Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Кримінально-процесуальний кодекс України

Кодекс України № 1001-05 от 28.12.1960

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 33

( Стаття 424 в редакції Законів N 2857-XII ( 2857-12 ) від
15.12.92, N 2533-III ( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності
з 29.06.2001 )
 
 
             Розділ сьомий
 
    ПРОТОКОЛЬНА ФОРМА ДОСУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАТЕРІАЛІВ
 
   ( Кодекс доповнено розділом сьомим згідно з Указом ПВР
    від 24.01.67, назви розділу сьомого і глави 35
    змінено згідно з Указом ПВР N 8627-X ( 8627-10 ) від
    20.03.85 )
 
             Г л а в а 35
 
    ПРОТОКОЛЬНА ФОРМА ДОСУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАТЕРІАЛІВ
 
   Стаття 425. Здійснення провадження за протокольною формою
         досудової підготовки матеріалів
 
   Порядок провадження у справах про  злочини,  передбачені
частиною 1 статті 133, статтею 164, частиною 1 статті 185,
частиною 1 статті 186, частиною 1 статті 190, частиною 1 статті
194, частиною 1 статті 194-1, частиною 1 статті 202, частиною 1
статті 203, частиною 1 статті 205, частиною 1 статті 212, частиною
1 статті 212-1, частиною 1 статті 213, частиною 1 статті 225,
частиною 1 статті 226, частиною 1 статті 245, статтями 246, 247,
частиною 1 статті 248, частиною 1 статті 249, статтею 250,
частиною 1 статті 296, статтею 395 Кримінального кодексу України
( 2341-14 ) визначається загальними правилами цього Кодексу за
винятками, встановленими статтями цієї Глави.
( Стаття 425 в редакції Указу ПВР N 8627-X ( 8627-10 ) від
20.03.85, із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 704-XI
( 704-11 ) від 01.08.85, із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1255-XII ( 1255-12 ) від 25.06.91, N 2547-XII ( 2547-12 ) від
07.07.92, N 2703-XII ( 2703-12 )  від 16.10.92, N 3888-XII
( 3888-12 ) від 28.01.94 N 299/94-ВР ( 299/94-ВР ) від 16.12.94,
N 44/97-ВР ( 44/97-ВР ) від 05.02.97, N 1945-III ( 1945-14 ) від
14.09.2000, N 1981-III ( 1981-14 ) від 21.09.2000; в редакції
Закону N 2670-III ( 2670-14 ) від 12.07.2001; із змінами,
внесеними згідно із Законами N 2598-IV ( 2598-15 ) від 31.05.2005,
N 3108-IV ( 3108-15 ) від 17.11.2005, N 270-VI ( 270-17 ) від
15.04.2008 )
 
   Стаття 426. Порядок надіслання матеріалів до суду
 
   У справах про злочини, перелічені в статті 425 цього Кодексу,
органи дізнання не пізніш як у десятиденний строк встановлюють
обставини вчиненого злочину і особу правопорушника, одержують
пояснення від правопорушника, очевидців та інших осіб, витребують
довідку про наявність або відсутність судимості у правопорушника,
характеристику з місця його роботи або навчання та інші матеріали,
які мають значення для розгляду справи в суді. У виняткових
випадках,  в разі неможливості у десятиденний строк зібрати
необхідні матеріали, цей строк може бути продовжено відповідним
прокурором, але не більш як до двадцяти днів.
   У правопорушника відбирається зобов'язання з'являтися  за
викликами органів дізнання і суду та повідомляти їм про зміну
місця проживання.
   Про обставини вчиненого злочину складається протокол, в якому
зазначаються: час і місце його складення; ким складено протокол;
дані про особу правопорушника; місце і час вчинення злочину, його
способи, мотиви, наслідки та інші істотні обставини; фактичні
дані,  що  підтверджують  наявність  злочину  і  винність
правопорушника; кваліфікація злочину за статтею Кримінального
кодексу України. До протоколу приєднуються всі матеріали, а також
список осіб, які підлягають виклику в суд.
   Протокол затверджується начальником органу дізнання, після
чого всі матеріали пред'являються правопорушнику для ознайомлення,
про що робиться відповідна відмітка в протоколі, яка засвідчується
підписом правопорушника. Протокол разом з матеріалами надсилається
прокурором.
( Стаття 426 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84,  в  редакції  Указу ПВР N 8627-X
( 8627-10 ) від 20.03.85, зі змінами, внесеними згідно з Указом
ПВР N 838-XII ( 838-12 ) від 18.03.91, Законами N 299/94-ВР
( 299/94-ВР )  від  16.12.94, N 2533-III ( 2533-14 ) від
21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )
 
   ( Статтю 427 виключено на  підставі  Закону N 3351-XII
( 3351-12 ) від 30.06.93 )
 
   ( Статтю 428 виключено на  підставі  Закону N 3351-XII
( 3351-12 ) від 30.06.93 )
 
   ( Статтю 429 виключено на підставі Указу ПВР N 1851-IX
( 1851-09 ) від 23.03.77 )
 
   Стаття 430. Порушення справи прокурором
 
   Визнавши матеріали про злочини, перелічені в статті 425 цього
Кодексу, достатніми для розгляду в судовому засіданні, прокурор
виносить постанову про порушення кримінальної справи, обирає щодо
правопорушника в необхідних випадках запобіжний захід і складає
обвинувальний висновок та направляє справу до суду або повертає
матеріали  для  провадження  досудового  слідства, а в разі
відсутності підстав до порушення кримінальної справи відмовляє в
її порушенні.
( Стаття 430 в редакції Указу ПВР N 8627-X ( 8627-10 ) від
20.03.85, із змінами, внесеними згідно із Законами N 2464-XII
( 2464-12 ) від 17.06.92, N 3351-XII ( 3351-12 ) від 30.06.93, в
редакції Закону N 2533-III ( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває
чинності з 29.06.2001 )
 
   Стаття 431. Розгляд справи в суді
 
   Справи про злочини, перелічені в статті 425 цього Кодексу,
підлягають розгляду в суді не пізніш як у десятиденний строк з
моменту надходження матеріалів до суду. При розгляді таких справ
суд вправі повернути їх для провадження досудового слідства, якщо
виникає необхідність з'ясування істотних додаткових обставин, які
не можуть бути встановлені в судовому засіданні.
( Стаття 431 в редакції Указу ПВР N 8627-X ( 8627-10 ) від
20.03.85, із змінами, внесеними згідно із Законом N 3351-XII
( 3351-12 ) від 30.06.93 )
 
             Розділ восьмий
 
     ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ ПРО ЗЛОЧИНИ НЕПОВНОЛІТНІХ
 
   ( Кодекс доповнено розділом восьмим згідно з Указом ПВР
    N 117-VIII ( 117-08 ) від 30.08.71 )
 
               Г л а в а 36
 
  ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ ПРО ЗЛОЧИНИ НЕПОВНОЛІТНІХ
 
   Стаття 432. Порядок провадження в справах про злочини
         неповнолітніх
 
   Порядок провадження  в справах про злочини неповнолітніх
визначається загальними правилами цього Кодексу і, крім того,
статтями цієї глави.
   Положення цієї глави застосовуються в справах про злочини
осіб, які на момент провадження в кримінальній справі не досягли
вісімнадцятирічного віку.
 
   Стаття 433. Обставини, що підлягають встановленню в справах
         про злочини неповнолітніх
 
   При провадженні досудового слідства та розгляді в суді справи
про злочини неповнолітнього, крім обставин, зазначених у статті 64
цього Кодексу, необхідно також з'ясувати:
   1) вік неповнолітнього (число, місяць, рік народження);
   2) стан здоров'я та загального розвитку неповнолітнього. При
наявності даних про розумову відсталість неповнолітнього, не
пов'язану з душевним захворюванням, повинно бути також з'ясовано,
чи міг він повністю усвідомлювати значення своїх дій і в якій
мірі міг керувати ними;
   3) характеристику особи неповнолітнього;
   4) умови життя та виховання неповнолітнього;
   5) обставини,  що  негативно  впливали  на  виховання
неповнолітнього;
   6) наявність дорослих підмовників та інших осіб, які втягнули
неповнолітнього в злочинну діяльність.
   Для встановлення зазначених обставин мають бути допитані як
свідки батьки неповнолітнього та інші особи, які можуть дати
потрібні відомості, а також витребувані необхідні документи і
проведені інші слідчі та судові дії.
   У необхідних випадках для встановлення стану загального
розвитку неповнолітнього, рівня його розумової відсталості та
з'ясування питання, чи міг він повністю усвідомлювати значення
своїх дій і в якій мірі міг керувати ними, повинна бути проведена
експертиза спеціалістами в галузі дитячої та юнацької психології
(психолог, педагог) або зазначені питання можуть бути поставлені
на вирішення експерта-психіатра.
 
   Стаття 434. Затримання та взяття під варту неповнолітнього
 
   Затримання та взяття під варту як запобіжний захід можуть
застосовуватися до неповнолітнього лише у виняткових випадках,
коли це викликається тяжкістю злочину у вчиненні якого він
обвинувачується, при наявності підстав і в порядку, що встановлені
статтями 106, 148, 150, 155 і 157 цього Кодексу.
   Про затримання і взяття під варту неповнолітнього обов'язково
сповіщаються його батьки чи особи, що їх замінюють.
( Стаття 434 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 3084-IX
( 3084-09 ) від 16.02.78, N 6834-X ( 6834-10 ) від 16.04.84, із
Законом N 2533-III ( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності з
29.06.2001 )
 
 
   ( Статтю 435 виключено  на підставі Указу ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84 )
         
 
   Стаття 436. Віддання неповнолітнього під нагляд батьків,
         опікунів, піклувальників або адміністрації
         дитячої установи
 
   До неповнолітніх обвинувачених, крім  запобіжних заходів,
передбачених статтею 149 цього Кодексу, може застосовуватися
передача їх під нагляд батьків, опікунів чи піклувальників, а до
неповнолітніх, які виховуються в дитячій установі - передача їх
під нагляд адміністрації цієї установи.
   Від батьків,  опікунів, піклувальників  або  адміністрації
дитячої установи в цих випадках відбирається письмове зобов'язання
про забезпечення ними належної поведінки неповнолітнього та його
явки до слідчого, прокурора і суду. При цьому зазначені особи
попереджаються  про  характер  обвинувачення,  пред'явленого
неповнолітньому, і про їх відповідальність в разі неявки його до
слідчого, прокурора або до суду.
   При порушенні цього зобов'язання до батьків, опікунів і
піклувальників може бути застосоване грошове стягнення в розмірі
до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в порядку,
передбаченому статтею 153 цього Кодексу.
( Стаття 436 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2533-III
( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )
 
   Стаття 437. Порядок виклику неповнолітнього обвинуваченого
 
   Неповнолітній обвинувачений  викликається  до  слідчого,
прокурора чи до суду, як правило, через його батьків або інших
законних представників. Інший порядок виклику допускається лише у
випадку, коли це обумовлюється обставинами справи.
   Неповнолітній, який перебуває під вартою, викликається через
адміністрацію місця попереднього ув'язнення.
 
   Стаття 438. Пред'явлення обвинувачення і допит
         неповнолітнього обвинуваченого
 
   Пред'явлення обвинувачення  неповнолітньому та його допит
провадяться за правилами, передбаченими статтями 140, 141, 142 і
143 цього Кодексу, у присутності захисника.
   В разі, коли неповнолітній не досяг шістнадцяти років або
якщо неповнолітнього визнано розумово відсталим, при пред'явленні
йому обвинувачення та його допиті за розсудом слідчого  чи
прокурора або за клопотанням захисника можуть бути присутні
педагог або лікар,  батькі  чи  інші  законні  представники
неповнолітнього.
   Слідчий роз'яснює педагогу або лікарю, батькам чи іншим
законним  представникам  неповнолітнього,  які  присутні  при
пред'явленні обвинувачення  та  допиті,  їх  право  задавати
обвинуваченому запитання і викладати свої зауваження.
   Запитання, поставлені обвинуваченому згаданими особами, та їх
зауваження заносяться до протоколу допиту. Слідчий вправі відвести
поставлене запитання, але відведене запитання повинно  бути
занесено до протоколу.
 
   Стаття 439. Виділення справи про злочин неповнолітнього
         в окреме провадження
 
   Якщо неповнолітній брав участь у вчиненні злочину разом з
дорослим, в кожному випадку повинна бути з'ясована можливість
виділення справи про неповнолітнього в окреме провадження в стадії
досудового слідства з додержанням вимог статті 26 цього Кодексу.
   В разі, коли неповнолітній обвинувачений притягається до
відповідальності  в  одній  справі  з  дорослим,  до  нього
застосовуються правила цієї глави.
 
   Стаття 440. Пред'явлення матеріалів справи неповнолітньому
         обвинуваченому
 
   Оголошення неповнолітньому  обвинуваченому  про закінчення
досудового  слідства  і  пред'явлення  йому для ознайомлення
матеріалів справи провадяться за правилами, передбаченими статтями
218, 219, 220, 221 і 222 цього Кодексу, з участю захисника.
   При оголошенні неповнолітньому обвинуваченому про закінчення
слідства і пред'явленні йому матеріалів справи з дозволу слідчого
може бути присутній законний представник неповнолітнього.
 
   Стаття 441. Участь законного представника неповнолітнього
         підсудного в судовому розгляді
 
   В судове засідання викликаються батьки або інші законні
представники неповнолітнього підсудного.
   Законний представник підсудного має право заявляти відводи і
клопотання, подавати докази, брати участь в дослідженні доказів.
Зазначені права роз'яснюються законному представникові підсудного
у підготовчій частині судового засідання.
   При необхідності допитати  батьків  або  інших  законних
представників  неповнолітнього  як  свідків суд заслуховує їх
показання. Законні представники підсудного перебувають в залі
судового засідання протягом всього судового розгляду.
   У виняткових випадках, коли участь законного представника в
судовому засіданні може завдати шкоди інтересам неповнолітнього
підсудного,  суд вправі своєю мотивованою ухвалою обмежити участь
законного представника в тій чи іншій частині судового засідання
або усунути його від участі в судовому розгляді і допустити
замість нього іншого законного  представника  неповнолітнього
підсудного.
   Неявка законного представника підсудного не зупиняє розгляду
справи, якщо суд не визнає його участь необхідною.
 
   Стаття 442. Участь у судовому розгляді представників служби
         у справах неповнолітніх та міліції у справах
         неповнолітніх
 
   Про  час  і  місце розгляду справи неповнолітнього суд
повідомляє службу у справах неповнолітніх та міліцію у справах
неповнолітніх.  Суд  вправі  викликати  в  судове  засідання
представників служби у справах неповнолітніх та міліції у справах
неповнолітніх.
   Представник  служби  у справах неповнолітніх у судовому
засіданні  вправі  заявляти  клопотання,  ставити  запитання
підсудному, його законним представникам, потерпілому, свідкам,
експертові та спеціалістові, висловлювати думку з приводу найбільш
доцільної  форми  перевиховання  підсудного.  Зазначені права
роз'яснюються представникові служби у справах неповнолітніх у
підготовчій частині судового засідання.
   Представник міліції у справах неповнолітніх має право бути
присутнім  у залі судового засідання і з дозволу суду дає
пояснення.
   Названі в цій статті особи у необхідних випадках можуть бути
допитані як свідки.
( Стаття 442 в редакції Указу ПВР N 6834-X ( 6834-10 ) від
16.04.84, із змінами, внесеними згідно із Законом N 2670-III
( 2670-14 ) від 12.07.2001 )
 
   Стаття 443. Участь у судовому розгляді представників
         підприємств, установ і організацій
 
   Про час і місце розгляду  справи  неповнолітнього  суд
повідомляє підприємство, установу та організацію, в яких навчався
чи працював неповнолітній, а в разі потреби й інші організації.
Суд вправі викликати в судове засідання  представників  цих
організацій, а також представників громадських організацій за
місцем роботи батьків, опікуна або піклувальника підсудного.
   Представники зазначених  організацій  мають  право  бути
присутніми в залі судового засідання і з дозволу суду дають
пояснення. В необхідних випадках вони можуть бути допитані як
свідки.
( Стаття 443 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84 )
 
   Стаття 444. Видалення неповнолітнього підсудного з залу
         судового засідання
 
   Суд, вислухавши думку захисника і законного представника
підсудного  та  прокурора,  вправі  своєю  ухвалою  видалити
неповнолітнього з залу судового засідання на час дослідження
обставин, що можуть негативно вплинути на неповнолітнього. Якщо
обставини,  які  досліджувалися у відсутності неповнолітнього
підсудного, пов'язані з його обвинуваченням, головуючий повідомляє
про них підсудного після повернення його до  залу судового
засідання.
( Стаття 444 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2857-XII
( 2857-12 ) від 15.12.92 )
 
   Стаття 445. Питання, що вирішуються судом при постановленні
         вироку
 
   При постановленні вироку, крім питань, зазначених у статті
324 цього  Кодексу,  суд  зобов'язаний  в  разі  звільнення
неповнолітнього  від відбування покарання з випробуванням чи
застосування до нього покарання, не зв'язаного з позбавленням
волі,  обговорити  питання  про  необхідність  призначення
неповнолітньому громадського вихователя.
( Стаття 445 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 1851-IX

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner