Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Кримінально-процесуальний кодекс України

Кодекс України № 1001-05 от 28.12.1960

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 30

 
   При вирішенні питання про наявність зазначених у частині 1
цієї статті підстав суд касаційної інстанції керується статтями
370-372 цього Кодексу.
 
   Касаційний суд не вправі скасувати виправдувальний вирок або
ухвалу, постанову про закриття справи лише з мотивів істотного
порушення прав обвинуваченого.
( Стаття 398 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2670-III
( 2670-14 ) від 12.07.2001, N 3323-IV ( 3323-15 ) від 12.01.2006 )
 
   Стаття 399. Обов'язковість вказівок касаційної інстанції
 
   Вказівки суду, який розглянув справу в касаційному порядку, є
обов'язковими для органів дізнання чи досудового слідства при
додатковому розслідуванні і суду першої чи апеляційної інстанції
при повторному розгляді справи.
 
 
 
   Стаття 400. Розгляд справи після скасування вироку, постанови
         чи ухвали
 
   Після скасування вироку, постанови чи ухвали справа підлягає
розгляду у відповідності з вимогами глав 23-30 цього Кодексу.
 
   Посилення покарання або застосування закону про більш тяжкий
злочин при новому розгляді справи судом першої інстанції або
апеляційним судом допускається тільки за умови, що вирок було
скасовано за м'якістю покарання або у зв'язку з необхідністю
застосування закону про більш тяжкий злочин за поданням прокурора
або за скаргою потерпілого чи його представника, а також коли при
новому розслідуванні справи буде встановлено, що обвинувачений
вчинив  більш  тяжкий  злочин,  або  коли  збільшився обсяг
обвинувачення.
 
   Стаття 400-1. Закриття справи касаційним судом
 
   Касаційний суд, встановивши обставини, передбачені статтями
6,  7,  7-1, 7-2, 8, 9, 10, 11-1 цього Кодексу, скасовує
обвинувальний вирок чи постанову і закриває справу.
( Стаття 400-1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2670-III
( 2670-14 ) від 12.07.2001 )
 
   Стаття 400-2. Ухвала касаційного суду
 
   Ухвала касаційного суду  складається  і  оголошується  з
додержанням вимог, передбачених статтями 377, 379 цього Кодексу. У
випадках, передбачених статтею 232 цього Кодексу, одночасно з
постановленням ухвали касаційний суд може винести окрему ухвалу.
 
   Стаття 400-3. Звернення ухвали до виконання
 
   Для виконання ухвали касаційного суду справа надсилається до
суду першої інстанції не пізніше п'яти діб після її розгляду, а у
випадках, передбачених частиною другою статті 379 цього Кодексу, -
після складання і оголошення мотивованої ухвали.
 
   Якщо на підставі касаційної ухвали  засуджений  підлягає
звільненню з-під варти, суд звільняє його з-під варти в залі
судового засідання. У випадку прийняття  такого  рішення  у
відсутності засудженого, копія ухвали надсилається протягом доби
адміністрації  місця  попереднього  ув'язнення для виконання.
Адміністрація місця попереднього ув'язнення зобов'язана протягом
доби з дня одержання копії ухвали повідомити касаційний суд та суд
першої інстанції про звільнення ув'язненого з-під варти.
 
   Суд першої інстанції зобов'язаний перевірити виконання ухвали
про звільнення ув'язненого з-під варти.
 
              Глава 32
        ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ В ПОРЯДКУ
           ВИКЛЮЧНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
 
   Стаття 400-4. Підстави для перегляду судових рішень в порядку
          виключного провадження
 
   Підставами для перегляду судових рішень, що набрали законної
сили, в порядку виключного провадження є:
 
   1) нововиявлені обставини;
 
   2) неправильне застосування кримінального закону та істотне
порушення вимог кримінально-процесуального закону, які істотно
вплинули на правильність судового рішення.
 
   Перегляд судових рішень з підстав, передбачених у пункті 2
частини першої цієї статті, з метою застосувати закон про більш
тяжкий злочин, збільшити обсяг обвинувачення чи з інших підстав
погіршити становище засудженого, а також виправдувального вироку,
ухвали чи постанови про закриття справи не допускається.
 
   Стаття 400-5. Нововиявлені обставини
 
   Нововиявленими обставинами визнаються:
 
   1) фальсифікація доказів, неправильність перекладу, а також
показань свідка, потерпілого, обвинуваченого, підсудного, висновку
і пояснень судового експерта, на яких грунтується вирок;
 
   2) зловживання прокурора, дізнавача, слідчого чи суддів під
час провадження у справі;
 
   3) всі інші обставини, які не були відомі суду при винесенні
судового рішення і які самі по собі або разом із раніше виявленими
обставинами доводять неправильність засудження або виправдання
підсудного.
 
   Фальсифікація доказів,  завідомо  неправильний  переклад,
завідомо  неправдиві  показання свідка, потерпілого, завідомо
неправильний висновок і пояснення судового експерта, зловживання
прокурорів,  дізнавачів,  слідчих і суддів є підставами для
перегляду судових рішень, що набрали законної сили, в порядку
виключного провадження лише в тому разі, коли вони встановлені
вироком, що набрав законної сили, а при неможливості постановлення
вироку - матеріалами розслідування.
 
   Стаття 400-6. Строки перегляду судових рішень в порядку
          виключного провадження
 
   Перегляд виправдувального вироку, ухвали чи постанови про
закриття справи за нововиявленими обставинами допускається лише
протягом встановлених законом строків давності притягнення до
кримінальної відповідальності і не пізніше одного року з дня
виявлення нових обставин.
 
   Днем виявлення нових обставин є день набрання законної сили
вироком  суду  щодо  свідка, потерпілого, судового експерта,
перекладача у зв'язку з дачею ними завідомо неправдивих показань,
завідомо неправильного висновку, пояснень чи перекладу, щодо
прокурора, дізнавача, слідчого, судді у зв'язку з допущеним ними
зловживанням, а також щодо інших осіб у зв'язку з фальсифікацією
ними доказів, а при неможливості постановлення вироку - день
складання прокурором за матеріалами розслідування висновку про
наявність нововиявлених обставин.
 
   Днем виявлення нових обставин у вигляді дій певних осіб, які
не підпадають під ознаки злочинів, а також інших обставин є день
складання прокурором висновку про підтвердження таких обставин
матеріалами розслідування.
 
   За наявності доказів, які підтверджують, що особа вчинила
більш тяжкий злочин, ніж той, за який вона була засуджена, справа
може бути відновлена у зв'язку з нововиявленими обставинами тільки
протягом  строку  давності  притягнення  до  кримінальної
відповідальності за більш тяжкий злочин.
 
   За наявності  доказів,  які  підтверджують  невинуватість
засудженого або вчинення ним менш тяжкого злочину, відновлення
справи за нововиявленими обставинами строками не обмежено.
 
   Перегляд судових рішень з підстав, передбачених у пункті 2
частини першої статті 400-4 цього Кодексу, строком не обмежується.
 
   Відбуття покарання або смерть засудженого не є перешкодою для
перегляду справи в інтересах його реабілітації.
 
   Стаття 400-7. Особи, які мають право поставити питання про
          перегляд судового рішення в порядку виключного
          провадження
 
   Подання про  перегляд судового рішення за нововиявленими
обставинами мають право приносити Генеральний прокурор України та
його заступники, прокурор Автономної Республіки Крим, прокурор
області, прокурор міст Києва чи Севастополя, військовий прокурор
(на правах прокурора області).
 
   Подання про  внесення на судовий розгляд клопотання про
перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктом 2
частини першої статті 400-4 цього Кодексу, мають право вносити
судді касаційного суду в кількості не менше п'яти осіб.
 
   Стаття 400-8. Дії прокурора по відновленню справи в зв'язку
          з нововиявленими обставинами
 
   Заяви про перегляд справи заінтересовані особи, підприємства,
установи, організації і посадові особи подають прокуророві. З
метою перевірки заяви прокурор вправі витребувати справу із суду.
 
   Прокурор у всіх випадках, коли йому стануть відомі нові
обставини в справі, зобов'язаний особисто або через  органи
дізнання чи слідчих провести необхідне розслідування цих обставин.
 
   Про призначення  розслідування  нововиявлених  обставин
виноситься постанова, і розслідування провадиться за правилами,
встановленими цим Кодексом для проведення досудового слідства.
 
   Закінчивши розслідування нововиявлених обставин, районний,
міський прокурор при наявності підстав для відновлення справи
направляє її разом з матеріалами розслідування або вироком, що
набрав законної сили, яким винні у зловживанні або фальсифікації
доказів у справі уже засуджені, і своїм висновком відповідно
прокуророві Автономної Республіки Крим, прокуророві  області,
прокуророві міст Києва чи Севастополя, військовому прокурору (на
правах прокурора області), який і вирішує питання про принесення
подання до апеляційного суду.
 
   Справи, в яких вирок винесено апеляційним судом, прокурор
Автономної Республіки Крим, прокурор області або прокурор міст
Києва, Севастополя, військовий прокурор (на правах прокурора
області) направляє Генеральному прокурору України, який вирішує
питання про принесення подання до касаційного суду.
 
   Коли прокурор не вбачає підстав для перегляду справи в
зв'язку з нововиявленими обставинами, він відмовляє в цьому своєю
вмотивованою постановою, про що повідомляє осіб та підприємства,
установи, організації, які подали заяви. Ця постанова прокурора
може бути оскаржена вищестоящому прокуророві.
 
   Стаття 400-9. Порушення питання про перегляд судового рішення
          в порядку виключного провадження
 
   Клопотання про  перегляд  судових  рішень  з  підстав,
передбачених пунктом 1 частини першої статті 400-4 цього Кодексу,
вправі подавати прокуророві учасники процесу, а також інші особи,
якщо таке право надано їм законом.
 
   Клопотання про  перегляд  судового  рішення  з  підстав,
передбачених пунктом 2 частини першої статті 400-4 цього Кодексу,
вправі подавати засуджений, його захисник чи законний представник,
прокурор, який брав участь в розгляді справи судом першої,
апеляційної чи касаційної інстанції, Генеральний прокурор України
та його заступники, прокурор Автономної Республіки Крим, прокурор
області, міст Києва і Севастополя, прирівнені до них прокурори та
їх заступники в межах їх повноважень - незалежно від їх участі в
розгляді справи судом, а також інші особи, якщо таке право надано
їм законодавчими актами України.
 
   Переписка з приводу надходження клопотань  про  перегляд
касаційним судом справ з підстав, передбачених пунктом 2 частини
першої статті 400-4, з засудженим, захисником  чи  законним
представником касаційним судом не ведеться.
 
   Суддя, який  розглядає  клопотання про перегляд судового
рішення з підстав, передбачених пунктом 2 частини першої статті
400-4 цього Кодексу, вправі витребувати справу із суду.
 
   На підставі подання, підписаного не менше як п'ятьма суддями
касаційного суду, клопотання про перегляд судового рішення з
підстав, передбачених пунктом 2 частини першої статті 400-4 цього
Кодексу, справа призначається до судового розгляду.
 
   Стаття 400-10. Порядок розгляду справ в порядку виключного
          провадження
 
   Подання про  перегляд справи в зв'язку з нововиявленими
обставинами розглядається апеляційним чи касаційним судом за
правилами,  встановленими  для перегляду справ у касаційному
порядку.
 
   Попередній розгляд справи в апеляційному чи  касаційному
порядку не перешкоджає її розгляду в тій же судовій інстанції в
порядку відновлення в зв'язку з нововиявленими обставинами.
 
   Подання суддів про судовий розгляд клопотання щодо перегляду
судового рішення з підстав, передбачених пунктом 2 частини першої
статті 400-4 цього Кодексу, розглядається на спільному засіданні
судових палат Верховного Суду України, уповноважених законом на
розгляд кримінальних справ за правилами,  встановленими  для
перегляду справ у касаційному порядку. Спільне засідання судових
палат є правомочним при наявності не менше двох третин складу
кожної з палат. Головує на засіданні голова судової колегії в
кримінальних справах чи інший суддя. Ухвала спільного засідання
приймається  більшістю  голосів  відкритим голосуванням. Вона
складається суддею-доповідачем і підписується головуючим та цим
суддею.
( Розділ IV із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 117-VIII
( 117-08 ) від 30.08.71, N 6834-X ( 6834-10 ) від 16.04.84,
Законами N 2464-XII ( 2464-12 )  від  17.06.92, N 2857-XII
( 2857-12 ) від 15.12.92, N 3129-XII ( 3129-12 ) від 22.04.93,
N 3780-XII ( 3780-12 ) від 23.12.93, N 4018-XII ( 4018-12 ) від
24.02.94,  в  редакції  Закону N 2533-III ( 2533-14 ) від
21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )
 
 
 
             Розділ п'ятий
 
      ВИКОНАННЯ ВИРОКУ, УХВАЛИ І ПОСТАНОВИ СУДУ
 
             Г л а в а 33
 
      ВИКОНАННЯ ВИРОКУ, УХВАЛИ І ПОСТАНОВИ СУДУ
 
   Стаття 401. Набрання вироком законної сили та його
         виконання
 
   Вирок місцевого суду набирає законної сили після закінчення
строку на подання апеляцій, а вирок апеляційного суду - після
закінчення  строку  на  подання  касаційної скарги, внесення
касаційного подання, якщо його не було оскаржено чи на нього не
було внесено подання. В разі подачі апеляцій, касаційної скарги чи
внесення касаційного подання вирок, якщо його не скасовано,
набирає законної сили після розгляду справи відповідно апеляційною
чи касаційною інстанцією, якщо інше не передбачено цим Кодексом.
 
   У тих випадках, коли оскаржено або внесено подання тільки на
частину вироку або коли засуджено декількох підсудних, а вирок
оскаржено чи внесено подання щодо одного з них, вирок в інших
частинах або щодо інших засуджених осіб законної сили не набирає
до моменту винесення апеляційною чи касаційною інстанцією ухвали.
 
   Обвинувальний вирок виконується після набрання ним законної
сили.
 
   До набрання вироком законної сили засуджений, який перебуває
під вартою, не може бути переведений в місця позбавлення волі, що
знаходяться в іншій місцевості.
 
   Виправдувальний вирок і вирок, що звільняє підсудного від
покарання, виконуються негайно після проголошення вироку. Якщо
підсудний перебуває під вартою, суд звільняє його з-під варти в
залі судового засідання.
( Стаття 401 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2857-XII
( 2857-12 ) від 15.12.92, в редакції Закону N 2533-III ( 2533-14 )
від 21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )
 
   Стаття 402. Набрання ухвалою і постановою суду законної сили
         та їх виконання
 
   Ухвала і постанова суду першої інстанції, якщо інше не
передбачено цим Кодексом, набирають законної сили і виконуються
після закінчення строку на подачу апеляцій, а ухвала і постанова
апеляційного суду - після закінчення строку на подання касаційної
скарги, внесення касаційного подання. Якщо на ці рішення були
подані апеляції, касаційні скарги чи внесено касаційне подання і,
якщо їх не було скасовано, то вони набирають законної сили і
виконуються після розгляду їх апеляційним чи касаційним судом, за
винятками, встановленими цим Кодексом.
 
   Ухвали і постанови апеляційної  і  касаційної  інстанцій
набирають  законної  сили негайно після їх оголошення, крім
випадків, передбачених цим Кодексом.
 
   Ухвала і  постанова суду, які не підлягають оскарженню,
набирають сили і виконуються негайно після їх винесення.
( Стаття 402 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2857-XII
( 2857-12 ) від 15.12.92, в редакції Закону N 2533-III ( 2533-14 )
від 21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )
 
   Стаття 403. Обов'язковість вироку, ухвали і постанови суду
 
   Вирок, ухвала і постанова суду, що набрали законної сили, є
обов'язковими для всіх державних і громадських  підприємств,
установ і організацій, посадових осіб та громадян і підлягають
виконанню на всій території України.
( Стаття 403 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84, Законом N 2857-XII ( 2857-12 ) від
15.12.92 )
 

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner