Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Кримінально-процесуальний кодекс України

Кодекс України № 1001-05 от 28.12.1960

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 4

 
   При наявності достатніх даних про те, що злочином завдана
матеріальна шкода, або понесені витрати закладом охорони здоров'я
на стаціонарне лікування потерпілого від злочину, орган дізнання,
слідчий, прокурор і суд зобов'язані вжити заходів до забезпечення
цивільного позову.
   Прокурор пред'являє  або  підтримує  поданий  потерпілим
цивільний позов про відшкодування збитків, заподіяних злочином,
якщо цього вимагає охорона інтересів держави, а також громадян,
які за станом здоров'я та з інших поважних причин не можуть
захистити свої права.
 
   ( Частину третю статті 29 виключено на підставі Закону
N 2533-III ( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності з
29.06.2001 )
 
   При провадженні в кримінальній справі про злочин, за який
може  бути  застосована  додаткова міра покарання у вигляді
конфіскації майна, орган дізнання, слідчий, прокурор зобов'язані
вжити  заходів  до  забезпечення  можливої конфіскації майна
обвинуваченого.
( Стаття 29 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84, Законами N 2857-XII ( 2857-12 ) від
15.12.92, N 3132-XII ( 3132-12 ) від 22.04.93, N 2533-III
( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )
 
 
   ( Стаття 30  виключена на підставі  Закону N 2857-XII
( 2857-12 ) від 15.12.92 )
 
 
   Стаття 31. Порядок зносин судів, прокурорів, слідчих і
        органів дізнання з відповідними установами
        іноземних держав
 
   Порядок зносин судів, прокурорів, слідчих і органів дізнання
з відповідними установами іноземних держав,  а  також порядок
виконання взаємних доручень визначається законодавством України і
міжнародними договорами України.
( Стаття 31 із змінами, внесеними згідно з Указом N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84, Законом N 2857-XII ( 2857-12 ) від
15.12.92 )
 
   Стаття 32. Роз'яснення значення термінів Кодексу
 
   Терміни, що їх вжито в цьому Кодексі, коли немає окремих
вказівок, мають таке значення:
   1) "Суд" - Верховний Суд України, Верховний суд Автономної
Республіки Крим, обласний, Київський і Севастопольський міські,
міжобласний, районний (міський), міжрайонний (окружний) суди,
військовий суд, суддя, який одноособово розглядає справу; 
   2) "Суд першої інстанції" - суд, що має право винести вирок у
справі;
   3)  "Апеляційний  суд"  - суд, що розглядає справи за
апеляціями на вироки, ухвали і постанови суду першої інстанції,
які не набрали законної сили;
   4) "Касаційний суд" - суд, що розглядає справи за касаційними
скаргами і поданнями в касаційному порядку;
   5) "Суддя" - голова, заступник голови і суддя відповідно
Верховного Суду України, Верховного суду Автономної Республіки
Крим,  обласного,  Київського  і  Севастопольського  міських,
міжобласного,  районного (міського), міжрайонного (окружного),
військового судів, народний засідатель;
   5-а) "Головуючий" - суддя, який головує при колегіальному
розгляді справи або розглядає справу одноособово;
   6) "Прокурор" - Генеральний прокурор  України,  прокурор
Автономної Республіки Крим, прокурор області, прокурор міста
Києва,  районний,  міський  прокурор,  військовий  прокурор,
транспортний прокурор та інші прокурори, прирівняні до прокурорів
областей,  районних або міських прокурорів, їх заступники і
помічники, прокурори управлінь і відділів прокуратур, які діють у
межах своєї компетенції;
   6-а) "Начальник слідчого відділу" - начальник Головного
слідчого управління, слідчого управління, відділу, відділення
органів внутрішніх справ, безпеки та його заступники, які діють у
межах своєї компетенції, а також податкової міліції;
   7) "Слідчий"  -  слідчий  прокуратури,  слідчий  органів
внутрішніх справ, слідчий органів безпеки, слідчий податкової
міліції;
   8) "Учасники  процесу"  -  обвинувачений,  підозрюваний,
захисник, а також потерпілий, цивільний  позивач,  цивільний
відповідач та їхні представники;
   9) "Обвинувач" - прокурор, що підтримує в суді державне
обвинувачення, і потерпілий в справах, передбачених частиною 1
статті 27 цього Кодексу та в інших випадках, передбачених цим
Кодексом;
   10) "Законні представники" - батьки, опікуни, піклувальники
даної особи або представники тих установ і організацій, під опікою
чи опікуванням яких вона перебуває;
   11) "Близькі родичі" - батьки, дружина, діти, рідні брати і
сестри, дід, баба, внуки;
   12) "Вирок" - рішення суду першої інстанції про винність або
невинність особи;
   13) "Ухвала" - всі рішення, крім вироку, які виніс суд
першої апеляційної і касаційної інстанції в судових засіданнях в
колегіальному складі;
   14) "Постанова" - рішення  органу  дізнання,  слідчого  і
прокурора, а також рішення, які виніс суддя одноособово чи
апеляційний суд;
   15) "Апеляція" - подання прокурора і скарга учасника процесу
про скасування або зміну судового рішення в апеляційному порядку;
 
   ( Пункт 16 статті 32 виключено на підставі Закону N 2533-III
( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )
 
   ( Пункт 17 статті 32 виключено на підставі Закону N 2533-III
( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )
 
   ( Пункт 18 статті 32 виключено на підставі Закону N 2533-III
( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )
 
   19)  "Касаційне  подання,  касаційна  скарга" - подання
прокурора, скарга учасника процесу про скасування або зміну
судового рішення в касаційному порядку;
   20) "Протокол" - документ про проведення слідчих і судових
дій, про їх зміст і наслідки.
( Стаття 32 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР від
13.06.63, 18.01.66, N 117-VIII ( 117-08 ) від 30.08.71, N 52-IX
( 52-09 ) від 18.07.75, N 6834-X ( 6834-10 ) від 16.04.84,
Законами N 2464-XII ( 2464-12 ) від  17.06.92, N 2857-XII
( 2857-12 ) від 15.12.92, N 4018-XII ( 4018-12 ) від 24.02.94,
N 85/98-ВР ( 85/98-ВР ) від 05.02.98, N 2533-III ( 2533-14 ) від
21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )
 
   ( Статтю 32-1 виключено на підставі Указу ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84 )
         
   ( Статтю 32-2 виключено на підставі Указу ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84 )
 
 
              Г л а в а 2
 
              ПІДСУДНІСТЬ
 
 
   Стаття 33. Підсудність справ районному (міському) суду
 
   Районному (міському) суду підсудні всі кримінальні справи,
крім справ, підсудних вищестоящим судам і військовим судам.
( Стаття 33 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4018-XII
( 4018-12 ) від 24.02.94 )
 
 
   ( Статтю 33-1 виключено на підставі Закону N 174/94-ВР
( 174/94-ВР ) від 21.09.94 )
 
 
   Стаття 34. Підсудність справ апеляційному суду Автономної
        Республіки Крим, апеляційним судам областей, міст
        Києва і Севастополя
 
   Апеляційному суду Автономної Республіки Крим, апеляційним
судам областей, міст Києва і Севастополя підсудні такі кримінальні
справи:
   1) про злочини проти основ національної безпеки України,
передбачені  статтями  109-114  Кримінального кодексу України
( 2341-14 );
   2) про  злочини, за вчинення яких Кримінальним кодексом
України передбачене покарання у виді довічного позбавлення волі.
   У випадках особливої складності або  важливості  справи,
підсудної місцевому суду, - апеляційний суд Автономної Республіки
Крим, апеляційні суди областей, міст Києва і Севастополя мають
право прийняти її до свого провадження.
( Стаття 34 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 1898-VIII
( 1898-08 ) від 23.07.73, N 270-X ( 270-10 ) від 26.05.80,
N 6591-X ( 6591-10 ) від 29.02.84, N 6834-X ( 6834-10 ) від
16.04.84, N 2444-XI ( 2444-11 )  від  27.06.86, N 7373-XI
( 7373-11 ) від 14.04.89, N 7617-XI ( 7617-11 ) від 16.06.89, із
змінами, внесеними згідно із Законами N 1564-XII ( 1564-12 ) від
18.09.91, N 2468-XII ( 2468-12 ) від 17.06.92, N 2935-XII
( 2935-12 ) від 26.01.93, N 2947-XII ( 2947-12 ) від 28.12.93,
N 4018-XII ( 4018-12 ) від 24.02.94, в редакції Закону N 174/94-ВР
( 174/94-ВР ) від 21.09.94, із змінами, внесеними згідно із
Законами N 246/94-ВР ( 246/94-ВР ) від 15.11.94, N 552/97-ВР
( 552/97-ВР ) від 07.10.97, N 1945-III ( 1945-14 ) від 14.09.2000,
N 2533-III ( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності з
29.06.2001,  в редакції Закону N 2670-III ( 2670-14 ) від
12.07.2001 )
 
   ( Статтю 35 виключено  на підставі Закону  N 2533-III
( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )
 
   Стаття 36. Підсудність справ військовим судам
 
   Військовим  судам  гарнізонів як судам першої інстанції
підсудні справи про злочини осіб, які мають військове звання до
підполковника, капітана другого рангу включно, крім тих справ, які
підсудні військовим судам вищого рівня.
   Військовим судам регіонів, Військово-Морських Сил як судам
першої інстанції підсудні:
   1) справи про злочини осіб, які мають військове звання
полковника, капітана 1 рангу і вище;
   2) справи про злочини осіб, які займають посаду від командира
полку, командира корабля 1 рангу і вище, а також осіб, рівних їм
за службовим становищем;
   3) справи про всі злочини, за які в умовах мирного часу
законом передбачена можливість призначення покарання у вигляді
довічного позбавлення волі.
 
   ( Частину третю статті 36 виключено на підставі Закону
N 2533-III ( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності з
29.06.2001 )
 
( Стаття 36 в редакції Закону N 4018-XII ( 4018-12 ) від 24.02.94,
із змінами, внесеними згідно із Законами N 1483-III ( 1483-14 )
від 22.02.2000, N 2533-III ( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває
чинності з 29.06.2001 )
 
   Стаття 37. Територіальна підсудність
 
   Кримінальна справа  розглядається в тому суді, в районі
діяльності якого вчинено злочин. Якщо місця вчинення злочину
встановити не можна, то справа повинна бути розглянута судом, в
районі діяльності якого закінчено дізнання чи досудове слідство в
даній справі.
 
   Стаття 38. Передача справи з одного суду до іншого
 
   З метою забезпечення найбільш об'єктивного і повного розгляду
справи, а також найкращого забезпечення виховної ролі судового
розгляду, в окремих випадках справа може бути передана на розгляд
суду за місцем проживання чи роботи обвинуваченого або за місцем
знаходження більшості свідків.
   Передача в цих випадках справи з одного суду до іншого
допускається лише до початку її розгляду в судовому засіданні.
   Питання про передачу справи з одного районного (міського),
міжрайонного (окружного) суду до іншого чи з одного військового
суду гарнізону до іншого в межах Автономної Республіки Крим,
однієї області, міст Києва і Севастополя, одного військового
регіону чи Військово-Морських Сил вирішується головою відповідно
Верховного суду Автономної Республіки Крим, обласного, Київського
і  Севастопольського міських судів, головою військового суду
регіону, Військово-Морських Сил.
   Питання про передачу справи до суду іншої області або
військового суду, міжобласного суду або військового суду іншого
регіону вирішується Головою Верховного Суду України чи його
заступником.
( Стаття 38 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84, Законами N 2857-XII ( 2857-12 ) від
15.12.92, N 4018-XII ( 4018-12 ) від 24.02.94 )
 
   Стаття 39. Визначення підсудності справ, які належать до
        компетенції декількох однойменних судів
 
   В разі об'єднання в одному провадженні кримінальних справ по
обвинуваченню декількох осіб у вчиненні декількох злочинів, коли
ці справи підсудні двом або декільком однойменним судам, справу
розглядає той суд, в районі діяльності якого було порушено
кримінальну справу або закінчено досудове слідство чи дізнання.
 
   Стаття 40. Визначення підсудності справ, які належать до
        компетенції різнойменних судів
 
   Якщо одна особа або група осіб обвинувачуються у вчиненні
декількох злочинів, справи про які підсудні різнойменним судам, то
справа розглядається вищестоящим з цих судів.
   Якщо одна особа або група осіб обвинувачуються у вчиненні
декількох злочинів і справа хоча б про одну з них або про один із
злочинів  підсудна  військовому  суду, то  справу розглядає
військовий суд.
   При обвинуваченні групи осіб у вчиненні одного або кількох
злочинів, що не є військовими злочинами, якщо щодо хоча б одного з
обвинувачених справа підсудна загальному суду, справа щодо всіх
обвинувачених розглядається загальним судом. 
( Стаття 40 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4018-XII
( 4018-12 ) від 24.02.94 )
 
   Стаття 41. Направлення справи за підсудністю
 
   Суддя, встановивши, що кримінальна справа не підсудна даному
суду, надсилає її за підсудністю; про це суддя виносить постанову.
   Якщо підсудність справи іншому однойменному суду виявилася в
судовому засіданні, суд продовжує розгляд справи, коли це не може
завдати шкоди повноті і об'єктивності дослідження обставин справи.
Коли ж не можна забезпечити повноти і об'єктивності дослідження
обставин справи, суд надсилає справу за підсудністю, про що
виносить ухвалу.
   Суд, виявивши в судовому засіданні, що справа підсудна
вищестоящому суду або  військовому  суду,  надсилає  її  за
підсудністю. 
   Передача до нижчестоящого суду справи, початої розглядом у
судовому засіданні вищестоящого суду, не допускається.
( Стаття 41 із змінами, внесеними згідно із Законами N 4018-XII
( 4018-12 ) від 24.02.94, N 2533-III ( 2533-14 ) від 21.06.2001 -
набуває чинності з 29.06.2001 )
 
   Стаття 42. Недопустимість спорів про підсудність
 
   Спори про підсудність між судами не допускаються. Кримінальна
справа, надіслана з одного суду до іншого в порядку, встановленому
статтями 38-41 цього Кодексу, повинна бути прийнята цим судом до
свого провадження, якщо при цьому не перевищується компетенція
суду.
 
              Г л а в а 3
 
       УЧАСНИКИ ПРОЦЕСУ, ЇХ ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ
 
   Стаття 43. Обвинувачений і його права
 
   Обвинуваченим є особа, щодо якої в установленому цим Кодексом
порядку винесена постанова про притягнення як обвинуваченого.
Після  призначення справи до судового розгляду обвинувачений
називається підсудним.
   Обвинувачений має право: знати, в чому його обвинувачують;
давати показання  з  пред'явленого  йому  обвинувачення  або
відмовитися давати показання і відповідати на запитання; мати
захисника і побачення з ним до першого допиту; подавати докази;
заявляти клопотання; ознайомлюватися після закінчення досудового
слідства або дізнання з усіма матеріалами справи; брати участь у
судовому розгляді в суді першої інстанції; заявляти відводи;
подавати скарги на дії і рішення особи, яка провадить дізнання,
слідчого, прокурора, судді та суду, а за наявності відповідних
підстав - на забезпечення безпеки.
   Підсудний має право на останнє слово.
( Стаття 43 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84, Законами N 3780-XII ( 3780-12 ) від
23.12.93, N 1381-XIV ( 1381-14 ) від 13.01.2000, N 2533-III
( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )
 
   Стаття 43-1. Підозрюваний
 
   Підозрюваним визнається:
   1) особа, затримана по підозрінню у вчиненні злочину;
   2) особа, до якої застосовано запобіжний захід до винесення
постанови про притягнення її як обвинуваченого.
   Підозрюваний має право: знати, в чому він підозрюється;
давати показання або відмовитися давати показання і відповідати на
запитання; мати захисника і побачення з ним до першого допиту;
подавати докази; заявляти клопотання і відводи; вимагати перевірки
судом чи прокурором правомірності затримання; подавати скарги на
дії і рішення особи, яка провадить оперативно-розшукові дії та
дізнання, слідчого і прокурора, а за наявності відповідних підстав
- на забезпечення безпеки.
   Про роз'яснення прав підозрюваному зазначається в протоколі
затримання або постанові про застосування запобіжного заходу.
( Кодекс доповнено статтею 43-1 згідно з Указом ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84; із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3780-XII ( 3780-12 ) від 23.12.93, N 1381-XIV ( 1381-14 ) від
13.01.2000, N 2533-III ( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває
чинності з 29.06.2001 )
 
   Стаття 44. Захисник
 
   Захисником є особа, яка в порядку, встановленому законом,
уповноважена здійснювати захист прав  і  законних  інтересів
підозрюваного,   обвинуваченого,   підсудного,  засудженого,
виправданого та надання їм необхідної юридичної допомоги при
провадженні у кримінальній справі.

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner