Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Митний кодекс України

Кодекс України № 92-IV от 11.07.2002

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 24

рішенням керівника цього органу або його заступника, керівника
підрозділу по боротьбі з контрабандою і порушеннями митних правил,
керівника митного поста або його заступника, а в разі  їх
відсутності (в нічний час, у вихідні та святкові дні тощо) -
начальника чергового відділу або старшого чергової зміни.
 
   Військовослужбовці та працівники органів внутрішніх справ
повинні надавати допомогу посадовим особам митного органу, які
здійснюють адміністративне затримання, в разі вчинення опору або
спроби втечі з місця події.
 
   Строк адміністративного затримання обчислюється з моменту
доставлення громадянина до службового приміщення митного органу
або до іншого приміщення, де проведення необхідних дій з метою,
визначеною в частині першій цієї статті, є можливим, а якщо
громадянин перебуває в стані сп'яніння - з часу його витвереження.
 
   Щодо громадянина, який знаходиться у службовому приміщенні
митного органу або в іншому приміщенні у зв'язку з проведенням
митного контролю або митного оформлення, строк адміністративного
затримання обчислюється з моменту закінчення митного контролю або
оформлення.
 
   Про адміністративне затримання складається протокол, форма
якого затверджується спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади в галузі митної справи. В протоколі робиться
відмітка про застосування фізичної сили або спеціальних засобів,
якщо таке мало місце. Копія протоколу вручається громадянинові,
якого було затримано. Про затримання неповнолітнього обов'язково
повідомляються його батьки або особи, які їх замінюють.
 
               Глава 60
 
       ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ У СПРАВІ ПРО ПОРУШЕННЯ
       МИТНИХ ПРАВИЛ ТА ПОРЯДОК ЇХ ПРОВЕДЕННЯ
 
   Стаття 375. Мета проведення процесуальних дій
 
   У справі про порушення митних правил  процесуальні  дії
проводяться з метою отримання доказів, необхідних для правильного
вирішення цієї справи.
 
   До процесуальних дій належать:
 
   1) складання протоколу про порушення митних правил;
 
   2) витребування документів, необхідних для провадження у
справі про порушення митних правил;
 
   3) вилучення товарів, транспортних засобів і документів;
 
   4) митне обстеження;
 
   5) пред'явлення товарів, транспортних засобів та документів
для впізнання;
 
   6) призначення експертизи;
 
   7) взяття проб та зразків  для  проведення  дослідження
(аналізу, експертизи).
 
   При проведенні процесуальних дій, зазначених у пунктах 3-5, 7
частини другої цієї статті, складаються протоколи, форми яких
встановлюються  спеціально  уповноваженим  центральним органом
виконавчої влади в галузі митної справи.
 
   Стаття 376. Витребування документів, необхідних для
         провадження у справі про порушення митних правил
 
   Посадова особа митного органу, у провадженні якої знаходиться
справа про порушення митних правил, може витребувати документи,
необхідні для розгляду справи.
 
   Особа, якій  адресовано  вимогу  про подання документів,
зобов'язана не пізніш як у п'ятиденний строк надіслати  їх
посадовій особі митного органу, яка вимагає подати документи.
 
   Стаття 377. Вилучення товарів, транспортних засобів і
         документів
 
   Товари, що є безпосередніми предметами порушення  митних
правил, товари із спеціально виготовленими сховищами (тайниками),
що використовувалися для приховування безпосередніх предметів
порушення митних правил від митного контролю, транспортні засоби,
що використовувалися для переміщення безпосередніх  предметів
порушення митних правил через митний кордон України, а також
документи, необхідні для розгляду справи про порушення митних
правил, вилучаються.
 
   У разі вчинення порушення митних правил особою, яка не має в
Україні постійного місця проживання або адреси, допускається
вилучення товарів, транспортних засобів у розмірах, необхідних для
забезпечення стягнення штрафу або вартості товарів, транспортних
засобів, зазначеної у частині третій статті 405 цього Кодексу.
 
   Вилучені товари, транспортні засоби та документи повинні бути
перелічені у протоколі, що складається в передбачених цим Кодексом
випадках, або в доданому до нього описі з точним зазначенням
кількості, міри, ваги та особливих ознак цих товарів, транспортних
засобів та документів, а також вартості товарів, транспортних
засобів.
 
   Стаття 378. Проведення митних обстежень
 
   Посадові особи митних органів, які мають достатні підстави
вважати, що на території або в приміщеннях підприємств, або у
транспортних засобах, що їм належать, знаходяться товари, що є
безпосередніми предметами порушення митних правил, або товари із
спеціально   виготовленими   сховищами   (тайниками),   що
використовувалися  для  приховування  безпосередніх  предметів
порушення митних правил від митного контролю, транспортні засоби,
що  використовувалися для переміщення безпосередніх предметів
порушення митних правил через митний кордон України, а також
документи, необхідні для розгляду справи про порушення митних
правил, можуть проводити митне обстеження  таких  територій,
приміщень або транспортних засобів.
 
   Митне обстеження проводиться у присутності посадових осіб
підприємств, зазначених у частині першій цієї статті.
 
   Посадові особи митних органів мають право запросити до участі
у митному обстеженні спеціалістів.
 
   Про проведення митного обстеження складається протокол за
формою, що встановлюється спеціально уповноваженим центральним
органом виконавчої влади в галузі митної справи.
 
   Стаття 379. Пред'явлення товарів, транспортних засобів,
         документів для впізнання
 
   За рішенням посадової особи митного органу, в провадженні
якої знаходиться справа про порушення митних правил, особі, яка
вчинила це порушення, а також свідку можуть бути пред'явлені
товари, транспортні засоби та документи для впізнання.
 
   Особу, яка бере участь у впізнанні, спочатку опитують про
обставини, за яких вона бачила товари, транспортні засоби та
документи, зазначені у частині першій цієї статті, ознаки, за
якими вона може провести впізнання.
 
   Товари, транспортні засоби та документи пред'являються в
групі однорідних товарів, транспортних засобів і документів.
 
   Пред'явлення для впізнання проводиться в присутності понятих.
 
   Про пред'явлення товарів, транспортних засобів та документів
для впізнання складається протокол за формою, що встановлюється
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в
галузі митної справи.
 
   Стаття 380. Експертиза та висновок експерта
 
   Експертиза призначається, якщо для з'ясування питань, що
виникають у справі про порушення митних правил, виникла потреба у
спеціальних знаннях з окремих галузей науки, техніки, мистецтва,
релігії тощо.
 
   Експертиза проводиться експертами митних лабораторій та інших
установ або окремими спеціалістами, які призначаються посадовою
особою митного органу, в провадженні якої знаходиться справа про
порушення митних правил.
 
   Поставлені перед експертом питання та його висновок  не
повинні виходити за межі спеціальних знань експерта. Експерт надає
висновок у письмовій формі від  свого  імені.  У  висновку
викладаються суть проведеного ним дослідження та обгрунтування
відповіді на поставлені запитання.
 
   Якщо експерт під час  проведення  експертизи  встановить
обставини, що мають значення для справи, з приводу яких йому не
було поставлено запитань, він має право викласти ці обставини у
своєму висновку.
 
   Висновок експерта не є обов'язковим для посадової особи
митного органу, в провадженні якої знаходиться  справа  про
порушення митних правил. У разі незгоди цієї особи з висновком
експерта у постанові, яка виноситься у справі, повинно міститися
обгрунтування незгоди.
 
   У разі неналежної якості або повноти висновку експерта може
бути призначена повторна експертиза, проведення якої доручається
іншому експерту (експертам).
 
   Стаття 381. Порядок призначення експертизи
 
   Визнавши за необхідне проведення експертизи, посадова особа
митного органу, в провадженні якої знаходиться  справа  про
порушення митних правил, виносить постанову, в якій визначаються
підстави для призначення експертизи, прізвище  експерта  або
найменування митної лабораторії чи іншої відповідної установи, в
якій має проводитися експертиза. У цій же постанові ставляться
конкретні питання, які мають бути вирішені під час проведення
експертизи, а також визначаються матеріали, що передаються у
розпорядження експерта.
 
   До призначення експерта з'ясовуються необхідні відомості про
його професіоналізм та компетентність.
 
   Рішення про призначення експертизи  є  обов'язковим  для
експерта, а також для посадових осіб підприємства, де працює
експерт.
 
   Стаття 382. Одержання проб та зразків для проведення
         експертизи
 
   Посадова особа митного органу, в провадженні якої знаходиться
справа про порушення митних правил, має право відбирати в осіб,
які притягуються до відповідальності за порушення митних правил,
зразки підпису, почерку, а також брати проби та зразки товарів,
необхідні для проведення експертизи.
 
   У разі потреби взяття проб та зразків може проводитися також
в осіб, не зазначених у частині першій цієї статті, свідчення та
участь яких у вивченні та оцінці обставин порушення митних правил
можуть мати істотне значення для провадження і розгляду справи.
 
   Посадова особа митного органу, в провадженні або на розгляді
якої знаходиться справа про порушення митних правил, виносить
постанову про взяття проб та зразків.
 
   До взяття проб та зразків у разі потреби може залучатися
експерт.
 
   Про взяття проб та зразків складається протокол.
 
   Стаття 383. Доручення на проведення окремих процесуальних
         дій
 
   Посадова особа митного органу, в провадженні якої перебуває
справа про порушення митних правил, має право доручити проведення
конкретних процесуальних дій посадовій особі іншого  митного
органу.
 
   Доручення повинно бути виконано не більш як у п'ятиденний
строк з дня його одержання.
 
   Стаття 384. Витрати у справі про порушення митних правил
 
   Витрати у справі про порушення митних правил складаються з
видатків на інвентаризацію, зберігання, перевезення (пересилання)
товарів, зазначених у пункті 3 статті 322 цього Кодексу, а також з
інших понесених митним органом витрат на провадження або розгляд
справи.
 
   До таких витрат належать також кошти,  що  виплачуються
експерту за виконання його обов'язків та за роботу, виконану за
дорученням митного органу, виплати добових, а також компенсації на
проїзд до митного органу і назад та наймання приміщення.
 
   За робітниками та службовцями, які викликаються до митного
органу як свідки, експерти, перекладачі, зберігається середній
місячний заробіток за місцем основної роботи. Особи, які не є
робітниками та службовцями, отримують у зв'язку з таким викликом
грошову компенсацію, яку виплачує митний орган.
 
   Порядок витрат  та  розмір  сум, що підлягають виплаті,
встановлюються законодавством України.
 
   Стаття 385. Відшкодування витрат у справі про порушення
         митних правил
 
   Витрати у справі про порушення митних правил відшкодовуються
особою, щодо якої винесено постанову про накладення стягнення.
Витрати на оплату послуг перекладача відшкодовуються за рахунок
Державного бюджету України.
 
   Посадова особа митного органу, в провадженні якої знаходиться
справа про порушення митних правил, а також посадова особа, яка
здійснює розгляд цієї справи, зобов'язані зібрати та додати до
справи документи про понесені на провадження справи витрати.
 
   Суми витрат, що підлягають відшкодуванню, зазначаються у
постанові митного органу або суду по справі про порушення митних
правил.
 
   Стаття 386. Органи, уповноважені розглядати справи про
         порушення митних правил
 
   Справи  про  порушення  митних  правил,  передбачені
статтями 329-335, 337, 338, 342-344, 346, 347, 354, 355 цього
Кодексу, розглядаються митними органами.
 
   Справи про порушення митних правил, передбачені статтями 336,
339-341, 345, 348-353 цього Кодексу, а також усі справи про
порушення митних правил, вчинені особами віком від шістнадцяти до
вісімнадцяти років, розглядаються місцевими судами (суддями) за
місцем розташування  митних  органів,  посадові  особи  яких
здійснювали провадження у цих справах.
 
   Стаття 387. Повноваження посадових осіб митних органів щодо
         розгляду справ про порушення митних правил
 
   Від імені регіональних митниць та  митниць  справи  про
порушення митних правил розглядаються керівниками цих митних
органів або їх заступниками, а від імені спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи -
посадовими особами  підрозділу  по  організації  боротьби  з
контрабандою та порушеннями митних правил, уповноваженими на це
керівником  спеціально  уповноваженого  центрального  органу
виконавчої влади в галузі митної справи або його заступниками.
 
   Стаття 388. Місце розгляду справи про порушення митних
         правил
 
   Справа про  порушення  митних  правил  розглядається  за
місцезнаходженням  митного  органу,  в  зоні  якого  вчинено
правопорушення.
 
   Стаття 389. Строк розгляду справи про порушення митних
         правил
 
   Справа про  порушення  митних  правил  розглядається  у
п'ятнадцятиденний строк з дня отримання посадовою особою митного
органу або судом (суддею) матеріалів, необхідних для вирішення
справи.
 
   Стаття 390. Присутність під час розгляду справи особи, яка
         притягується до відповідальності за порушення
         митних правил, або її представника
 
   Справа про  порушення  митних  правил  розглядається  в
присутності особи, яка притягується до відповідальності, або її
представника.
 
   Митний орган  інформує  особу,  яка  притягується  до
відповідальності за порушення митних правил, про час та місце
розгляду справи в митному органі, як  правило,  відповідним
письмовим повідомленням, якщо це не було зроблено під час вручення
зазначеній особі копії протоколу про порушення митних правил.
 
   У разі розгляду справи в суді про час та місце розгляду
справи  суд  (суддя)  повідомляє особу, яка притягується до
відповідальності, а також відповідний митний орган.
 
   Справа про порушення митних правил може бути розглянута під
час відсутності особи, яка притягується до відповідальності, лише
у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і
час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про
відкладення розгляду справи.
 
   Стаття 391. Види постанов у справі про порушення митних
         правил
 
   У справі про порушення митних правил митний орган або суд
(суддя), що розглядає справу, виносить одну з таких постанов:
 
   1) про проведення додаткової перевірки;
 
   2) про накладення адміністративного стягнення;
 

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner