Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Митний кодекс України

Кодекс України № 92-IV от 11.07.2002

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 25

   3) про закриття провадження у справі;
 
   4) про порушення кримінальної справи про контрабанду.
 
   У постанові про проведення додаткової перевірки зазначаються
конкретні суб'єкти, завдання та строки перевірки. Ці дії не
повинні порушувати права особи, шкодити господарській діяльності
юридичної особи.
 
   Стаття 392. Особливості розгляду судом справ про порушення
         митних правил
 
   Справа про порушення митних правил розглядається  суддею
одноособово.
 
   У справі про порушення митних правил суд (суддя) виносить
одну з постанов, передбачених частиною першою статті 391 цього
Кодексу.
 
   У разі,  якщо  за  результатами перевірки законності та
обгрунтованості постанови суду у справі про порушення митних
правил  ця постанова буде скасована, а справа закрита, або
стягнення за порушення митних правил буде змінено, конфісковані
товари, транспортні засоби, сума штрафу або її відповідна частина
повертаються особі, яка притягалася до відповідальності, або її
представникові.  Якщо конфісковані товари, транспортні засоби
неможливо повернути в натурі, повертається їхня вартість за
вирахуванням сум належних податків і зборів за ставками, що діяли
на день конфіскації. Повернення грошових коштів, зазначених у цій
частині, здійснюється органами Державного казначейства України з
Державного бюджету України.
 
               Глава 61
 
      ОСКАРЖЕННЯ ПОСТАНОВ У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ
   МИТНИХ ПРАВИЛ. ВНЕСЕННЯ НА ПОСТАНОВИ ПОДАННЯ ПРОКУРОРА
 
   Стаття 393. Оскарження постанов у справах про порушення
         митних правил
 
   Постанова у справі про порушення митних правил може бути
оскаржена особою, стосовно якої вона винесена, або представником
такої особи.
 
   Скарга на постанову митниці регіонального підпорядкування
може бути подана до відповідної регіональної митниці або до
місцевого суду за  місцезнаходженням  митниці,  яка  винесла
постанову.
 
   Постанова регіональної  митниці  по  скарзі на постанову
підпорядкованої їй митниці може бути оскаржена до спеціально
уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі
митної справи або до місцевого суду за місцезнаходженням цієї
регіональної митниці.
 
   Постанова регіональної  митниці,  митниці  центрального
підпорядкування може бути оскаржена до спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи або до
місцевого суду за місцезнаходженням відповідної  регіональної
митниці, митниці.
 
   Якщо у випадках, зазначених у частинах другій, третій та
четвертій цієї статті, постанова  митного  органу  одночасно
оскаржується до митного органу вищого рівня та до суду і суд
приймає скаргу до розгляду, розгляд аналогічної скарги митним
органом вищого рівня припиняється.
 
   Постанова спеціально  уповноваженого  центрального  органу
виконавчої влади в галузі митної справи у справі про порушення
митних правил, а також його постанова по скарзі на постанову
іншого митного органу у такій справі можуть бути оскаржені до
місцевого суду за місцезнаходженням спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи.
 
   Скарга на постанову митного органу подається протягом десяти
днів з дати вручення заінтересованій особі копії постанови у
справі або повідомлення про прийняте рішення. У разі пропуску
цього строку з поважних причин він за заявою заінтересованої особи
може бути поновлений відповідно регіональною митницею, спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної
справи або судом.
 
   Порядок оскарження постанови суду (судді) у справі  про
порушення  митних  правил та внесення подання прокурором на
постанову визначається Кодексом України  про  адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) та іншими законами.
 
   Стаття 394. Перевірка законності та обгрунтованості
         постанови митного органу
 
   Законність та обгрунтованість постанови митного органу у
справі про порушення митних правил можуть бути перевірені судом
або митним органом вищого рівня у зв'язку з поданням скарги,
поданням прокурора.
 
   За результатами перевірки суд або митний орган приймає одне з
таких рішень:
 
   1) про залишення постанови без змін, а скарги або подання без
задоволення;
 
   2) про скасування постанови і надіслання справи на новий
розгляд;
 
   3) про скасування постанови та закриття справи;
 
   4) про зміну  заходу  стягнення  в  межах  передбаченої
відповідальності за відповідне порушення митних правил, з тим,
однак, щоб стягнення не було посилено.
 
   Рішення, зазначені у частині другій цієї статті, приймаються
митними органами шляхом винесення постанов.
 
   Копія рішення по скарзі або поданню прокурора на постанову у
справі про порушення  митних  правил  протягом  трьох  днів
надсилається особі, стосовно якої її винесено. Про результати
розгляду подання повідомляється прокуророві.
 
   У разі скасування постанови митного органу по справі про
порушення митних правил суми штрафів повертаються особам, які
притягалися до відповідальності, або уповноваженим ними особам з
Державного  бюджету  України органами Державного казначейства
України за поданням митних органів.
 
   Стаття 395. Підстави для скасування або зміни постанови про
         накладення стягнення за порушення митних правил
 
   Підставами для скасування постанови про накладення стягнення
або про припинення провадження у справі про порушення митних
правил є:
 
   1) відсутність  у  діях  особи,  яка  притягується  до
відповідальності, ознак порушення митних правил;
 
   2) необ'єктивність або неповнота провадження у справі або
необ'єктивність її розгляду;
 
   3) невідповідність викладених у постанові висновків фактичним
обставинам справи;
 
   4) винесення постанови неправомочною особою, безпідставне
недопущення до участі в розгляді справи особи, притягнутої до
відповідальності, або її представника, а також інше обмеження прав
учасників провадження у справі про порушення митних правил та її
розгляду, якщо таке обмеження зашкодило всебічному розгляду справи
та  вплинуло  або могло вплинути на винесення обгрунтованої
постанови за результатами її розгляду;
 
   5) неправильна  або  неповна  кваліфікація  вчиненого
правопорушення;
 
   6) накладення стягнення, не передбаченого цим Кодексом.
 
   Підставами для скасування чи зміни постанови про накладення
стягнення або про припинення провадження у справі про порушення
митних правил можуть бути визнані й інші визначені законами
обставини.
 
   Стаття 396. Строки розгляду митним органом вищого рівня
         скарги або подання прокурора на постанову
         митного органу
 
   Скарга і подання прокурора у справі про порушення митних
правил  розглядаються  правомочними  посадовими  особами  у
десятиденний строк з дня їх надходження, якщо інше не встановлено
законом.
 
   Стаття 397. Наслідки подання скарги або внесення подання
 
   Подання скарги  або  внесення  подання зупиняє виконання
постанови митного органу по справі про порушення митних правил до
закінчення розгляду скарги (подання).
 
               Глава 62
 
        ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВ МИТНИХ ОРГАНІВ
    ПРО НАКЛАДЕННЯ СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ
 
   Стаття 398. Обов'язковість постанов митних органів про
         накладення стягнення по справах про порушення
         митних правил
 
   Постанови митних органів про накладення стягнення по справі
про порушення митних правил є обов'язковими для виконання.
 
   Стаття 399. Загальні положення щодо порядку виконання
         постанови митного органу про накладення
         стягнення за порушення митних правил
 
   Постанова митного  органу  про  накладення  стягнення за
порушення митних правил підлягає виконанню після закінчення строку
оскарження, встановленого статтею 393 цього Кодексу.
 
   Митний орган, який виніс постанову про накладення стягнення
за порушення митних правил, виконує її самостійно у передбачених
цим Кодексом випадках, а в інших випадках - через державного
виконавця.
 
   У разі винесення митним органом  кількох  постанов  про
накладення стягнень за порушення митних правил щодо однієї особи
кожна постанова виконується окремо.
 
   Стаття 400. Давність виконання постанови митного органу про
         накладення стягнення за порушення митних правил
 
   Не підлягає виконанню постанова митного органу про накладення
стягнення за порушення митних правил, якщо її не було звернуто до
виконання протягом трьох місяців з дня винесення.
 
   Стаття 401. Контроль за виконанням постанови митного органу
         про накладення стягнення за порушення митних
         правил
 
   Контроль за правильним і своєчасним виконанням постанови
митного органу про накладення стягнення за порушення митних правил
здійснюється митним органом, який виніс постанову.
 
   Стаття 402. Порядок виконання постанови митного органу про
         винесення попередження
 
   Постанова митного органу  про  накладення  стягнення  за
порушення митних правил у вигляді попередження виконується митним
органом, який виніс постанову, шляхом  оголошення  постанови
порушнику з врученням копії такої постанови.
 
   Якщо постанова митного органу про накладення стягнення у
вигляді попередження виноситься за відсутності порушника, копія
постанови видається або висилається йому протягом трьох днів з дня
винесення постанови.
 
   Стаття 403. Порядок виконання постанови митного органу про
         накладення штрафу
 
   Штраф повинен бути сплачений особою, яка вчинила порушення
митних правил, не пізніше п'ятнадцяти днів з дня вручення або
надіслання їй копії постанови митного органу про накладення
штрафу, а в разі оскарження постанови або внесення на неї подання
прокурором - не пізніше п'ятнадцяти днів з дня залишення скарги
без задоволення або відхилення подання.
 
   Сума штрафу вноситься особою, яка вчинила порушення митних
правил, до Державного бюджету України у порядку, встановленому
законодавством України.
 
   Стаття 404. Примусове виконання постанови митного органу
         України або суду щодо накладання штрафу
 
   У разі коли штраф не буде сплачено у строки, встановлені
статтею 403 цього Кодексу, постанова митного органу та суду
(судді) надсилається для примусового виконання районному, міському
(міста обласного значення), районному у місті відділу державної
виконавчої служби.
 
   Постанова митного органу або суду (судді), по якій стягнення
штрафу проведено повністю, з відміткою про виконання повертається
до митного органу або до суду, що виніс постанову.
 
   Штраф вноситься до державного бюджету.
 
   Особа, яка  вчинила  порушення  митних  правил, повинна,
незважаючи на стягнення штрафу, сплатити податки  і  збори,
встановлені законами України.
 
   Стаття 405. Виконання постанови суду (судді) про конфіскацію
 
   Постанова суду  (судді)  про накладення адміністративного
стягнення за порушення митних правил у частині  конфіскації
виконується державним виконавцем у порядку, встановленому законом.
 
   Товари, транспортні засоби, вилучені митним органом, щодо
яких винесена постанова суду (судді) про конфіскацію, передаються
державному виконавцеві.
 
   У разі  коли  неможливо  конфіскувати  товари,  що  є
безпосередніми предметами порушення митних правил, або товари із
спеціально   виготовленими   сховищами   (тайниками),   що
використовувалися  для  приховування  безпосередніх  предметів
порушення митних правил від митного контролю, транспортні засоби,
що використовувалися для переміщення безпосередніх  предметів
порушення митних правил через митний кордон України, з осіб, які
вчинили порушення митних правил, стягується вартість зазначених
товарів,  транспортних  засобів  у  порядку,  встановленому
законодавством України.
 
   Витрати митного органу, пов'язані із зберіганням товарів,
транспортних  засобів,  щодо  яких  прийнято  постанову  про
конфіскацію, повинні бути відшкодовані особою,  яка  вчинила
порушення митних правил, у порядку, встановленому законом.
 
   Стаття 406. Виконання постанови митного органу про
         накладення стягнення за порушення митних правил
         на осіб, які проживають або перебувають
         за межами України
 
   Постанова митного органу  про  накладення  стягнення  за
порушення митних правил на осіб, які проживають або перебувають за
межами України, виконується за рахунок майна цих осіб,  що
знаходиться на території України.
 
   У разі відсутності в Україні майна, що належить зазначеним у
частині першій цієї статті особам, порядок виконання постанови
митного  органу про накладення на них стягнень визначається
законодавством України та міжнародними договорами з державами, на
території яких проживають або перебувають особи, притягнуті до
відповідальності за порушення митних правил.
 
              Розділ XX
 
      ПРАЦІВНИКИ МИТНИХ ОРГАНІВ, СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ
         МИТНИХ УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ
 
               Глава 63
 
        ПОСАДОВІ ОСОБИ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
 
   Стаття 407. Посадові особи митної служби України
 
   Посадовими особами митної служби України є працівники митних
органів, спеціалізованих митних установ та організацій, на яких
цим Кодексом та іншими законами України покладено здійснення
митної    справи,     організаційно-розпорядчих     та
консультативно-дорадчих  функцій  і яким присвоєно спеціальні
звання.
 
   Стаття 408. Правовий статус посадових осіб митної служби
         України
 
   Правовий статус посадових осіб митної служби України, їх
права  та  обов'язки  визначаються  Конституцією   України
( 254к/96-ВР ),  цим Кодексом, а в частині, що не регулюється
ним, - Законом України "Про державну службу" ( 3723-12 ).
 
   Стаття 409. Обов'язковість законних розпоряджень та вимог
         посадових осіб митної служби України
 
   Законні розпорядження та вимоги посадових осіб митної служби
України є обов'язковими для виконання.
 
   Стаття 410. Проходження служби і спеціальні звання посадових
         осіб митної служби України
 
   Порядок і умови прийняття на службу до митних органів,
спеціалізованих митних установ та організацій, порядок та умови
проходження служби, просування посадових осіб по службі, оплати та
стимулювання праці в митних органах, спеціалізованих  митних
установах та організаціях визначаються законодавством України.
 
   У митній службі України діє Дисциплінарний статут, який
затверджується законом.
 

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner