Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Кримінально-процесуальний кодекс України

Кодекс України № 1001-05 от 28.12.1960

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 29

 
   Стаття 384. Особи, які мають право на касаційне оскарження
         або внесення касаційного подання
 
   Касаційні скарги на судові рішення, зазначені у частині
першій статті 383 цього Кодексу, мають право подати особи, коло
яких визначено у статті 348 цього Кодексу.
 
   Касаційні скарги на судові рішення, зазначені в частині
другій статті 383 цього Кодексу, мають право подати:
 
   1) засуджений, його законний представник і захисник - у
частині, що стосується інтересів засудженого;
 
   2) виправданий, його законний представник і захисник - у
частині мотивів і підстав виправдання;
 
   3) законний представник, захисник неповнолітнього та сам
неповнолітній, щодо якого застосовано примусовий захід виховного
характеру, - у частині, що стосується інтересів неповнолітнього;
 
   4) законний  представник  та  захисник особи, щодо якої
вирішувалося питання про застосування примусового заходу медичного
характеру;
 
   5) обвинувачений, щодо якого справу закрито, його законний
представник і захисник - у частині мотивів і підстав закриття
справи;
 
   6) цивільний відповідач або його представник - у частині, що
стосується вирішення позову;
 
   7) потерпілий і його представник - у частині, що стосується
інтересів потерпілого, але в межах вимог, заявлених ними в суді
першої інстанції;
 
   8) цивільний позивач або його представник - у частині, що
стосується вирішення позову;
 
   9) особа, щодо якої винесено окрему ухвалу (постанову) суду;
 
   10) особи, які в судовому порядку оскаржили постанову про
відмову в порушенні кримінальної справи, за винятком випадків,
встановлених законом, - у частині мотивів і підстав відмови в
порушенні кримінальної справи.
 
   Касаційне подання на судові рішення, зазначені у частині
першій статті 383 цього Кодексу, має право подати прокурор, який
брав  участь у розгляді справи судом першої чи апеляційної
інстанції, чи прокурор, який затвердив обвинувальний висновок.
 
   Касаційне подання на судові рішення, зазначені у частині
другій статті 383 цього Кодексу, має право подати прокурор, який
брав участь у розгляді справи судом першої чи  апеляційної
інстанції,  а  також  Генеральний  прокурор України та його
заступники, прокурор Автономної Республіки Крим, прокурор області,
міст Києва і Севастополя, прирівнені до них прокурори та їх
заступники в межах їх повноважень - незалежно від їх участі в
розгляді справи судом першої чи апеляційної інстанції.
 
   Особам, які  вправі  подати  касаційну скаргу, касаційне
подання, надається можливість ознайомитися в суді з матеріалами
справи для вирішення питання про внесення касаційної скарги чи
подання.
( Стаття 384 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2670-III
( 2670-14 ) від 12.07.2001, N 3323-IV ( 3323-15 ) від 12.01.2006,
N 839-VI ( 839-17 ) від 13.01.2009 )
 
   Стаття 385. Суди, які розглядають справи в касаційному
         порядку
 
   Касаційні скарги і подання розглядаються:
 
   1) колегією суддів Судової палати у кримінальних справах
Верховного  Суду  України - на судові рішення, постановлені
Апеляційним судом Автономної Республіки Крим, апеляційними судами
областей, міст Києва та Севастополя, вироки районних, районних у
містах, міських та міськрайонних судів;
 
   2) колегією суддів Військової судової колегії Верховного Суду
України - на судові рішення, постановлені військовими судами
регіонів і Військово-Морських Сил, судові рішення військових судів
гарнізонів.
( Стаття 385 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3323-IV
( 3323-15 ) від 12.01.2006 )
 
   Стаття 386. Строки касаційного оскарження і внесення
         касаційного подання
 
   Касаційні скарги і подання на судові рішення, зазначені у
частині першій статті 383 цього Кодексу, можуть бути подані
протягом одного місяця з моменту проголошення вироку чи оголошення
ухвали  або постанови, які оскаржуються, а засудженим, який
перебуває під вартою, - в той же строк з моменту вручення йому
копії вироку чи постанови.
 
   Касаційні скарги і подання на судові рішення, зазначені у
частині другій статті 383 цього Кодексу, можуть бути подані
протягом шести місяців з моменту набрання ними законної сили.
 
   Протягом строку,  встановленого  на касаційне оскарження,
справа ніким не може бути витребувана із суду, який виконує судове
рішення, за винятком суду касаційної інстанції.
 
   У разі подачі скарги чи подання з пропуском встановленого
частинами першою і другою цієї статті строку і при відсутності
клопотання про його відновлення скарга чи подання постановою судді
визнається такою, що не підлягає розгляду. Цей строк може бути
відновлений у випадках і в порядку, передбачених статтею 353 цього
Кодексу.
 
   Стаття 387. Порядок касаційного оскарження і внесення
         касаційного подання
 
   Касаційні скарги і подання на судові рішення, зазначені у
частині першій статті 383 цього Кодексу, подаються через суд, який
постановив вирок чи виніс ухвалу або постанову, а на інші рішення
- безпосередньо до касаційного суду. До скарги, подання додається
стільки її копій, щоб їх можна було вручити всім учасникам
судового розгляду, інтересів яких вона стосується. Цей обов'язок
не поширюється на засудженого, який перебуває під вартою. До
скарги, подання на судові рішення, зазначені у частині другій
статті 383 цього Кодексу, додаються копії судових рішень, що
оскаржуються.
 
   Зміст касаційних скарг і подання повинні відповідати вимогам,
зазначеним у статті 350 цього Кодексу.
 
   Повідомлення про надходження касаційних скарг і подання на
судові рішення, зазначені у частині першій статті 383 цього
Кодексу, здійснюється судом, який постановив оскаржуване рішення,
з додержанням вимог статті 351 цього Кодексу.
( Стаття 387 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3323-IV
( 3323-15 ) від 12.01.2006 )
 
   Стаття 388. Рух справи в касаційній інстанції
 
   Справа з касаційними скаргами і поданнями на судові рішення,
зазначені у частині першій статті 383 цього Кодексу, передається
до касаційного розгляду після надходження її до суду.
 
   Касаційні скарги, подання на судові рішення, зазначені в
частині  другій статті 383 цього Кодексу, передаються судді
касаційного суду, який протягом 15 діб з часу їх надходження
вирішує питання про витребування справи. Справа не витребовується,
якщо скарга,  подання  відповідно  до  вимог  статті  350,
частини другої статті 383, статті 384, частини другої статті 386,
частини першої статті 398 цього Кодексу не можуть бути предметом
розгляду суду касаційної інстанції. Суддя вправі відмовити у
витребуванні справи і тоді, коли зі скарги, подання та наданих до
них судових рішень і інших документів вбачається, що підстав для
їх задоволення немає. Про прийняте рішення  суддя  виносить
мотивовану постанову, копія якої надсилається прокуророві чи
особі, яка подала скаргу. Постанова оскарженню не підлягає.
Відмова у витребуванні справи не перешкоджає витребуванню справи
при повторному надходженні подання чи скарги за умови усунення
зазначених у постанові суду недоліків і якщо вони надійшли в межах
строку, визначеного статтею 386 цього Кодексу, або не пізніше
одного місяця з дня одержання копії постанови про відмову у
витребуванні справи.
 
   Одночасно з витребуванням справи за наявності для цього
підстав суддя може зупинити виконання судового рішення до розгляду
подання чи скарги в суді, за винятком тих рішень, що зазначені у
частині першій статті 383 цього Кодексу.
( Стаття 388 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2670-III
( 2670-14 ) від 12.07.2001, N 3323-IV ( 3323-15 ) від 12.01.2006 )
 
   Стаття 389. Наслідки надходження касаційних скарг чи подання
         і порядок призначення їх до касаційного розгляду
 
   Подання касаційних скарг чи подання на судові  рішення,
зазначені у частині першій статті 383 цього Кодексу, зупиняє
набрання ними законної сили.
 
   Подання касаційних скарг чи подання на судові  рішення,
зазначені у частині другій статті 383 цього Кодексу, не зупиняє
набрання ними законної сили.
 
   Після виконання вимог, передбачених  статтею  351  цього
Кодексу, суд, який постановив судові рішення, зазначені у частині
першій статті 383 цього Кодексу, протягом семи діб передає справу
разом з поданою скаргою, поданням і запереченнями на неї до
касаційного суду і визначає дату розгляду справи,  про  що
повідомляє сторони у справі.
 
   Касаційну скаргу, подання на судові рішення, зазначені у
частині другій статті 383 цього Кодексу, до розгляду призначає
касаційний суд, про що повідомляє прокуророві, а також особам,
зазначеним у статті 384 цього Кодексу, роз'яснює їм, що вони
вправі подати заперечення на подання чи скаргу або ж подати власні
подання, скарги про перегляд справи у касаційному порядку.
 
   Стаття 390. Доповнення, зміна і відкликання касаційних скарг
         і подання
 
   До початку розгляду справи в касаційному суді особа, що
подала скаргу, прокурор, який вніс подання, та особи, зазначені у
частині четвертій статті 384 цього Кодексу, - щодо подання
прокурора в межах його позицій, мають право доповнити, змінити або
відкликати їх, а також подати свої заперечення на скаргу, подання
іншого учасника судового розгляду, додержуючись при цьому вимог
статті 355 цього Кодексу.
 
   Стаття 391. Особи, які беруть участь у розгляді справи в
         касаційному порядку
 
   У засіданні суду касаційної інстанції, яке проводиться за
участю прокурора, можуть брати участь особи, вказані у статті 384
цього Кодексу. У разі потреби суд має право запросити цих осіб для
дачі  пояснень. Клопотання засудженого, який утримується під
вартою, про виклик його для дачі пояснень при касаційній перевірці
судових рішень, визначених у частині першій статті 383 цього
Кодексу, якщо воно подане в межах строку на касаційне оскарження,
є обов'язковим для суду касаційної інстанції.
 
   Учасники судового розгляду, що з'явилися у судове засідання,
мають право давати пояснення.
( Стаття 391 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3323-IV
( 3323-15 ) від 12.01.2006 )
 
   Стаття 392. Строки розгляду справи у касаційному суді
 
   Касаційне подання,  касаційна  скарга на судові рішення,
зазначені у частині першій статті 383 цього Кодексу, призначаються
до  касаційного розгляду не пізніше двох місяців з дня їх
направлення до касаційного суду, а подання чи скарга на судові
рішення, зазначені у частині другій статті 383 цього Кодексу, - не
пізніше двох місяців з дня винесення ухвали про призначення справи
до касаційного розгляду.
 
   Не пізніше як за три дні до розгляду справи в приміщенні
касаційного суду має бути вивішено оголошення про час і місце
розгляду справи. В необхідних випадках за ухвалою касаційного суду
розгляд справи може бути перенесено.
 
   Про зміну дати розгляду справи суд касаційної інстанції
заздалегідь повідомляє осіб, які беруть участь у справі.
 
   Стаття 393. Прийняття касаційним судом нових матеріалів
 
   На ствердження або спростування доводів, викладених у скарзі
або поданні, особи, що їх подали, мають право  подати  до
касаційного суду документи, яких не було в справі. Нові матеріали
не можуть отримуватися шляхом проведення слідчих дій. Особа, яка
подала нові матеріали, повинна вказати, яким шляхом вони були
одержані та яке значення вони мають для вирішення справи.
 
   Нові матеріали можуть бути витребувані також  касаційним
судом.
 
 
   Стаття 394. Розгляд справи касаційним судом
 
   Справа з касаційними скаргами і поданнями на судові рішення,
зазначені у частині першій статті 383 цього Кодексу, розглядається
з обов'язковим повідомленням прокурора та осіб, зазначених у
статті 384 цього Кодексу.
 
   Справа з касаційними скаргами і поданнями на судові рішення,
зазначені у частині другій статті 383 цього Кодексу, протягом
тридцяти діб після її находження розглядається касаційним судом у
складі трьох суддів. Суд своєю ухвалою вирішує питання про
призначення справи до розгляду з обов'язковим повідомленням осіб,
зазначених  у  статті  384 цього Кодексу, або з наведенням
відповідних мотивів відмовляє у задоволенні касаційної скарги,
касаційного подання.
 
   Справа, що  призначена  до  розгляду  з  обов'язковим
повідомленням прокурора та осіб, зазначених у статті 384 цього
Кодексу, розглядається касаційним судом у складі трьох суддів за
участю прокурора з додержанням порядку, передбаченого частинами
першою, другою і третьою статті 362 цього Кодексу.
 
   Нарада суддів касаційної інстанції провадиться з додержанням
вимог, передбачених статтями 322 і 325 цього Кодексу.
( Стаття 394 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3323-IV
( 3323-15 ) від 12.01.2006 )
 
   Стаття 395. Обсяг перевірки справи касаційним судом
 
   Касаційний суд  перевіряє  законність  та обгрунтованість
судового рішення за наявними в справі і додатково поданими
матеріалами в тій частині, в якій воно було оскаржене. Суд
касаційної інстанції вправі вийти за межі касаційних вимог, якщо
цим не погіршується становище засудженого чи виправданого.
 
   Якщо задоволення скарги чи подання дає підстави для прийняття
рішення на користь інших засуджених, від яких не надійшли скарги
або щодо яких не внесено подання, касаційний суд зобов'язаний
прийняти таке рішення.
 
   Стаття 396. Результати розгляду справи судом касаційної
         інстанції
 
   У результаті касаційного розгляду справи суд приймає одне з
таких рішень:
 
   1) залишає вирок, постанову чи ухвалу без зміни, а касаційні
скарги чи подання - без задоволення;
 
   2) скасовує вирок, постанову чи ухвалу і направляє справу на
нове розслідування або новий судовий або апеляційний розгляд;
 
   3) скасовує вирок, постанову чи ухвалу і закриває справу;
 
   4) змінює вирок, постанову чи ухвалу.
 
   У разі відкликання касаційних скарг чи подання касаційний суд
виносить ухвалу про закриття касаційного провадження, якщо іншими
учасниками судового розгляду рішення не  було  оскаржене  в
касаційному порядку.
 
   Стаття 397. Недопустимість погіршення становища засудженого
         чи виправданого
 
   Касаційний суд не вправі посилити покарання або застосувати
закон про більш тяжкий злочин.
 
   Обвинувальний вирок, постановлений апеляційним чи місцевим
судом, ухвалу апеляційного суду щодо вироку місцевого суду може
бути скасовано у зв'язку з необхідністю застосувати закон про
більш тяжкий злочин або більш суворе покарання лише у разі, коли з
цих підстав вніс подання прокурор або подав скаргу потерпілий чи
його представник.
 
   Виправдувальний вирок, постановлений апеляційним чи місцевим
судом, ухвалу апеляційного суду щодо вироку місцевого суду може
бути скасовано не інакше як за поданням прокурора, скаргою
потерпілого чи його представника, а також за скаргою виправданої
особи з мотивів виправдання.
 
   Стаття 398. Підстави для скасування або зміни вироку, ухвали
         чи постанови
 
   Підставами для скасування або зміни вироку, ухвали, постанови
є:
 
   1) істотне порушення кримінально-процесуального закону;
 
   2) неправильне застосування кримінального закону;
 
   3) невідповідність призначеного покарання тяжкості злочину та
особі засудженого.
 
   Вирок апеляційного суду, постановлений ним як судом першої
інстанції, може бути скасований або змінений і в зв'язку з
однобічністю, неповнотою дізнання, досудового чи судового слідства
або невідповідністю висновків суду, викладених у вироку, фактичним
обставинам справи.

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner