Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Митний кодекс України

Кодекс України № 92-IV от 11.07.2002

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 20

 
   Дипломатична пошта та консульська валіза іноземних держав, що
переміщуються через митний кордон України, не підлягають ні
розпечатуванню, ні затриманню. За наявності достатніх підстав
вважати, що консульська валіза містить товари, не зазначені в
частині  третій  цієї  статті,  митний  орган може зажадати
розпечатання валізи уповноваженими особами цієї іноземної держави
у присутності посадових осіб митного органу. У разі відмови від
розпечатання така валіза повертається до місця відправлення.
 
   Всі місця, що становлять дипломатичну пошту та консульську
валізу, повинні мати видимі зовнішні ознаки, що свідчать про їх
характер.
 
   Дипломатична пошта  може  містити  виключно  дипломатичні
документи та товари, призначені для офіційного користування, а
консульська валіза - тільки офіційну кореспонденцію та документи
або товари, призначені виключно для офіційного користування.
 
   Стаття 292. Митні пільги для іноземних дипломатичних і
         консульських кур'єрів
 
   Іноземні дипломатичні та консульські кур'єри можуть ввозити в
Україну та вивозити з України товари, призначені для їх особистого
користування, із звільненням на основі взаємності від митного
огляду та сплати податків і зборів, за винятком плати за їх митне
оформлення, якщо воно здійснюється поза місцями розташування
митних органів або поза робочим часом, встановленим для митних
органів.
 
   Стаття 293. Митні пільги для представників та членів
         делегацій іноземних держав
 
   Представникам іноземних  держав, членам парламентських та
урядових делегацій, а також на основі взаємності членам делегацій
іноземних держав, які приїздять в Україну для участі в міжнародних
переговорах, міжнародних конференціях та нарадах або з іншими
офіційними дорученнями, надаються митні пільги, передбачені цим
Кодексом для дипломатичного персоналу представництв іноземних
держав. Такі пільги надаються також членам сімей цих осіб, які їх
супроводжують.
 
   Дипломатичному персоналу,  консульським  посадовим  особам
представництв іноземних держав, членам їхніх сімей, а також
особам, зазначеним у частині першій цієї статті, які прямують з
тією ж метою транзитом через територію України, надаються митні
пільги, передбачені цим Кодексом для дипломатичного персоналу
іноземних представництв.
 
   Стаття 294. Митні пільги для міжнародних організацій,
         представництв іноземних держав при них, а також
         для їх персоналу
 
   Митні пільги для міжнародних організацій та представництв
іноземних держав при них, а також для персоналу цих організацій і
представництв та членів сімей персоналу визначаються відповідними
міжнародними договорами України, укладеними  в  установленому
законом порядку.
 
   Стаття 295. Надання митних пільг посадовим особам
         представництв іноземних держав та міжнародних
         організацій в Україні
 
   Кожна посадова особа, яка має пільги згідно із статтями
287-290, 292-294 цього Кодексу, користується  ними  у  разі
прямування в Україну для зайняття відповідної посади з моменту
перетину митного кордону України, а у разі знаходження  на
території України - з того часу, коли ця посадова особа офіційно
приступила до виконання своїх обов'язків.
 
   Члени сімей посадових осіб, зазначених у частині першій цієї
статті, якщо вони не є громадянами України та не проживають в
Україні постійно, мають ті ж самі пільги, що й ці посадові особи.
 
   Стаття 296. Припинення надання митних пільг посадовим
         особам представництв іноземних держав та
         міжнародних організацій в Україні
 
   Після залишення посадовими особами представництв іноземних
держав та міжнародних організацій митної території України надання
їм митних пільг, передбачених статтями 287-290, 292-294 цього
Кодексу, припиняється.
 
   Стаття 297. Декларування товарів представництв іноземних
         держав та міжнародних організацій в Україні
 
   Товари, призначені для офіційного (службового) користування
представництв іноземних держав  та  міжнародних  організацій,
підлягають декларуванню митним органам та пропускаються в Україну
в режимі імпорту.
( Стаття 297 в редакції Закону N 1970-IV ( 1970-15 ) від
01.07.2004 )
 
   Стаття 298. Декларування товарів представництв іноземних
         фірм в Україні
 
   Товари, що не підлягають відчуженню на території України та
призначені для службового користування представництв іноземних
фірм, декларуються митним органам на строк до трьох років з
моменту акредитації цих представництв під  зобов'язання  про
зворотне вивезення.
 
   Питання щодо продовження строку тимчасового ввезення товарів,
зазначених у частині першій цієї статті, вирішується митним
органом,  в  регіоні діяльності якого розташоване відповідне
представництво іноземної фірми.
 
   Стаття 299. Декларування товарів, що належать посадовим
         особам представництв іноземних держав та
         представництв іноземних фірм в Україні
 
   Товари, призначені для особистого користування осіб, які
мають  митні  пільги, декларуються митним органам за місцем
акредитації чи перебування цих осіб та пропускаються в Україну в
режимі імпорту.
( Стаття 299 в редакції Закону N 1970-IV ( 1970-15 ) від
01.07.2004 )
 
   Стаття 300. Порядок переміщення через митний кордон України
         товарів дипломатичних представництв України, що
         знаходяться за кордоном
 
   Дипломатичні представництва  України,  що  знаходяться за
кордоном, за умови  дотримання  ними  встановленого  порядку
переміщення товарів через митний кордон України можуть вивозити з
України  товари,  призначені  для  офіційного  (службового)
користування представництва, із звільненням від сплати податків і
зборів, за винятком плати за їх митне оформлення, якщо воно
здійснюється поза місцями розташування митних органів або поза
робочим часом, встановленим для митних органів.
 
   Стаття 301. Декларування товарів дипломатичних представництв
         України, що знаходяться за кордоном
 
   Товари, призначені для офіційного (службового) користування
дипломатичних представництв України, що знаходяться за кордоном,
підлягають декларуванню митним органам та пропускаються за межі
України на весь строк акредитації представництва за кордоном.
 
               Глава 51
 
        ТАРИФНІ ПІЛЬГИ (ТАРИФНІ ПРЕФЕРЕНЦІЇ)
 
   Стаття 302. Поняття тарифних пільг (тарифних преференцій)
 
   Тарифні пільги (тарифні преференції) -  це  пільги,  що
надаються Україною у процесі реалізації її зовнішньоекономічної
політики на умовах взаємності чи в односторонньому порядку щодо
товарів,  які переміщуються через митний кордон України, як
звільнення від справляння мита, зниження  ставок  мита  або
встановлення тарифних квот на ввезення товарів.
 
   Тарифні пільги (тарифні преференції) застосовуються виключно
на основі податкового законодавства України, цього  Кодексу,
законів України, а також міжнародних договорів України, укладених
в установленому законом порядку.
 
              Розділ XIV
 
             МИТНА СТАТИСТИКА
 
               Глава 52
 
             МИТНА СТАТИСТИКА
 
   Стаття 303. Завдання митної статистики
 
   Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в
галузі митної справи забезпечує:
 
   1) об'єктивний та достовірний облік даних про переміщення
товарів через митний кордон України;  збирання,  формування,
опрацювання,  узагальнення,  всебічний  аналіз  та зберігання
статистичної інформації з питань митної справи та зовнішньої
торгівлі товарами;
 
   2) подання статистичної, довідкової, аналітичної інформації з
питань митної справи та зовнішньої торгівлі товарами органам
державної влади в порядку, встановленому законом;
 
   3) захист  статистичної  інформації,  яка  відповідно до
законодавства України не підлягає розголошенню.
 
   Стаття 304. Система митної статистики
 
   Митна статистика є складовою  частиною  загальнодержавної
системи статистичного обліку і звітності.
 
   Статистична інформація,  яка формується, узагальнюється і
аналізується митними органами, використовується  в  інтересах
зміцнення зовнішньоекономічних зв'язків, поліпшення тарифного та
нетарифного  регулювання,  подальшої  інтеграції  України  у
загальносвітову систему економічних відносин.
 
   Забороняється вимагати  від  митних  органів  статистичну
інформацію, не передбачену державною статистичною звітністю, цим
Кодексом та іншими законами України.
 
   Митна статистика складається з митної статистики зовнішньої
торгівлі і спеціальної митної статистики.
 
   Стаття 305. Митна статистика зовнішньої торгівлі
 
   Митна статистика зовнішньої торгівлі являє собою узагальнену
та відповідним чином систематизовану інформацію про переміщення
товарів через митний кордон України.
 
   Митна статистика   зовнішньої   торгівлі   формується,
узагальнюється  та  аналізується  спеціально  уповноваженим
центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи на
основі даних, які містяться у вантажних митних деклараціях.
 
   Дані митної статистики зовнішньої торгівлі в установленому
законодавством порядку використовуються відповідними  органами
державної влади для здійснення контролю за надходженням податків,
зборів та інших обов'язкових платежів до Державного бюджету
України, валютного контролю, аналізу стану зовнішньої торгівлі
України, її торговельного і платіжного балансів та економіки в
цілому.
 
   Ведення митної статистики здійснюється за методологією, яка
забезпечує порівнянність даних митної  статистики  зовнішньої
торгівлі України з даними державної статистики інших держав.
 
   Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в
галузі митної справи забезпечує регулярне публікування даних
митної статистики зовнішньої торгівлі.
 
   Стаття 306. Спеціальна митна статистика
 
   Для забезпечення  завдань,  покладених  на  митні органи
Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів
України,  митними  органами  формується,  узагальнюється  та
аналізується спеціальна  митна  статистика.  Порядок  ведення
спеціальної митної статистики визначається законодавством.
 
   Стаття 307. Документи та відомості, що використовуються для
         формування митної статистики
 
   Для формування митної статистики використовуються документи
та відомості, що подаються до митних органів юридичними та
фізичними особами згідно з  нормами  цього  Кодексу,  якими
визначається  порядок здійснення митного контролю та митного
оформлення.
 
   Стаття 308. Використання інформації, що надається митним
         органам
 
   Статистична та  інша  інформація,  надана митним органам
відповідно до цього Кодексу, інших законів України, а також
міжнародних договорів України, укладених в установленому законом
порядку, використовується виключно для митних цілей.
 
   Інформація щодо обсягів експорту та імпорту конкретних видів
товарів  може  надаватися лише органам, які ведуть державну
статистику, а інформація  щодо  експортно-імпортних  операцій
конкретних суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності - тільки
органам  досудового  слідства  у  зв'язку  з  розслідуванням
кримінальних  справ,  а також на письмову вимогу державного
уповноваженого  Антимонопольного  комітету  України,  голови
територіального відділення Антимонопольного комітету України у
зв'язку із розслідуванням ними антиконкурентних узгоджених дій із
зазначенням у ній підстав для її надання. ( Частина друга статті
308 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2596-IV ( 2596-15 )
від 31.05.2005 )
 
   Інформація, яка становить державну, комерційну, банківську
або іншу таємницю, що охороняється законом, а також конфіденційна
інформація не підлягає розголошенню або використанню посадовими
особами митних органів для особистих цілей, не може надаватися
органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх
посадовим  та  службовим  особам,  установам,  організаціям,
підприємствам та громадянам, за винятком випадків, передбачених
законом.
 
   Стаття 309. Використання митної статистики з питань
         зовнішньої торгівлі
 
   Статистична інформація  з  питань  зовнішньої  торгівлі
використовується для:
 
   1) визначення стратегії, тактики  та  основних  напрямів
розвитку зовнішньоекономічної діяльності;
 
   2) аналізу та прогнозування зовнішньоекономічної політики і
ситуації, що склалася чи складатиметься на світовому ринку;
 
   3) проведення переговорів з торговельно-економічних питань;
 
   4) застосування методів тарифного і нетарифного регулювання;
 
   5) складання торговельного та платіжного балансів України,
планування і проведення валютно-фінансової політики;
 
   6) визначення ринків збуту товарів;
 
   7) формування  статистики  зовнішньоекономічних  зв'язків
України.
 
   Стаття 310. Відомчі класифікатори
 
   Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в
галузі митної справи здійснює розроблення, впровадження та ведення
відомчих класифікаторів  з  питань  митної  статистики,  які
використовуються у процесі оформлення митних декларацій.
 
   Порядок ведення класифікаторів, зазначених у частині першій
цієї статті, встановлюється Кабінетом Міністрів України  або
уповноваженим ним органом.
 
   Класифікатори, зазначені  у  частині першій цієї статті,
використовуються виключно для митних цілей.
 
   Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в
галузі митної справи інформує органи державної влади та суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності про зміни і доповнення, внесені до
класифікаторів, зазначених у частині першій цієї статті.
 
              РОЗДІЛ XV
 
         УКРАЇНСЬКА КЛАСИФІКАЦІЯ ТОВАРІВ
         ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 
               Глава 53
 
       ВЕДЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ТОВАРІВ
         ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 
   Стаття 311. Структура та застосування Української
         класифікації товарів зовнішньоекономічної
         діяльності
 
   Українська класифікація   товарів   зовнішньоекономічної
діяльності (далі - УКТЗЕД) складається на основі Гармонізованої
системи опису та кодування товарів ( 995_079 ).
 
   В УКТЗЕД  товари  систематизовано за розділами, групами,
товарними позиціями, товарними підпозиціями,  найменування  і
цифрові коди яких уніфіковано з Гармонізованою системою опису та
кодування товарів.
 
   Для докладнішої  товарної  класифікації  використовується
сьомий, восьмий, дев'ятий та десятий знаки цифрового коду.
 
   Структура десятизнакового  цифрового  кодового  позначення
товарів в УКТЗЕД включає код групи (перші два знаки), товарної
позиції (перші чотири знаки), товарної підпозиції (перші шість
знаків), товарної категорії (перші вісім  знаків),  товарної
підкатегорії (десять знаків).
 

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner