Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Кримінально-процесуальний кодекс України

Кодекс України № 1001-05 от 28.12.1960

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 7

перекладачі, захисники або представники інтересів потерпілого,
цивільного позивача або цивільного відповідача;
   3) коли вони або їх родичі заінтересовані в результатах
справи;
   4) при наявності інших обставин, які викликають сумнів у їх
об'єктивності.
   При наявності зазначених підстав слідчий і  особа,  яка
провадить дізнання, повинні заявити самовідвід, не чекаючи заяви
про відвід. За цими підставами відвід слідчому і особі, яка
провадить дізнання, може бути заявлений обвинуваченим, потерпілим
і його представником, цивільним позивачем, цивільним відповідачем
або їх представниками, а слідчому - і захисником.
   Заява про відвід або самовідвід слідчого і особи,  яка
провадить  дізнання, подається прокуророві, який розглядає і
вирішує її протягом двадцяти чотирьох годин.
( Стаття 60 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84 )
 
   Стаття 61. Обставини, що виключають участь у справі
        захисника
 
   Захисником не може бути особа:
 
   1) яка брала участь у даній справі як дізнавач, слідчий,
прокурор, суддя, секретар судового засідання, експерт, спеціаліст,
перекладач, понятий, представник потерпілого, цивільного позивача,
цивільного відповідача;
 
   2) яка відповідно до цього Кодексу є свідком і в зв'язку з
цим допитувалась або підлягає допиту;
 
   3) яка є родичем особи, яка провадить дізнання, слідчого,
прокурора, будь-кого із складу суду, потерпілого, цивільного
позивача;
 
   4) щодо якої порушено кримінальну справу;
 
   5) визнана недієздатною чи обмежено дієздатною.
 
   Особа не може брати участь у справі як захисник також у
випадках:
 
   1) коли вона у даній справі надає або раніше надавала
юридичну допомогу особі, інтереси якої суперечать інтересам особи,
яка звернулася з проханням про надання юридичної допомоги;
 
   2) у разі зупинення дії свідоцтва про право на заняття
адвокатською діяльністю або права на надання правової допомоги чи
його анулювання у порядку, встановленому законодавчими актами
України.
 
   Одна і та ж особа не може бути захисником двох і більше
підозрюваних, обвинувачених чи підсудних, якщо інтереси захисту
одного з них суперечать інтересам захисту іншого.
 
   Не може бути захисником особа, яка, зловживаючи  своїми
правами,  перешкоджає  встановленню істини в справі, затягує
розслідування чи судовий розгляд справи, а також особа, яка
порушує порядок у судовому засіданні чи не виконує розпоряджень
головуючого під час судового розгляду справи.
( Стаття 61 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84, Законом N 3780-XII ( 3780-12 ) від
23.12.93, в  редакції  Закону  N 2533-III ( 2533-14 ) від
21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )
 
   Стаття 61-1. Усунення захисника від участі у справі
 
   Захисник може бути усунутий від участі у справі лише з
підстав, передбачених статтею 61 цього Кодексу.
 
   Встановивши обставини, які відповідно до пунктів 1, 3, 4, 5
частини першої, частин другої і третьої статті 61 цього Кодексу
виключають участь захисника у справі, особа, яка  провадить
дізнання, слідчий виносять мотивовану постанову про усунення
захисника від участі в справі та повідомляють про це захисникові і
підозрюваному, обвинуваченому, підсудному.
 
   На  стадії дізнання та досудового слідства питання про
усунення захисника від участі у справі з підстав, передбачених
пунктом 2 частини першої або частиною четвертою статті 61 цього
Кодексу, за поданням особи, яка провадить дізнання, слідчого
вирішує суддя за місцем провадження розслідування. Суддя розглядає
подання про усунення захисника від участі у справі, вивчає
матеріали, якими обгрунтовується подання, вислуховує прокурора і
захисника, при необхідності опитує підозрюваного, обвинуваченого,
особу, у провадженні якої знаходиться справа, після чого виносить
мотивовану постанову про усунення захисника від участі у справі чи
про відмову в цьому. Постанова судді про усунення захисника
оскарженню не підлягає.
 
   Під час судового розгляду питання про усунення захисника від
участі у справі з підстав, передбачених статтею 61 цього Кодексу,
вирішує суд.
 
   За наявності підстав особа, яка провадить дізнання, слідчий
чи суд про усунення захисника від участі в справі повідомляють
відповідному органу, адвокатському об'єднанню  для  вирішення
питання про відповідальність адвоката.
( Кодекс доповнено статтею 61-1 згідно із Законом N 2533-III
( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )
 
   Стаття 62. Відвід перекладача, експерта, спеціаліста і
        секретаря судового засідання
 
   Правила, зазначені в статті 54 цього Кодексу, стосуються
перекладача, експерта, спеціаліста і секретаря судового засідання
з тим обмеженням, що їх попередня участь у цій справі як
перекладача, експерта, спеціаліста і секретаря судового засідання
не може бути підставою для відводу.
   Відвід, заявлений перекладачеві, експертові і спеціалістові
під час провадження дізнання чи досудового слідства, вирішується
особою, яка провадить дізнання, слідчим або прокурором. Відвід,
заявлений  під  час  судового  розгляду секретареві судового
засідання, перекладачеві, експертові і спеціалістові, вирішується
судом або суддею, який одноособово розглядає справу.
( Стаття 62 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 117-VIII
( 117-08 ) від 30.08.71, Законом N 2464-XII ( 2464-12 ) від
17.06.92 )
 
   Стаття 63. Обставини, що виключають участь у справі
        представника потерпілого, цивільного позивача і
        цивільного відповідача
 
   Представником потерпілого, цивільного позивача і цивільного
відповідача не може бути особа, яка брала участь у цій справі як
слідчий або особа, що провадила дізнання, прокурор, громадський
обвинувач,  суддя,  секретар  судового  засідання,  експерт,
спеціаліст, захисник, особа, яка допитувалась або підлягає допиту
як свідок, а також особа, що є родичем кого-небудь із складу суду
або обвинувача.
   Адвокат не  може  брати участі у справі як представник
потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача також і
за обставин, зазначених у статті 61 цього Кодексу.
   При наявності цих обставин особа повинна відмовитися від
виконання обов'язків представника потерпілого, цивільного позивача
або цивільного відповідача в даній справі. На цих же підставах
вона може бути усунута від участі в справі слідчим, прокурором або
судом.
( Стаття 63 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84, із Законом N 2533-III ( 2533-14 ) від
21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )
 
              Г л а в а 5
 
               ДОКАЗИ
 
   Стаття 64. Обставини, що підлягають доказуванню в
        кримінальній справі
 
   При провадженні досудового слідства, дізнання і розгляді
кримінальної справи в суді підлягають доказуванню:
   1) подія злочину (час, місце, спосіб та інші обставини
вчинення злочину);
   2) винність обвинуваченого у вчиненні злочину і  мотиви
злочину;
   3) обставини, що впливають на ступінь тяжкості злочину, а
також  обставини,  що  характеризують  особу  обвинуваченого,
пом'якшують та обтяжують покарання;
   4) характер і розмір шкоди, завданої злочином, а також
розмір витрат закладу охорони здоров'я на стаціонарне лікування
потерпілого від злочинного діяння.
( Стаття 64 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 117-VIII
( 117-08 ) від 30.08.71, Законами N 3132-XII ( 3132-12 ) від
22.04.93, N 2670-III ( 2670-14 ) від 12.07.2001 )
 
   Стаття 65. Докази
 
   Доказами в кримінальній справі є всякі фактичні дані, на
підставі яких у визначеному законом порядку орган дізнання,
слідчий і суд встановлюють наявність або відсутність суспільно
небезпечного діяння, винність особи, яка вчинила це діяння, та
інші обставини, що мають значення для правильного вирішення
справи.
   Ці  дані встановлюються: показаннями свідка, показаннями
потерпілого,   показаннями   підозрюваного,   показаннями
обвинуваченого, висновком експерта, речовими доказами, протоколами
слідчих і судових дій, протоколами з відповідними додатками,
складеними   уповноваженими   органами   за   результатами
оперативно-розшукових заходів, та іншими документами.
( Стаття 65 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84, із Законом N 2533-III ( 2533-14 ) від
21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )
 
   Стаття 66. Збирання і подання доказів
 
   Особа, яка провадить дізнання, слідчий, прокурор і суд в
справах, які перебувають в їх провадженні, вправі викликати в
порядку, встановленому цим Кодексом, будь-яких осіб як свідків і
як потерпілих для допиту або як експертів для дачі висновків;
вимагати від підприємств, установ, організацій, посадових осіб і
громадян  пред'явлення  предметів  і  документів, які можуть
встановити необхідні в справі фактичні дані; вимагати проведення
ревізій, вимагати від банків інформацію, яка містить банківську
таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі,
встановлених Законом України "Про банки і банківську діяльність"
( 2121-14 ). Виконання цих вимог є обов'язковим для всіх громадян,
підприємств, установ і організацій.
   Докази можуть бути подані підозрюваним, обвинуваченим, його
захисником,  обвинувачем,  потерпілим,  цивільним  позивачем,
цивільним відповідачем і їх представниками, а також будь-якими
громадянами, підприємствами, установами і організаціями.
   У  передбачених  законом  випадках особа, яка провадить
дізнання, слідчий, прокурор і суд в справах, які перебувають в їх
провадженні,  вправі  доручити  підрозділам,  які  здійснюють
оперативно-розшукову діяльність, провести  оперативно-розшукові
заходи чи використати засоби для отримання фактичних даних, які
можуть бути доказами у кримінальній справі.
( Стаття 66 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84, із Законами N 2533-III ( 2533-14 ) від
21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001, N 2922-III ( 2922-14 )
від 10.01.2002 )
 
   Стаття 67. Оцінка доказів
 
   Суд, прокурор, слідчий і особа, яка провадить дізнання,
оцінюють докази за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується
на всебічному, повному і об'єктивному розгляді всіх обставин
справи в їх сукупності, керуючись законом.
   Ніякі докази для суду, прокурора, слідчого і особи, яка
провадить дізнання, не мають наперед встановленої сили.
( Стаття 67 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2857-XII
( 2857-12 ) від 15.12.92 )
 
   Стаття 68. Показання свідків
 
   Як свідок може бути викликана кожна особа, про яку є дані, що
їй відомі обставини, які відносяться до справи.
   Свідок може бути допитаний про обставини, які підлягають
встановленню  по даній справі, в тому числі про факти, що
характеризують особу обвинуваченого або підозрюваного, та його
взаємовідносини з ними.
   Не можуть бути доказами дані, повідомлені свідком, джерело
яких невідоме. Якщо показання свідка базуються на повідомленнях
інших осіб, то ці особи повинні бути також допитані.
( Стаття 68 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84 )
 
   Стаття 69. Особи, які не підлягають допиту як свідки і
         особи,  які  мають  право відмовитися давати
         показання як свідки
 
   Не можуть бути допитані як свідки:
 
   1) адвокати та інші фахівці у галузі права, які за законом
мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням
юридичної особи, нотаріуси, лікарі, психологи, священнослужителі -
з приводу того, що їм довірено або стало відомо при здійсненні
професійної діяльності, якщо вони не звільнені від обов'язку
зберігати професійну таємницю особою, що довірила їм ці відомості;
 
   2) захисник  підозрюваного,  обвинуваченого,  підсудного,
представник потерпілого, позивача, відповідача - про обставини,
які стали їм відомі при наданні юридичної допомоги підзахисним або
довірителям;
 
   3) особи, які згідно з висновком судово-психіатричної чи
судово-медичної експертизи через свої фізичні або психічні вади не
можуть правильно сприймати факти, що мають доказове значення, і
давати показання про них;
 
   4) свідок, який відповідно до статті 52-3 цього Кодексу дає
показання під псевдонімом, - щодо дійсних даних про його особу;
 
   5) особа, яка має відомості про дійсні дані про свідка, який
відповідно  до статті 52-3 цього Кодексу дає показання під
псевдонімом - щодо цих даних.
 
   Відмовитися давати показання як свідки мають право:
 
   1) члени сім'ї, близькі родичі, усиновлені,  усиновителі
підозрюваного, обвинуваченого, підсудного;
 
   2) особа, яка своїми показаннями викривала б себе, членів
сім'ї, близьких родичів, усиновленого, усиновителя у вчиненні
злочину.
 
   Не можуть без їх згоди бути допитані як свідки особи, які
мають право дипломатичної недоторканності, а також працівники
дипломатичних  представництв  -  без  згоди  дипломатичного
представника.
 
   Дізнавач, слідчий,  прокурор  і суд перед допитом осіб,
зазначених у частинах 1 і 2 цієї статті, зобов'язані роз'яснити їм
право  відмовитись  давати показання, про що зазначається в
протоколі допиту чи в протоколі судового засідання.
( Стаття 69 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84, Законом N 3780-XII ( 3780-12 ) від
23.12.93,  в  редакції  Закону  N 2533-III ( 2533-14 ) від
21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )
 
   Стаття 69-1. Права свідка
 
   Свідок має право:
 
   1) давати показання рідною мовою або іншою мовою, якою він
вільно володіє, і користуватися допомогою перекладача;
   2) заявляти відвід перекладачу;
   3) знати у зв'язку з чим і у якій справі він допитується;
   4) власноручно викладати свої показання в протоколі допиту;
   5) користуватися нотатками і документами при дачі показань у
тих випадках, коли показання стосуються будь-яких розрахунків та
інших даних, які йому важко тримати в пам'яті;
   6) відмовитися давати показання щодо себе, членів сім'ї та
близьких родичів;
   7) знайомитися з протоколом допиту і клопотати про внесення
до нього змін, доповнень і зауважень, власноручно робити такі
доповнення і зауваження;
   8) подавати скарги прокурору на дії дізнавача і слідчого;
   9) одержувати відшкодування витрат, пов'язаних з викликом для
дачі показань.
   У разі наявності відповідних підстав свідок має право на
забезпечення безпеки шляхом застосування заходів, передбачених
законом і в порядку, передбаченому статтями 52-1 - 52-5 цього
Кодексу.
( Кодекс доповнено статтею 69-1 згідно із Законом N 1381-XIV
( 1381-14 ) від 13.01.2000 )
 
   Стаття 70. Обов'язки свідка
 
   Особа, викликана органом дізнання, слідчим, прокурором або
судом як свідок, зобов'язана з'явитися в зазначені місце і час і
дати правдиві показання про відомі їй обставини в справі.
   Якщо свідок не з'явиться без поважних причин, орган дізнання,
слідчий, прокурор або суд мають право застосувати привід через
органи внутрішніх справ в порядку, передбаченому статтями 135 і
136 цього Кодексу.
   У випадку, передбаченому в частині 2 цієї статті, суд вправі
також  накласти  на  свідка  грошове  стягнення до половини
мінімального розміру заробітної плати. Питання  про  грошове
стягнення вирішується судом у судовому засіданні при розгляді
справи, по якій свідок викликався. Воно може бути вирішено в
іншому судовому засіданні з викликом цього свідка. Його неявка без
поважних причин не перешкоджає розглядові питання про накладення
грошового стягнення.
( Стаття 70 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84, N 8627-X ( 8627-10 ) від 20.03.85,
Законом N 2857-12 від 15.12.92 )
 
   Стаття 71. Відповідальність свідка
 
   За дачу завідомо неправдивих показань свідок несе кримінальну
відповідальність за статтею 384 Кримінального кодексу України.
   За злісне ухилення від явки до суду, до органів досудового
слідства або дізнання свідок несе відповідальність відповідно за
частиною 1 статті 185-3 або статтею 185-4 Кодексу України про
адміністративні правопорушення ( 80731-10 ), а за відмову дати
показання  про відомі обставини в справі - за статтею 385
Кримінального кодексу України.
( Стаття 71 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84, N 9166-XI ( 9166-11 ) від 04.05.90,

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner