Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Митний кодекс України

Кодекс України № 92-IV от 11.07.2002

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 14

   2) допоміжні приміщення;
 
   3) склад магазину.
 
   Строк перебування товарів у  режимі  магазину  безмитної
торгівлі не може перевищувати трьох років з дня їх поміщення у цей
режим. Після закінчення або впродовж зазначеного строку товари
можуть бути заявлені митному органу:
 
   1) для вільного обігу на митній території України;
 
   2) для вільного обігу за межами митної території України;
 
   3) для поміщення в режим митного складу;
 
   4) для знищення під митним контролем.
 
   Власники магазинів  безмитної торгівлі можуть мати митні
склади для зберігання та наступного постачання в магазини всіх
видів товарів, у тому числі підакцизних.
 
   Магазини безмитної торгівлі здійснюють торгівлю всіма видами
продовольчих і непродовольчих товарів вітчизняного (на умовах
експорту) та іноземного походження, крім товарів, які заборонені
відповідно до законодавства до ввезення, вивезення та транзиту
через територію України.
 
   Порядок відкриття, ліквідації магазинів безмитної торгівлі, а
також правила продажу ними товарів встановлюються  Кабінетом
Міністрів України.
 
   Стаття 227. Вимоги до власників магазинів безмитної торгівлі
 
   Власником магазину  безмитної  торгівлі  може  бути лише
підприємство-резидент.
 
   Власник магазину безмитної торгівлі зобов'язаний:
 
   1) своєчасно декларувати митному органу товари, що надходять
до магазину чи вибувають з магазину, та подавати всі документи,
необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення;
 
   2) виключити можливість надходження до магазину та вилучення
з магазину товарів поза митним контролем;
 
   3) дотримуватися положень цього Кодексу та інших законодавчих
актів України щодо умов діяльності магазинів безмитної торгівлі;
 
   4) вести облік товарів, що надходять до магазину безмитної
торгівлі та реалізуються ним, і подавати митним органам, в зоні
діяльності яких знаходиться магазин безмитної торгівлі, звіт про
рух  товарів  у магазині за формою, встановленою спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної
справи.
 
   Стаття 228. Розпорядження товарами, що знаходяться в магазині
         безмитної торгівлі, у разі його ліквідації
 
   У разі набрання чинності рішенням про ліквідацію магазину
безмитної торгівлі розміщення нових партій товарів, а також
реалізація товарів у магазині не дозволяються.  Товари,  що
знаходяться в магазині безмитної торгівлі, підлягають негайному
переміщенню на склад магазину та декларуванню власником магазину
до іншого митного режиму.
 
               Глава 38
 
       ПЕРЕРОБКА НА МИТНІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
 
   Стаття 229. Поняття митного режиму переробки на митній
         території України
 
   Переробка на митній території України -  митний  режим,
відповідно до якого ввезені на митну територію України товари, що
походять з інших країн, піддаються у встановленому законодавством
порядку переробці без застосування до них заходів нетарифного
регулювання, за умови вивезення за межі митної території України
продуктів переробки відповідно до митного режиму експорту.
 
   Стаття 230. Дозвіл на переробку товарів на митній території
         України
 
   Ввезення та переробка на митній території України товарів, що
походять з інших країн, здійснюються з дозволу митного органу
відповідно до положень цього Кодексу та інших законів України.
 
   Дозвіл на переробку товарів на митній території України може
бути скасовано митним органом, якщо його видано на підставі
недостовірних даних, що мали істотне значення для прийняття
рішення, або у разі коли підприємство-резидент, якому видано такий
дозвіл, не дотримується положень цього Кодексу та інших актів
законодавства України.
 
   Стаття 231. Операції щодо переробки товарів
 
   Кількість операцій щодо переробки товарів у митному режимі
переробки на митній території України не обмежується.
 
   Операції щодо переробки товарів можуть включати:
 
   1) власне переробку товарів;
 
   2) обробку товарів - монтаж,  збирання,  монтування  та
налагодження, внаслідок чого одержуються інші товари;
 
   3) ремонт товарів, у тому числі відновлення та регулювання;
 
   4) використання  окремих  товарів,  що  не є продуктами
переробки, але які сприяють чи полегшують процес виготовлення
продуктів  переробки,  якщо  самі  вони  при цьому повністю
витрачаються.
 
   Обмеження на окремі операції щодо переробки товарів, порядок
виконання операцій щодо переробки товарів, включаючи можливість та
умови використання українських товарів у процесі  переробки,
визначаються цим Кодексом та іншими законами України.
 
   Окремі операції  з  переробки  товарів  за  дорученням
підприємства-резидента, якому видано дозвіл на переробку товарів
на митній території України, та з дозволу митного органу можуть
здійснюватися іншим підприємством. При цьому відповідальність
перед митними органами за дотримання визначеного порядку переробки
товарів несе підприємство, якому видано дозвіл на проведення
операцій щодо переробки товарів на митній території України.
 
   У разі якщо за умовами переробки товарів на митній території
України передбачається виконання кількох  операцій  щодо  їх
переробки кількома підприємствами, кожне з підприємств, яке бере
участь у процесі переробки, повинне одержати дозвіл митного органу
на переробку товарів на митній території України. Переміщення
товарів між підприємствами, що беруть участь у їх переробці,
здійснюється з дозволу і під контролем митних органів.
 
   Стаття 232. Строки переробки товарів на митній території
         України
 
   Строк переробки  товарів  на  митній  території  України
обчислюється починаючи з дня завершення митного оформлення митним
органом товарів, що ввозяться для переробки.
 
   Строк переробки  товарів  на  митній  території  України
встановлюється  митним  органом  під  час  надання  дозволу
підприємству-резиденту виходячи з тривалості процесу переробки
товарів та розпорядження продукцією їх переробки, але, як правило,
не може бути більшим ніж 90 днів.
 
   Виходячи з технологічних особливостей  переробки  Кабінет
Міністрів України за поданням відповідного міністерства або іншого
центрального органу виконавчої влади може встановлювати інші
строки переробки товарів, ніж ті, що зазначені у частині другій
цієї статті.
 
   Стаття 233. Перевірка митними органами дотримання режиму
         переробки на митній території України
 
   Митні органи можуть проводити перевірку товарів, ввезених для
переробки на митній території України, а також продуктів їх
переробки у будь-якої особи, яка здійснює операції щодо переробки
таких товарів.
 
   Стаття 234. Обсяг виходу продуктів переробки
 
   Митні органи здійснюють контроль за обов'язковим обсягом
виходу продуктів переробки, що утворюються в результаті переробки
товарів на митній території України. Дані про обов'язковий обсяг
виходу продуктів переробки зазначаються в договорі (контракті) на
переробку товарів на митній території України.
 
   Стаття 235. Порядок митного оформлення продуктів переробки
 
   У разі вивезення за межі митної території України товарів,
ввезених для переробки на митній території України, чи продуктів
їх переробки такі товари підлягають декларуванню митним органам з
поданням  окремого  документа  -  митної декларації, в якій
зазначаються кількість та вартість українських товарів, витрачених
на здійснення операцій щодо переробки товарів, що ввозилися для
переробки.
 
   Митне оформлення українських товарів, використаних під час
переробки товарів, що походять з інших країн, здійснюється у
порядку, встановленому цим Кодексом та іншими законами України для
митного оформлення експорту товарів українського походження.
 
   Стаття 236. Умови реалізації продуктів переробки на митній
         території України
 
   Якщо умовами переробки на митній території України товарів,
що походять з інших країн, передбачено проведення розрахунків
частиною продуктів їх переробки, такі продукти  мають  бути
оформлені як ввезені на митну територію України в режимі імпорту
зі справлянням усіх належних податків і зборів та застосуванням
відповідних  заходів  нетарифного  регулювання  відповідно до
законодавства.
 
               Глава 39
 
      ПЕРЕРОБКА ЗА МЕЖАМИ МИТНОЇ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
 
   Стаття 237. Поняття митного режиму переробки за межами
         митної території України
 
   Переробка за межами митної території України - митний режим,
відповідно до якого товари, що перебувають у вільному обігу на
митній території України, вивозяться без застосування заходів
тарифного та нетарифного регулювання з метою їх переробки за
межами  митної території України та наступного повернення в
Україну.
 
   Стаття 238. Операції щодо переробки товарів за межами митної
         території України
 
   Під час переробки товарів за межами митної території України
можуть  здійснюватися  операції,  зазначені у частині другій
статті 231 цього Кодексу.
 
   Законами України  можуть бути встановлені обмеження щодо
окремих операцій з переробки товарів за межами митної території
України.
 
   Стаття 239. Дозвіл на вивезення товарів для переробки за
         межами митної території України
 
   Вивезення товарів для переробки за межами митної території
України здійснюється з дозволу митного органу на основі положень
цього Кодексу та інших законів України.
 
   Дозвіл на вивезення товарів для переробки за межами митної
території України може бути скасовано митним органом у разі, якщо
його видано на підставі недостовірних даних, що мали істотне
значення для прийняття рішення, або якщо підприємство-резидент,
якому видано такий дозвіл, не дотримується положень цього Кодексу
та інших законів України.
 
   Стаття 240. Строки переробки товарів за межами митної
         території України
 
   Строк переробки товарів за межами митної території України
обчислюється починаючи з дня завершення митного оформлення митним
органом товарів, що вивозяться для переробки.
 
   Строк переробки товарів за межами митної території України
встановлюється  митним  органом  під  час  видачі  дозволу
підприємству-резиденту виходячи з тривалості процесу переробки
товарів, але, як правило, не може бути більшим ніж 90 днів.
 
   Виходячи з  технологічних  особливостей переробки Кабінет
Міністрів України за поданням відповідного міністерства або іншого
центрального органу виконавчої влади може встановлювати інші
строки переробки товарів, ніж ті, що зазначені у частині другій
цієї статті.
 
   Стаття 241. Обсяг виходу продуктів переробки
 
   Митні органи здійснюють контроль за обов'язковим обсягом
виходу продуктів переробки, що утворюються в результаті переробки
товарів за межами митної території України. Дані про обов'язковий
обсяг виходу продуктів  переробки  зазначаються  в  договорі
(контракті) на переробку продукції за межами митної території
України.
 
   Стаття 242. Порядок митного оформлення та оподаткування
         продуктів переробки
 
   У разі ввезення на митну територію України товарів, вивезених
за її межі для переробки, чи продуктів переробки вони підлягають
декларуванню з поданням окремого документа - декларації на товари
іноземного походження, які були витрачені в процесі переробки
українських товарів.
 
   Продукти переробки, що ввозяться на митну територію України,
оподатковуються відповідно до закону.
 
               Глава 40
 
           ЗНИЩЕННЯ АБО РУЙНУВАННЯ
 
   Стаття 243. Поняття режиму знищення або руйнування
 
   Знищення або руйнування - митний режим, відповідно до якого
товари, ввезені на митну територію України, знищуються під митним
контролем чи приводяться у стан, який виключає їх використання,
без справляння податків, установлених на імпорт, а також без
застосування заходів нетарифного регулювання до товарів,  що
знищуються або руйнуються.
 
   Знищення або руйнування товарів допускається з письмового
дозволу митного органу, який надається за умови наявності дозволів
інших органів державної влади, що здійснюють відповідно до їхньої
компетенції контроль під час переміщення товарів через митний
кордон України. Такий дозвіл митним органом не видається, якщо
знищення товарів може завдати істотної  шкоди  навколишньому
природному середовищу, а також в інших випадках, що визначаються
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в
галузі митної справи спільно з іншими органами державної влади, що
здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний
кордон України.
 
   Стаття 244. Витрати на знищення товарів
 
   Знищення або руйнування товарів здійснюється за рахунок їх
власника чи іншої заінтересованої особи.
 
   Стаття 245. Відходи (залишки), що утворилися в результаті
         знищення або руйнування товарів
 
   Відходи (залишки), що утворилися в результаті знищення або
руйнування товарів, мають бути поміщені у відповідний митний режим
як товари, що ввезені на митну територію України і перебувають під
митним контролем.
 
               Глава 41
 
          ВІДМОВА НА КОРИСТЬ ДЕРЖАВИ
 
   Стаття 246. Поняття митного режиму відмови на користь
         держави
 
   Відмова на користь держави - митний режим, відповідно до
якого власник відмовляється від товарів, що перебувають під митним
контролем, без будь-яких умов на свою користь. У режимі відмови на
користь держави на товари не нараховуються і не справляються
податки і збори, а також не застосовуються заходи нетарифного
регулювання.
 
   Відмова від товарів на користь держави допускається з дозволу
митного органу, який видається у порядку, що встановлюється
Кабінетом Міністрів України.
 
   Кабінет Міністрів України визначає перелік товарів, що не
можуть бути поміщені у митний режим відмови на користь держави.
 
              Розділ IX
 
     ОСОБЛИВОСТІ ПРОПУСКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ТОВАРІВ,
      ЩО ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ
              ГРОМАДЯНАМИ
 
               Глава 42
 
            ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Стаття 247. Порядок переміщення громадянами товарів через
         митний кордон України
 
   Громадяни за умови дотримання вимог цього Кодексу та інших
законів України можуть переміщувати через митний кордон України
будь-які товари, крім тих, що заборонені до ввезення в Україну та
вивезення з України, а також тих, щодо яких законом України
встановлено обмеження в галузі зовнішньоекономічної діяльності.
 

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner