Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Митний кодекс України

Кодекс України № 92-IV от 11.07.2002

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 27

 
   2) відбиття нападу  на  будинки,  будівлі,  споруди  та
транспортні засоби, що належать митним органам, спеціалізованим
митним установам та організаціям або використовуються ними, на
товари та транспортні засоби, що перебувають під митним контролем,
а також для звільнення зазначених об'єктів у разі їх захоплення;
 
   3) затримання правопорушників, їх доставлення в службове
приміщення митного органу, спеціалізованої митної установи чи
організації, якщо ці особи чинять опір та іншу протидію або можуть
завдати шкоди оточуючим чи собі;
 
   4) припинення фізичного опору, що чиниться посадовій особі
митної служби України;
 
   5) проникнення у приміщення, де можуть знаходитися предмети
контрабанди та безпосередні об'єкти порушення митних правил;
 
   6) зупинення транспортного засобу, водій якого не виконав
вимогу посадової особи митної служби України про зупинення.
 
   Забороняється застосовувати спеціальні засоби до жінок з
явними ознаками вагітності, осіб з явними ознаками інвалідності та
малолітніх, крім випадків вчинення ними збройного опору, скоєння
групового  нападу,  який  загрожує життю та здоров'ю людей,
збереженню товарів і транспортних засобів, що перебувають під
митним контролем.
 
   Повний перелік  спеціальних  засобів, що використовуються
посадовими особами митної служби  України,  та  порядок  їх
застосування визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
   Стаття 426. Зберігання, носіння та застосування вогнепальної
         зброї посадовими особами митної служби України
 
   Під час виконання службових обов'язків окремим категоріям
посадових осіб митної служби України, перелік яких встановлюється
Кабінетом Міністрів України, надається право зберігати, носити
вогнепальну зброю.
 
   Порядок застосування вогнепальної зброї посадовими особами
митної служби України регулюється положенням, яке затверджується
Кабінетом Міністрів України.
 
   Перелік видів  вогнепальної зброї та набоїв до неї, що
надаються для використання посадовими особами митної  служби
України, визначається Кабінетом Міністрів України.
 
               Глава 67
 
     СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ МИТНИХ ОРГАНІВ,
     СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МИТНИХ УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ
 
   Стаття 427. Соціальні гарантії посадовим особам митної
         служби України
 
   Держава гарантує  посадовим особам митної служби України
соціальний захист і матеріально-побутове забезпечення.
 
   У разі загибелі,  каліцтва  або  інвалідності  внаслідок
нещасного випадку, який стався з посадовою особою митної служби
України під час виконання нею службових обов'язків, їй або її
спадкоємцям здійснюється компенсаційна виплата в порядку, на
умовах та у розмірах, визначених законодавством.
 
   Стаття 428. Гарантія оплати праці посадових осіб митної
         служби України
 
   Держава гарантує оплату праці посадових осіб митної служби
України з метою створення достатніх матеріальних  умов  для
незалежного і сумлінного виконання ними службових обов'язків.
 
 
   ( Частину другу статті 428 виключено на підставі Закону
N  107-VI  (  107-17  )  від  28.12.2007  - зміну визнано
неконституційною  згідно  з  Рішенням  Конституційного  Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 )
 
 
   ( Статтю 429 виключено на підставі Закону N 107-VI ( 107-17 )
від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням
Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 )
 
 
   Стаття 430. Пенсійне забезпечення працівників митних органів,
         спеціалізованих митних установ та організацій
 
( Установити, що у 2007 році працюючим пенсіонерам, на яких
поширюється дія цього Кодексу, достроково призначена пенсія за
віком (з урахуванням підпункту "г" пункту 1 статті 26 Закону
України "Про зайнятість населення" ( 803-12 ), пункту "в" частини
другої статті 12 Закону України "Про загальні засади подальшої
експлуатації  і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та
перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на
екологічно безпечну систему" ( 309-14 ) та статті 21 Закону
України ( 3721-12 ) "Про основні засади соціального захисту
ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні") у
період до досягнення пенсійного віку, передбаченого законодавством
для відповідної категорії осіб, не виплачується згідно із Законом
N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006; додатково див. Рішення
Конституційного Суду N 6-рп/2007 ( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 )
( Установити, що у 2007 році пенсія за віком відповідно до цього
Кодексу  призначається  лише при досягненні пенсійного віку,
передбаченого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ) згідно із Законом
N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006 )
( Установити, що з 1 січня 2007 року максимальний розмір пенсії
або щомісячного довічного грошового утримання (з урахуванням
надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги
та пенсій за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до
пенсій, встановлених законодавством), призначених (перерахованих)
у 2006-2007 роках відповідно до цього Кодексу не може перевищувати
12 мінімальних розмірів пенсії за віком, встановленої абзацом
першим  частини  першої  статті  28  Закону  України  "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ), а
по інших категоріях пенсіонерів розмір пенсії або щомісячного
довічного грошового утримання (з урахуванням надбавок, підвищень,
додаткових  пенсій, цільової грошової допомоги та пенсій за
особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій,
встановлених законодавством), призначених (перерахованих) у 2007
році, не може перевищувати 10 тисяч гривень на місяць згідно із
Законом N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006 )
( Установити, що розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень,
додаткових  пенсій, цільової грошової допомоги та пенсій за
особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій,
встановлених законодавством), призначених у 2006 році відповідно
до цього Кодексу, не може перевищувати 12 мінімальних пенсій за
віком, встановленої абзацом першим частини першої статті 28 Закону
України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
( 1058-15 ), згідно із Законом N 3235-IV ( 3235-15 ) від
20.12.2005 )
( Установити, що у 2006 році достроково призначена пенсія за віком
з урахуванням підпункту "г" пункту 1 статті 26 Закону України "Про
зайнятість населення" ( 803-12 ) у період до досягнення пенсійного
віку, передбаченого законодавством для відповідної категорії осіб,
працюючим пенсіонерам, на яких поширюється дія цього Кодексу, не
виплачується  згідно із Законом N 3235-IV ( 3235-15 ) від
20.12.2005 )
 
   Пенсійне забезпечення посадових осіб митної служби України
здійснюється відповідно до умов і порядку, встановлених Законом
України "Про державну службу" ( 3723-12 ).
 
   Пенсійне забезпечення   працівників   митних   органів,
спеціалізованих митних установ та організацій, які не є посадовими
особами,  здійснюється  на загальних підставах відповідно до
законодавства України про пенсійне забезпечення.
 
   Стаття 431. Гарантії у разі каліцтва і захворювання,
         відшкодування збитків
 
   Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в
галузі митної справи відповідно до законодавства України компенсує
працівникам митних органів, спеціалізованих митних установ та
організацій шкоду, заподіяну їм каліцтвом або іншим ушкодженням
здоров'я, пов'язаним із виконанням службових обов'язків.
 
   Стаття 432. Гарантії у разі загибелі працівника митного
         органу, спеціалізованої митної установи,
         організації
 
   У разі загибелі працівника митного органу, спеціалізованої
митної установи, організації під час виконання ним службових
обов'язків непрацездатним членам сім'ї загиблого, які перебували
на його утриманні, органами  соціального  захисту  щомісячно
виплачується компенсація в розмірі різниці між частиною грошового
забезпечення загиблого, що припадала на їх частку, і призначеною
пенсією  у  зв'язку  з  втратою годувальника без урахування
одноразової допомоги.
 
              Розділ XXI
 
            ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   1. Митний кодекс України набирає чинності з 1 січня 2004
року, крім частини тринадцятої статті 71, яка набирає чинності з
моменту набуття Україною членства у Світовій організації торгівлі.
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 348-IV
(  348-15  ) від 24.12.2002; в редакції Законів N 1344-IV
( 1344-15 ) від 27.11.2003, N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004,
N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, N 3235-IV ( 3235-15 ) від
20.12.2005, N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, N 107-VI ( 107-17 )
від 28.12.2007 )
 
   2. До приведення нормативно-правових актів у відповідність із
цим Кодексом чинні нормативно-правові акти застосовуються  в
частині, що не суперечить цьому Кодексу.
 
   3. Кабінету Міністрів України:
 
   подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо
приведення законодавчих актів України у відповідність із цим
Кодексом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Кодексом;
 
   забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними
органами  виконавчої  влади  їх  нормативно-правових актів у
відповідність із цим Кодексом;
 
   відповідно  до   компетенції   забезпечити   видання
нормативно-правових актів, передбачених цим Кодексом.
 
   4. З набранням чинності цим Кодексом втрачають чинність:
 
   Закон України "Про митну справу в Україні" ( 1262-12 )
(Відомості  Верховної  Ради України, 1991 р., N 44, ст. 575;
1994 р., N 20, ст. 116; 2000 р., N 13, ст. 109);
 
   Закон України "Про звільнення від обкладення митом предметів,
які вивозяться (пересилаються) громадянами за митний  кордон
України" ( 163/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р.,
N 26, ст. 114);
 
   Митний кодекс України ( 1970-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1992 р., N 16, ст. 203, N 35, ст. 511; 1993 р., N 11,
ст. 91, N 12, ст. 107; 1994 р., N 20, ст. 116; 1995 р., N 13,
ст. 85; 1997 р., N 35, ст. 218; 1999 р., N 34, ст. 274; 2000 р.,
N 13, ст.109, N 38, ст. 318, N 50, ст. 436; 2001 р., N 4, ст. 16,
N 23, ст. 117, N 31, ст. 148; 2003 р., N 27, ст. 209), крім статей
47, 85, 86, 87 та глави 2 "Митні збори" розділу V "Мито та митні
збори", які втрачають чинність з моменту набуття Україною членства
у Світовій організації торгівлі; ( Абзац четвертий пункту 4 в
редакції Законів N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003, N 2285-IV
( 2285-15 ) від 23.12.2004, N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005,
N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, N 489-V ( 489-16 ) від
19.12.2006, N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 )
 
   Постанова Верховної Ради України "Про введення в дію Митного
кодексу України" ( 1970а-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1992 р., N 16, ст. 204);
 
   Постанова Верховної Ради України "Про введення в дію Закону
Української РСР "Про митну справу в Українській РСР" ( 1263-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 44, ст. 576);
 
   Постанова Верховної Ради України "Про введення в дію Закону
України "Про звільнення від обкладення митом предметів, які
вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України"
( 164/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 26,
ст. 115);
 
   Постанова Верховної Ради України від 5 лютого 1992 року
N 2099-XII ( 2099-12 ) "Про персональні звання державної митної
служби України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 19,
ст. 261).
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 11 липня 2002 року
     N 92-IV


| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner