Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Митний кодекс України

Кодекс України № 92-IV от 11.07.2002

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 12

процедур, може використовуватися виключно для цілей цих процедур.
 
   За розголошення інформації, що становить комерційну таємницю
або  є  конфіденційною,  митний брокер несе відповідальність
відповідно до закону.
 
               Глава 27
 
            МИТНИЙ ПЕРЕВІЗНИК
 
   Стаття 182. Митний перевізник
 
   Митний перевізник - це підприємство, яке здійснює перевезення
між митними органами товарів, що перебувають під митним контролем,
без застосування при цьому заходів гарантування доставки товарів
до митного органу призначення, передбачених пунктами 1, 2 та 4
частини першої статті 161 цього Кодексу, і має ліцензію на право
здійснення  діяльності митного перевізника, видану спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної
справи.
 
   Митним перевізником може бути тільки підприємство-резидент.
 
   Відносини митного  перевізника  з  власником  товарів
визначаються відповідним договором.
 
   Стаття 183. Ліцензування діяльності митного перевізника
 
   Ліцензування діяльності митного  перевізника  здійснюється
відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ).
 
   Стаття 184. Реєстр митних перевізників
 
   Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в
галузі митної справи веде реєстр митних перевізників і забезпечує
його періодичну публікацію.
 
              Розділ VIII
 
    МИТНИЙ РЕЖИМ ЩОДО ТОВАРІВ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ,
     ЯКІ ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ
 
               Глава 28
 
            ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Стаття 185. Види митного режиму
 
   Відповідно до мети переміщення товарів через митний кордон
України запроваджуються такі види митного режиму:
 
   1) імпорт;
 
   2) реімпорт;
 
   3) експорт;
 
   4) реекспорт;
 
   5) транзит;
 
   6) тимчасове ввезення (вивезення);
 
   7) митний склад;
 
   8) спеціальна митна зона;
 
   9) магазин безмитної торгівлі;
 
   10) переробка на митній території України;
 
   11) переробка за межами митної території України;
 
   12) знищення або руйнування;
 
   13) відмова на користь держави.
 
   Митний режим, не передбачений частиною першою цієї статті,
може встановлюватися тільки шляхом внесення відповідних змін до
цього Кодексу.
 
   Стаття 186. Вибір та зміна митного режиму
 
   Декларант самостійно визначає  митний  режим  товарів  і
транспортних  засобів, які переміщуються через митний кордон
України, відповідно до мети їх переміщення та на  підставі
документів, що подаються митному органу для здійснення митного
контролю та митного оформлення.
 
   Зміна митного режиму допускається за умови виконання всіх
належних  процедур  щодо заявленого режиму, дотримання вимог
законодавства щодо тарифних і нетарифних заходів регулювання та
подання митному органу для здійснення митного контролю та митного
оформлення відповідних документів, що підтверджують заявлений
режим.
 
   Стаття 187. Регулювання питань, пов'язаних із застосуванням
         митних режимів
 
   Питання, пов'язані із здійсненням митного контролю відповідно
до заявленого митного режиму, регулюються спеціально уповноваженим
центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи, який
визначає порядок здійснення такого контролю та надає роз'яснення
щодо застосування відповідних митних процедур.
 
               Глава 29
 
               ІМПОРТ
 
   Стаття 188. Поняття митного режиму імпорту
 
   Імпорт - митний режим, відповідно до якого товари ввозяться
на митну територію України для вільного обігу без обмеження строку
їх перебування на цій території та можуть використовуватися без
будь-яких митних обмежень.
 
   Стаття 189. Умови переміщення товарів у режимі імпорту
 
   Ввезення товарів на митну територію України в режимі імпорту
передбачає:
 
   1) подання митному органу документів, що засвідчують підстави
та умови ввезення товарів на митну територію України;
 
   2) сплату податків і зборів, якими обкладаються товари під
час ввезення на митну територію України відповідно до законів
України;
 
   3) дотримання  вимог, передбачених законом, щодо заходів
нетарифного регулювання та інших обмежень.
 
               Глава 30
 
               РЕІМПОРТ
 
   Стаття 190. Поняття митного режиму реімпорту
 
   Реімпорт - митний режим, відповідно до якого товари, що
походять з України та вивезені за межі митної території України
згідно з митним режимом експорту, не пізніше ніж у встановлений
законодавством строк ввозяться на митну територію України для
вільного обігу на цій території.
 
   Стаття 191. Умови переміщення товарів у режимі реімпорту
 
   Товари можуть переміщуватися через митний кордон України у
митному режимі реімпорту, якщо вони:
 
   1) походять з митної території України;
 
   2) ввозяться на митну територію України не пізніше ніж через
один рік після їх вивезення (експорту) за межі митної території
України;
 
   3) не використовувалися за межами України з метою одержання
прибутку;
 
   4) ввозяться у тому ж стані, в якому вони перебували на
момент  вивезення (експорту), крім змін внаслідок природного
зношення або втрат за нормальних  умов  транспортування  та
зберігання, а також інших випадків, що визначаються Кабінетом
Міністрів України.
 
   Стаття 192. Оформлення товарів у режимі реімпорту
 
   Оформлення митним органом товарів у режимі реімпорту можливе
лише за умови, що товари, заявлені у режим реімпорту, можуть бути
ідентифіковані як такі, що були раніше експортованими товарами.
 
   Стаття 193. Повернення сум вивізного (експортного) мита та
         інших коштів при реімпорті товарів
 
   У разі реімпорту товарів протягом одного року з дати їх
експорту суми вивізного (експортного) мита, сплачені при їх
експорті, повертаються власникам цих товарів або уповноваженим
ними особам на підставі їх заяв. Повернення зазначених сум
здійснюється  за рахунок Державного бюджету України органами
Державного казначейства України за поданням відповідних митних
органів.
 
   Особа, що переміщує товари в режимі реімпорту, сплачує суми,
одержані експортером як виплати або за рахунок інших пільг,
наданих під час вивезення (експорту) цих товарів, а також проценти
з цих сум, нараховані за обліковою ставкою Національного банку
України.
 
               Глава 31
 
               ЕКСПОРТ
 
   Стаття 194. Поняття митного режиму експорту
 
   Експорт - митний режим, відповідно до якого товари вивозяться
за межі митної території України для  вільного  обігу  без
зобов'язання про їх повернення на цю територію та без встановлення
умов їх використання за межами митної території України.
 
   Стаття 195. Умови переміщення товарів у режимі експорту
 
   Вивезення товарів за межі митної території України в режимі
експорту передбачає:
 
   1) подання митному органу документів, що засвідчують підстави
та умови вивезення товарів за межі митної території України;
 
   2) сплату податків і зборів, встановлених на експорт товарів;
 
   3) дотримання експортером вимог, передбачених законом.
 
               Глава 32
 
              РЕЕКСПОРТ
 
   Стаття 196. Поняття митного режиму реекспорту
 
   Реекспорт - митний режим, відповідно до якого товари, що
походять  з  інших  країн,  не  пізніше ніж у встановлений
законодавством строк з моменту їх ввезення на митну територію
України вивозяться з цієї території в режимі експорту.
 
   Стаття 197. Умови переміщення товарів у режимі реекспорту
 
   Товари, що походять з інших країн, можуть вивозитися за межі
митної території України у режимі реекспорту, якщо:
 
   1) митному органу подано дозвіл уповноваженого Кабінетом
Міністрів  України органу чи органу, визначеного міжнародним
договором України, укладеним в установленому законом порядку, на
реекспорт товарів;
 
   2) товари, що реекспортуються, перебувають у тому ж стані, в
якому вони перебували на момент ввезення на митну територію
України, крім змін внаслідок природного зношення або втрат за
нормальних умов транспортування та зберігання;
 
   3) товари, що реекспортуються, не  використовувалися  на
території України з метою одержання прибутку;
 
   4) товари, що реекспортуються, вивозяться не пізніше ніж
через один рік з дня їх ввезення на митну територію України.
 
   Стаття 198. Звільнення від оподаткування товарів, що
         реекспортуються
 
   Звільнення від оподаткування товарів, що реекспортуються,
регулюється виключно податковими законами України.
 
   Стаття 199. Незастосування заходів нетарифного регулювання
         до товарів, що реекспортуються
 
   До товарів, що реекспортуються, не застосовуються заходи
нетарифного регулювання, крім випадків, визначених законом.
 
               Глава 33
 
               ТРАНЗИТ
 
   Стаття 200. Поняття митного режиму транзиту
 
   Транзит - митний режим, відповідно до якого  товари  і
транспортні засоби переміщуються під митним контролем між двома
митними органами або в межах зони діяльності одного митного органу
без будь-якого використання таких товарів і транспортних засобів
на митній території України.
 
   Стаття 201. Умови переміщення товарів у режимі транзиту
 
   Товари, що переміщуються транзитом, повинні:
 
   1) перебувати у незмінному стані, крім  змін  внаслідок
природного зношення або втрат за нормальних умов транспортування
та зберігання;
 
   2) не використовуватися на території України ні з якою іншою
метою, крім транзиту;
 
   3) у  випадках,  визначених  законодавством  України,
переміщуватися за наявності дозволу на транзит через територію
України, який видається відповідними уповноваженими органами;
 
   4) у  випадках,  визначених Кабінетом Міністрів України,
переміщуватися встановленими маршрутами та шляхами;
 
   5) бути доставленими до митного органу призначення у строк,
що визначається відповідно до чинних в Україні нормативів на
перевезення вантажів, виходячи з виду транспорту,  маршруту,
відстані до кінцевого пункту та інших умов перевезення.
 
   Стаття 202. Заходи гарантування під час транзиту товарів
 
   У випадках, передбачених законодавством України, митний орган
дозволяє переміщення товарів у режимі транзиту лише за умови
належного обладнання транспортного засобу та застосування заходів
гарантування доставки товарів до митного органу призначення,
передбачених статтями 161-164 цього Кодексу.
 
   Стаття 203. Допущення товарів до переміщення в режимі
         транзиту
 
   Рішення про допущення товарів до переміщення  в  режимі
транзиту приймається митним органом на підставі наявних документів
і за умови виконання перевізником положень цього Кодексу та інших
законів України.
 
               Глава 34
 
         ТИМЧАСОВЕ ВВЕЗЕННЯ (ВИВЕЗЕННЯ)
 
   Стаття 204. Поняття митного режиму тимчасового ввезення
         (вивезення)
 
   Тимчасове ввезення (вивезення) - митний режим, відповідно до
якого товари можуть ввозитися на митну територію України чи
вивозитися за межі митної території України з  обов'язковим
наступним  поверненням цих товарів без будь-яких змін, крім
природного зношення чи втрат за нормальних умов транспортування.
 
   Стаття 205. Умови переміщення товарів у режимі тимчасового
         ввезення (вивезення)
 
   Переміщення товарів у режимі тимчасового ввезення (вивезення)
передбачає:
 
   1) подання митному органу документів на такі товари  з
обгрунтуванням підстав їх тимчасового ввезення на митну територію
України (вивезення за межі митної території України);
 
   2) надання митному органу, що здійснює митне оформлення
товарів, які тимчасово ввозяться (вивозяться), зобов'язання про їх
зворотне вивезення (ввезення) у строки, що обумовлені метою
тимчасового ввезення (вивезення), але не перевищують строків,
встановлених цим Кодексом;
 
   3) подання митному органу, що здійснює митне оформлення
товарів,  які  тимчасово  ввозяться  (вивозяться),  дозволу
відповідного  компетентного  органу  на  тимчасове  ввезення
(вивезення) товарів, якщо отримання такого дозволу передбачено
законом.
 
   Стаття 206. Товари, щодо яких може надаватися дозвіл на
         тимчасове ввезення (вивезення) з умовним повним
         звільненням від оподаткування
 
   Дозвіл на тимчасове ввезення на митну територію України
(тимчасове  вивезення за межі митної території України) під
зобов'язання про зворотне вивезення допускається щодо:
 
   товарів, призначених для демонстрації або використання на
виставках, ярмарках, конференціях або інших подібних заходах;

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner