Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Митний кодекс України

Кодекс України № 92-IV от 11.07.2002

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 16

   Якщо протягом перших 15 календарних днів після отримання
повідомлення про призупинення митного оформлення товарів особа,
якій відповідно до законодавства України належать майнові права на
об'єкт права інтелектуальної власності, письмово не поінформує
митний орган, що призупинив митне оформлення, про звернення до
суду з метою забезпечення захисту прав інтелектуальної власності
або не звернеться до такого митного органу з письмовим мотивованим
клопотанням  про  продовження  строку  призупинення  митного
оформлення, то товари, митне оформлення яких було призупинено,
підлягають митному оформленню в установленому порядку.
 
   Якщо протягом перших 15 календарних днів після отримання
повідомлення про призупинення митного оформлення товарів особа,
якій відповідно до законодавства України належать майнові права на
об'єкт права інтелектуальної власності, письмово поінформує митний
орган, що призупинив митне оформлення, про звернення до суду з
метою забезпечення захисту прав інтелектуальної власності або
звернеться до такого митного органу з письмовим мотивованим
клопотанням про продовження строку призупинення митного оформлення
товарів, то призупинення митного оформлення може бути продовжено
митним органом не більше ніж на 15 календарних днів.
 
   Якщо протягом строків, зазначених у частині другій цієї
статті, особа, якій відповідно до законодавства України належать
майнові права на об'єкт права інтелектуальної власності, подасть
митному органу, що призупинив митне оформлення товарів, ухвалу
суду про заборону вчинення певних дій у справі про порушення прав
інтелектуальної власності або інше рішення з цього питання,
винесене уповноваженими  державними  органами,  митний  орган
продовжує  призупинення митного оформлення товарів на строк,
встановлений цими органами.
 
   Якщо протягом строків, зазначених у частині другій цієї
статті, до митного органу, що призупинив митне оформлення товарів,
не буде подано ухвалу суду про заборону вчинення певних дій у
справі про порушення прав інтелектуальної власності, то товари,
щодо яких було прийнято рішення  про  призупинення  митного
оформлення, підлягають митному оформленню в установленому порядку.
 
   Особа, якій відповідно до законодавства України належать
майнові права на об'єкт права інтелектуальної власності,  і
декларант можуть з дозволу митного органу брати проби і зразки
товарів, щодо яких прийнято рішення про призупинення митного
оформлення, і передавати їх на експертизу. Копії експертних
висновків подаються митному органу.
 
   Якщо протягом строків, зазначених у частині другій цієї
статті,  порушення  прав  інтелектуальної  власності під час
переміщення товарів, щодо яких прийнято рішення про призупинення
митного  оформлення,  буде підтверджене висновком експертизи,
проведеної уповноваженим органом, то митний орган у встановленому
цим Кодексом порядку порушує справу про порушення митних правил, а
товари - безпосередні предмети правопорушення - вилучаються в
порядку, встановленому цим Кодексом.
 
   У разі призупинення митного оформлення товарів, зазначених у
цій статті, відшкодування митним органам і власникам складів
тимчасового зберігання витрат, пов'язаних із зберіганням цих
товарів, а у випадку, передбаченому частиною восьмою цієї статті,
також  і  відшкодування декларанту та іншим особам збитків,
спричинених таким призупиненням, здійснюється за рахунок особи,
якій відповідно до законодавства України належать майнові права на
об'єкт  права  інтелектуальної  власності.  Для  забезпечення
відшкодування зазначених витрат і збитків особа, якій відповідно
до законодавства України належать майнові права на об'єкт права
інтелектуальної  власності,  надає  спеціально  уповноваженому
центральному органу виконавчої влади в галузі митної справи
заставу або іншу еквівалентну гарантію, достатню для відшкодування
збитків митним органам, власникам складів тимчасового зберігання,
декларанту, одержувачу або відправнику вантажу та власнику товару.
Розмір, порядок внесення застави, її види,  а  також  види
еквівалентних  гарантій  та  порядок їх надання ( z0799-07 ),
визначаються  спеціально  уповноваженим  центральним  органом
виконавчої влади в галузі митної справи.
( Стаття 257 в редакції Закону N 359-V ( 359-16 ) від 16.11.2006 )
 
   Стаття 257-1. Призупинення митного оформлення товарів
          за ініціативою митного органу
 
   За наявності достатніх  підстав  вважати,  що  внаслідок
переміщення через митний кордон України товарів, щодо яких особою
не подано заяву про сприяння захисту належних їй майнових прав на
об'єкт права інтелектуальної власності відповідно до статті 256
цього Кодексу, може бути порушене право на об'єкти авторського
права і суміжних прав, прав на торговельні марки, промислові
зразки та географічні зазначення, митний орган може за власною
ініціативою призупинити митне оформлення таких товарів.
 
   Митний орган вживає заходів щодо призупинення за власною
ініціативою митного оформлення товарів, що містять об'єкти права
інтелектуальної власності, виключно за умови наявності відомостей
про особу, якій відповідно до законодавства України належать
майнові права на такі об'єкти інтелектуальної власності.
 
   У разі ввезення на митну територію України або вивезення за
її межі товарів, зазначених у частині першій цієї статті, митний
орган, що здійснює митне оформлення таких товарів, у той же день
надсилає особі, якій відповідно до законодавства України належать
майнові  права  на  об'єкт  права інтелектуальної власності,
повідомлення, зазначене у частині третій статті 257 цього Кодексу,
яке надсилається засобами факсимільного зв'язку, електронної пошти
тощо. Водночас такій особі пропонується у триденний строк після
отримання  повідомлення  надати митному органу гарантію щодо
відшкодування витрат і збитків, пов'язаних із  призупиненням
митного оформлення зазначених товарів. Датою отримання особою
повідомлення  вважається  день,  коли  митним  органом  таке
повідомлення надіслано зазначеними засобами зв'язку.
 
   Якщо особа, якій відповідно до законодавства України належать
майнові права на об'єкт права інтелектуальної власності,  у
визначений  строк  подасть  митному  органу, що надіслав їй
повідомлення, письмове клопотання про сприяння захисту  прав
інтелектуальної власності та надасть гарантію щодо відшкодування
витрат і збитків у разі призупинення митного оформлення товарів,
що містять об'єкти права інтелектуальної власності, то митне
оформлення таких товарів призупиняється на строк, передбачений
частиною другою статті 257 цього Кодексу, а декларант невідкладно
інформується про причини призупинення, після чого вчиняються дії
згідно з положеннями частин п'ятої - десятої статті 257 цього
Кодексу.
 
   Якщо особа, якій відповідно до законодавства України належать
майнові права на об'єкт права інтелектуальної власності, не
подасть митному органу відповідне клопотання та не  надасть
гарантії щодо відшкодування витрат і збитків у разі призупинення
митного  оформлення  товарів,  що  містять  об'єкти  права
інтелектуальної власності, то такі товари підлягають митному
оформленню в установленому порядку.
 
   Порядок отримання інформації, взаємодії митних органів з
іншими правоохоронними і контролюючими органами та власниками прав
на об'єкти права інтелектуальної власності ( 622-2007-п ) в межах
вчинення дій, передбачених цією статтею, визначається Кабінетом
Міністрів України.
( Закон доповнено статтею 257-1 згідно із Законом N 359-V
( 359-16 ) від 16.11.2006 )
 
   Стаття 258. Взаємодія митних органів з іншими органами
         державної влади у сфері захисту права
         інтелектуальної власності
 
   При здійсненні контролю за переміщенням через митний кордон
України товарів, що містять  об'єкти  права  інтелектуальної
власності, митні органи взаємодіють з іншими органами державної
влади, уповноваженими у сфері захисту права  інтелектуальної
власності, в порядку, що визначається законодавством України.
 
              Розділ XI
 
           МИТНА ВАРТІСТЬ ТОВАРІВ.
      МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ МИТНОЇ ВАРТОСТІ ТОВАРІВ
 
               Глава 46
 
            ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Стаття 259. Митна вартість товарів
 
   Митною вартістю товарів, які переміщуються через  митний
кордон України, є їх ціна, що була фактично сплачена або підлягає
сплаті за ці товари, обчислена відповідно до положень цього
Кодексу.
 
   Стаття 260. Визначення митної вартості товарів, які
         переміщуються через митний кордон України
 
   Митна вартість товарів, які переміщуються через митний кордон
України, визначається декларантом відповідно до положень цього
Кодексу.
 
   Порядок визначення митної вартості товарів поширюється на
товари, які переміщуються через митний кордон України.
 
   Для цілей  визначення  митної  вартості  використовується
інформація, підготовлена у  спосіб,  сумісний  з  принципами
бухгалтерського  обліку,  прийнятими  у відповідній країні і
доцільними для певного методу визначення митної вартості.
 
   Методи визначення митної вартості товарів, які переміщуються
через  митний  кордон  України,  та  умови  їх застосування
встановлюються цим Кодексом.
 
   Стаття 261. Використання відомостей про митну вартість
         товарів
 
   Відомості про митну вартість товарів, які переміщуються через
митний кордон України, використовуються для нарахування податків і
зборів (обов'язкових платежів), ведення митної статистики, а також
у відповідних  випадках  для розрахунків у разі застосування
штрафів, інших санкцій та стягнень, встановлених законами України.
 
   Митні органи зобов'язані забезпечити в установленому порядку
доступ до інформації про закони, інші нормативно-правові акти,
нормативні документи та судові рішення загального застосування
щодо питань, пов'язаних з визначенням митної вартості товарів.
 
   Стаття 262. Декларування митної вартості товарів
 
   Митна вартість товарів і метод її визначення заявляються
(декларуються) митному органу декларантом під час переміщення
товарів через митний кордон України шляхом подання декларації
митної вартості.
 
   Порядок та умови декларування митної вартості товарів, які
переміщуються через  митний  кордон  України,  встановлюються
Кабінетом Міністрів України ( 1766-2006-п ), а порядок заповнення
декларацій митної вартості - спеціально уповноваженим центральним
органом виконавчої влади в галузі митної справи.
 
   Стаття 263. Додержання вимог щодо конфіденційності інформації
 
   Уся інформація, що стосується митної вартості товарів, які
переміщуються через митний кордон України, може використовуватися
митним  органом  виключно  для митних цілей і не може без
спеціального дозволу особи чи органу, що подають таку інформацію,
розголошуватися або передаватися третім особам, включаючи інші
органи державної влади, крім подання її у порядку, визначеному
законом.
 
   Умови, викладені у частині першій цієї статті, не стосуються
знеособленої  зведеної  інформації  для  статистичних  цілей,
знеособленої аналітичної інформації, інформації щодо загальних
питань роботи митниці, інформації, яка  не  відноситься  до
конкретних фізичних та/або юридичних осіб, та інформації, яка не
може становити комерційну таємницю. Крім того, це не стосується
інформації  стосовно  правопорушень, публічного обговорення в
засобах масової інформації проблем митної справи тощо.
 
   За розголошення зазначеної у частині першій цієї статті
інформації посадові особи митних органів несуть відповідальність
згідно із законом.
 
   Стаття 264. Права та обов'язки декларанта, який декларує
         митну вартість товарів
 
   Заявлена декларантом митна вартість товарів і подані ним
відомості про її визначення повинні базуватися на об'єктивних,
документально підтверджених даних, що піддаються обчисленню.
 
   У разі потреби у підтвердженні заявленої митної вартості
товарів декларант зобов'язаний подати митному органу необхідні для
цього відомості та забезпечити можливість їх перевірки відповідно
до порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
   У разі виникнення потреби в уточненні заявленої  митної
вартості товарів або в разі незгоди декларанта з митною вартістю,
визначеною митним органом, декларант має право звернутися до
митного органу з проханням випустити товари, що декларуються, у
вільний обіг під гарантію уповноваженого банку або сплатити
податки і збори (обов'язкові платежі) згідно з митною вартістю цих
товарів, визначеною митним органом.
 
   На письмову вимогу декларант має право на надання йому в
тижневий строк з дня звернення письмового пояснення стосовно того,
як митним органом було визначено митну вартість  оцінюваних
товарів.
 
   Строк дії гарантійних зобов'язань, визначених цією статтею,
не може перевищувати 90 календарних днів з моменту випуску товарів
у вільний обіг.
 
   Після надання банком гарантій, зазначених у частині третій
цієї статті, митний орган зобов'язаний випустити товари у вільний
обіг. У разі якщо після сплати декларантом податків і зборів
(обов'язкових платежів) згідно з  митною  вартістю  товарів,
визначеною митним органом, буде прийнято рішення про застосування
митної вартості, заявленої декларантом, сума надміру сплачених
податків і зборів (обов'язкових платежів) повертається декларанту
у місячний термін з  дня  прийняття  рішення,  у  порядку,
передбаченому законодавством.
 
   Додаткові витрати, що виникли у декларанта у зв'язку з
уточненням заявленої ним митної вартості або поданням митному
органу додаткової інформації, несе декларант.
 
   Декларант має право оскаржити рішення митного органу щодо
визначення митної вартості оцінюваних товарів до митного органу
вищого рівня та/або до суду. У повідомленні митного органу вищого
рівня про результати розгляду скарги обґрунтовується прийняте за
скаргою рішення та міститься інформація про право декларанта
оскаржити це рішення в судовому порядку.
 
   Стаття 265. Права та обов'язки митного органу під час
         здійснення контролю правильності визначення
         митної вартості товарів
 
   Митний орган здійснює контроль правильності визначення митної
вартості  товарів згідно з положеннями цього Кодексу. Такий
контроль  може  здійснюватися  в  установленому  порядку  із
застосуванням різних форм, у тому числі відповідно до статей 60 і
69 цього Кодексу, після закінчення операцій митного контролю,
оформлення та пропуску через митний кордон України товарів і
транспортних засобів. Порядок контролю правильності визначення
митної вартості товарів ( 339-2008-п ) після закінчення операції
митного контролю, оформлення та пропуску через митний кордон
України  товарів  і  транспортних  засобів  та донарахування
обов'язкових платежів визначається Кабінетом Міністрів України.
 
   Митний орган має право упевнитися в  достовірності  або
точності будь-якої заяви, документа чи декларації, поданої для
цілей визначення митної вартості.
 
   Якщо митний орган дійшов висновку, що визначена декларантом
митна вартість нижча, ніж прямі витрати на виробництво цього
товару, в тому числі сировини, матеріалів та/або комплектуючих,
які входять до складу товару, митний орган має право зобов'язати
декларанта визначити митну вартість іншим способом, ніж він
використав для її визначення.
(  Глава 46 в редакції Закону N 3269-IV ( 3269-15 ) від
22.12.2005 )
 
               Глава 47
 
      МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ МИТНОЇ ВАРТОСТІ ТОВАРІВ,
   ЯКІ ІМПОРТУЮТЬСЯ В УКРАЇНУ, ТА ПОРЯДОК ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ
 
   Стаття 266. Методи визначення митної вартості товарів, які
         імпортуються в Україну
 
   Визначення митної вартості товарів, які  імпортуються  в
Україну, здійснюється за такими методами:
 
   1) за ціною договору щодо товарів, які імпортуються (вартість
операції);
 
   2) за ціною договору щодо ідентичних товарів;
 
   3) за ціною договору щодо подібних (аналогічних) товарів;
 
   4) на основі віднімання вартості;
 
   5) на основі додавання вартості (обчислена вартість);
 
   6) резервного.
 
   Основним є метод визначення митної вартості товарів за ціною
договору щодо товарів, які імпортуються (вартість операції).
 
   Якщо митна вартість не може бути визначена за методом 1
згідно з положеннями статті 267 цього Кодексу,  проводиться
процедура консультацій між митним органом та декларантом з метою
обґрунтованого вибору підстав для визначення митної вартості
відповідно до вимог статей 268 і 269 цього Кодексу. У ході таких
консультацій митний орган та декларант можуть здійснити обмін
наявною у кожного з них інформацією за умови додержання вимог щодо
її конфіденційності.
 
   У разі неможливості визначення митної вартості товарів, які
імпортуються в Україну, відповідно до вимог статей 268 і 269 цього
Кодексу за основу може братися або ціна, за якою оцінювані

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner