Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Митний кодекс України

Кодекс України № 92-IV от 11.07.2002

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 21

   Стаття 312. Порядок ведення Української класифікації
         товарів зовнішньоекономічної діяльності
 
   Ведення УКТЗЕД передбачає:
 
   відстежування змін та доповнень до міжнародної основи УКТЗЕД,
пояснень та інших рішень по тлумаченню цієї основи, що приймаються
Всесвітньою митною організацією;
 
   деталізацію УКТЗЕД на національному  рівні  та  введення
додаткових одиниць виміру;
 
   розроблення пояснень та рекомендацій з метою забезпечення
однакового тлумачення і застосування УКТЗЕД;
 
   прийняття рішень щодо класифікації та кодування товарів в
УКТЗЕД;
 
   поширення інформації про застосування УКТЗЕД;
 
   ведення та  зберігання  еталонного  примірника УКТЗЕД (у
паперовому та електронному вигляді);
 
   організацію роботи з видання і поширення УКТЗЕД та пояснень
до УКТЗЕД;
 
   здійснення інших функцій, необхідних для ведення УКТЗЕД.
 
   Ведення УКТЗЕД здійснює спеціально уповноважений центральний
орган виконавчої влади в галузі митної справи  в  порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
   Стаття 313. Класифікація товарів
 
   Митні органи класифікують товари, тобто відносять товари до
класифікаційних групувань, зазначених в УКТЗЕД. 
 
   Рішення митних органів щодо класифікації товарів для митних
цілей є обов'язковими для підприємств і громадян.
 
   Стаття 314. Надання зразків товарів під час здійснення
         класифікації товарів
 
   З метою встановлення достовірних відомостей про товари та їх
відповідності опису класифікаційних групувань УКТЗЕД митні органи
можуть вимагати від суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та
громадян зразки товарів та техніко-технологічну документацію на
такі товари для проведення експертизи.
 
   Порядок надання  зразків товарів та техніко-технологічної
документації на них, строки і порядок проведення експертизи, а
також порядок розпорядження зразками та документацією визначаються
Кабінетом Міністрів України.
 
              Розділ XVI
 
     ВЕРИФІКАЦІЯ СЕРТИФІКАТІВ ПРО ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ
              З УКРАЇНИ
 
               Глава 54
 
  ВЕРИФІКАЦІЯ СЕРТИФІКАТІВ ПРО ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ З УКРАЇНИ
 
   Стаття 315. Верифікація сертифікатів про походження
         товарів з України
 
   Верифікація сертифікатів про походження товарів з України
здійснюється митними органами у порядку,  що  встановлюється
Кабінетом Міністрів України.
 
   Органи, уповноважені  видавати сертифікати про походження
товарів з України, зобов'язані за запитом митних органів надавати
їм необхідну інформацію, пов'язану з видачею таких сертифікатів і
необхідну для здійснення верифікації сертифікатів про походження
товарів з України.
 
   Стаття 316. Надання зразків товарів та документації при
         здійсненні верифікації сертифікатів про
         походження товарів з України
 
   З метою  встановлення  достовірності даних, зазначених у
сертифікаті про походження товарів з України, митні органи можуть
затребувати у підприємств - виробників товарів документацію,
необхідну для перевірки даних, зазначених у такому сертифікаті, а
також  здійснювати  безпосередньо  на підприємствах перевірку
виробництва товарів та первинної документації, пов'язаної з таким
виробництвом.
 
   Порядок надання зразків товарів та документації, строки і
порядок проведення експертизи, а також порядок розпорядження
зразками товарів визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
              Розділ XVII
 
           ЗАПОБІГАННЯ КОНТРАБАНДІ
 
               Глава 55
 
        ЗАХОДИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ КОНТРАБАНДІ
 
   Стаття 317. Контрольовані поставки наркотичних засобів,
         психотропних речовин і прекурсорів
 
   Відповідно до законів України митні органи з метою виявлення
джерел  і  каналів  незаконного  обігу  наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів, осіб, які беруть участь у
цьому, разом з іншими державними органами (підрозділами), що мають
право  здійснювати  оперативно-розшукову  діяльність,  можуть
використовувати метод контрольованої поставки зазначених засобів,
речовин і прекурсорів.
 
   Порядок проведення контрольованої поставки визначається цим
Кодексом  і  відповідним нормативно-правовим актом спеціально
уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі
митної справи, Міністерства внутрішніх справ України, Служби
безпеки України, спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади у справах охорони державного кордону України,
погодженим із Генеральною прокуратурою України та Міністерством
юстиції України.
 
   Стаття 318. Переміщення товарів під негласним контролем
 
   З метою виявлення та притягнення до відповідальності осіб,
причетних до контрабандних операцій, а також з метою вилучення
товарів, що незаконно переміщуються через митний кордон України,
таке переміщення товарів може здійснюватися під контролем і
оперативним наглядом правоохоронних органів.
 
   Порядок проведення  переміщення  товарів  під  негласним
контролем  визначається  цим  Кодексом   і   відповідним
нормативно-правовим актом спеціально уповноваженого центрального
органу виконавчої влади у галузі митної справи, Міністерства
внутрішніх  справ України, Державної податкової адміністрації
України, Служби безпеки  України,  спеціально  уповноваженого
центрального органу виконавчої влади в справах охорони державного
кордону України, погодженим з Генеральною прокуратурою України та
Міністерством юстиції України.
 
              Розділ XVIII
 
    ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НИХ.
   ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСІБ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ПРОВАДЖЕННІ
       В СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ
 
               Глава 56
 
            ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Стаття 319. Поняття порушення митних правил
 
   Порушення митних правил є адміністративним правопорушенням,
яке являє собою протиправні, винні (умисні або з необережності)
дії чи бездіяльність, що посягають на встановлений законодавством
України порядок переміщення товарів і транспортних засобів через
митний  кордон  України  і за які цим Кодексом передбачена
адміністративна відповідальність.
 
   Адміністративна   відповідальність  за  правопорушення,
передбачені цим Кодексом, настає у разі, якщо ці правопорушення не
тягнуть за собою кримінальну відповідальність.
 
   Стаття 320. Відповідальність за порушення митних правил
 
   Відповідальність за порушення митних правил встановлюється
цим Кодексом.
 
   Суб'єктами відповідальності за порушення митних правил можуть
бути громадяни, які на момент вчинення такого правопорушення
досягли 16-річного віку, а також посадові особи підприємств.
 
   Притягнення до відповідальності за порушення митних правил не
звільняє зазначених осіб від обов'язку сплати мита та інших
податків і зборів.
 
   Стаття 321. Особливості відповідальності за деякі види
         порушень митних правил
 
   Вчинення правопорушень, передбачених статтями  331,  332,
348-350 цього Кодексу, внаслідок аварії або дії непереборної сили,
що підтверджується відповідними документами, не тягне за собою
відповідальність, передбачену цим Кодексом.
 
   Стаття 322. Види стягнень за порушення митних правил
 
   За порушення  митних  правил можуть бути накладені такі
стягнення:
 
   1) попередження;
 
   2) штраф;
 
   3) конфіскація товарів - безпосередніх предметів порушення
митних правил, товарів із спеціально виготовленими сховищами
(тайниками), що використовувалися для приховування безпосередніх
предметів  порушення  митних  правил  від  митного контролю,
транспортних засобів, що  використовувалися  для  переміщення
безпосередніх предметів порушення митних правил через митний
кордон України.
 
   Стаття 323. Основні і додаткові види стягнення
 
   Попередження або штраф можуть застосовуватися тільки  як
основний вид стягнення за вчинене правопорушення.
 
   Конфіскація товарів  -  безпосередніх предметів порушення
митних правил, товарів із спеціально виготовленими сховищами
(тайниками), що використовувалися для приховування безпосередніх
предметів порушення  митних  правил  від  митного  контролю,
транспортних  засобів,  що  використовувалися для переміщення
безпосередніх предметів порушення митних правил через митний
кордон України, може застосовуватися як основний і як додатковий
вид стягнення.
 
   За одне і те саме порушення митних правил може накладатися
тільки основне або основне і додаткове стягнення. Якщо статтею,
якою встановлюється відповідальність за порушення митних правил,
передбачається основне і додаткове стягнення, застосування лише
додаткового стягнення без основного не допускається, за винятком
випадків, передбачених частиною другою статті 328 цього Кодексу.
 
   Стаття 324. Попередження
 
   Попередження як  стягнення за порушення митних правил є
офіційним попередженням правопорушника стосовно недопустимості
таких діянь у майбутньому. Рішення про попередження приймається
керівником митного органу або його заступником у формі постанови
про  накладення  адміністративного  стягнення відповідно  до
статті 391 цього Кодексу. Постанова оголошується правопорушникові.
 
   Стаття 325. Штраф
 
   Штраф є грошовим стягненням, що накладається на осіб за
порушення митних правил у випадках і межах, встановлених цим
Кодексом.
 
   Стаття 326. Конфіскація
 
   Конфіскація як стягнення за порушення митних правил полягає у
примусовому вилученні товарів, транспортних засобів, зазначених у
пункті 3 статті 322 цього Кодексу, і безоплатній передачі їх у
власність держави.
 
   Конфіскація товарів,  транспортних  засобів, зазначених у
пункті 3 статті 322 цього Кодексу, застосовується незалежно від
того, чи є ці товари, транспортні засоби власністю особи, яка
вчинила правопорушення.
 
   Конфіскація може бути застосована виключно за рішенням суду у
випадках, обсязі та порядку, що визначаються цим Кодексом та
іншими законами України.
 
   Стаття 327. Забезпечення законності у разі застосування
         стягнень до порушників митних правил
 
   Стягнення за порушення митних правил не може бути застосовано
інакше, як на підставі та в порядку, встановленому цим Кодексом та
іншими законами України.
 
   Додержання вимог законодавства у разі застосування стягнень
за  порушення  митних  правил  забезпечується  здійсненням
систематичного контролю з боку митних органів вищого рівня та їх
посадових  осіб,  права  оскарження  та  інших  встановлених
законодавством України заходів.
 
   Стаття 328. Строки накладення стягнень у справах про
         порушення митних правил
 
   Адміністративні стягнення у вигляді попередження,  штрафу
можуть бути накладені не пізніш як через два місяці з дня вчинення
правопорушення, а при триваючому правопорушенні - два місяці з дня
його виявлення.
 
   У разі відмови в порушенні кримінальної справи або закриття
кримінальної справи, але за наявності в діях правопорушника ознак
порушення митних правил, стягнення у вигляді попередження, штрафу
може бути накладено не пізніш як через місяць з дня прийняття
рішення про відмову в порушенні кримінальної справи або про її
закриття.
 
   Предмети, зазначені у пункті 3 статті 322 цього Кодексу,
підлягають конфіскації незалежно від часу вчинення або виявлення
порушення митних правил.
 
               Глава 57
 
     ВИДИ ПОРУШЕНЬ МИТНИХ ПРАВИЛ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
           ЗА ТАКІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
 
   Стаття 329. Порушення режиму зони митного контролю
 
   Переміщення через межі зони митного контролю і в межах цієї
зони товарів, транспортних засобів, громадян, у тому  числі
посадових осіб органів державної влади (крім митних органів), які
не перетинають митний кордон України, а також проведення в зоні
митного контролю господарських робіт без дозволу митного органу
або  вчинення  інших  дій,  якими  порушується  встановлений
законодавством режим зони митного контролю, -
 
   тягне за собою за відсутності товарів, транспортних засобів -
безпосередніх предметів порушення митних правил накладення штрафу
в  розмірі  до  двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
 
   Ті самі дії за наявності товарів, транспортних засобів -
безпосередніх предметів порушення митних правил тягнуть за собою
накладення  штрафу  в  розмірі  від  п'ятдесяти  до  ста
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   Стаття 330. Неподання митному органу документів,
         необхідних для здійснення митного контролю
 
   Неподання митному органу в установлений законодавством строк
документів,  передбачених  відповідно  до  цього Кодексу для
здійснення митного контролю товарів, транспортних засобів, що
переміщуються через митний кордон України, незалежно від подання
письмової декларації, -
 
   тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян
у розмірі до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а
на посадових осіб підприємств - до десяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
 
   Стаття 331. Видача товарів, транспортних засобів без
         дозволу митного органу або їх втрата
 
   Видача без дозволу митного органу або  втрата  товарів,
транспортних засобів, що знаходяться під митним контролем, - 
 
   тягне за собою накладення штрафу в розмірі від п'ятисот до
тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   Стаття 332. Недоставлення до митного органу товарів,
         транспортних засобів, документів
 
   Недоставлення до  митного  органу  товарів,  транспортних
засобів, що перебувають під митним контролем і перевозяться з
одного митного органу до іншого, а так само прийнятих для передачі
митному  органу  митних або інших документів на ці товари,
транспортні засоби -
 
   тягне за собою накладення штрафу в розмірі від п'ятдесяти до
ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   Стаття 333. Незупинення транспортного засобу
 
   Незупинення в зоні митного контролю транспортного засобу, що
переміщується через митний кордон України, - 
 
   тягне  за  собою накладення штрафу у розмірі до п'яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner