достовірність або недостовірність доказів, переваги
одних доказів над іншими, застосування судом першої інстанції того
чи іншого кримінального закону та покарання.
 
   Апеляційний суд вправі  скасувати  вирок  (постанову)  і
повернути справу на додаткове розслідування чи новий судовий
розгляд у частині обвинувачення, залишивши в решті судове рішення
без  зміни,  за умови, що це обвинувачення мало самостійну
кримінально-правову кваліфікацію і може бути розглянуто в окремому
провадженні.
 
   У разі скасування вироку (постанови) внаслідок порушень,
допущених при розгляді справи в суді, справа направляється для
нового розгляду до суду, який постановив вирок, але в іншому
складі суддів.
 
   У разі скасування вироку (постанови) з поверненням справи на
додаткове розслідування, справа надсилається прокурору через суд,
який постановив вирок (постанову).
 
   Вказівки суду, який розглянув справу в апеляційному порядку,
є обов'язковими для органів дізнання і досудового слідства при
додатковому розслідуванні і суду першої інстанції при повторному
розгляді справи.
 
   Стаття 375. Розгляд справи судом першої інстанції після
         скасування вироку (постанови)
 
   Після скасування вироку (постанови) апеляційним судом суд
першої інстанції розглядає справу у відповідності з вимогами глав
25-28 цього Кодексу.
 
   При новому  розгляді  справи  судом  першої  інстанції
застосування закону про більш тяжкий злочин та посилення покарання
допускається тільки за умови, якщо вирок було скасовано за
апеляцією прокурора або потерпілого чи його представника в зв'язку
з необхідністю застосування закону про більш тяжкий злочин або
коли при скасуванні вироку визнано необхідним застосувати більш
суворе покарання, а також, коли при додатковому розслідуванні
справи буде встановлено, що обвинувачений вчинив більш тяжкий
злочин, або коли збільшився обсяг обвинувачення.
 
   При новому розгляді справи про  застосування  примусових
заходів  виховного  або  медичного  характеру  кваліфікація
суспільно небезпечного діяння як більш тяжкого допускається за
умови, якщо з цієї підстави було подано апеляцію прокурором чи
потерпілим або його представником.
 
 
   Стаття 376. Закриття справи апеляційним судом
 
   Апеляційний суд, встановивши обставини, передбачені статтями
6,  7,  7-1, 7-2, 8, 9, 10, 11-1 цього Кодексу, скасовує
обвинувальний вирок чи постанову і закриває справу.
( Стаття 376 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2670-III
( 2670-14 ) від 12.07.2001 )
 
   Стаття 377. Зміст ухвали апеляційного суду
 
   Ухвала апеляційного  суду  складається  із  вступної,
описово-мотивувальної і резолютивної частин, у яких має бути
зазначено:
 
   1) місце і час постановлення ухвали;
 
   2) назва і склад суду, що постановив ухвалу;
 
   3) особи, які брали участь у розгляді справи в засіданні
апеляційної інстанції;
 
   4) зміст вироку (постанови);
 
   5) особа, яка подала апеляцію;
 
   6) суть апеляції;
 
   7) короткий  виклад  пояснень осіб, які брали участь у
засіданні;
 
   8) аналіз доказів, досліджених під час повного або часткового
судового слідства, проведеного апеляційним судом, та докладні
мотиви прийнятого рішення;
 
   9) результати розгляду справи.
 
   При залишенні апеляції без задоволення в ухвалі апеляційного
суду мають бути зазначені підстави, через які апеляцію визнано
необгрунтованою.
 
   При скасуванні або зміні вироку (постанови) в ухвалі повинно
бути зазначено, які статті закону порушено та в чому саме
полягають ці порушення або необгрунтованість вироку (постанови).
 
   Повертаючи справу на додаткове розслідування або на новий
судовий розгляд, апеляційний суд повинен зазначити в ухвалі
обставини, які належить з'ясувати. Одночасно суд може вказати, які
слідчі дії для з'ясування цих обставин необхідно виконати.
 
   Стаття 378. Вирок (постанова) апеляційного суду
 
   Апеляційний суд  скасовує вирок суду першої інстанції і
постановляє свій вирок у випадках:
 
   1) необхідності застосування закону про більш тяжкий злочин
чи збільшення обсягу обвинувачення, за умови, що засудженому було
пред'явлено обвинувачення у вчиненні такого злочину чи у вчиненні
злочину в такому обсязі і від цього обвинувачення він захищався в
суді першої інстанції;
 
   2) необхідності застосування більш суворого покарання;
 
   3) скасування необгрунтованого виправдувального вироку суду
першої інстанції;
 
   4) неправильного  звільнення  засудженого  від  відбуття
покарання.
 
   Скасування вироку суду першої інстанції і  постановлення
вироку апеляційним судом у випадках, передбачених частиною першою
цієї статті, допускається лише за умови, що в апеляції прокурора,
потерпілого чи його представника ставилось питання про скасування
вироку саме з цих підстав.
 
   Вирок апеляційного  суду  повинен  відповідати  вимогам,
зазначеним у статтях 332-335 цього Кодексу. Крім того, у вироку
апеляційного суду зазначається зміст вироку суду першої інстанції,
суть апеляції, мотиви прийнятого рішення.
 
   Апеляційний суд  скасовує  постанову  про  застосування
примусових заходів виховного чи медичного характеру і постановляє
свою постанову у випадках:
 
   1) необхідності кваліфікації суспільно небезпечного діяння як
більш тяжкого, якщо таке було зазначено у постанові слідчого про
закриття  справи і застосування примусових заходів виховного
характеру або про направлення справи до суду для вирішення питання
про застосування примусових заходів медичного характеру;
 
   2) застосування  більш  суворого виду примусових заходів
виховного чи медичного характеру;
 
   3) скасування необгрунтованої постанови суду про закриття
справи щодо неосудного або неповнолітнього з тих мотивів, що вони
не вчинили суспільно небезпечне діяння.
 
   Скасування постанови суду першої інстанції  і  винесення
постанови апеляційним судом з цих підстав допускається, якщо з цих
же підстав було подано апеляцію прокурором чи потерпілим або його
представником.
 
   Постанова апеляційного  суду  про застосування примусових
заходів виховного чи медичного характеру повинна відповідати
вимогам статей 420, 448 цього Кодексу. Крім того, у постанові
апеляційного суду зазначається зміст постанови  суду  першої
інстанції, суть апеляції, мотиви прийнятого рішення.
 
   Стаття 379. Складання ухвали, постанови, вироку, оголошення
         ухвали (постанови) і проголошення вироку
         апеляційного суду
 
   Ухвала апеляційного суду складається одним із суддів. Після
складання ухвали і підписання її всіма суддями суд повертається до
залу судового засідання, де ухвалу оголошує один із суддів.
 
   Якщо складання ухвали вимагає значного часу, суд має право
обмежитись складанням і оголошенням лише резолютивної її частини,
яку підписують всі судді. Повний текст ухвали повинен бути
складений не пізніше п'яти діб з дня оголошення резолютивної
частини  і  оголошений учасникам судового розгляду. Про час
оголошення повного тексту ухвали має бути зазначено у раніше
складеній її резолютивній частині.
 
   Вирок і  постанова  апеляційного  суду  складаються  і
підписуються з додержанням вимог, передбачених статтями 332 і 339
цього Кодексу. Вирок проголошується, а постанова оголошується за
правилами статті 341 цього Кодексу.
 
   Суддя апеляційного суду,  залишившись  при  постановленні
вироку, винесенні ухвали чи постанови при окремій думці, має право
викласти її письмово в нарадчій кімнаті. Цей документ не підлягає
оголошенню, але приєднується до справи.
 
   Стаття 380. Окрема ухвала апеляційного суду
 
   Апеляційний суд за наявності підстав, передбачених статтею
23-2 цього Кодексу, виносить окрему ухвалу. Крім того, він може
окремою ухвалою звернути увагу відповідних посадових осіб на факти
порушення закону при розслідуванні і розгляді справи судом першої
інстанції.
 
 
   Стаття 381. Звернення до виконання ухвали, вироку, постанови
         апеляційного суду
 
   Для виконання ухвали апеляційного суду справа надсилається до
суду першої інстанції не пізніше трьох діб після її розгляду, а у
випадках, передбачених частиною другою статті 379 цього Кодексу, -
після складання і оголошення повного тексту ухвали. Для виконання
вироку чи постанови апеляційного суду, якщо вони не були оскаржені
до суду касаційної інстанції, справа надсилається до суду першої
інстанції не пізніше трьох діб після набрання вироком, постановою
законної сили.
 
   Якщо на  підставі  рішення  апеляційного суду засуджений
підлягає звільненню з-під варти, суд звільняє його з-під варти в
залі судового засідання. У випадку прийняття такого рішення у
відсутності засудженого копія рішення надсилається протягом доби
адміністрації  місця  попереднього  ув'язнення для виконання.
Адміністрація місця попереднього ув'язнення зобов'язана протягом
доби з дня одержання копії рішення повідомити суд першої інстанції
про звільнення ув'язненого з-під варти.
 
   Суд першої інстанції  зобов'язаний  перевірити  виконання
рішення про звільнення ув'язненого з-під варти.
 
   Стаття 382. Порядок перевірки ухвал суду і постанов судді
 
   Апеляційна перевірка судових рішень, зазначених у частині
другій статті 347 цього Кодексу, здійснюється з додержанням вимог
цієї  глави.  При  перевірці цих рішень судове слідство не
провадиться. Апеляції на постанови судді, винесені в порядку,
передбаченому статтями 52-5, 165-2, 165-3, 177, 205 цього Кодексу,
розглядаються не пізніш як через три доби після їх надходження до
апеляційного  суду. Апеляції на постанови судді, винесені в
порядку, передбаченому статтями 236-2, 236-6, 236-8 цього Кодексу,
розглядаються не пізніш як через сім діб після їх надходження до
апеляційного суду. Для розгляду цих апеляцій відповідні матеріали
невідкладно витребовуються апеляційним судом.
 
   Апеляційна інстанція не вправі постановити  свій  вирок,
скасувавши ухвалу (постанову) суду першої інстанції про закриття
справи або направлення справи на додаткове розслідування.
 
   Після  апеляційної  перевірки  постанови місцевого суду,
винесеної в порядку, передбаченому статтею 236-8 цього Кодексу,
матеріали справи:
 
   1) направляються органу, який проводить досудове слідство,
якщо постанову про порушення справи не скасовано;
 
   2) зберігаються в матеріалах судового провадження по скарзі,
якщо постанову про порушення справи скасовано і в порушенні справи
відмовлено.
( Стаття 382 із змінами, внесеними згідно із Законом N 462-V
( 462-16 ) від 14.12.2006 )
 
 
 
              Г л а в а 31
 
           КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
 
   Стаття 383. Судові рішення, які можуть бути перевірені в
         касаційному порядку
 
   У касаційному порядку можуть бути перевірені:
 
   1) вироки, ухвали і постанови апеляційного суду, постановлені
ним як судом першої інстанції;
 
   2) вироки і постанови апеляційного суду, постановлені ним в
апеляційному порядку.
 
   У касаційному порядку також можуть бути перевірені вироки
місцевих судів, постанови (ухвали) цих судів у справах про
застосування примусових заходів виховного чи медичного характеру,
інші постанови (ухвали), які перешкоджають подальшому провадженню
у справі, ухвали апеляційного суду, постановлені щодо цих вироків,
постанов (ухвал), крім випадків, коли апеляційною інстанцією
зазначені  рішення  скасовано,  а справу направлено на нове
розслідування чи новий судовий розгляд. ( Офіційне тлумачення
положення частини другої статті 383 див. в Рішенні Конституційного
Суду N 11-рп/2007 ( va11p710-07 ) від 11.12.2007 )
( Стаття 383 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2670-III
( 2670-14 ) від 12.07.2001, N 3323-IV ( 3323-15 ) від 12.01.2006 )

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner