Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Митний кодекс України

Кодекс України № 92-IV от 11.07.2002

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 13

 
   професійного обладнання, необхідного особам, які прибувають в
Україну (виїжджають з України), для  підготовки  репортажів,
здійснення записів або передач для засобів масової інформації або
зйомки фільмів;
 
   контейнерів, піддонів, упаковки, а також будь-яких інших
товарів,  що ввозяться (вивозяться) у зв'язку з якою-небудь
комерційною операцією, але ввезення яких саме по собі не є
комерційною операцією;
 
   зразків товарів і предметів та рекламних фільмів за умови, що
вони залишаються власністю особи, яка перебуває або проживає за
межами території тимчасового ввезення, і їх використання на
території України не має комерційного характеру;
 
   товарів, що ввозяться з освітніми, науковими чи культурними
цілями, тобто наукового та навчального обладнання, обладнання для
поліпшення дозвілля моряків, а також будь-яких інших товарів, що
ввозяться в рамках навчальної, наукової або культурної діяльності;
 
   особистих речей  пасажирів та товарів, що ввозяться для
спортивних цілей;
 
   матеріалів для реклами та туризму;
 
   транспортних засобів, що  використовуються  виключно  для
перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України;
 
   морських  і  річкових суден, інших плавучих засобів та
повітряних суден, які ввозяться з метою ремонту; ( Абзац десятий
статті  206  в редакції Закону N 1766-IV ( 1766-15 ) від
15.06.2004 )
 
   устаткування та матеріалів, призначених нерезидентами для
будівництва та ремонту морських і річкових суден, інших плавучих
засобів та повітряних суден. ( Абзац одинадцятий статті 206 в
редакції Закону N 1766-IV ( 1766-15 ) від 15.06.2004 )
( Стаття 206 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1495-IV
( 1495-15 ) від 17.02.2004 )
 
   Стаття 207. Допущення товарів до переміщення в режимі
         тимчасового ввезення (вивезення)
 
   Рішення про допущення товарів до переміщення через митний
кордон  України  в  режимі  тимчасового ввезення (вивезення)
приймається  митним  органом у порядку ( 1855-2002-п ), що
визначається Кабінетом Міністрів України.
 
   Митні органи не допускають товари до переміщення в режимі
тимчасового ввезення (вивезення), якщо немає можливості встановити
надійність їх ідентифікації, а також у разі відсутності гарантій
їх повернення.
 
   Стаття 208. Строки тимчасового ввезення (вивезення) товарів
 
   Загальний строк тимчасового ввезення (вивезення)  товарів
становить один рік з дня ввезення на митну територію України
(вивезення з митної території України).
 
   З урахуванням мети ввезення (вивезення) товарів та інших
обставин строк, зазначений у частині першій цієї статті, може бути
продовжений відповідним митним органом.
 
   Стаття 209. Звільнення від сплати податків під час
         переміщення товарів у режимі тимчасового
         ввезення (вивезення)
 
   Звільнення від сплати податків під час переміщення товарів у
режимі  тимчасового ввезення (вивезення) регулюється виключно
податковими законами України.
 
   Стаття 210. Розпорядження товарами, щодо яких закінчилися
         строки тимчасового ввезення (вивезення)
 
   До закінчення строків тимчасового ввезення (вивезення) особа,
яка надала зобов'язання про зворотне вивезення (ввезення) товарів,
що перебувають у режимі тимчасового ввезення (вивезення), повинна:
 
   1) вивезти  (ввезти) ці товари згідно із зобов'язанням,
наданим митному органу;
 
   2) або заявити про зміну митного режиму, що допускається щодо
таких  товарів  з додержанням вимог цього Кодексу та інших
законодавчих актів України.
 
   Стаття 211. Гарантування перебування товарів у режимі
         тимчасового ввезення (вивезення)
 
   У разі  тимчасового  ввезення  (вивезення) окремих видів
товарів, які визначаються Кабінетом Міністрів України, митне
оформлення товарів у режимі тимчасового ввезення (вивезення)
здійснюється митними органами за умови гарантування відповідно до
закону додержання режиму тимчасового ввезення (вивезення).
 
   У разі тимчасового ввезення товарів на умовах Конвенції про
тимчасове ввезення ( 995_472 ) (м. Стамбул, 1990 рік) гарантування
їх перебування у митному режимі тимчасового ввезення здійснюється
відповідно до положень зазначеної Конвенції ( 995_472 ).
( Статтю 211 доповнено частиною другою згідно із Законом N 1349-VI
( 1349-17 ) від 19.05.2009 )
 
               Глава 35
 
              МИТНИЙ СКЛАД
 
   Стаття 212. Поняття режиму митного складу
 
   Митний склад - митний режим, відповідно до якого ввезені з-за
меж митної території України товари зберігаються під митним
контролем без справляння податків і зборів і без застосування до
них заходів нетарифного регулювання та інших обмежень у період
зберігання, а товари, що вивозяться за межі митної території
України, зберігаються під  митним  контролем  після  митного
оформлення митними органами до фактичного їх вивезення за межі
митної території України.
 
   Стаття 213. Умови поміщення товарів у режим митного складу
 
   У режим митного складу можуть поміщатися будь-які товари, за
винятком товарів, заборонених до ввезення в Україну, вивезення з
України та транзиту через територію України, а також товарів,
перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.
 
   Товари, що можуть завдати шкоди іншим товарам або вимагають
особливих умов зберігання, повинні зберігатися у  спеціально
обладнаних приміщеннях.
 
   Стаття 214. Строк зберігання товарів у режимі митного складу
 
   Строк зберігання товарів, ввезених із-за меж митної території
України, в режимі митного складу не може перевищувати трьох років
з дати поміщення цих товарів у зазначений режим.
 
   Строк зберігання в режимі митного складу підакцизних товарів,
ввезених із-за меж митної території України, не може перевищувати
трьох місяців з дати поміщення їх у цей режим.
 
   Товари, ввезені  із-за меж митної території України, що
зберігаються у режимі митного складу, до закінчення строків
зберігання, установлених частинами першою та другою цієї статті,
повинні бути задекларовані власником або уповноваженою ним особою
до іншого митного режиму.
 
   Товари, що вивозяться за межі митної території України,
можуть зберігатися в режимі митного складу протягом трьох місяців
з дати поміщення їх у цей режим. До закінчення зазначеного строку
такі товари мають бути вивезені за межі митної території України.
 
   Стаття 215. Операції, що можуть проводитися з товарами, які
         перебувають у режимі митного складу
 
   З товарами, які перебувають у режимі митного складу, можуть
проводитися такі операції:
 
   1) операції, необхідні для забезпечення  збереження  цих
товарів;
 
   2) підготовка товарів за дозволом митного органу до продажу
(відчуження) та транспортування: подрібнення партій, формування
відправлень, сортування, пакування, перепакування, маркування,
навантаження, вивантаження, перевантаження  та  інші  подібні
операції.
 
   Конкретний перелік  та порядок здійснення таких операцій
встановлюються Кабінетом Міністрів України або уповноваженим ним
органом.
 
   Стаття 216. Митні ліцензійні склади
 
   Для зберігання  товарів  у  режимі  митного  складу
використовуються спеціально обладнані приміщення,  резервуари,
майданчики - митні ліцензійні склади.
 
   Ліцензування діяльності,  пов'язаної  з  відкриттям  та
експлуатацією митних ліцензійних складів, здійснюється відповідно
до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ) та ліцензійних умов.
 
               Глава 36
 
           СПЕЦІАЛЬНА МИТНА ЗОНА
 
   Стаття 217. Поняття митного режиму спеціальної митної зони
 
   Спеціальна митна зона - це митний режим, відповідно до якого
до  товарів,  які  ввозяться на території відповідних типів
спеціальних (вільних) економічних зон із-за меж митної території
України, а також до товарів, які вивозяться з територій зазначених
зон за межі митної території України, не застосовуються заходи
тарифного і нетарифного регулювання, якщо інше не передбачено
законом.
 
   Стаття 218. Спеціальні митні зони
 
   Спеціальними митними зонами є частини території України, на
яких запроваджено митний режим спеціальної митної зони. Для цілей
оподаткування товари, ввезені на території спеціальних митних зон,
розглядаються як такі, що знаходяться за межами митної території
України. Ввезення на митну територію України цих товарів у
незмінному стані або товарів, повністю вироблених, достатньо
перероблених або оброблених у таких зонах, здійснюється в режимі
імпорту. Ввезення на митну територію України цих товарів у
незмінному стані або товарів, повністю вироблених, достатньо
перероблених або оброблених у таких зонах, здійснюється в режимі
імпорту. ( Частина перша статті 218 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005 )
 
   Спеціальні митні зони створюються відповідно до законодавства
України про спеціальні (вільні) економічні зони шляхом прийняття
окремого закону для кожної спеціальної митної зони з визначенням
її статусу, території, строку, на який вона створюється, та
особливостей застосування законодавства України на її території.
Законом встановлюються вимоги щодо створення спеціальної митної
зони, види товарів, дозволених до ввезення у таку зону, та
характер операцій, що здійснюються з товарами у межах зони. У
законі також визначаються  вимоги  щодо  організації  роботи
спеціальної митної зони та обов'язки органів управління зони по
виконанню вимог митного законодавства під час здійснення митного
контролю.
( Стаття 218 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2285-IV
( 2285-15 ) від 23.12.2004, N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )
 
   Стаття 219. Вимоги до спеціальних митних зон
 
   Митний орган, у зоні діяльності якого знаходиться спеціальна
митна зона, з метою належної організації митного контролю може
вимагати від органів управління цієї зони вжиття таких заходів:
 
   1) спорудження огорожі по периметру зони;
 
   2) встановлення обмежень щодо порядку доступу в зону у певні
години роботи;
 
   3) застосування  інших  заходів,  що  не  перешкоджають
нормальному функціонуванню зони відповідно до закону про таку
зону.
 
   Забороняється будь-яке будівництво в межах спеціальних митних
зон  без  попереднього погодження з митним органом, у зоні
діяльності якого знаходиться спеціальна митна зона.
 
   Стаття 220. Заходи, що вживаються митними органами для
         забезпечення митного контролю у спеціальних
         митних зонах
 
   З метою забезпечення належного митного контролю у спеціальних
митних зонах митні органи мають право:
 
   1) здійснювати постійний контроль та нагляд за кордонами
спеціальних митних зон, а також за доступом у них;
 
   2) вимагати від осіб, які переміщують товари через кордон
спеціальної митної зони, ведення обліку руху таких товарів з метою
їх контролю;
 
   3) проводити перевірку товарів, що переміщуються через кордон
спеціальної  митної  зони,  з  метою забезпечення здійснення
передбачених цим Кодексом операцій та недопущення переміщення
заборонених товарів;
 
   4) здійснювати  перевірки  товарів,  що  знаходяться  у
спеціальних митних зонах;
 
   5) здійснювати інші передбачені законом заходи, спрямовані на
забезпечення надійності митного контролю.
 
   Стаття 221. Операції, що можуть здійснюватися з товарами
         у спеціальних митних зонах
 
   У спеціальних митних зонах допускається здійснення виробничих
та інших комерційних операцій з товарами за умови додержання
положень цього Кодексу. Перелік видів товарів та операцій, що з
ними здійснюються, визначається у законі про конкретну спеціальну
митну зону.
 
   З метою забезпечення виконання законів та з урахуванням
характеру товарів можуть запроваджуватися окремі заборони та
обмеження щодо здійснення операцій з товарами у спеціальних митних
зонах. Такі заборони та обмеження стосовно спеціальних митних зон
встановлюються законами.
 
   Кабінет Міністрів України може обмежувати або забороняти
ввезення окремих товарів у спеціальні митні зони.
 
   Стаття 222. Строки перебування товарів у спеціальних митних
         зонах
 
   Товари можуть перебувати у спеціальних митних зонах протягом
усього часу функціонування таких зон.
 
   Стаття 223. Облік товарів, що знаходяться у спеціальних
         митних зонах
 
   Особи, які здійснюють операції з товарами у спеціальних
митних зонах, ведуть облік товарів, що ввозяться, вивозяться,
зберігаються, виробляються, переробляються,  закуповуються  та
реалізуються, і подають митним органам звітність про такі операції
у порядку, що встановлюється спеціально уповноваженим центральним
органом виконавчої влади в галузі митної справи. Будь-які зміни,
що відбуваються з товарами в межах спеціальних митних зон, мають
відображатися в облікових документах.
 
   Стаття 224. Розпорядження товарами, що знаходяться в
         спеціальній митній зоні, у разі ліквідації зони
 
   У разі ліквідації спеціальної митної зони власники товарів,
що перебувають у цій зоні, або уповноважені ними особи зобов'язані
розпорядитися зазначеними  товарами  до  моменту  остаточного
вирішення усіх питань, пов'язаних з ліквідацією спеціальної митної
зони.
 
   У разі якщо до моменту остаточного вирішення усіх питань,
пов'язаних з ліквідацією спеціальної митної зони, власник товарів,
що перебувають у цій зоні, або уповноважена ним особа  не
розпорядиться  зазначеними  товарами,  такі товари підлягають
декларуванню до іншого митного режиму.
 
               Глава 37
 
          МАГАЗИН БЕЗМИТНОЇ ТОРГІВЛІ
 
   Стаття 225. Поняття митного режиму магазину безмитної
         торгівлі
 
   Магазин безмитної торгівлі - митний режим, відповідно до
якого товари, а також супутні товарам роботи, не призначені для
споживання  на  митній  території  України,  знаходяться  та
реалізуються під митним контролем у пунктах пропуску на митному
кордоні України, відкритих для міжнародного сполучення, інших
зонах митного контролю, визначених митними органами України, без
справляння мита, податків, установлених на експорт та імпорт таких
товарів, та без застосування заходів нетарифного регулювання.
 
   Стаття 226. Умови реалізації товарів у режимі магазину
         безмитної торгівлі
 
   Товари, а також супутні товарам роботи, в режимі магазину
безмитної торгівлі реалізуються лише у спеціальних торговельних
закладах (магазинах безмитної торгівлі).
 
   Розташування магазинів безмитної торгівлі та умови реалізації
в них товарів повинні виключати  можливість  безпосереднього
ввезення цих товарів для споживання на митній території України.
 
   Приміщення магазину безмитної торгівлі може включати в себе:
 
   1) торговельний зал (зали), у тому числі бари та пункти
громадського харчування;
 

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner