Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Митний кодекс України

Кодекс України № 92-IV от 11.07.2002

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 11

затрат митних органів.
 
   Стаття 164. Перевезення товарів митним перевізником
 
   Перевезення товарів митним перевізником як захід гарантування
їх доставки до митного органу призначення здійснюється відповідно
до статей 182-184 цього Кодексу.
 
   Стаття 165. Умови застосування заходів гарантування доставки
         товарів
 
   Рішення про застосування  заходів  гарантування  доставки
товарів до митних органів призначення приймається у кожному
конкретному випадку митними органами, розташованими у місцях, де
розпочинається транзит таких товарів, за наявності підстав для
застосування зазначених заходів.
 
   Заходи гарантування доставки застосовуються в обов'язковому
порядку до підакцизних товарів.
 
   Вид заходу гарантування доставки товарів, що перебувають під
митним контролем, до митного органу  призначення  обирається
власником товарів чи уповноваженою ним особою, якщо інше не
передбачено законом.
 
   Заходи гарантування доставки товарів, що перебувають під
митним  контролем  і  перевозяться  між  митними  органами,
застосовуються за рахунок власника цих товарів або уповноваженої
ним особи. Витрати на їх застосування митними та іншими органами
державної влади України не відшкодовуються.
 
   Умови та порядок застосування заходів гарантування доставки
товарів до митного органу призначення визначаються цим Кодексом та
іншими законами України.
 
               Глава 24
 
      ЗБЕРІГАННЯ ТОВАРІВ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА
           СКЛАДАХ МИТНИХ ОРГАНІВ
 
   Стаття 166. Товари, що зберігаються виключно митним органом
 
   Обов'язковій передачі  митному  органу  для  зберігання
підлягають товари:
 
   1) не пропущені під час ввезення на митну територію України
внаслідок установлених законом заборон чи обмежень на їх ввезення
в Україну або транзит через територію України і не вивезені з
території України в день їх ввезення;
 
   2) що ввозяться громадянами на митну територію України і
підлягають обкладенню податками і зборами, якщо вони не сплачені;
 
   3) які  до  закінчення  строків  тимчасового  зберігання
підприємствами, встановлених частинами першою - третьою статті 108
цього Кодексу, не були задекларовані власником або уповноваженою
ним особою до відповідного митного режиму;
 
   4) які заявлені у режим відмови на користь держави відповідно
до статті 246 цього Кодексу.
 
   Товари, які підлягають обов'язковій передачі для зберігання
митному органу (крім валютних цінностей), зберігаються на складах
митних органів.
 
   Валютні цінності, передані митному органу на зберігання,
депонуються в уповноважених банках України.
 
   Стаття 167. Склади митних органів
 
   Під складами  митних  органів  розуміються  приміщення,
резервуари, криті та відкриті майданчики, які належать митним
органам або використовуються ними і спеціально обладнані для
зберігання товарів.
 
   Стаття 168. Товари і транспортні засоби, що зберігаються на
         складах митних органів
 
   Крім товарів, зазначених у статті 166 цього Кодексу, на
складах митних органів можуть зберігатися:
 
   1) товари, що знаходяться на тимчасовому зберіганні під
митним контролем відповідно до статті 99 цього Кодексу;
 
   2) товари, що вивозяться за межі митної території України та
після закінчення митного оформлення зберігаються під  митним
контролем до фактичного їх вивезення;
 
   3) товари і транспортні засоби, які перебувають у режимі
транзиту відповідно до статті 200 цього Кодексу;
 
   4) товари, які перебувають у режимі митного складу відповідно
до статті 212 цього Кодексу;
 
   5) зразки товарів та техніко-технологічна документація, взяті
митними органами для проведення класифікації товарів відповідно до
статті 314 цього Кодексу;
 
   6) зразки товарів та документація, одержані митними органами
під час здійснення верифікації сертифікатів відповідно до статті
316 цього Кодексу;
 
   7) проби  та  зразки  товарів, необхідні для проведення
експертизи у справах про порушення митних правил, взяті відповідно
до статті 382 цього Кодексу;
 
   8) товари і транспортні засоби, вилучені відповідно до
статті 377 цього Кодексу.
 
   Товари, заявлені у різні митні режими, повинні зберігатися на
складах митних органів окремо з дотриманням порядку, встановленого
законодавством для відповідних митних режимів.
 
   Товари, що потребують  спеціальних  умов  зберігання  чи
спеціального обладнання, не можуть зберігатися на складах митних
органів, на яких не можуть бути створені відповідні умови чи
відсутнє відповідне обладнання.
 
   Порядок роботи складу митного органу визначається спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної
справи.
 
   Митні органи,  на  складах  яких  зберігаються товари і
транспортні засоби, несуть відповідальність за їх втрату або
пошкодження в порядку, встановленому законом.
 
   Стаття 169. Строк зберігання товарів і транспортних засобів
         на складах митних органів
 
   Товари, зазначені у пунктах 1-3 частини першої статті 166 та
у пунктах 1-3 частини першої статті 168 цього Кодексу, можуть
зберігатися на складах митних органів протягом трьох місяців.
 
   Товари, зазначені у пункті 4 частини першої статті 168,
можуть зберігатися на складах митних органів протягом строків,
установлених статтею 214 цього Кодексу.
 
   Товари, зазначені у пункті 4 частини першої статті 166,
товари та документація, зазначені у пунктах 5-7 частини першої
статті 168, а також товари і транспортні засоби, зазначені у
пункті 8 частини першої статті 168 цього Кодексу, зберігаються на
складах митних органів  протягом  строків,  що  визначаються
законодавством.
 
   Стаття 170. Операції з товарами, що зберігаються на складах
         митних органів підприємствами
 
   Підприємства, які зберігають товари на складах митних органів
під митним контролем, можуть з дозволу та під контролем цих
органів здійснювати із зазначеними товарами операції, передбачені
статтею 63 цього Кодексу, а також:
 
   1) підготовку  товарів  до  продажу  та  транспортування
(роздрібнення  партії,  формування  відправлень,  сортування,
упакування та перепакування);
 
   2) змішування товарів (компонентів) без надання одержаній
продукції характеристик і властивостей, що істотно відрізняють її
від вихідних складових;
 
   3) прості складські операції.
 
   Стаття 171. Видача товарів із складів митних органів
 
   Товари, що зберігаються підприємствами на складах митних
органів під митним контролем, можуть бути видані їм лише після їх
митного оформлення.
 
   Товари, зазначені у частині першій цієї статті, можуть бути
видані також особі, до якої протягом строку зберігання перейшло
право власності на ці товари або право володіння ними.
 
               Глава 25
 
     РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТОВАРАМИ, ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ
              ТА КОШТАМИ
 
   Стаття 172. Розпорядження товарами і транспортними засобами
 
   Товари, що зберігаються під митним контролем (крім зазначених
у пункті 1 частини першої статті 166 цього Кодексу), за якими
власник або уповноважена ним особа не звернулися до закінчення
строків  зберігання, зазначених у частинах першій та другій
статті  169  цього  Кодексу,  підлягають реалізації, про що
відповідний митний орган повідомляє власника зазначених товарів не
пізніш як за два тижні до закінчення строків зберігання.
 
   Товари - предмети порушення митних правил, а також товари із
спеціально виготовленими сховищами (тайниками) та транспортні
засоби, які використовувалися для переміщення цих товарів через
митний кордон України з приховуванням від митного контролю,
конфісковані за рішенням суду, підлягають реалізації,  а  у
випадках, передбачених законом, - безоплатній передачі у володіння
і користування або знищенню у строки, встановлені законом для
виконання судових рішень.
 
   Товари, які  швидко  псуються або мають обмежений строк
зберігання, у тому числі товари - предмети порушення митних
правил,  вилучені  відповідно  до  цього Кодексу, підлягають
реалізації з урахуванням терміну їх придатності.
 
   Товари, від яких власник відмовився на користь держави,
підлягають реалізації, а у випадках, передбачених законом, -
безоплатній передачі у володіння і користування або знищенню у
строки, встановлені законом.
 
   Товари і  транспортні  засоби,  зазначені  у  частинах
першій - четвертій цієї статті, реалізуються на митних аукціонах,
товарних  біржах або через підприємства торгівлі в порядку,
встановленому законодавством.
 
   Реалізація здійснюється з нарахуванням усіх  податків  і
зборів, що підлягають сплаті при переміщенні зазначених товарів,
транспортних засобів через митний кордон України, за ставками,
чинними на день реалізації, якщо такі податки і збори не були
попередньо сплачені.
 
   Порядок розпорядження окремими видами  товарів,  які  не
підлягають реалізації, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
   Стаття 173. Організація митних аукціонів
 
   Митні аукціони організуються у порядку, що встановлюється
Кабінетом Міністрів України ( 607-2003-п ).
 
   Стаття 174. Розпорядження коштами, одержаними від реалізації
         товарів і транспортних засобів
 
   Кошти, одержані від реалізації товарів, за якими власник або
уповноважена ним особа не звернулися до закінчення  строків
зберігання, зазначених у частинах першій та другій статті 169
цього Кодексу, після вирахування сум належних податків і зборів,
виплати  комісійної  винагороди  підприємству  торгівлі,  яке
реалізувало зазначені товари, а також відшкодування витрат на
зберігання цих товарів, їх оцінку, сертифікацію, транспортування,
проведення, у разі необхідності, аналізів та експертиз, надсилання
їх власникам відповідних повідомлень зберігаються на депозитному
рахунку відповідного митного органу.
 
   У разі, якщо товари - предмети порушення митних правил, які
швидко псуються або мають обмежений строк зберігання, реалізуються
до винесення судом рішення по справі про порушення митних правил,
усі  кошти,  одержані  від  їх  реалізації, вилучаються для
забезпечення відповідно до цього Кодексу стягнення вартості цих
товарів у разі їх конфіскації.
 
   Якщо за рішенням суду по справі до особи, яка вчинила
порушення митних правил, не буде застосовано стягнення у вигляді
конфіскації товарів, зазначених у частині другій цієї статті, або
справу про порушення митних правил буде припинено, кошти, одержані
від реалізації зазначених товарів, зберігаються на депозитному
рахунку відповідного митного органу після вирахування сум належних
податків і зборів. Витрати, зазначені у частині першій цієї
статті, при цьому не відшкодовуються і комісійна винагорода
підприємству торгівлі не виплачується.
 
   Якщо за рішенням суду по справі до особи, яка вчинила
порушення митних правил, буде застосовано тільки стягнення у
вигляді штрафу, частина коштів, одержаних від реалізації товарів,
зазначених у частині другій цієї статті, може вилучатися для
забезпечення цього стягнення.
 
   Кошти, одержані  від  реалізації  товарів і транспортних
засобів, конфіскованих за рішенням суду, а також товарів, від яких
власник відмовився на користь держави, після відшкодування витрат,
зазначених у частині першій цієї статті, та виплати комісійної
винагороди підприємству торгівлі перераховуються до Державного
бюджету України.
 
   Власник товарів, зазначених у частині першій, а у відповідних
випадках - і у частині другій цієї статті, або уповноважена ним
особа може отримати з депозитного рахунку митного органу залишок
коштів, одержаних від їх реалізації, протягом загального строку
позовної давності, встановленого законом. У випадку, зазначеному в
частині першій цієї статті, строк позовної давності обчислюється з
дня передачі товарів на зберігання, а у випадках, зазначених у
частинах третій та четвертій цієї статті, - з дня набрання
законної сили рішенням суду по справі. Кошти, не отримані протягом
цього строку, перераховуються до Державного бюджету України.
 
   Стаття 175. Розпорядження конфіскованою валютою
 
   Валюта України, іноземна валюта, конфісковані за рішеннями
судів, перераховуються до Державного бюджету України.
 
              Розділ VII
 
      ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ІЗ НАДАННЯ ПОСЛУГ
     З ДЕКЛАРУВАННЯ ТОВАРІВ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
   ТА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТОВАРІВ, ЩО ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ
    КОРДОН УКРАЇНИ АБО ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД МИТНИМ КОНТРОЛЕМ
 
               Глава 26
 
             МИТНИЙ БРОКЕР
 
   Стаття 176. Митний брокер
 
   Митний брокер (посередник) - це підприємство, що здійснює
декларування товарів і транспортних засобів, які переміщуються
через митний кордон України, і має ліцензію на право здійснення
митної брокерської діяльності, видану спеціально уповноваженим
центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.
Митним брокером може бути тільки підприємство-резидент. Від імені
цього підприємства декларування товарів і транспортних засобів, що
переміщуються через митний кордон України, може здійснювати його
відокремлений структурний підрозділ (філія, представництво тощо).
 
   Стаття 177. Здійснення діяльності митного брокера
 
   Митний брокер здійснює брокерську діяльність відповідно до
норм  цього  Кодексу та ліцензійних умов, що затверджуються
спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування та органом
ліцензування.
 
   Взаємовідносини митного  брокера  з  особою,  яку  він
представляє, визначаються договором доручення.
 
   Стаття 178. Ліцензування діяльності митного брокера
 
   Ліцензування діяльності  митного  брокера  здійснюється
відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ).
 
   Стаття 179. Права та обов'язки митного брокера
 
   Митний брокер виконує повноваження в обсязі, встановленому за
дорученням  особи, яку він представляє, здійснювати будь-які
операції, пов'язані з пред'явленням митному органу  товарів,
транспортних засобів та документів на них до митного оформлення.
 
   Митний брокер  має  право  здійснювати  свої  функції з
декларування товарів і транспортних засобів у будь-якому митному
органі України.
 
   Вчиняючи дії, передбачені частиною першою цієї статті, митний
брокер виконує всі обов'язки і несе відповідальність, встановлену
законом.
 
   Стаття 180. Реєстр митних брокерів
 
   Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в
галузі митної справи веде реєстр митних брокерів і забезпечує його
періодичну публікацію.
 
   Стаття 181. Інформація, отримана митним брокером та його
         працівниками від особи, яку вони представляють
 
   Інформація, отримана митним брокером та його працівниками від
особи,  яку  вони представляють у процесі здійснення митних

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner