Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Митний кодекс України

Кодекс України № 92-IV от 11.07.2002

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 17

ідентичні або подібні (аналогічні) товари були продані в Україні
не пов'язаному з продавцем покупцю відповідно до вимог статті 271,
або обчислена відповідно до вимог статті 272 цього Кодексу
вартість товарів.
 
   При цьому кожний наступний метод застосовується, якщо митна
вартість товарів не може бути визначена шляхом застосування
попереднього методу.
 
   Методи на основі віднімання та додавання вартості (обчислена
вартість) можуть застосовуватися у будь-якій послідовності на
розсуд декларанта.
 
   У разі якщо неможливо застосувати жоден  із  зазначених
методів,  митна  вартість  визначається за резервним методом
відповідно до вимог, установлених статтею 273 цього Кодексу.
 
   Стаття 267. Метод визначення митної вартості за ціною
         договору щодо товарів, які імпортуються
         (вартість операції)
 
   Митною вартістю за ціною  договору  щодо  товарів,  які
імпортуються, є вартість операції, тобто ціна, що була фактично
сплачена або підлягає сплаті за товари, якщо вони продаються на
експорт в Україну, скоригована в разі потреби відповідно до
частини другої цієї статті. Ціна, що була фактично сплачена або
підлягає сплаті, - це загальна сума всіх платежів, які були
здійснені або які повинні бути здійснені покупцем оцінюваних
товарів на користь продавця та/або на користь продавця через
третіх осіб, та/або на пов'язаних з продавцем осіб. Такі платежі
можуть бути здійснені прямо або опосередковано шляхом переказу
грошей, акредитиву, інкасування або за допомогою інших розрахунків
(вексель, передача цінних документів тощо). Термін "ціна, що була
фактично сплачена або підлягає сплаті" стосується тільки ціни
оцінюваних товарів. Дивіденди або інші платежі покупця на користь
продавця, не пов'язані з оцінюваними товарами, не є частиною
митної вартості. Додавання до ціни, що була фактично сплачена або
підлягає сплаті, згідно з цією статтею робляться лише на основі
об'єктивних даних, що підтверджуються документально та піддаються
обчисленню.
 
   При визначенні митної вартості до ціни, що була фактично
сплачена або підлягає сплаті за оцінювані товари, додаються
подальші витрати, якщо вони не включалися до ціни, що була
фактично сплачена або підлягає сплаті, зокрема:
 
   1) витрати, понесені покупцем:
 
   а) комісійні та брокерська винагорода, за винятком комісійних
за закупівлю, які є платою покупця своєму агентові за надання
послуг, пов'язаних з представництвом його інтересів за кордоном
для закупівлі оцінюваних товарів;
 
   б) вартість контейнерів, що для митних цілей вважаються
єдиним цілим з відповідними товарами;
 
   в) вартість упаковки або вартість пакувальних матеріалів та
робіт, пов'язаних з пакуванням;
 
   2) належним чином розподілена вартість нижченаведених товарів
та  послуг, якщо вони поставляються прямо чи опосередковано
покупцем безоплатно або за зниженими цінами для використання у
зв'язку з виробництвом та продажем на експорт в Україну оцінюваних
товарів, якщо така вартість не включена до ціни, що була фактично
сплачена або підлягає сплаті:
 
   а) сировини,   матеріалів,   деталей,  напівфабрикатів,
комплектувальних виробів тощо, які увійшли до складу оцінюваних
товарів;
 
   б) інструментів, штампів, шаблонів та аналогічних предметів,
використаних у процесі виробництва оцінюваних товарів;
 
   в) матеріалів, витрачених у процесі виробництва оцінюваних
товарів (мастильні матеріали, паливо тощо);
 
   г) інженерних та дослідно-конструкторських робіт, дизайну,
художнього оформлення, ескізів та креслень, виконаних за межами
України і безпосередньо необхідних для виробництва оцінюваних
товарів;
 
   3) роялті та ліцензійні платежі, які стосуються оцінюваних
товарів та які покупець повинен сплачувати прямо чи опосередковано
як умову продажу оцінюваних товарів, якщо такі платежі  не
включаються до ціни, що була фактично сплачена або підлягає
сплаті. Зазначені платежі можуть включати платежі, які стосуються
патентів, знаків для товарів і послуг та авторських прав. Витрати
на право відтворення (тиражування) оцінюваних товарів в Україні не
повинні додаватися до ціни, що була фактично сплачена або підлягає
сплаті за оцінювані товари;
 
   4) відповідна частина виручки від будь-якого  подальшого
перепродажу, передачі чи використання товарів, що оцінюються, на
митній території України, яка прямо чи опосередковано йде на
користь продавця;
 
   5) витрати  на  транспортування  оцінюваних  товарів  до
аеропорту, порту або іншого місця ввезення на митну територію
України;
 
   6) витрати  на  завантаження,  розвантаження  та обробку
оцінюваних товарів, пов'язані з їх транспортуванням до аеропорту,
порту або іншого місця ввезення на митну територію України;
 
   7) витрати на страхування цих товарів.
 
   При визначенні митної вартості до ціни, що була фактично
сплачена або підлягає сплаті, не допускається включення ніяких
інших витрат, крім тих, що передбачені у цій статті. До митної
вартості не включаються нижченаведені витрати або кошти за умови
виділення їх з ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті
за оцінювані товари, які документально підтверджено та  які
піддаються обчисленню:
 
   а) плата за будівництво, спорудження, складення, технічне
обслуговування або технічну допомогу, здійснені після ввезення
імпортних товарів, таких як промислова установка, машини або
обладнання;
 
   б) витрати на транспортування після ввезення;
 
   в) податки та збори (обов'язкові платежі), які справляються в
Україні.
 
   Метод визначення митної вартості за ціною договору щодо
товарів, які імпортуються (вартості операції), використовується в
разі, якщо:
 
   1) немає жодних обмежень щодо прав покупця (імпортера) на
використання оцінюваних товарів, за винятком тих, що:
 
   а) встановлюються  законом  чи  запроваджуються  органами
державної влади в Україні;
 
   б) обмежують географічний регіон, у якому товари можуть бути
перепродані (відчужені повторно);
 
   в) не впливають значною мірою на вартість товару;
 
   2) стосовно продажу оцінюваних товарів або їх ціни відсутні
будь-які умови або застереження, що унеможливлюють визначення
вартості цих товарів;
 
   3) жодна  частина  виручки  від  будь-якого  подальшого
перепродажу, розпорядження або використання товарів покупцем не
надійде прямо чи опосередковано продавцеві, якщо тільки не може
бути  зроблено відповідне коригування відповідно до положень
частини другої цієї статті;
 
   4) покупець і продавець не є пов'язаними між собою особами
або хоч і є пов'язаними між собою особами, але ці відносини не
вплинули на ціну товарів. За наявності достатніх підстав вважати,
що зазначені відносини вплинули на ціну оцінюваних товарів, митний
орган повинен повідомити про це декларантові та надати йому
можливість  для  відповіді  та  доказу  відсутності  впливу
взаємозв'язку продавця і покупця на ціну, що була фактично
сплачена або підлягає сплаті за оцінювані товари. На вимогу
декларанта таке повідомлення здійснюється у письмовій формі.
 
   Для цілей цього Кодексу особи вважаються пов'язаними між
собою тільки в разі, якщо:
 
   1) вони є посадовими особами або керівниками підприємств один
у одного;
 
   2) вони є партнерами у спільній підприємницькій або іншій
діяльності, яку не заборонено законодавством;
 
   3) вони є роботодавцем і найманим працівником;
 
   4) будь-яка особа прямо чи опосередковано володіє, контролює
або утримує 5 чи більше відсотків випущених акцій, що дають право
голосу, або акцій обох з них;
 
   5) один з них прямо або опосередковано контролює іншого;
 
   6) обидва вони прямо або опосередковано контролюються третьою
особою;
 
   7) разом вони прямо або опосередковано контролюють третю
особу;
 
   8) вони є членами однієї сім'ї.
 
   Особи, одна  з  яких є одноосібним агентом, одноосібним
дистриб'ютором чи одноосібним концесіонером іншої, як би це не
називалося, вважаються пов'язаними для цілей цього Кодексу, якщо
вони підпадають хоча б під один з критеріїв частини п'ятої цієї
статті.
 
   При продажу товарів між пов'язаними особами вартість операції
береться за основу для визначення митної вартості оцінюваних
товарів за першим методом, якщо декларант доведе, що така вартість
є максимально наближеною до вартості однієї з нижченаведених
операцій, яка здійснювалася одночасно з оцінюваними товарами або
майже в той же час:
 
   1) вартості операції при продажу  непов'язаним  покупцям
ідентичних або подібних (аналогічних) товарів для експорту в
Україну;
 
   2) митної вартості ідентичних або подібних (аналогічних)
товарів, визначеної згідно з положеннями статті 271 цього Кодексу;
 
   3) митної вартості ідентичних або подібних (аналогічних)
товарів, визначеної згідно з положеннями статті 272 цього Кодексу.
 
   У разі застосування вимог частини сьомої цієї статті належним
чином враховується наявна у митного органу та подана декларантом
інформація щодо різниці в комерційних умовах продажу, кількісних
показниках, елементах і витратах, зазначених у частині другій цієї
статті, та витратах, які звичайно понесені продавцем при продажу,
коли продавець і покупець не пов'язані між собою, і не понесені
продавцем при продажу, коли продавець і покупець пов'язані між
собою.
 
   Визначення вартості  операцій,  зазначених у пунктах 1-3
частини сьомої цієї статті, здійснюється за ініціативою декларанта
і тільки з метою порівняння. Вартість цих операцій не може
використовуватися замість  вартості  операцій  з  оцінюваними
товарами.
 
   Використані декларантом відомості повинні бути об'єктивними,
піддаватися обчисленню та підтверджуватися документально.
 
   Стаття 268. Метод визначення митної вартості за ціною
         договору щодо ідентичних товарів
 
   У разі якщо митна вартість імпортованих товарів не може бути
визначена згідно з положеннями статті 267 цього Кодексу, за митну
вартість береться вартість операції з ідентичними товарами, які
продаються на експорт в Україну з тієї ж країни і час експорту
яких  збігається з часом експорту оцінюваних товарів або є
максимально наближеним до нього.
 
   При застосуванні цього методу визначення митної вартості за
основу  береться вартість операції з ідентичними товарами з
дотриманням умов, зазначених у цій статті. При  цьому  під
ідентичними розуміються товари, однакові за всіма ознаками з
оцінюваними товарами, у тому числі за такими, як:
 
   1) фізичні характеристики;
 
   2) якість та репутація на ринку;
 
   3) країна походження;
 
   4) виробник.
 
   Незначні зовнішні відмінності не можуть бути підставою для
відмови у розгляді товарів як ідентичних, якщо в цілому такі
товари відповідають вимогам частини другої цієї статті.
 
   Ціна договору щодо ідентичних товарів береться за основу для
визначення  митної вартості товарів, якщо ці товари ввезено
приблизно в тій же кількості та на тих же комерційних умовах, що й
оцінювані товари.
 
   У разі відсутності такого продажу використовується вартість
операції з ідентичними товарами, які продавалися в Україну в іншій
кількості та/або на інших комерційних умовах. При цьому їх ціна
коригується з урахуванням зазначених розбіжностей незалежно від
того, чи веде це до збільшення або зменшення вартості. Інформація,
що використовується при здійсненні коригування, повинна бути
документально підтверджена.
 
   У разі якщо кошти та витрати, зазначені в пунктах 5-7
частини другої статті 267 цього Кодексу, включаються у вартість
операції, здійснюється коригування для врахування значної різниці
в таких коштах і витратах між оцінюваними товарами та відповідними
ідентичними товарами, що зумовлено різницею у відстанях і способах
транспортування.
 
   У разі якщо для цілей застосування цього методу виявляється
більше, ніж одна вартість операції з ідентичними товарами, для
визначення митної вартості оцінюваних товарів використовується
найменша така вартість.
 
   Стаття 269. Метод визначення митної вартості за ціною
         договору щодо подібних (аналогічних) товарів
 
   У разі якщо митна вартість імпортованих товарів не може бути
визначена згідно з положеннями статей 267 та 268 цього Кодексу, за
митну  вартість  береться  вартість  операції  з  подібними
(аналогічними) товарами, які продаються на експорт в Україну і час
експорту яких збігається з часом експорту оцінюваних товарів або є
максимально наближеним до нього.
 
   Під подібними (аналогічними) розуміються товари, які хоч і не
є однаковими за всіма ознаками, але мають схожі характеристики і
складаються із схожих компонентів, завдяки чому виконують однакові
функції порівняно з товарами, що оцінюються, та  вважаються
комерційно взаємозамінними.
 
   Для визначення,  чи  є  товари подібними (аналогічними),
враховуються такі ознаки:
 
   1) якість, наявність торгової марки та їх репутація на ринку;
 
   2) країна походження;
 
   3) виробник.
 
   Ціна договору щодо подібних (аналогічних) товарів береться за
основу для визначення митної вартості товарів, якщо ці товари
ввезено приблизно в тій же кількості і на тих же комерційних
умовах, що й оцінювані товари.
 
   У разі якщо такого продажу не виявлено, використовується
вартість операції з подібними (аналогічними)  товарами,  які
продавалися  в  Україну  в іншій кількості та/або на інших
комерційних умовах. При цьому їх ціна коригується з урахуванням
зазначених  розбіжностей незалежно від того, чи веде це до
збільшення або зменшення вартості. Інформація, що використовується
при  здійсненні  коригування,  повинна  бути  документально
підтверджена.
 
   У разі якщо кошти та витрати, зазначені в пунктах 5-7
частини другої статті 267 цього Кодексу, включаються у вартість
операції, здійснюється коригування для врахування значної різниці
у таких коштах і витратах між оцінюваними товарами та відповідними
подібними (аналогічними) товарами, що зумовлено  різницею  у
відстанях і способах транспортування.
 
   У разі якщо для цілей застосування цього методу виявляється
більше, ніж одна вартість операції з подібними (аналогічними)
товарами,  для визначення митної вартості оцінюваних товарів
використовується найменша така вартість.
 
   Стаття 270. Застереження щодо умов застосування методів
         визначення митної вартості товарів за ціною
         договору щодо ідентичних товарів та за ціною
         договору щодо подібних (аналогічних) товарів
 
   Товари не вважаються ідентичними або подібними (аналогічними)
оцінюваним, якщо вони не вироблені в тій же країні, що і товари,
які оцінюються.
 
   Товари, виготовлені не виробником оцінюваних товарів, а іншою
особою, беруться до уваги лише в разі, якщо немає ні ідентичних,
ні  подібних  (аналогічних)  товарів,  виготовлених особою -
виробником товарів, які оцінюються.
 
   Товари не вважаються ідентичними чи подібними (аналогічними)
оцінюваним, якщо їх проектування, дослідно-конструкторські роботи,
художнє оформлення, дизайн, ескізи, креслення, а також інші
аналогічні роботи виконано в Україні.
 
   Стаття 271. Метод визначення митної вартості на основі
         віднімання вартості

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner