Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Митний кодекс України

Кодекс України № 92-IV от 11.07.2002

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 26

   Посадові особи митної служби України проходять атестацію.
Порядок проведення атестації визначається Кабінетом Міністрів
України.
 
   Спеціальні звання присвоюються посадовим особам митної служби
України відповідно до займаних посад і стажу роботи:
 
   дійсний державний радник митної служби;
 
   державний радник митної служби 1 рангу;
 
   державний радник митної служби 2 рангу;
 
   державний радник митної служби 3 рангу;
 
   радник митної служби 1 рангу;
 
   радник митної служби 2 рангу;
 
   радник митної служби 3 рангу;
 
   інспектор митної служби 1 рангу;
 
   інспектор митної служби 2 рангу;
 
   інспектор митної служби 3 рангу;
 
   інспектор митної служби 4 рангу;
 
   інспектор митної служби;
 
   молодший інспектор митної служби;
 
   курсант.
 
   Спеціальне звання дійсного державного радника митної служби
присвоюється Президентом України за поданням Кабінету Міністрів
України.
 
   Спеціальні звання державного радника митної служби 1, 2, 3
рангів присвоюються Президентом України за поданням керівника
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в
галузі митної справи.
 
   Спеціальні звання радника митної служби 1, 2, 3 рангів,
інспекторів митної служби 1, 2, 3, 4 рангів, інспекторів митної
служби та молодших інспекторів  митної  служби  присвоюються
керівником  спеціально  уповноваженого  центрального  органу
виконавчої влади в галузі митної справи.
 
   Спеціальне звання  курсанта  присвоюється   керівниками
відповідних закладів освіти, що віднесені до сфери управління
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в
галузі митної справи.
 
   Порядок присвоєння спеціальних звань визначається Положенням
про спеціальні звання посадових осіб митної служби України, що
затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   Посадові особи митної служби України мають єдиний формений
одяг з відповідними знаками розрізнення. Зразки форменого одягу,
норми забезпечення ним та строки його експлуатації затверджуються
Кабінетом Міністрів України, а правила носіння - спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної
справи. Формений одяг видається безплатно.
 
   Стаття 411. Робочий час посадових осіб митної служби України
 
   Тривалість робочого часу посадових осіб митної служби України
встановлюється відповідно до законодавства України про працю.
 
   Для виконання  невідкладних  заходів з митного контролю,
митного оформлення, боротьби з контрабандою і порушеннями митних
правил та інших службових завдань посадові особи митних органів
України за розпорядженням керівника митного органу або його
заступника можуть залучатися до роботи в надурочний, а також у
нічний час, у святкові і неробочі дні. Оплата праці посадових осіб
митних органів України у надурочний, нічний час, а також у
святкові і неробочі дні провадиться відповідно  до  чинного
законодавства.
 
   Стаття 412. Прийняття на службу до митних органів,
         спеціалізованих митних установ та організацій
 
   На службу до митних органів, спеціалізованих митних установ
та  організацій  приймаються  громадяни України, які досягли
18-річного віку і здатні за своїми діловими і моральними якостями,
освітнім рівнем і станом здоров'я виконувати завдання, покладені
на митну службу України. З прийняттям на службу може бути
встановлено випробування строком до шести місяців.
 
   Не можуть  бути  прийняті на службу до митних органів,
спеціалізованих митних установ та організацій особи, які мають
судимість за вчинення умисного злочину.
 
   Посадові особи митної служби України, визнані за вироком
суду, що набрав законної сили, винними у вчиненні злочину,
звільняються із служби в митних органах, спеціалізованих митних
установах та організаціях.
 
   Посадові особи митних органів зобов'язані діяти лише на
підставі,  в межах повноважень та у спосіб, що передбачені
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), цим Кодексом та законами
України.
 
   Стаття 413. Присяга та урочисте зобов'язання посадових осіб
         митної служби України
 
   Особи, які вперше зараховуються на посади державної служби у
митних органах, спеціалізованих митних установах та організаціях,
приймають Присягу державного службовця.
 
   Працівники, яким вперше присвоюється спеціальне звання митної
служби України, приймають урочисте зобов'язання такого змісту:
 
   "Вступаючи на  митну  службу, урочисто зобов'язуюсь бути
відданим Українському народу, справі української державності,
неухильно додержуватися вимог Конституції України ( 254к/96-ВР ),
Митного кодексу України та законодавства України. Зобов'язуюсь
активно захищати інтереси Української держави, її економічний
суверенітет і безпеку, суворо додержуватися дисципліни, сумлінно,
на високому професійному рівні виконувати свої службові обов'язки,
зберігати державну таємницю, охороняти права, свободи і законні
інтереси громадян".
 
   Процедура прийняття  урочистого  зобов'язання визначається
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в
галузі митної справи.
 
   Стаття 414. Неприпустимість участі посадових осіб митної
         служби України у політичних партіях
 
   Посадові особи митної служби України не можуть бути членами
політичних партій.
 
   Посадові особи  митної  служби  України  не мають права
організовувати страйки і брати участь у них, вчиняти інші дії, що
перешкоджають  нормальному  функціонуванню  митних  органів,
спеціалізованих митних установ та організацій.
 
   Стаття 415. Обмеження в роботі за сумісництвом та занятті
         підприємницькою діяльністю
 
   Посадові особи митної служби України не мають права:
 
   1) займатися   будь-якою   підприємницькою   діяльністю
безпосередньо чи через посередників або підставних осіб, а також
виконувати  роботу  на  умовах  сумісництва  (крім наукової,
викладацької, творчої діяльності та медичної практики);
 
   2) входити самостійно, через представника або підставних осіб
до складу правління чи інших виконавчих органів підприємств,
фінансових установ, господарських товариств тощо, організацій,
спілок, об'єднань, кооперативів, що займаються підприємницькою
діяльністю;
 
   3) бути повіреним третіх осіб у митних справах;
 
   4) використовувати своє службове становище для будь-якого не
передбаченого законодавством України сприяння юридичним і фізичним
особам  у  здійсненні  ними  зовнішньоекономічної  та  іншої
підприємницької діяльності.
 
   Стаття 416. Обмеження в роботі, яка пов'язана із здійсненням
         контролю за роботою близьких родичів
 
   Посадові особи митних органів не можуть обіймати посади,
перебування  на  яких  передбачає прийняття рішень з питань
діяльності підприємств - митних брокерів, митних перевізників,
власників  митних ліцензійних складів та складів тимчасового
зберігання, а також службові зносини з такими підприємствами, якщо
у штаті цих підприємств перебувають близькі родичі зазначених
посадових осіб.
 
               Глава 64
 
       ПІДГОТОВКА, ПЕРЕПІДГОТОВКА ТА ПІДВИЩЕННЯ
     КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
 
   Стаття 417. Система підготовки, перепідготовки та підвищення
         кваліфікації працівників митної служби України
 
   Система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників митної служби України забезпечує:
 
   1) підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів;
 
   2) підготовку фахівців митної справи з вищою освітою;
 
   3) перепідготовку працівників митних органів, спеціалізованих
митних установ та організацій;
 
   4) підвищення кваліфікації  працівників  митних  органів,
спеціалізованих митних установ та організацій;
 
   5) стажування   молодих   спеціалістів,   новоприйнятих
працівників, кадрового резерву;
 
   6) самостійне навчання посадових осіб митної служби України.
 
   Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в
галузі  митної справи здійснює підготовку, перепідготовку та
підвищення кваліфікації працівників митної служби України за
окремими напрямами діяльності також у вищих закладах освіти за
державним замовленням. Обсяги підготовки,  перепідготовки  та
підвищення  кваліфікації визначаються спеціально уповноваженим
центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи
виходячи з потреб митних органів, спеціалізованих митних установ
та  організацій,  вимог  до  освітньо-кваліфікаційного  рівня
працівників і встановлюються відповідно до закону.
 
   Стаття 418. Митний заклад освіти
 
   Митний заклад освіти є спеціалізованою митною установою, що
відноситься до  сфери  управління  спеціально  уповноваженого
центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи і
здійснює підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації
працівників митної служби України відповідно до цього Кодексу та
інших законів України.
 
   Стаття 419. Науково-педагогічні працівники, керівники та
         спеціалісти митних закладів освіти
 
   Науково-педагогічні працівники,  керівники  та спеціалісти
митних закладів освіти приймаються на роботу на умовах та в
порядку,  що встановлюються цим Кодексом та іншими законами
України. Прийняття на роботу науково-педагогічних працівників має
здійснюватися на основі конкурсного відбору.
 
   На науково-педагогічних   працівників,   керівників  та
спеціалістів митних закладів освіти поширюються обов'язки, права
та пільги, встановлені для посадових осіб митної служби України.
 
   Науково-педагогічні працівники  підлягають  атестації  у
порядку, встановленому  спеціально  уповноваженим  центральним
органом виконавчої влади в галузі митної справи за погодженням із
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в
галузі освіти та науки.
 
   До викладацької  роботи в митних закладах освіти можуть
залучатися фахівці митних органів, спеціалізованих митних установ
та організацій.
 
   Стаття 420. Курсанти (студенти) і слухачі митних закладів
         освіти та інших вищих закладів освіти, в яких
         здійснюється підготовка фахівців для митної
         служби України
 
   Курсантами (студентами), слухачами митних закладів освіти та
інших вищих закладів освіти, в яких здійснюється підготовка
фахівців для митної служби України, можуть бути громадяни України,
зараховані на навчання відповідно до вимог законодавства, та
громадяни інших країн, зараховані на навчання  на  підставі
міжнародних договорів України, укладених в установленому законом
порядку.
 
   Курсантам (студентам), слухачам, аспірантам вищих закладів
освіти, які проходять підготовку, перепідготовку та підвищують
кваліфікацію для подальшої роботи в митній службі України, може
надаватися додаткове соціально-матеріальне забезпечення за рахунок
коштів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої
влади в галузі митної справи. Курсантам (студентам) денної форми
навчання відповідно до закону надається відстрочка у призові до
Збройних Сил України на весь період навчання.
 
   Випускники митних закладів освіти та інших вищих закладів
освіти, в яких здійснюється підготовка фахівців для митної служби
України,   працевлаштовуються   у  порядку,  встановленому
законодавством України.
 
   Стаття 421. Фінансування підготовки, перепідготовки та
         підвищення кваліфікації працівників митної
         служби України
 
   Фінансування підготовки,  перепідготовки  та  підвищення
кваліфікації працівників митної служби України здійснюється за
рахунок коштів Державного бюджету України.
 
               Глава 65
 
          ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ
           МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
 
   Стаття 422. Гарантування захисту життя, здоров'я і майна
         посадових осіб митної служби України
 
   Посадові особи митної служби України перебувають під захистом
закону.  Захист життя, здоров'я, честі, гідності, майна цих
посадових осіб та членів їхніх сімей від злочинних посягань, інших
протиправних дій здійснюється відповідно до Закону України "Про
державний захист працівників суду і правоохоронних  органів"
( 3781-12 )  та  забезпечується  мірами  відповідальності,
передбаченими Кримінальним кодексом України ( 2341-14 )  та
Кодексом України про адміністративні правопорушення ( 80731-10,
80732-10 ).
 
               Глава 66
 
          ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ СИЛИ,
     СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ТА ЗБРОЇ ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ
           МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
 
   Стаття 423. Загальні положення щодо застосування фізичної
         сили, спеціальних засобів та зброї посадовими
         особами митної служби України
 
   Недоторканність особи, її захист від будь-якого насильства,
іншого жорстокого поводження гарантується державою.
 
   Фізична сила, спеціальні засоби та зброя  застосовуються
посадовими  особами  митної служби України лише у випадках,
передбачених цим Кодексом.
 
   Для забезпечення правильного та ефективного  застосування
фізичної сили, спеціальних засобів і зброї з посадовими особами
митної служби України проводяться  навчання  із  спеціальної
підготовки та періодичні перевірки придатності до таких дій
відповідно до цього Кодексу, а також до наказів спеціально
уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі
митної справи.
 
   Стаття 424. Застосування фізичної сили
 
   Посадові особи  митної  служби  України  мають  право
застосовувати фізичну силу під час виконання службових обов'язків
для:
 
   1) припинення порушень митних правил, затримання осіб, які їх
вчинили, подолання опору законним розпорядженням або вимогам
посадових осіб митної служби України;
 
   2) забезпечення доступу в приміщення або на територію, де
знаходяться товари і транспортні засоби, що перебувають під митним
контролем;
 
   3) припинення  інших  дій,  що  перешкоджають  виконанню
обов'язків, покладених законом на посадових осіб митної служби
України, якщо ненасильницькі засоби впливу  не  забезпечують
виконання цих обов'язків.
 
   Стаття 425. Застосування спеціальних засобів
 
   Посадові особи  митної  служби  України  мають  право
застосовувати наручники, гумові кийки, сльозоточиві речовини,
обладнання для відкриття приміщень, засоби для примусової зупинки
транспортних засобів та інші спеціальні засоби під час виконання
службових обов'язків для:
 
   1) відбиття нападу на посадових осіб митної служби України
або на інших осіб;

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner