Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Кримінально-процесуальний кодекс України

Кодекс України № 1001-05 от 28.12.1960

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 9

інстанції, складається протокол. У суді апеляційної інстанції
протокол судового засідання ведеться у випадках, передбачених цим
Кодексом.
 
   У протоколі судового засідання відображаються всі істотні
моменти розгляду справи в тій послідовності, в якій вони мали
місце в судовому засіданні чи при вчиненні окремої процесуальної
дії.
 
   У протоколі зазначаються:
 
   1) рік, місяць, число і місце судового засідання;
 
   2) час початку судового засідання або проведення окремої
процесуальної дії;
 
   3) назва суду, який розглядає справу, прізвище та ініціали
судді (суддів), секретаря судового засідання;
 
   4) справа, що розглядається, повна і точна назва учасників
процесу;
 
   5) відомості про явку учасників процесу або їх неявку,
причини відсутності та про вручення їм судових повісток;
 
   6) дані про особу підсудного;
 
   7) дані про час одержання підсудним копії обвинувального
висновку;
 
   8) дані про роз'яснення підсудному та іншим учасникам процесу
їх прав та обов'язків;
 
   9) ухвали та постанови суду, прийняті без виходу до нарадчої
кімнати;
 
   10) всі розпорядження головуючого і дії суду, в тому порядку,
в якому вони відбувались;
 
   11) всі клопотання і заяви учасників процесу;
 
   12) докладний зміст записаних у першій  особі  показань
підсудного,  потерпілого,  свідків,  пояснень  спеціалістів,
відповідей експерта на усні запитання;
 
   13) послідовність і короткий зміст судових дебатів;
 
   14) короткий зміст останнього слова підсудного;
 
   15) відомості про проголошення вироку та роз'яснення порядку
і  строку  його оскарження, роз'яснення права та строку на
ознайомлення з протоколом судового засідання, подачу на нього
зауважень;
 
   16) час закінчення судового засідання у справі.
 
   На вимогу хоча б одного учасника судового розгляду справи або
за ініціативою суду у суді першої чи апеляційної інстанції
здійснюється  повне  фіксування судового процесу з допомогою
звукозаписувального технічного засобу.
( Стаття 87 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84, Законом N 1483-III ( 1483-14 ) від
22.02.2000; в редакції Законів N 2533-III ( 2533-14 ) від
21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001, N 2875-IV ( 2875-15 )
від 08.09.2005; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3150-IV
( 3150-15 ) від 30.11.2005 )
 
   Стаття 87-1. Порядок складання і оформлення протоколів та
         технічного запису
 
   Протокол судового засідання повинен бути виготовлений не
пізніше семи діб з дня закінчення судового розгляду справи.
Протокол судового засідання підписують головуючий і секретар
судового засідання.
 
   У разі необхідності строк для виготовлення та підписання
протоколу судового засідання може бути продовжено головуючим, але
не більше ніж на чотирнадцять діб після закінчення судового
засідання.
 
   Про виготовлення і підписання протоколу судового засідання
повідомляються учасники судового розгляду.
 
   У разі повного фіксування судового процесу з  допомогою
звукозаписувального  технічного  засобу  у протоколі судового
засідання зазначається технічна характеристика цього засобу та
носія інформації.
 
   Носій інформації,  на  якому зафіксовано судовий процес,
зберігається при справі.
( Кодекс доповнено статтею 87-1 згідно із Законом N 2533-III
( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001; в
редакції Закону N 2875-IV ( 2875-15 ) від 08.09.2005 )
 
   Стаття 88. Зауваження на протокол судового засідання
 
   Сторони мають право знайомитися  з  протоколом  судового
засідання і протягом трьох діб після повідомлення про виготовлення
протоколу або після закінчення строку на його  виготовлення
подавати  свої  письмові  зауваження  з  приводу  допущеної
неправильності або неповноти протоколу.
( Стаття 88 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 117-VIII
( 117-08 ) від 30.08.71, N 6834-X ( 6834-10 ) від 16.04.84,
Законом N 2464-XII ( 2464-12 ) від 17.06.92; в редакції Законів
N 2533-III ( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності з
29.06.2001, N 2875-IV ( 2875-15 ) від 08.09.2005 )
 
   Стаття 88-1. Розгляд зауважень на протокол судового
         засідання
 
   Зауваження на протокол розглядаються:
 
   якщо справа розглядалася суддею одноособово - головуючим;
 
   якщо справа розглядалася колегіально - цим складом суду чи
більшістю цього складу.
 
   Суд розглядає зауваження на протокол судового засідання і в
разі згоди із зауваженнями посвідчує їх правильність.
 
   У разі незгоди головуючого з поданими зауваженнями вони
розглядаються в судовому засіданні з повідомленням сторін про час
і  місце його проведення. Їх неявка в судове засідання не
перешкоджає розгляду зауважень. При розгляді зауважень  може
відтворюватися технічний запис процесу. Розглянувши зауваження,
головуючий - постановою, а колегія суддів - ухвалою за наявності
до того підстав посвідчує правильність зауважень або відхиляє їх.
 
   У разі  пропуску строку подання зауважень і відсутності
підстав для його поновлення суд залишає їх без розгляду і приєднує
до матеріалів справи.
 
   Зауваження повинні бути розглянуті не пізніше п'яти днів з
дня їх надходження до суду.
( Главу 6 доповнено статтею 88-1 згідно із Законом N 2875-IV
( 2875-15 ) від 08.09.2005 )
 
   Стаття 88-2. Відтворення технічного запису судового засідання
 
   Повне або часткове відтворення технічного запису судового
процесу здійснюється за рішенням суду в судовому засіданні при
розгляді справи судом у першій інстанції, в апеляційному чи
касаційному порядку, а також при розгляді зауважень на протокол
судового засідання.
 
   Питання про видачу копії технічного запису стороні, про його
відтворення поза судовим засіданням вирішуються головуючим у
кожному випадку залежно від обставин.
( Главу 6 доповнено статтею 88-2 згідно із Законом N 2875-IV
( 2875-15 ) від 08.09.2005; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3150-IV ( 3150-15 ) від 30.11.2005 )
 
              Г л а в а 7
 
           СТРОКИ І СУДОВІ ВИТРАТИ
 
   Стаття 89. Обчислення строків
 
   Строки, встановлені  цим Кодексом, обчислюються годинами,
добами (днями) і місяцями. При обчисленні строків не беруться до
уваги той день і та година, від яких починається строк.
   При обчисленні строку добами строк закінчується о 24 годині
останньої доби. Якщо відповідну дію належить провести в суді або
в органах дізнання і досудового слідства, то строк закінчується у
встановлений час закінчення робочого дня в цих установах.
   При обчисленні строків  місяцями  строк  закінчується  у
відповідне число останнього місяця.
   Якщо закінчення строку припадає на неробочий день,  то
останнім днем строку вважається наступний робочий день. Якщо
закінчення строку, який обчислюється місяцями, припадає на той
місяць, який не має відповідного числа, то строк закінчується в
останній день цього місяця.
   Строк не вважається пропущеним, коли скаргу  або  інший
документ здано до закінчення строку на пошту, а для осіб, що
тримаються під вартою, - коли скаргу або інший документ  здано
адміністрації місця попереднього ув'язнення.
( Стаття 89 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84 )
 
   Стаття 90. Поновлення строку
 
   Пропущений з поважних причин строк повинен бути поновлений за
клопотанням заінтересованої особи постановою органу дізнання,
слідчого, прокурора, ухвалою суду або постановою судді.
   Подача клопотання про поновлення пропущеного строку зупиняє
виконання рішення, оскарженого з пропуском строку, до вирішення
питання про поновлення строку.
( Стаття 90 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2464-XII
( 2464-12 ) від 17.06.92 )
 
   Стаття 91. Судові витрати
 
   Судові витрати складаються:
   1) із сум, що видані і мають бути видані свідкам, потерпілим,
експертам, спеціалістам, перекладачам і понятим;
   2) із  сум,  витрачених  на  зберігання,  пересилання і
дослідження речових доказів;
   3) з  інших  витрат,  що  їх  зробили органи дізнання,
досудового слідства і суд при провадженні у даній справі.
( Стаття 91 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84 )
 
   Стаття 92. Відшкодування витрат свідкам, потерпілим,
        законним представникам потерпілих,
        експертам, спеціалістам, перекладачам і понятим
 
   Свідки,  потерпілі,  законні  представники  потерпілих,
перекладачі, експерти, спеціалісти і поняті мають право  на
відшкодування їм витрат по явці за викликом в органи дізнання,
досудового слідства, прокуратури і до суду.
   За переліченими вище особами зберігається середній заробіток
по місцю роботи за час, витрачений у зв'язку з явкою за викликом.
Особам,  які  не є робітниками чи службовцями, виплачується
винагорода за відрив їх від занять.
   Експерти, спеціалісти і перекладачі, крім того, мають право
на винагороду за виконання своїх обов'язків, якщо виконання
дорученої їм роботи не входить в їх обов'язок по службі.
   Зазначені виплати провадяться з коштів органів дізнання,
досудового слідства і суду. Порядок виплати і розмір сум, що
підлягають  виплаті,  визначаються  відповідною  інструкцією
( 710-96-п ).
( Стаття 92 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 117-VIII
( 117-08 ) від 30.08.71, N 6834-X ( 6834-10 ) від 16.04.84,
Законом N 360/95-ВР ( 360/95-ВР ) від 05.10.95 )
 
   Стаття 93. Відшкодування судових витрат та оплата праці
        адвокатів
 
   Судові витрати покладаються на засуджених, крім сум, що
видані і мають бути видані перекладачам, або приймаються на
рахунок держави.
   При визнанні підсудного винним суд постановляє стягти з нього
судові витрати. В тому разі, якщо винними буде визнано декількох
осіб, суд постановляє, в якому розмірі повинні бути  стягнені
витрати з кожного з них, ураховуючи при цьому ступінь вини та
майновий стан засуджених.
   Якщо підсудний буде визнаний винним, але звільнений від
покарання, суд має право покласти на нього судові витрати.
   При закритті справи у зв'язку з примиренням потерпілого з
обвинуваченим у справах про злочини, зазначені в частині 1 статті
27 цього Кодексу, суд може покласти судові витрати на одного з них
або на обох.
   Судові витрати в разі неспроможності особи, з якої вони мають
бути стягнуті, а також судові витрати, пов'язані з виплатою сум
перекладачеві, приймаються на рахунок держави.
   Оплата праці захисника у разі його участі в справі за
призначенням провадиться за рахунок держави в порядку і розмірах,
встановлених Кабінетом Міністрів України. Відшкодування державі
витрат у цьому випадку за згодою засудженого або осіб, які несуть
майнову відповідальність за його дії, може бути покладено на них.
( Стаття 93 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 1851-IX
( 1851-09 ) від 23.03.77, N 6834-X ( 6834-10 ) від 16.04.84,
Законами N 2464-XII ( 2464-12 )  від  17.06.92, N 3780-XII
( 3780-12 ) від 23.12.93, N 2533-III ( 2533-14 ) від 21.06.2001 -
набуває чинності з 29.06.2001 )
 
   Стаття 93-1. Відшкодування витрат на стаціонарне
         лікування особи, яка потерпіла від злочину
 
   Кошти, витрачені закладом охорони здоров'я на стаціонарне
лікування особи, потерпілої від злочину, за винятком випадку
завдання такої шкоди при перевищенні меж необхідної оборони або в
стані сильного душевного хвилювання, що раптово виникло внаслідок
протизаконного насильства чи тяжкої образи з боку потерпілого,
стягуються судом при постановленні вироку за позовом закладу
охорони  здоров'я,  органу Міністерства фінансів України або
прокурора в порядку, передбаченому статтею 28 та частинами другою
і третьою статті 93 цього Кодексу.
 
   ( Частину другу статті 93-1 виключено на підставі Закону
N 2533-III ( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності з
29.06.2001 )
 
   У разі,  коли  при  постановленні  вироку  рішення  про
відшкодування коштів,  витрачених  на  стаціонарне  лікування
потерпілого, не було прийнято, стягнення їх провадиться в порядку
цивільного судочинства за позовом осіб, зазначених у частині
першій цієї статті.
   У такому ж порядку відшкодовуються витрати на стаціонарне
лікування особи, яка постраждала від злочинного діяння, в разі
закриття кримінальної справи чи відмови у порушенні справи за
обставин, передбачених пунктами 3, 4, 6 частини першої статті 6,
статтями 7, 7-2, 8, 9 і 10 цього Кодексу.
( Кодекс доповнено статтею 93-1 згідно із Законом N 3132-XII
( 3132-12 ) від 22.04.93, із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2533-III ( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності з
29.06.2001 )
              Розділ другий

 
         Порушення кримінальної справи,
          дізнання і досудове слідство
 
              Г л а в а 8
 
         ПОРУШЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ
 
   Стаття 94. Приводи і підстави до порушення кримінальної
        справи
 
   Приводами до порушення кримінальної справи є:
   1) заяви або повідомлення підприємств, установ, організацій,
посадових осіб, представників влади, громадськості або окремих
громадян;
   2) повідомлення  представників  влади,  громадськості або
окремих громадян, які затримали підозрювану особу на  місці
вчинення злочину або з поличним;
   3) явка з повинною;
   4) повідомлення, опубліковані в пресі;
   5) безпосереднє  виявлення  органом  дізнання,  слідчим,
прокурором або судом ознак злочину.
   Справа може бути порушена тільки в тих випадках, коли є
достатні дані, які вказують на наявність ознак злочину.
 
   Стаття 95. Заяви і повідомлення про злочин
 
   Заяви або повідомлення представників влади, громадськості чи
окремих громадян про злочин можуть бути усними або письмовими.
Усні заяви заносяться до протоколу, який підписують заявник та
посадова  особа,  що  прийняла  заяву.  При  цьому  заявник
попереджується про відповідальність за неправдивий донос, про що
відмічається в протоколі.
   Письмова заява повинна бути підписана особою, від якої вона
подається. До порушення справи слід пересвідчитися в  особі
заявника, попередити його про відповідальність за неправдивий
донос і відібрати від нього відповідну підписку.
   Повідомлення підприємств, установ, організацій і посадових
осіб повинні бути викладені в письмовій формі.
   Повідомлення представників влади, громадськості або окремих
громадян, які затримали підозрювану особу на місці вчинення
злочину або з поличним, можуть бути усними або письмовими.
 
   Стаття 96. Явка з повинною
 
   Явка з повинною - це особисте, добровільне письмове чи усне
повідомлення заявником органу дізнання, дізнавачу,  слідчому,
прокурору, судді або суду про злочин, вчинений чи підготовлюваний
ним, до порушення проти  нього  кримінальної  справи.  Якщо
кримінальну справу вже порушено за наявністю ознак злочину, таке
повідомлення заявником має бути зроблене до винесення постанови
про притягнення його як обвинуваченого.
 
   Усна заява заноситься до протоколу, в якому зазначаються
відомості про особу заявника і викладений зміст заяви від першої
особи. Протокол підписують заявник і посадова особа, яка склала
протокол.

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner