Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Митний кодекс України

Кодекс України № 92-IV от 11.07.2002

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 2

 
   40) транспортні  засоби  -  будь-які засоби авіаційного,
водного,  залізничного,  автомобільного   транспорту,   що
використовується виключно для перевезення пасажирів і товарів
через митний кордон України;
 
   41) уповноважена особа - особа, яка на підставі договору або
належно  оформленого доручення, виданого власником товарів і
транспортних засобів, наділена правом вчиняти дії, пов'язані з
пред'явленням цих товарів і транспортних засобів митним органам
для митного контролю та митного оформлення при переміщенні їх
через митний кордон України, або іншим чином розпоряджатися
зазначеними товарами і транспортними засобами.
 
   Стаття 2. Митна політика
 
   Митна політика - це система принципів та напрямів діяльності
держави у сфері забезпечення своїх економічних інтересів та
безпеки за допомогою митно-тарифних  та  нетарифних  заходів
регулювання зовнішньої торгівлі.
 
   Стаття 3. Митна справа
 
   Порядок переміщення через митний кордон України товарів і
транспортних засобів, митне регулювання, пов'язане з встановленням
та справлянням податків і зборів, процедури митного контролю та
оформлення, боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил,
спрямовані на реалізацію митної політики України, становлять митну
справу.
 
   Митна  справа  є  складовою   зовнішньополітичної  і
зовнішньоекономічної діяльності України. У митній справі Україна
додержується визнаних у міжнародних відносинах систем класифікації
та кодування товарів, єдиної форми декларування експорту та
імпорту товарів, митної інформації, інших міжнародних норм і
стандартів.
 
   Засади митної справи, у тому числі розміри податків і зборів
та умови митного обкладення, спеціальні митні зони і митні режими
на території України, перелік товарів, експорт, імпорт та транзит
яких через територію України забороняється, визначаються виключно
законами України та цим Кодексом.
 
   Кабінет Міністрів  України  організовує  та  забезпечує
здійснення митної справи відповідно до цього Кодексу та інших
законів України, а також міжнародних договорів, укладених в
установленому законом порядку, координує діяльність спеціально
уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі
митної справи, інших органів виконавчої влади при вирішенні
питань, що стосуються митної справи.
 
   Безпосереднє керівництво  митною  справою покладається на
спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в
галузі митної справи.
 
   Стаття 4. Принципи митного регулювання
 
   Митне регулювання здійснюється на основі принципів:
 
   1) виключної юрисдикції України на її митній території;
 
   2) виключної  компетенції  митних  органів  України щодо
здійснення митної справи;
 
   3) законності;
 
   4) єдиного порядку переміщення товарів і транспортних засобів
через митний кордон України;
 
   5) системності;
 
   6) ефективності;
 
   7) додержання прав та охоронюваних законом інтересів фізичних
та юридичних осіб;
 
   8) гласності та прозорості.
 
   Стаття 5. Митна територія України
 
   Територія України,  зайнята  сушею,  територіальне  море,
внутрішні води і повітряний простір, а також штучні острови,
установки і споруди, що створюються  у  виключній  морській
економічній зоні України, на які поширюється виключна юрисдикція
України, становлять єдину митну територію України.
 
   Території спеціальних митних зон, розташованих в Україні,
вважаються такими, що знаходяться поза межами митної території
України, крім випадків, визначених законами України.
 
   Стаття 6. Митний кордон України
 
   Межі митної території України є митним кордоном України.
Митний кордон України збігається з державним кордоном України, за
винятком меж території спеціальних митних зон. Межі території
спеціальних митних зон становлять митний кордон України.
 
   Стаття 7. Законодавство України з питань митної справи
 
   Законодавство України з питань митної справи складається з
Конституції України ( 254к/96-ВР ), цього Кодексу, законів України
та інших нормативно-правових актів з питань митної справи, виданих
на основі та на виконання Конституції України, цього Кодексу та
законів України.
 
   Якщо міжнародним договором України, укладеним в установленому
законом порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені
цим Кодексом, то застосовуються правила міжнародного договору.
 
   Стаття 8. Прапор та розпізнавальний знак митної служби
        України
 
   Митні органи, спеціалізовані митні установи та організації,
морські та річкові судна, які перебувають у їх розпорядженні,
мають свій прапор. Автотранспортні засоби і повітряні судна, що
перебувають у розпорядженні митних органів, спеціалізованих митних
установ та організацій, мають розпізнавальний знак.
 
   Стаття 9. Особливості набрання чинності законами та іншими
        нормативно-правовими актами з питань митної справи
 
   Закони України з питань митної справи набирають чинності
через десять днів з дня їх офіційного оприлюднення, якщо інше не
передбачено самим законом, але не раніше дня їх офіційного
опублікування.
 
   Інші нормативно-правові акти з питань митної справи набирають
чинності через 45 днів з дня їх офіційного опублікування, якщо
інше не передбачено самим актом, але не раніше дня їх офіційного
опублікування. У разі якщо такі нормативно-правові акти не будуть
офіційно опубліковані, вони не набирають чинності.
 
   Офіційним  опублікуванням   закону    та    іншого
нормативно-правового акта з питань митної справи вважається його
опублікування в  одному  з  періодичних  видань,  визначених
законодавством України як офіційні. Датою офіційного опублікування
нормативно-правового акта  вважається  дата  виходу  в  світ
відповідного номера того офіційного видання, в якому зазначений
акт було опубліковано раніше, ніж в інших офіційних виданнях.
 
   Строки набрання   чинності   законами   та   іншими
нормативно-правовими актами з питань митної справи, визначені
днями, починаються з 0 годин дня, наступного за датою офіційного
опублікування закону або іншого нормативно-правового акта, і
закінчуються о 24 годині останнього дня відповідного строку.
 
   Якщо строк  набрання  чинності  законом  або  іншим
нормативно-правовим  актом  з питань митної справи визначено
вказівкою на день його офіційного опублікування, цей закон або акт
вважається чинним з 24 години зазначеного дня.
 
   Якщо строк  набрання  чинності  законом  або  іншим
нормативно-правовим актом з питань митної  справи  визначено
вказівкою на конкретну дату, цей закон або акт вважається чинним з
0 годин зазначеної дати.
 
   Стаття 10. Особливості дії законодавства з питань митної
        справи у часі
 
   При здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів
і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон
України, застосовуються виключно нормативно-правові акти, чинні на
день прийняття митної декларації митним органом України.
 
   У випадках, коли чинним законодавством передбачена можливість
проведення митних процедур без подання декларації, застосовується
законодавство, чинне на день здійснення таких процедур.
 
   Закони, які пом'якшують або скасовують відповідальність за
порушення митних правил, передбачені цим Кодексом, мають зворотну
силу, тобто поширюються і на правопорушення, вчинені до видання
цих  законів.  Закони,  які  встановлюють  або  посилюють
відповідальність за такі правопорушення, зворотної сили не мають.
 
   Провадження у справах про порушення митних правил ведеться на
підставі законодавства, що діє під час розгляду справи про
правопорушення.
 
               Глава 2
 
        СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ
           МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
 
   Стаття 11. Здійснення митної справи
 
   Безпосереднє здійснення митної справи покладається на митні
органи України.
 
   Митні органи, реалізуючи митну політику України, виконують
такі основні завдання:
 
   1) виконання та контроль за додержанням законодавства України
з питань митної справи;
 
   2) захист економічних інтересів України;
 
   3) забезпечення  виконання  зобов'язань,   передбачених
міжнародними договорами України з питань митної справи, укладених
в установленому законом порядку;
 
   4) сприяння захисту інтелектуальної  власності  учасників
зовнішньоекономічних зв'язків, інших юридичних та фізичних осіб;
 
   5) застосування відповідно до закону заходів тарифного та
нетарифного регулювання при переміщенні товарів через митний
кордон України;
 
   6) здійснення митного контролю та митного оформлення товарів
і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон
України, вдосконалення форм і методів їх здійснення;
 
   7)  контроль за дотриманням правил переміщення валютних
цінностей через митний кордон України;
 
   8) здійснення спільно з іншими  уповноваженими  органами
державної влади заходів щодо захисту інтересів споживачів товарів
і додержання учасниками зовнішньоекономічних зв'язків державних
інтересів на зовнішньому ринку;
 
   9) створення сприятливих умов для прискорення товарообігу та
пасажиропотоку через митний кордон України;
 
   10) боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил;
 
   11) розвиток міжнародного співробітництва у галузі митної
справи;
 
   12) ведення митної статистики;
 
   13) ведення    Української    класифікації   товарів
зовнішньоекономічної діяльності;
 
   14) здійснення  верифікації  (встановлення  достовірності)
сертифікатів походження товарів з України.
 
   Органи державної влади, Президент України в межах своїх
повноважень, визначених Конституцією України ( 254к/96-ВР ) та
законами  України,  здійснюють керівництво митною справою та
контроль за діяльністю митних органів України.
 
   Стаття 12. Митна служба України
 
   Митна служба України - це єдина загальнодержавна система, яка
складається з митних органів та спеціалізованих митних установ і
організацій.
 
   Митними органами є спеціально уповноважений центральний орган
виконавчої влади в галузі митної справи, регіональні митниці,
митниці.
 
   Стаття 13. Спеціально уповноважений центральний орган
        виконавчої влади в галузі митної справи
 
   Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в
галузі  митної  справи  утворюється,  реорганізовується  та
ліквідовується Президентом України за поданням Прем'єр-міністра
України.
 
   Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в
галузі митної справи спрямовує, координує та контролює діяльність
митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій щодо
виконання законодавства України з питань митної справи, в межах
своїх повноважень видає накази, організує та  контролює  їх
виконання.
 
   Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в
галузі митної справи є юридичною особою і здійснює свою діяльність
відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ), цього Кодексу,
законів України та інших нормативно-правових актів.
 
   Спеціально уповноваженому центральному  органу  виконавчої
влади в галузі митної справи підпорядковані регіональні митниці,
митниці, спеціалізовані митні установи та організації.
 
   Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в
галузі митної справи очолює керівник, який призначається на посаду
та звільняється з посади  Президентом  України  в  порядку,
встановленому Конституцією України ( 254к/96-ВР ).
 
   Стаття 14. Регіональна митниця
 
   Регіональна митниця є митним органом, який на території
закріпленого за ним регіону в межах своєї компетенції здійснює
митну справу та забезпечує комплексний контроль за додержанням
законодавства України з питань митної справи, керівництво і
координацію  діяльності  підпорядкованих  йому  митниць  та
спеціалізованих митних установ і організацій.
 
   Регіональна митниця є юридичною особою і здійснює  свою
діяльність відповідно до законодавства України та положення, яке
затверджується наказом спеціально уповноваженого  центрального
органу виконавчої влади в галузі митної справи.
 
   Створення, реорганізація та ліквідація регіональних митниць
здійснюються  спеціально  уповноваженим  центральним  органом
виконавчої влади в галузі митної справи.
 
   Керівник регіональної митниці призначається на посаду та
звільняється з посади  керівником  спеціально  уповноваженого
центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи.
 
   Стаття 15. Митниця
 
   Митниця є  митним органом, який безпосередньо забезпечує
виконання законодавства України з питань митної справи, справляння
податків і зборів та виконання інших завдань, покладених на митну
службу України.
 
   Митниця є юридичною особою і здійснює  свою  діяльність
відповідно  до  законодавства  України  та  положення,  яке
затверджується наказом спеціально уповноваженого  центрального
органу виконавчої влади в галузі митної справи.
 
   Митниця підпорядковується регіональній митниці та спеціально
уповноваженому центральному органу виконавчої влади в галузі
митної справи або спеціально уповноваженому центральному органу
виконавчої влади в галузі митної справи безпосередньо.
 
   Створення, реорганізація та ліквідація митниць здійснюються
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в
галузі митної справи.
 
   Митниця діє в межах території, що визначається спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної
справи.
 
   У складі митниці в пунктах пропуску через митний кордон
України та на інших об'єктах чи територіях із значним обсягом
зовнішньоекономічних операцій можуть створюватися митні пости на
правах структурного підрозділу митниці.
 
   Керівник митниці призначається на посаду та звільняється з
посади керівником спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади в галузі митної справи.
 
   Стаття 16. Митний пост
 
   Для забезпечення  виконання  регіональними  митницями  та
митницями завдань, визначених цим Кодексом та іншими законами
України, можуть створюватися митні пости.
 
   Митний пост є структурним підрозділом регіональної митниці,
митниці, який безпосередньо здійснює митний контроль та оформлення
товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний
кордон України.
 
   Митні пости створюються в міру необхідності у населених
пунктах, на залізничних станціях, в аеропортах, морських та
річкових портах та інших об'єктах, розташованих у зоні діяльності
регіональної митниці, митниці.

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner