Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Митний кодекс України

Кодекс України № 92-IV от 11.07.2002

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 23

 
   3) інші посадові особи, уповноважені керівником спеціально
уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі
митної справи або керівником регіональної митниці.
 
   Стаття 360. Приводи і підстави для порушення справи про
         порушення митних правил
 
   Приводами і підставами для порушення справи про порушення
митних правил є:
 
   1) безпосереднє виявлення посадовими особами митного органу
порушення митних правил;
 
   2) повідомлення про вчинення особою порушення митних правил,
отримані від інших органів (у тому числі митних);
 
   3) повідомлення про вчинення  порушення  митних  правил,
отримані від митних та правоохоронних органів іноземних держав, а
також від міжнародних організацій.
 
   Стаття 361. Мова, якою здійснюється провадження у справі про
         порушення митних правил
 
   Провадження у справі про порушення митних правил здійснюється
українською мовою або мовою більшості населення даної місцевості.
 
   Особи, які беруть участь у провадженні у справі про порушення
митних правил і не володіють мовою, якою здійснюється провадження,
мають право робити заяви, давати пояснення, подавати клопотання
рідною мовою, а також користуватися послугами перекладача.
 
   Стаття 362. Посадові особи митних органів, які здійснюють
         провадження у справі про порушення митних
         правил
 
   Провадження у справі про порушення митних правил здійснюють
посадові особи підрозділу по  боротьбі  з  контрабандою  та
порушеннями митних правил митного органу, в зоні діяльності якого
було вчинено або виявлено таке порушення.
 
   Посадові особи  підрозділу по боротьбі з контрабандою і
порушеннями митних правил регіональної митниці можуть здійснювати
провадження у будь-якій справі про порушення митних правил,
порушеній підпорядкованими регіональній митниці митними органами.
 
   Посадові особи  підрозділу  по  організації  боротьби  з
контрабандою і порушеннями митних правил спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи можуть
здійснювати провадження у будь-якій справі про порушення митних
правил, порушеній будь-яким митним органом України.
 
   Стаття 363. Протокол про порушення митних правил
 
   Про кожний  випадок  виявлення  порушення  митних правил
уповноважена посадова особа митного органу, яка виявила таке
порушення, складає протокол.
 
   Протокол про порушення митних правил повинен містити такі
дані:
 
   1) дату і місце його складення;
 
   2) посаду, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, яка
склала протокол;
 
   3) необхідні для розгляду справи відомості про особу, яка
притягується до відповідальності за порушення митних правил, якщо
її встановлено;
 
   4) місце, час вчинення та суть порушення митних правил;
 
   5) посилання  на  статтю  цього  Кодексу, що передбачає
відповідальність за таке порушення;
 
   6) прізвища та адреси свідків, якщо вони є;
 
   7) відомості щодо товарів, транспортних засобів, документів,
вилучених згідно із статтею 377 цього Кодексу;
 
   8) інші необхідні для вирішення справи відомості.
 
   Протокол підписується посадовою особою, яка його склала. Якщо
при складанні протоколу була присутня особа, яка притягується до
відповідальності за порушення митних правил, протокол підписується
і цією особою, а за наявності свідків - і свідками.
 
   Якщо особа, яка притягується до відповідальності за порушення
митних правил, відмовляється підписати протокол, до протоколу
вноситься відповідний  запис.  Особа,  яка  притягується  до
відповідальності за порушення митних правил, має право дати
пояснення та висловити зауваження щодо змісту протоколу, а також
письмово викласти мотиви своєї відмови від підписання протоколу.
Власноручно викладені цією  особою  пояснення  додаються  до
протоколу, про що до протоколу вноситься відповідний запис із
зазначенням кількості аркушів, на яких подано такі пояснення.
 
   У разі складення протоколу особі, яка  притягується  до
відповідальності за порушення митних правил, роз'яснюються її
права, передбачені статтею 366 цього Кодексу, про що до протоколу
вноситься відмітка, яка підписується цією особою.
 
   У разі потреби в протоколі зазначаються також місце та час
розгляду справи про порушення митних правил.
 
   Протокол складається у двох примірниках,  один  з  яких
вручається  під  розписку  особі,  яка  притягується  до
відповідальності за порушення митних правил.
 
   У разі відмови особи, яка притягується до відповідальності за
порушення митних правил, одержати примірник протоколу до протоколу
вноситься відповідний запис, який підписується особою, що склала
протокол,  та свідками, якщо вони є, після чого зазначений
примірник надсилається цій особі за повідомленою нею або наявною в
митному  органі  адресою  (місце  проживання  або фактичного
перебування). Протокол вважається врученим, навіть якщо особа, яка
вчинила  порушення  митних  правил  і  притягується  до
відповідальності, не перебувала за повідомленою нею адресою або
місце проживання чи фактичного перебування було названо нею
неправильно.
 
   Протокол, а також вилучені товари, транспортні засоби та
документи, зазначені в протоколі, передаються до митного органу, в
зоні якого виявлено порушення митних правил.
 
   Стаття 364. Провадження у справі про порушення митних
         правил за матеріалами, одержаними від інших
         правоохоронних органів
 
   У разі закриття кримінальної справи про контрабанду щодо
конкретної особи за наявності в її діях складу порушення митних
правил матеріали про таке порушення передаються до митного органу
або до суду для притягнення цієї особи до адміністративної
відповідальності.
 
   Постанова по такій справі виноситься у строки, передбачені
частиною другою статті 328 цього Кодексу.
 
   Стаття 365. Особи, які беруть участь у провадженні у справах
         про порушення митних правил
 
   Участь у провадженні у справах про порушення митних правил
беруть:
 
   особи, які притягуються до відповідальності за порушення
митних правил;
 
   представники осіб, які притягуються до відповідальності за
порушення митних правил (законні представники, представники, що
діють на підставі довіреності, доручення);
 
   захисники;
 
   свідки;
 
   експерти;
 
   перекладачі;
 
   поняті.
 
   Стаття 366. Права осіб, які притягуються до відповідальності
         за порушення митних правил
 
   Особи, які притягуються до відповідальності за порушення
митних правил, під час розгляду справи про порушення митних правил
у митному органі або суді мають право знайомитися з матеріалами
справи, робити з них витяги, одержувати копії рішень, постанов та
інших документів, що є у справі, бути присутніми під час розгляду
справи у митному органі та брати участь у судових засіданнях,
подавати  докази,  брати  участь в їх дослідженні, заявляти
клопотання та відводи, давати усні і письмові пояснення, подавати
свої доводи, міркування та заперечення, оскаржувати постанови
митного органу, суду (судді), а також користуватись  іншими
правами, наданими їм законом. Зазначені в цій статті особи
зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними
правами.
 
   Стаття 367. Представники осіб, які притягуються до
         відповідальності за порушення митних
         правил
 
   Представниками осіб, які притягуються до відповідальності за
порушення митних правил, можуть бути:
 
   1) законні представники: батьки, усиновителі, опікуни або
піклувальники  на  підставі  документів,  що  посвідчують їх
повноваження, - у справах осіб, які є неповнолітніми або особами,
що через свої фізичні або психічні вади не можуть самі здійснювати
свої права у справах про порушення митних правил.  Законні
представники можуть доручити участь у справі іншій особі, обраній
ними як представник;
 
   2) інші особи -  на  підставі  нотаріально  посвідченої
довіреності. Громадяни можуть також посвідчити довіреність на
участь у справі на підприємстві, де вони працюють, або  в
управлінні будинками, де вони проживають; військовослужбовці - у
відповідній військовій частині; особи, які проживають у населених
пунктах, де немає нотаріальних контор, - у виконавчому комітеті
сільської, селищної, міської ради; особи, які перебувають на
лікуванні, - у відповідному лікувальному закладі.
 
   Особиста участь у справі громадянина не позбавляє його права
мати по цій справі представника.
 
   Законні представники користуються під час участі у справі
усіма  правами,  зазначеними  у  статті  366 цього Кодексу.
Повноваження інших представників на участь у справі дають їм право
на вчинення від імені осіб, яких вони представляють, усіх дій,
зазначених у статті 366 цього Кодексу, крім передачі повноважень
іншій особі (передоручення), оскарження постанови митного органу
або суду (судді), одержання товарів або грошових сум у разі їх
повернення.  Повноваження представника на вчинення кожної із
зазначених дій повинні бути спеціально обумовлені у виданій йому
довіреності.
 
   Не можуть бути представниками осіб, які притягуються до
відповідальності:
 
   1) особи, які не досягли повноліття;
 
   2) особи, над якими встановлено опіку, піклування;
 
   3) адвокати, які прийняли доручення про подання юридичної
допомоги з порушенням правил, встановлених законодавством України
про адвокатуру, а також особи, виключені з колегії адвокатів.
 
   Посадові особи митної служби України, а також судді, слідчі і
прокурори не можуть бути представниками осіб, які притягуються до
відповідальності, крім випадків, коли вони діють як батьки,
усиновителі, опікуни, піклувальники цих осіб.
 
   Стаття 368. Захисник
 
   У розгляді справи про порушення митних правил може брати
участь захисник, якого самостійно визначає особа, що притягується
до відповідальності, з числа осіб, які є фахівцями в галузі права
і за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи
за дорученням юридичної особи.
 
   Захисник має право:
 
   1) знайомитися з матеріалами справи;
 
   2) заявляти клопотання;
 
   3) подавати скарги;
 
   4) здійснювати інші права, передбачені законом.
 
   Стаття 369. Експерт
 
   Експертом може бути особа, яка має необхідні знання для
надання відповідного висновку.
 
   Експерт призначається посадовою особою органу, в провадженні
якої перебуває справа про порушення митних правил, у разі потреби
в спеціальних знаннях.
 
   Експерт зобов'язаний надати об'єктивні висновки з поставлених
перед ним питань.
 
   Експерт має право:
 
   знайомитися з матеріалами справи, що стосуються предмета
експертизи;
 
   заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів,
необхідних для надання висновків.
 
   Стаття 370. Перекладач
 
   Перекладачем може бути особа, що володіє мовою, знання якої
необхідне для здійснення перекладу під час провадження у справі
про порушення митних правил.
 
   Перекладач зобов'язаний точно і у повному обсязі здійснювати
доручений йому переклад, у необхідних випадках брати участь у
проведенні процесуальних дій у справі про порушення митних правил.
 
   Як перекладач може виступати посадова особа митного органу.
 
   Стаття 371. Свідок у справі про порушення митних правил
 
   Свідком може бути будь-яка особа, якщо є підстави вважати, що
їй відомі обставини, що підлягають встановленню у справі про
порушення митних правил.
 
   За викликом органу, у провадженні якого перебуває справа про
порушення митних правил,  свідок  зобов'язаний  з'явитися  у
призначений час до цього органу і дати детальні та правдиві
пояснення, повідомити все відоме йому у справі та відповісти на
поставлені запитання.
 
   Стаття 372. Поняті у справі про порушення митних правил
 
   Понятими є особи, які залучаються до участі у проведенні
процесуальних дій у справі про порушення митних правил.
 
   Як поняті запрошуються особи, не заінтересовані у справі.
Понятим  не  може  бути  родич  особи, яка притягується до
відповідальності за порушення митних правил, її представника, а
також працівники митних органів.
 
   Поняті, присутні  при  проведенні  процесуальних  дій,
засвідчують своїми підписами відповідність записів у протоколі
виконаним діям.
 
   Стаття 373. Обставини, що виключають можливість здійснення
         посадовою особою митного органу провадження у
         справі про порушення митних правил
 
   Посадова особа митного органу не може здійснювати провадження
у справі, якщо вона є родичем особи, яка притягується  до
відповідальності за порушення митних правил, її представника,
інших осіб, які беруть участь у провадженні у справі, а також коли
існують інші обставини, які дають підстави вважати, що ця посадова
особа може бути особисто заінтересована у вирішенні справи.
 
   Питання про передачу такої справи іншій посадовій особі
органу  вирішується  керівником  підрозділу  по  боротьбі  з
контрабандою і порушеннями митних правил цього органу або його
заступником.
 
   Якщо керівник  підрозділу по боротьбі з контрабандою та
порушеннями митних правил митного органу, в якому здійснюється
провадження у справі про порушення митних правил, є родичем особи,
яка притягується до відповідальності, її представника, інших осіб,
які беруть участь у провадженні у справі, а також коли існують
інші обставини, які дають  підстави  вважати,  що  керівник
зазначеного  підрозділу може бути особисто заінтересованим у
розгляді справи, справа підлягає передачі до іншого митного
органу.
 
               Глава 59
 
          АДМІНІСТРАТИВНЕ ЗАТРИМАННЯ
 
   Стаття 374. Мета і порядок застосування адміністративного
         затримання
 
   З метою припинення порушення митних правил, встановлення
особи, яка вчинила порушення митних правил, а також для складення
протоколу про порушення митних правил, якщо його неможливо скласти
на місці вчинення правопорушення, допускається адміністративне
затримання громадянина, який вчинив таке порушення, на строк до
трьох годин.
 
   Адміністративне затримання громадянина, який вчинив порушення
митних правил, здійснюється посадовою особою митного органу за

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner