Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Митний кодекс України

Кодекс України № 92-IV от 11.07.2002

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 18

 
   У разі якщо митна вартість імпортних товарів не може бути
визначена відповідно до положень статей 267-270 цього Кодексу, їх
митна вартість визначається згідно з положеннями цієї статті на
основі  віднімання  вартості, крім випадків, коли на вимогу
декларанта порядок застосування цієї статті та статті 272 може
бути зворотним.
 
   У разі якщо оцінювані, ідентичні чи подібні (аналогічні)
товари продаються (відчужуються) на митній території України у
незмінному стані, для визначення митної вартості товарів за цим
методом за основу береться ціна одиниці товару, за якою найбільша
партія оцінюваних, ідентичних чи подібних (аналогічних) імпортних
товарів продається на території України покупцю, що  не  є
пов'язаною з продавцем особою, одночасно або у час, максимально
наближений до дати ввезення оцінюваних  товарів,  за  умови
вирахування, якщо вони можуть бути виділені, таких компонентів:
 
   1) витрат на виплату комісійних, що були фактично сплачені
або підлягають сплаті, чи звичайних торговельних надбавок, які
робляться для одержання прибутку та покриття загальних витрат у
зв'язку з продажем на митній території України товарів того ж
класу та виду. Товарами одного класу та виду є товари, які
підпадають під групу або спектр  товарів,  що  виробляються
конкретною  галуззю  чи  сектором промисловості та включають
ідентичні або подібні (аналогічні) товари. Поняття "товари того ж
класу або виду" включає товари, імпортовані з тієї ж країни, що й
оцінювані товари, а також товари, ввезені з інших країн.
 
   Сума прибутку та загальних витрат, до яких належать прямі та
непрямі витрати, пов'язані із збутом зазначених товарів, повинна
братися в цілому. Числове значення витрат для цілей вирахування
цієї суми визначається на основі інформації, поданої декларантом,
якщо тільки цифри декларанта не є несумісними з даними, одержаними
при продажу в Україні ввезених (імпортних) товарів того ж класу
або виду. Якщо дані декларанта несумісні з такими даними, сума для
обчислення прибутку та загальних витрат може ґрунтуватися на іншій
відповідній інформації, а не тій, що надана декларантом.
 
   При визначенні комісійних  або  звичайних  прибутків  та
загальних витрат віднесення товарів до "товарів того ж класу або
виду" повинно здійснюватися в кожному конкретному випадку з
посиланням на відповідні обставини;
 
   2) звичайних витрат, понесених в Україні на навантаження,
вивантаження, транспортування, страхування, та інших пов'язаних з
такими операціями витрат;
 
   3) сум ввізного (імпортного) мита, податків, зборів та інших
обов'язкових платежів, що підлягають сплаті в Україні у зв'язку з
ввезенням (імпортом) чи продажем (відчуженням) товарів.
 
   У разі  якщо  ні  оцінювані,  ні  ідентичні чи подібні
(аналогічні) товари не продаються в Україні одночасно або в час,
максимально наближений до дати ввезення оцінюваних товарів в
Україну, митна вартість таких товарів визначається на основі ціни
одиниці товару, за якою відповідно оцінювані або ідентичні чи
подібні (аналогічні) з оцінюваними товари продаються в Україні в
кількості, достатній для встановлення ціни за одиницю такого
товару, в тому ж стані, в якому вони були ввезені, на найбільш
ранню  дату після ввезення товарів, які оцінюються, але до
закінчення 90 днів після їх ввезення.
 
   У разі відсутності випадків продажу оцінюваних, ідентичних чи
подібних (аналогічних) товарів у такому ж стані, в якому вони
перебували на момент ввезення в Україну, на вимогу декларанта
митна вартість таких товарів визначається на основі ціни одиниці
товару, за якою зазначені товари продаються в Україні після
подальшої  обробки (переробки) найбільшою партією особам, не
пов'язаним з особами, в яких вони купують такі товари. При цьому
робляться відповідні поправки на вартість, додану такою обробкою
(переробкою), та  вирахування,  передбачені  пунктами  1-3
частини другої цієї статті.
 
   Вирахування вартості,   доданої   подальшою   обробкою
(переробкою), повинні ґрунтуватися на даних, які є об'єктивними,
підтверджуються документально, піддаються обчисленню та належать
до вартості такої роботи. За основу для обчислень беруться
прийняті промислові формули, рецепти, методи будівництва та інша
галузева практика.
 
   Положення частини четвертої цієї статті не застосовуються в
разі, якщо:
 
   1) у результаті подальшої обробки ввезені товари втрачають
свою ідентичність, крім випадків, коли, незважаючи на втрату
ідентичності ввезених товарів, величина вартості, доданої обробкою
може бути точно визначена;
 
   2) ввезені  товари  зберігають  свою  ідентичність,  але
становлять настільки незначний відсоток продажу їх в Україні, що
використання цього методу оцінювання буде невиправданим.
 
   Можливість застосування положень частини  четвертої  цієї
статті визначається в кожному конкретному випадку залежно від
конкретних обставин.
 
   Стаття 272. Метод визначення митної вартості товарів на
         основі додавання вартості (обчислена вартість)
 
   Для визначення митної вартості товарів на основі додавання
вартості (обчислена вартість) за основу береться надана виробником
товарів, які оцінюються, або від його імені інформація про їх
вартість, яка повинна складатися із сум:
 
   1) вартості матеріалів та витрат, понесених виробником при
виробництві оцінюваних товарів. Така інформація повинна базуватися
на комерційних рахунках виробника за умови, що такі рахунки
сумісні із загальновизнаними принципами бухгалтерського обліку,
які застосовуються в країні, де ці товари виробляються;
 
   2) обсягу прибутку та загальних витрат, що дорівнює сумі, яка
звичайно відображається при продажу товарів того ж класу або виду,
що й оцінювані товари, які виготовляються виробниками у країні
експорту для експорту в Україну;
 
   3) загальних витрат при продажу в Україну з країни вивезення
товарів того ж класу або виду, тобто витрат на завантаження,
розвантаження та обробку оцінюваних товарів, їх транспортування до
аеропорту, порту або іншого місця ввезення на митну територію
України, витрат на страхування цих товарів та інших витрат,
пов'язаних із ввезенням цих товарів в Україну.
 
   Посадова особа митного  органу  не  може  вимагати  або
примушувати будь-яку особу, яка не є резидентом, надавати для
вивчення або дозволяти одержувати доступ до будь-якого рахунка чи
інших  записів  для  цілей  визначення  обчисленої вартості.
Інформація, подана виробником товарів для цілей визначення митної
вартості згідно з положеннями цієї статті, може бути перевірена в
країні - виробникові товарів органами влади України за згодою
виробника і за умови повідомлення заздалегідь уряду країни -
виробника товарів та за відсутності заперечень проти  такої
перевірки.
 
   Стаття 273. Резервний метод
 
   У разі якщо митна вартість товарів не може бути визначена
шляхом послідовного  використання  методів,  зазначених  у
статтях 267-272 цього Кодексу, митна вартість оцінюваних товарів
визначається з використанням способів, які не суперечать законам
України і є сумісними з відповідними принципами і положеннями
Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ).
 
   Митна вартість, визначена згідно з положеннями цієї статті,
повинна щонайбільшою мірою ґрунтуватися на раніше визначеній за
методами 1-6 митній вартості, однак при визначенні митної вартості
відповідно до цієї статті допускається гнучкість при застосуванні
цих методів.
 
   Митна вартість імпортних товарів не визначається згідно з
положеннями цієї статті на підставі:
 
   1) ціни товарів українського походження на внутрішньому ринку
України;
 
   2) системи, яка передбачає прийняття для митних цілей вищої з
двох альтернативних вартостей;
 
   3) ціни товарів на внутрішньому ринку країни-експортера;
 
   4) вартості  виробництва, іншої, ніж обчислена вартість,
визначена для ідентичних або подібних (аналогічних)  товарів
відповідно до положень статті 272 цього Кодексу;
 
   5) ціни товарів, що поставляються з країни-експортера до
третіх країн;
 
   6) мінімальної митної вартості;
 
   7) довільної чи фіктивної вартості.
 
   Якщо ця стаття застосовується митним органом, на вимогу
декларанта, митний орган зобов'язаний письмово поінформувати його
про митну вартість, визначену відповідно до положень цієї статті,
та про використаний при цьому метод.
( Глава 47 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2285-IV
( 2285-15 ) від 23.12.2004, N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005;
в редакції Закону N 3269-IV ( 3269-15 ) від 22.12.2005 )
 
               Глава 48
 
       МИТНА ВАРТІСТЬ ТОВАРІВ, ЩО ВИВОЗЯТЬСЯ
          (ЕКСПОРТУЮТЬСЯ) З УКРАЇНИ
 
   Стаття 274. Визначення митної вартості товарів, що
         вивозяться (експортуються) з України
 
   Митна вартість товарів, що вивозяться (експортуються)  з
України  на  підставі  договору  купівлі-продажу  або  міни,
визначається на основі ціни, яку було фактично сплачено або яка
підлягає сплаті за ці товари на момент перетинання митного кордону
України.
 
   До митної вартості товарів, що вивозяться (експортуються),
також включаються фактичні витрати, якщо вони не були раніше до
неї включені:
 
   а) на   навантаження,   вивантаження,   перевантаження,
транспортування та страхування до пункту перетинання митного
кордону України;
 
   б) комісійні та брокерські винагороди;
 
   в) ліцензійні та інші платежі за використання об'єктів права
інтелектуальної власності, які покупець повинен прямо чи побічно
здійснити як умову продажу (експорту) товарів, які оцінюються.
 
   Митна вартість товарів, що вивозяться (експортуються)  з
України  на  підставі  договору,  відмінного  від  договорів
купівлі-продажу  чи  міни,  визначається  на  основі  ціни,
підтвердженої   комерційними,  транспортними,  банківськими,
бухгалтерськими та іншими документами, що містять відомості про
вартість  товарів,  які оцінюються, з урахуванням витрат на
транспортування та страхування товарів до пункту перетинання
митного кордону України.
 
   У разі  встановлення цінових обмежень під час вивезення
(експорту) окремих товарів (індикативні ціни, граничні рівні цін,
ціни, встановлені в результаті антидемпінгових розслідувань тощо)
митна вартість таких товарів у разі вивезення (експорту) їх з
України визначається з урахуванням положень, що визначають порядок
застосування зазначених обмежень.
( Стаття 274 в редакції Закону N 3269-IV ( 3269-15 ) від
22.12.2005 )
 
   Стаття 275. Декларування митної вартості
 
   У разі вивезення (експорту) товарів, на які встановлено
вивізне, антидемпінгове, компенсаційне чи спеціальні види мита,
митна вартість декларується шляхом подання декларації митної
вартості.
 
   Основою для визначення митної вартості товарів є ціна угоди,
яку фактично сплачено чи яка підлягає сплаті за ці товари, якщо на
неї не вплинули такі фактори:
 
   1) обмеження щодо прав продавця (експортера) на товари, що
оцінюються, за винятком:
 
   а) обмежень, встановлених законами;
 
   б) обмежень, що істотно не впливають на ціну товарів;
 
   2) залежність продажу (відчуження) та  ціни  угоди  від
дотримання умов, вплив яких неможливо врахувати;
 
   3) відомості, використані декларантом для визначення митної
вартості товарів, не підтверджені документально або не є кількісно
вираженими та достовірними;
 
   4) учасники угоди (експортер та імпортер) є взаємозалежними
особами, за винятком випадків, коли їх взаємозалежність  не
вплинула на ціну угоди, що повинно бути доведено декларантом. При
цьому особи вважаються взаємозалежними, якщо має місце хоча б одна
з таких умов:
 
   а) один з учасників угоди - фізична особа чи посадова особа
одного з підприємств - учасників угоди є одночасно посадовою
особою іншого підприємства - учасника угоди;
 
   б) учасники угоди є співвласниками підприємства;
 
   в) учасники угоди пов'язані трудовими відносинами;
 
   г) один з учасників угоди володіє вкладом (паєм) чи акціями з
правом голосу в статутному капіталі іншого учасника угоди, які
становлять не менше п'яти відсотків статутного капіталу;
 
   ґ) обидва учасники угоди перебувають під прямим чи непрямим
контролем третьої особи;
 
   д) учасники угоди спільно, прямо чи непрямо контролюють третю
особу;
 
   е) один з учасників угоди прямо чи непрямо контролює іншого
учасника угоди;
 
   є) учасники угоди - фізичні особи  чи  посадові  особи
підприємств - учасників угоди є родичами.
 
              Розділ XII
 
           КРАЇНА ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ
 
               Глава 49
 
        КРАЇНА ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ ТА КРИТЕРІЇ
        ВИЗНАЧЕННЯ КРАЇНИ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ.
        СЕРТИФІКАТИ ПРО ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ
 
   Стаття 276. Мета визначення країни походження товару
 
   Країна походження товару визначається з метою застосування
тарифних та нетарифних заходів регулювання ввезення товару на
митну територію України та вивезення товару з цієї території, а
також забезпечення обліку товарів  у  статистиці  зовнішньої
торгівлі.
 
   Стаття 277. Визначення країни походження товару
 
   Визначення країни походження товару здійснюється на основі
принципів міжнародної  практики.  Порядок  визначення  країни
походження товару встановлюється Кабінетом Міністрів України на
підставі положень цього Кодексу.
 
   Країною походження товару вважається країна, в якій товар був
повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до
критеріїв, встановлених цим Кодексом.
 
   При цьому під країною походження товару можуть розумітися
група країн, митні союзи країн, регіон чи частина країни, якщо є
необхідність їх виділення з метою визначення походження товару.
 
   Стаття 278. Товари, повністю вироблені у країні
 
   Товарами, повністю виробленими у країні, вважаються:
 
   1) корисні копалини, видобуті на її території або в її
територіальних водах, або на її континентальному шельфі і в
морських надрах, якщо країна має виключне право на розробку цих
надр;
 
   2) рослинна продукція, вирощена та зібрана на її території;
 
   3) живі тварини, що народилися і вирощені в цій країні;
 
   4) продукція, одержана від тварин, вирощених у цій країні;
 
   5) продукція  мисливського,  рибальського  та  морського
промислів;
 
   6) продукція морського промислу, видобута та/або вироблена у
Світовому океані суднами цієї країни; ( Пункт 6 статті 278 в
редакції Закону N 3269-IV ( 3269-15 ) від 22.12.2005 )
 
   7) вторинна сировина та відходи, які є результатом виробничих
та інших операцій, здійснених у країні;
 
   8) продукція  високих  технологій, одержана у відкритому
космосі на космічних кораблях, що належать цій  країні  чи
орендуються нею;
 
   9) товари, вироблені у цій країні виключно з продукції,
зазначеної у пунктах 1-8 цієї статті.
 
   Стаття 279. Критерій достатньої переробки товару
 
   У разі якщо у виробництві товару беруть участь дві або більше
країн, походження товару  визначається  згідно  з  критерієм
достатньої переробки, а саме: країною походження товару вважається

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner