Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Кримінально-процесуальний кодекс України

Кодекс України № 1001-05 от 28.12.1960

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 8

Законом N 2670-III ( 2670-14 ) від 12.07.2001 )
 
   Стаття 72. Показання потерпілого
 
   Потерпілий зобов'язаний з'явитися за викликом особи, яка
провадить дізнання, слідчого, прокурора і суду.
   Потерпілий може бути допитаний про обставини, які підлягають
встановленню  по даній справі, в тому числі про факти, що
характеризують особу обвинуваченого або підозрюваного, та його
взаємовідносини з ними. Не можуть бути доказами повідомлені
потерпілим дані, джерело яких невідоме.
   Якщо потерпілий не з'явиться без поважних причин, орган
дізнання, слідчий, прокурор або суд мають право застосувати
привід у порядку, передбаченому статтями 135 і 136 цього Кодексу.
   За злісне ухилення від явки до суду, до органів досудового
слідства або дізнання потерпілий несе відповідальність відповідно
за частиною 1 статті 185-3 або статтею 185-4 Кодексу України про
адміністративні правопорушення, а за дачу завідомо неправдивих
показань - за статтею 384 Кримінального кодексу України.
( Стаття 72 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84, N 9166-XI ( 9166-11 ) від 04.05.90,
Законом N 2670-III ( 2670-14 ) від 12.07.2001 )
 
   Стаття 73. Показання підозрюваного
 
   Підозрюваний вправі давати показання з приводу обставин, що
стали підставою для його затримання або застосування запобіжного
заходу, а також з приводу всіх інших відомих йому обставин по
справі.
   Показання підозрюваного  підлягають  перевірці.  Визнання
підозрюваним своєї вини може бути покладено в основу обвинувачення
лише при підтвердженні цього визнання сукупністю доказів, що є в
справі.
( Стаття 73 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84 )
 
   Стаття 74. Показання обвинуваченого
 
   Обвинувачений вправі давати показання по пред'явленому йому
обвинуваченню, а також з приводу всіх інших відомих йому обставин
у справі і доказів, що є в справі.
   Показання обвинуваченого, в тому числі й такі, в яких він
визнає себе винним, підлягають перевірці. Визнання обвинуваченим
своєї вини може бути покладено в основу обвинувачення лише при
підтвердженні цього визнання сукупністю доказів, що є в справі.
( Стаття 74 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 117-VIII
( 117-08 ) від 30.08.71 )
 
   Стаття 75. Висновок експерта
 
   Експертиза призначається  у випадках, коли для вирішення
певних питань при провадженні в справі потрібні наукові, технічні
або інші спеціальні знання.
   Як експерт може бути викликана будь-яка особа, що  має
необхідні  знання для дачі висновку з досліджуваних питань.
Питання, які ставляться експертові, і його висновок по них не
можуть виходити за межі спеціальних знань експерта.
   Експерт дає висновок від свого імені і несе за нього особисту
відповідальність.  У  разі  необхідності в справі може бути
призначено декількох експертів, які дають загальний висновок. Коли
експерти не дійшли згоди, то кожний з них складає свій висновок
окремо.
   Висновок експерта  для  особи,  яка  провадить дізнання,
слідчого, прокурора і суду не є обов'язковим, але незгода з ним
повинна бути мотивована у відповідних постанові, ухвалі, вироку.
   Якщо експертиза буде визнана неповною або не досить ясною,
може бути призначена додаткова експертиза, яка доручається тому
самому або іншому експертові.
   Коли висновок експерта буде визнано необгрунтованим чи таким,
що суперечить іншим матеріалам справи або інакше викликає сумніви
в його правильності, може бути призначена повторна експертиза, яка
доручається іншому експертові або іншим експертам.
   Не можуть бути експертами особи, які перебувають у службовій
або іншій залежності від обвинуваченого, потерпілого або які
раніше були ревізорами в справі.
 
   Стаття 76. Обов'язкове призначення експертизи
 
   Експертиза призначається обов'язково:
   1) для встановлення причин смерті;
   2) для встановлення тяжкості і характеру тілесних ушкоджень;
   3) для визначення  психічного  стану  підозрюваного  або
обвинуваченого при наявності в справі даних, які викликають сумнів
щодо його осудності;
   4) для встановлення статевої зрілості потерпілої в справах
про злочини, передбачені статтею 155  Кримінального  кодексу
України;
   5) для встановлення віку підозрюваного або обвинуваченого,
якщо це має значення для вирішення питання про його кримінальну
відповідальність і якщо про це немає відповідних документів і
неможливо їх одержати.
( Стаття 76 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР від
27.06.61, Законом N 2670-III ( 2670-14 ) від 12.07.2001 )
 
   Стаття 77. Обов'язки і права експерта
 
   Особа, яка призначена експертом, зобов'язана з'явитися за
викликом і дати правильний висновок на поставлені запитання.
   За злісне ухилення від явки до суду, до органів досудового
слідства або дізнання експерт несе відповідальність відповідно за
частиною 2 статті 185-3 або статтею 185-4 Кодексу України про
адміністративні правопорушення, а за дачу завідомо неправдивого
висновку  або за відмову без поважних причин від виконання
покладених на нього обов'язків - відповідно за статтями 384 чи 385
Кримінального кодексу України.
   Експерт має право: ознайомлюватися з матеріалами справи, які
стосуються експертизи; порушувати клопотання про представлення
нових матеріалів, необхідних для дачі висновку; з дозволу особи,
яка провадить дізнання, слідчого, прокурора або  суду  бути
присутнім при провадженні допитів та інших слідчих дій і задавати
особам, що допитуються, запитання, які стосуються експертизи, а за
наявності відповідних підстав - на забезпечення безпеки.
   Якщо питання, поставлене перед експертом, виходить за межі
його компетенції або якщо надані йому матеріали недостатні для
дачі висновку, експерт у письмовій формі повідомляє орган, що
призначив експертизу, про неможливість дати висновок.
( Стаття 77 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 9166-XI
( 9166-11 ) від 04.05.90, Законами N 1381-XIV ( 1381-14 ) від
13.01.2000, N 2670-III ( 2670-14 ) від 12.07.2001 )
 
   Стаття 78. Речові докази
 
   Речовими доказами є предмети, які були знаряддям вчинення
злочину,  зберегли на собі сліди злочину або були об'єктом
злочинних дій, гроші, цінності та інші речі, нажиті злочинним
шляхом, і всі інші предмети, які можуть бути засобами для
розкриття злочину і виявлення винних або  для  спростування
обвинувачення чи пом'якшення відповідальності.
( Стаття 78 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84 )
 
   Стаття 79. Зберігання речових доказів
 
   Речові докази повинні бути уважно оглянуті, по можливості
сфотографовані, докладно описані в протоколі огляду і приєднані до
справи  постановою  особи, яка провадить дізнання, слідчого,
прокурора або ухвалою суду. Речові докази зберігаються при справі,
за винятком громіздких предметів, які зберігаються в органах
дізнання, досудового слідства і в суді або передаються для
зберігання відповідному підприємству, установі чи організації.
   При передачі  справи  від  одного  органу  дізнання  чи
досудового слідства до іншого, направленні справи прокуророві чи
до суду, а так само при передачі справи з одного суду до іншого
речові докази передаються разом із справою.
   В окремих випадках речові докази можуть бути до вирішення
справи в суді повернуті їх володільцям, якщо це можливо без шкоди
для успішного провадження в справі.
( Стаття 79 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84 )
 
   Стаття 80. Строки зберігання речових доказів
 
   Речові докази зберігаються до набрання вироком законної сили
або до закінчення строку оскарження постанови чи ухвали про
закриття справи.
   Документи - речові докази повинні зберігатися весь час при
справі. Копії цих документів надаються власнику, а також іншим
особам, які за законодавством мають право користуватися цими
документами, за їх клопотанням і в порядку, встановленому статтею
186 цього Кодексу.
   У тих випадках, коли виникає спір про право власності на
предмети, які є речовими доказами, вони зберігаються поки набере
законної сили рішення суду, винесене по даному спору в порядку
цивільного судочинства.
   Речові докази, які можуть швидко зіпсуватися і які не можуть
бути  повернуті  володільцеві,  негайно  здаються відповідним
державним або кооперативним організаціям для реалізації. Коли
потім виникне необхідність у поверненні речових доказів, то
організації, які їх одержали, повертають взамін такі самі речі або
сплачують їх вартість по державних цінах, що існують в момент
повернення.
( Стаття 80 із змінами, внесеними згідно із Законом N 807-VI
( 807-17 ) від 25.12.2008 )
 
   Стаття 81. Вирішення питання про речові докази
 
   Питання про речові докази вирішується вироком, ухвалою чи
постановою  суду  або  постановою органу дізнання, слідчого,
прокурора про закриття справи, при цьому:
   1) знаряддя   злочину,  що  належать  обвинуваченому,
конфіскуються;
   2) речі, вилучені з обігу, передаються відповідним установам
або знищуються;
   3) речі, які не мають ніякої цінності і не можуть бути
використані, знищуються, а у випадках, коли заінтересовані особи
просять про це, можуть бути передані їм;
   4) гроші, цінності та інші речі, нажиті злочинним шляхом,
передаються в доход держави;
   5) гроші, цінності та інші речі, які були об'єктом злочинних
дій,  повертаються  їх  законним володільцям, а якщо їх не
встановлено, то ці гроші, цінності та речі переходять у власність
держави.
   Спір про належність  речей,  що  підлягають  поверненню,
вирішується в порядку цивільного судочинства.
 
   Стаття 82. Протоколи слідчих і судових дій та інші носії
        інформації щодо цих дій
 
   Протоколи слідчих і судових дій, складені і оформлені в
порядку, передбаченому цим Кодексом, носії інформації, на яких з
допомогою  технічних  засобів зафіксовані процесуальні дії, є
джерелом доказів, оскільки в них підтверджуються обставини і
факти, що мають значення для вирішення справи.
( Стаття 82 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2533-III
( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )
 
   Стаття 83. Документи
 
   Документи є джерелом доказів, якщо в них викладені або
засвідчені обставини, які мають значення для справи.
 
   Документами є  предмети, на яких за допомогою письмових
знаків, звуку, зображення тощо зафіксована певна інформація.
 
   До документів  можуть  належати  матеріали  фотозйомки,
звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі
електронні), які містять відомості про обставини, встановлені в
ході  кримінального  судочинства  органом  дізнання, слідчим,
прокурором чи судом у порядку, встановленому цим Кодексом.
 
   Документи мають бути досліджені та приєднані до  справи
постановою особи, яка проводить дізнання, слідчим, прокурором,
ухвалою суду і зберігатися весь час при справі.
 
   За клопотанням власника, а також інших  осіб,  які  за
законодавством  мають  право  користуватися цими документами,
вилучені та приєднані до кримінальної справи документи або їх
копії можуть бути надані їм у порядку, встановленому цим Кодексом.
 
   У тих випадках, коли документи мають ознаки, зазначені в
статті 78 цього Кодексу, вони є речовими доказами.
( Стаття 83 в редакції Закону N 807-VI ( 807-17 ) від 25.12.2008 )
 
              Г л а в а 6
 
              ПРОТОКОЛИ
 
   Стаття 84. Обов'язковість ведення протоколу
 
   При провадженні слідчих дій під час досудового слідства і
дізнання,  в  судових  засіданнях  суду першої інстанції та
апеляційного суду ведуться протоколи.
( Стаття 84 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 8627-X
( 8627-10 ) від 20.03.85, в редакції Закону N 2533-III ( 2533-14 )
від 21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )
 
   Стаття 85. Протокол слідчої дії
 
   В протоколі про кожну слідчу дію повинні бути зазначені:
місце і дата його складання; посади і прізвища осіб, що проводять
дію; прізвища осіб, які брали участь у проведенні слідчої дії,
адреси цих осіб; роз'яснення їх прав і  обов'язків;  зміст
проведеної слідчої дії, час її початку і закінчення; всі істотні
для справи обставини, виявлені при виконанні даної слідчої дії. З
метою нерозголошення даних про особу, щодо якої застосовані заходи
безпеки, у протоколах слідчих дій, передбачених статтями 95, 96,
107, 145, 170, 171, 173 та 176 цього Кодексу, обмежуються
відомості про цю особу в порядку, передбаченому статтею 52-3 цього
Кодексу.
   Протокол зачитується  всім  особам,  що  брали участь у
проведенні слідчої дії, при цьому їм роз'яснюється їх право робити
зауваження. Зазначені особи можуть ознайомитися з протоколом
особисто.
   Вставки і поправки повинні бути застережені в протоколі перед
підписами.
   Протокол підписують:  особа,  яка  провадила слідчу дію,
допитана особа, а також перекладач, поняті, якщо вони були
присутні, та інші особи, які були присутні або брали участь у
проведенні цієї дії. Якщо хто-небудь з цих осіб через фізичні вади
або з інших причин не може особисто підписати протокол, то для
підписання протоколу запрошується стороння особа. До протоколу
можуть бути додані фотознімки, матеріали звукозапису, кінозйомок,
відеозапису, плани, схеми, зліпки та інші матеріали, які пояснюють
його зміст.
   Коли особа, що брала участь в проведенні слідчої  дії,
відмовиться підписати протокол, то це зазначається в протоколі і
стверджується підписом особи, яка провадила слідчу дію.
( Стаття 85 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР від
18.01.66, N 6834-X ( 6834-10 ) від 16.04.84, Законом N 1381-XIV
( 1381-14 ) від 13.01.2000 )
 
   Стаття 85-1. Застосування звукозапису при провадженні
         досудового слідства
 
   Звукозапис може застосовуватися при допиті підозрюваного,
обвинуваченого, свідка і потерпілого, очній ставці, пред'явленні
для впізнання, відтворенні обстановки і обставин події та при
проведенні інших слідчих дій під час досудового розслідування.
 
   При проведенні слідчих дій з застосуванням звукозапису про це
повідомляються всі учасники слідчої дії до її початку. Фонограма
повинна містити відомості, зазначені у частині 1 статті 85 цього
Кодексу, та відбивати весь хід слідчої дії. Повторення спеціально
для звукозапису будь-якої частини слідчої дії в ході її проведення
не дозволяється.
 
   Перед закінченням  слідчої  дії  звукозапис  повністю
відтворюється учасникам цієї дії. Висловлені ними зауваження і
доповнення  до звукозапису заносяться на фонограму. Протокол
слідчої дії, проведеної з застосуванням звукозапису, складається з
додержанням правил цього Кодексу. В протоколі повинно бути також
зазначено про застосування звукозапису і повідомлення про це
учасників слідчої дії, про технічні засоби та умови звукозапису,
про відтворення звукозапису учасникам слідчої дії та їх заяви з
приводу застосування звукозапису. В разі відтворення звукозапису
показань при проведенні іншої слідчої дії про це зазначається у
протоколі відповідної слідчої дії. При проведенні очної ставки
відтворення звукозапису попередніх показань учасників очної ставки
допускається лише після дачі ними показань на очній ставці та
занесення їх до протоколу.
 
   При пред'явленні  учасникам  процесу матеріалів справи у
зв'язку  з  закінченням  досудового  розслідування звукозапис
відтворюється обвинуваченому і його захиснику, а в разі клопотання
- і іншим учасникам процесу. Фонограма в опечатаному вигляді
зберігається при справі.
( Кодекс доповнено статтею 85-1 згідно з Указом ПВР N 117-VIII
( 117-08 ) від 30.08.71, в редакції Закону N 2533-III ( 2533-14 )
від 21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )
 
   Стаття 85-2. Застосування кінозйомки, відеозапису при
         проведенні слідчої дії
 
   Кінозйомка, відеозапис можуть застосовуватися при проведенні
огляду, обшуку, відтворенні обстановки і обставин події та при
проведенні інших слідчих дій.
   Учасники слідчої  дії  повідомляються  про  застосування
кінозйомки, відеозапису до початку цієї дії. Після зйомки, запису
та виготовлення кінострічки, відеострічки вони демонструються всім
учасникам слідчої дії, про що складається окремий протокол.
Процесуальне оформлення застосування кінозйомки, відеозапису і
демонстрування кінострічки, відеострічки при проведенні іншої
слідчої дії, пред'явленні матеріалів  справи  в  зв'язку  з
закінченням досудового розслідування, а також під час судового
розгляду провадиться відповідно до правил, передбачених статтею
85-1 цього Кодексу.
( Кодекс доповнено статтею 85-2 згідно з Указом ПВР N 117-VIII
( 117-08 ) від 30.08.71, із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР
N 6834-X ( 6834-10 ) від 16.04.84 )
 
   ( Статтю 86  виключено на підставі  Закону N 2533-III
( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )
 
 
   Стаття 87. Протокол судового засідання
 
   Основним засобом фіксації перебігу судового розгляду справи є
протокол судового засідання. У ході кожного судового засідання
суду першої інстанції, а також при кожній окремій процесуальній
дії,  вчиненій  поза постійним місцем засідання суду першої

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner