Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Митний кодекс України

Кодекс України № 92-IV от 11.07.2002

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 1

           МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 38-39, ст.288 )
 
 ( Із змінами, внесеними згідно із Законами
  N 291-IV ( 291-15 ) від 28.11.2002, ВВР, 2003, N 4, ст.32
  - набирає чинності з 01.01.2003 року
  N 348-IV ( 348-15 ) від 24.12.2002, ВВР, 2003, N 6, ст.51
  N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250 
  N 1495-IV ( 1495-15 ) від 17.02.2004, ВВР, 2004, N 19, ст.276
  N 1766-IV ( 1766-15 ) від 15.06.2004, ВВР, 2005, N 3, ст.77
  N 1970-IV ( 1970-15 ) від 01.07.2004, ВВР, 2005, N 1, ст.9 
  N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162
  N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,
                              ст.267
  N 2596-IV ( 2596-15 ) від 31.05.2005, ВВР, 2005, N 26, ст.348
  N 3151-IV ( 3151-15 ) від 30.11.2005, ВВР, 2006, N 8, ст.93
  N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11,
                 ст.96 - зміни діють у 2006 році
  N 3269-IV ( 3269-15 ) від 22.12.2005, ВВР, 2006, N 15, ст.130
  N 3397-IV ( 3397-15 ) від 07.02.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.195
  N 359-V ( 359-16 ) від 16.11.2006, ВВР, 2007, N 3, ст.28
  N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66
                    - зміни діють у 2007 році
  N 548-V ( 548-16 ) від 09.01.2007, ВВР, 2007, N 12, ст.105 )
 
     ( Додатково див. Рішення Конституційного Суду
      N 6-рп/2007 ( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 )
 
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
 N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78
               - зміни діють по 31 грудня 2008 року )
 
    ( Додатково див. Рішення Конституційного Суду 
     N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 )
 
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
 N 1349-VI ( 1349-17 ) від 19.05.2009 )
 
 
  ( Кодекс набирає чинності з 1 січня 2004 року, крім частини
   тринадцятої статті 71, яка набирає чинності з 1 січня
   2005 року згідно із Законом N 1344-IV ( 1344-15 ) від
   27.11.2003 )
 
  ( Кодекс набирає чинності з 1 січня 2004 року, крім частини
   тринадцятої статті 71, яка набирає чинності з 1 січня
   2006 року згідно із Законами N 2285-IV ( 2285-15 ) від
   23.12.2004, N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )
 
  ( Кодекс набирає чинності з 1 січня 2004 року, крім частини
   тринадцятої статті 71, яка набирає чинності з моменту
   набуття Україною членства у Світовій організації торгівлі
   згідно із Законом N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005 )
 
  ( Кодекс набирає чинності з 1 січня 2004 року, крім частини
   тринадцятої статті 71, яка набирає чинності з моменту
   набуття Україною членства у Світовій організації торгівлі
   згідно із Законом N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 )
 
 
 
   Митний кодекс  України  визначає  засади  організації та
здійснення митної  справи  в  Україні,  регулює  економічні,
організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності
митної служби України. Кодекс спрямований на забезпечення захисту
економічних інтересів України, створення сприятливих умов для
розвитку її економіки, захисту прав та інтересів  суб'єктів
підприємницької діяльності та громадян, а також забезпечення
додержання законодавства України з питань митної справи.
 
               Розділ I
 
            ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
               Глава 1
 
            ОСНОВИ МИТНОЇ СПРАВИ
 
   Стаття 1. Визначення основних термінів і понять
 
   У цьому Кодексі наведені нижче терміни і поняття вживаються у
такому значенні:
 
   1) валютні цінності:
 
   валюта України  -  грошові  знаки  у вигляді банкнотів,
казначейських білетів, монет та в інших формах, що перебувають в
обігу та є законним платіжним засобом на території України, а
також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але
підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу;
 
   іноземна валюта - іноземні грошові знаки у вигляді банкнотів,
казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним
платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а
також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але
підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу;
 
   платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації,
купони до них, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви,
чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, інші фінансові та
банківські документи), виражені у валюті України, в іноземній
валюті або банківських металах;
 
   банківські метали  -  золото,  срібло,  платина,  метали
платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно
до світових стандартів, у зливках і порошках, що мають сертифікат
якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів;
 
   2) ввезення товарів і транспортних засобів на митну територію
України, вивезення товарів і транспортних засобів за межі митної
території України - сукупність дій, пов'язаних із переміщенням
товарів і транспортних засобів через митний кордон України у
відповідному напрямку;
 
   3) вільний обіг - розпорядження без митного контролю товарами
і предметами, пропущеними через митний кордон України; ( Пункт 3
статті 1 в редакції Закону N 3151-IV ( 3151-15 ) від 30.11.2005 )
 
   4) громадяни - фізичні особи: громадяни України, іноземці,
особи без громадянства;
 
   5) декларант - юридична чи фізична особа, яка здійснює
декларування товарів і транспортних засобів, що переміщуються
через митний кордон України;
 
   6) декларація митної вартості - заява особи митному органу за
встановленою формою відомостей щодо митної вартості товарів, які
переміщуються через митний кордон України чи по відношенню до яких
змінюється митний режим;
 
   7) експрес-перевізник     -    транспортна    або
транспортно-експедиційна компанія, створена відповідно до чинного
законодавства  України,  що  здійснює  прискорене перевезення
міжнародних вантажів та має  всесвітню  мережу  з  системою
центральних та регіональних сортувальних станцій, комп'ютерну
мережу відстеження проходження таких вантажів протягом усього часу
доставки від відправника до одержувача;
 
   8) зона митного контролю - місце, визначене митними органами
в пунктах пропуску через митний кордон України або в інших місцях
митної території України, в межах якого митні органи здійснюють
митні процедури;
 
   9) зона спрощеного митного контролю - частина зони митного
контролю з належним технічним та інформаційним обладнанням для
здійснення контролю у спрощеному порядку;
 
   10) контрафактні товари - товари, що містять об'єкти права
інтелектуальної  власності, ввезення яких на митну територію
України або вивезення з цієї території призводить до порушення
прав власника, що захищаються відповідно до чинного законодавства
України  та  міжнародних  договорів  України,  укладених  в
установленому законом порядку;
 
   10-1)  комерційні  умови  -  сукупність  умов, за яких
здійснюється  комерційна операція (умови поставки товарів за
правилами "Інкотермс", переходу ризиків, здійснення оплати товару,
вплив на вартість різних чинників, таких як кількість одиниць
товару  в  партії  товару, репутація на ринку, партнерство,
сезонність тощо); ( Статтю 1 доповнено пунктом 10-1 згідно із
Законом N 3269-IV ( 3269-15 ) від 22.12.2005 )
 
   11) культурні цінності - об'єкти матеріальної та духовної
культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове
значення  і  підлягають  збереженню,  відтворенню та охороні
відповідно до законодавства України;
 
   12) митна декларація - письмова заява встановленої форми, яка
подається митному органу і містить відомості щодо товарів і
транспортних засобів, які переміщуються через митний  кордон
України, необхідні для їх митного оформлення або переоформлення;
 
   13) митне   забезпечення   -   одноразові   номерні
запірно-пломбувальні пристрої, печатки, штампи, голографічні мітки
та інші засоби ідентифікації, що використовуються митними органами
для відображення та закріплення результатів митного контролю та
митного оформлення;
 
   14) митне  оформлення  -  виконання  митним органом дій
(процедур), які пов'язані із закріпленням результатів митного
контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через
митний кордон України, і мають юридичне значення для подальшого
використання цих товарів і транспортних засобів;
 
   15) митний контроль - сукупність заходів, що здійснюються
митними органами в межах своєї компетенції з метою забезпечення
додержання   норм  цього  Кодексу,  законів  та  інших
нормативно-правових актів з питань митної справи, міжнародних
договорів України, укладених в установленому законом порядку;
 
   16) митний режим - сукупність норм, встановлених законами
України з питань митної справи, що залежно від заявленої мети
переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон
України визначають порядок такого переміщення та обсяг митних
процедур, які при цьому здійснюються;
 
   17) митні органи - спеціально уповноважені органи виконавчої
влади в галузі митної справи, на які відповідно до цього Кодексу
та інших законів України покладено безпосереднє здійснення митної
справи;
 
   18) митні правила - встановлений законодавством  України
порядок переміщення товарів і транспортних засобів через митний
кордон України;
 
   19) митні процедури - операції, пов'язані із здійсненням
митного контролю за переміщенням товарів і транспортних засобів
через митний кордон України, митного оформлення цих товарів і
транспортних засобів, а також із справлянням передбачених законом
податків і зборів;
 
   20) нерезиденти - громадяни, які мають  постійне  місце
проживання за межами України, в тому числі ті, що тимчасово
перебувають на території України; юридичні  особи,  суб'єкти
підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи
(філії, представництва тощо) з місцезнаходженням  за  межами
України, які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до
законодавства іноземної держави, у тому числі юридичні особи та
інші суб'єкти підприємницької діяльності з участю юридичних осіб
та інших суб'єктів підприємницької діяльності України; розташовані
на території України дипломатичні представництва, консульські
установи, торговельні та інші офіційні представництва іноземних
держав, міжнародні організації та їх філії, що мають дипломатичні
привілеї та імунітет, а також представництва інших іноземних
організацій і фірм, які не здійснюють підприємницьку діяльність
відповідно до законодавства України;
 
   21) особи - юридичні та фізичні особи;
 
   22) перевізник  -  особа,  зареєстрована  як  суб'єкт
підприємницької діяльності, яка в установленому законом порядку, з
використанням належних їй або найманих нею транспортних засобів
переміщує  товари  через митний кордон України або здійснює
перевезення товарів, що перебувають під митним контролем, між
митними органами на території України;
 
   23) переміщення  товарів  через митний кордон України у
вантажних відправленнях - переміщення товарів через митний кордон
України при здійсненні експортно-імпортних операцій, а також інших
операцій, пов'язаних із ввезенням товарів на митну територію
України, вивезенням товарів за межі митної території України або
переміщенням їх митною  територією  України  транзитом.  При
переміщенні товарів через митний кордон України у вантажних
відправленнях оформляється вантажна митна декларація;
 
   24) переміщення товарів через митний кордон  України  у
міжнародних поштових відправленнях - переміщення товарів через
митний кордон України в упакованих та оформлених відповідно до
вимог актів Всесвітнього поштового союзу та Правил користування
послугами поштового зв'язку листах, бандеролях, спеціальних мішках
з позначкою "М", дрібних пакетах, поштових посилках, відправленнях
прискореної пошти з позначкою  "EMS",  які  приймаються  до
пересилання  за  межі  України, доставляються в Україну або
переміщуються  територією  України  транзитом  підприємствами
поштового зв'язку;
 
   25) переміщення  товарів  через митний кордон України у
міжнародних експрес-відправленнях - переміщення товарів та інших
предметів,  належним  чином  упакованих,  що  перевозяться
експрес-перевізником будь-яким видом транспорту з метою доставки
одержувачу у визначений термін;
 
   26) переміщення  товарів  через митний кордон України у
несупроводжуваному багажі - переміщення через митний  кордон
України товарів, що належать громадянам, окремо від цих громадян
або уповноважених ними осіб з оформленням багажних документів;
 
   27) переміщення товарів через митний кордон України у ручній
поклажі - переміщення через митний кордон України товарів, що
належать громадянам,  у  пасажирських  відділеннях  (салонах)
транспортних засобів, якими прямують ці громадяни або уповноважені
ними особи, без оформлення багажних документів;
 
   28) переміщення товарів через митний кордон  України  у
супроводжуваному багажі - переміщення через митний кордон України
товарів, що  належать  громадянам,  у  багажних  відділеннях
транспортних засобів, якими прямують ці громадяни або уповноважені
ними особи, з оформленням багажних документів;
 
   29) підприємство - будь-яка  юридична  особа,  а  також
громадянин, який здійснює підприємницьку діяльність без створення
юридичної особи;
 
   30) посадові особи підприємств - керівники та інші працівники
підприємств (резиденти та нерезиденти), які в силу постійно або
тимчасово виконуваних ними  трудових  (службових)  обов'язків
відповідають  за виконання вимог, встановлених цим Кодексом,
законами та іншими нормативно-правовими актами України, а також
міжнародними договорами України з питань митної справи, укладеними
в установленому законом порядку;
 
   31) посадові особи  представництв  іноземних  держав  та
міжнародних  організацій  -  акредитовані  в  Україні: глави
дипломатичних представництв та члени дипломатичного персоналу,
посадові особи консульських установ, представники іноземних держав
при  міжнародних  організаціях,  посадові  особи  міжнародних
організацій;
 
   32) право  інтелектуальної  власності, суб'єкти права та
об'єкти права інтелектуальної власності - розуміються у значенні,
визначеному законами з питань інтелектуальної власності;
 
   33) предмети - особисті речі, товари, транспортні засоби та
окремі номерні вузли до них, що переміщуються через митний кордон
України;
 
   34) представництво  іноземної  фірми  -  акредитована  в
установленому законодавством порядку в Україні особа, яка на
підставі  відповідних  належним  чином оформлених повноважень
представляє в Україні інтереси юридичної особи - нерезидента;
 
   35) пропуск товарів і транспортних засобів через митний
кордон України - дозвіл митного органу на переміщення товарів і
транспортних засобів через митний кордон України з урахуванням
заявленої  мети  такого  переміщення після проведення митних
процедур;
 
   36) резиденти - громадяни,  які  мають  постійне  місце
проживання на території України, у тому числі ті, що тимчасово
перебувають за кордоном; юридичні особи, суб'єкти підприємницької
діяльності,  що  не  мають  статусу юридичної особи (філії,
представництва тощо), які створені та здійснюють свою діяльність
відповідно до законодавства України, з місцезнаходженням на її
території; дипломатичні представництва, консульські  установи,
торговельні та інші офіційні представництва України за кордоном,
які мають дипломатичні привілеї та імунітет, а також філії і
представництва  підприємств-резидентів  за  кордоном,  що  не
здійснюють підприємницької діяльності;
 
   37) спеціально виготовлене сховище (тайник)  -  сховище,
виготовлене з метою незаконного переміщення товарів через митний
кордон України, а також обладнані і пристосовані з цією ж метою
конструктивні ємності та предмети, які попередньо піддавалися
розбиранню, монтажу тощо;
 
   38) судно каботажного плавання - судно, яке без заходу до
портів інших держав здійснює каботажні перевезення між портами
України, а також судно флоту рибного господарства, яке здійснює
рибогосподарську діяльність у межах Азово-Чорноморського басейну;
 
   39) товари - будь-яке рухоме майно (у тому числі валютні
цінності, культурні цінності), електрична, теплова та інші види
енергії, а також транспортні засоби, за винятком транспортних
засобів, що використовуються виключно для перевезення пасажирів і
товарів через митний кордон України;

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner