Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Митний кодекс України

Кодекс України № 92-IV от 11.07.2002

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 3

 
   Типове положення про митний пост затверджується  наказом
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в
галузі митної справи.
 
   Створення, реорганізація  та  ліквідація  митних  постів
здійснюються  спеціально  уповноваженим  центральним  органом
виконавчої влади в галузі митної справи за поданням відповідної
регіональної  митниці,  митниці.  Керівник  митного  поста
призначається на посаду і звільняється з посади  керівником
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в
галузі митної справи.
 
   Стаття 17. Спеціалізовані митні установи та організації
 
   У межах бюджетних коштів, передбачених для утримання митної
служби України, виключно для забезпечення виконання завдань,
покладених на митні органи, відповідно до цього Кодексу та законів
України  в  митній  службі  України  можуть  створюватися
експлуатаційні, транспортні, інформаційно-аналітичні, кінологічні
спеціалізовані установи та освітні організації.
 
   Створення, реорганізація та ліквідація спеціалізованих митних
установ та організацій здійснюються спеціально  уповноваженим
центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи в
межах повноважень, визначених цим Кодексом та законами України.
 
   Стаття 18. Митні лабораторії
 
   У митній службі  України  створюються  Центральна  митна
лабораторія, яка є спеціалізованою митною установою, і митні
лабораторії, які є структурними підрозділами регіональних митниць,
митниць.
 
   Центральна митна  лабораторія  здійснює  науково-методичне
керівництво митними лабораторіями.
 
   Центральній митній лабораторії, митним лабораторіям надається
право  на  здійснення експертної діяльності в межах питань,
віднесених до компетенції митної служби.
 
   Створення, реорганізація та ліквідація Центральної митної
лабораторії  і  митних  лабораторій  здійснюються  спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної
справи.
 
   Положення про Центральну митну лабораторію та положення про
митні  лабораторії  затверджуються   наказами   спеціально
уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі
митної справи.
 
   Стаття 19. Митна варта
 
   Митна варта  -  спеціальні  підрозділи  митних  органів,
призначені для боротьби з порушеннями митних правил, охорони
територій, будівель, споруд та приміщень митних органів, охорони
та супроводження товарів і транспортних засобів, забезпечення
охорони зон митного контролю.
 
   Стаття 20. Організація митної варти
 
   Митна варта діє на основі цього Кодексу та положення, яке
затверджується  спеціально  уповноваженим  центральним органом
виконавчої влади в галузі митної справи.
 
   Керівництво підрозділами митної варти  здійснює  керівник
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в
галузі митної справи, а в регіональних митницях і митницях -
відповідно керівники цих митних органів.
 
   Особовий склад митної варти може забезпечуватися зброєю та
спеціальними засобами, транспортом, радіо- і телефонним зв'язком,
а також спорядженням відповідно до цього Кодексу, законів України
та інших нормативно-правових актів.
 
   Стаття 21. Завдання митної варти
 
   Завданнями митної варти є:
 
   1) здійснення заходів, пов'язаних із виявленням, розкриттям,
припиненням, профілактикою порушень митних правил, запобіганням
таким порушенням;
 
   2) охорона будинків, споруд, приміщень митних органів та
інших об'єктів митної інфраструктури, зон митного контролю від
будь-яких протиправних посягань;
 
   3) фізичний захист співробітників митних органів, інших осіб,
а також товарів, які перебувають у зоні митного контролю, від
протиправних дій;
 
   4) локалізація разом з іншими органами конфліктних ситуацій у
зоні діяльності митних органів;
 
   5) участь  у  ліквідації  наслідків  катастроф,  аварій,
стихійного лиха та екологічного забруднення в зоні діяльності
митних органів.
 
   Стаття 22. Права митної варти
 
   Для здійснення визначених у статті 21 цього Кодексу завдань
підрозділи митної варти мають право:
 
   1) розташовувати тимчасові пости, пересуватися будь-якими
ділянками місцевості і водного простору в межах митної території
України, а в межах контрольованого прикордонного району - за
погодженням з відповідними органами охорони державного кордону
України;
 
   2) затримувати та проводити в установленому цим Кодексом
порядку огляд товарів, транспортних засобів і громадян, які
перетинають митний кордон України у пунктах пропуску;
 
   3) проводити за рішенням керівника спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи або
його заступника, керівника регіональної митниці (митниці) або його
заступника у встановленому цим Кодексом порядку огляд та переогляд
оформлених митними органами транспортних засобів і товарів, у тому
числі тих, що переміщуються транзитом через територію України;
 
   4) супроводжувати та охороняти товари, які перебувають під
митним контролем, у тому числі ті, що переміщуються  через
територію України транзитом;
 
   5) запрошувати осіб до митних органів для з'ясування обставин
порушення митних правил. У невідкладних випадках  з'ясування
обставин  і  первинне документування такого порушення можуть
здійснюватися в інших придатних для цього місцях.
 
   Стаття 23. Розміщення підрозділів митної варти
 
   Підрозділи митної варти розміщуються, як правило, в місцях
розташування регіональних митниць і митниць.
 
   За рішенням керівника спеціально уповноваженого центрального
органу виконавчої влади в галузі митної справи особовий склад,
транспорт, озброєння та спеціальні засоби підрозділів митної варти
у разі оперативної необхідності можуть бути тимчасово переміщені в
інші регіони України поза місцем основного розміщення.
 
   Стаття 24. Майно, фінансування та матеріально-технічне
        забезпечення митних органів, спеціалізованих
        митних установ та організацій
 
 
   Майно митних органів, спеціалізованих митних установ  та
організацій є державною власністю. Управління цим майном здійснює
Кабінет Міністрів України в порядку, встановленому законом.
 
   Фінансування, матеріально-технічне забезпечення та розвиток
інфраструктури митної служби України здійснюються за рахунок
Державного бюджету України.
 
   Стаття 25. Земельні ділянки, службові та побутові
        приміщення, обладнання та засоби зв'язку митних
        органів, спеціалізованих митних установ та
        організацій
 
   Земельні ділянки для службових потреб, у тому числі для
створення зон митного контролю,  надаються  митним  органам,
спеціалізованим  митним установам та організаціям у постійне
користування відповідно до Земельного кодексу України ( 2768-14 ).
Попереднє відшкодування власникам земель їх вартості та збитків,
відшкодування землекористувачам збитків,  завданих  вилученням
земель, здійснюється відповідно до закону.
 
   У разі якщо митне оформлення товарів і транспортних засобів
здійснюється митними органами безпосередньо на територіях або в
приміщеннях підприємств, зазначені підприємства, незалежно від
форми власності та підпорядкування, зобов'язані надавати митним
органам у тимчасове користування відповідні службові та побутові
приміщення, а також необхідне обладнання та засоби зв'язку на
договірних засадах.
 
               Глава 3
 
   ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МИТНИХ ОРГАНІВ, СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МИТНИХ
    УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ З ІНШИМИ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ
    ВЛАДИ, ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, А ТАКОЖ
         З ПІДПРИЄМСТВАМИ ТА ГРОМАДЯНАМИ
 
   Стаття 26. Взаємовідносини митних органів,
        спеціалізованих митних установ та організацій
        та їх посадових осіб з іншими органами державної
        влади, органами місцевого самоврядування, а також
        з підприємствами та громадянами
 
   Митні органи, спеціалізовані митні установи та організації та
їх  посадові особи при виконанні покладених на них завдань
взаємодіють з іншими органами державної влади, органами місцевого
самоврядування, а також з підприємствами та громадянами в порядку,
встановленому законодавством.
 
   У відносинах з митними органами інтереси підприємств та
громадян можуть представляти митні брокери та інші особи на
підставі відповідного договору, укладеного з підприємством, або
нотаріально  посвідченої  довіреності  (доручення),  виданої
громадянином.
 
   У разі виявлення під  час  здійснення  митних  процедур
працівниками митних органів ознак злочинів керівник митного органу
чи особа, яка його заміщує, повідомляє про  це  відповідні
правоохоронні  органи  або органи охорони державного кордону
України.
 
   Органи охорони державного кордону України та правоохоронні
органи повідомляють митним органам про виявлені порушення митних
правил або контрабанду.
 
   Стаття 27. Взаємовідносини митних органів з іншими
        органами державної влади, що здійснюють контроль
        під час переміщення товарів через митний кордон
        України
 
   Товари, що переміщуються через митний кордон України, крім
митного контролю можуть підлягати санітарно-епідеміологічному,
ветеринарному,  фітосанітарному,  радіологічному,  екологічному
контролю та контролю за переміщенням культурних цінностей. Митні
органи взаємодіють з органами державної влади, що здійснюють
зазначені види контролю, в порядку, встановленому законодавством
України.
 
   Митне оформлення  товарів, що переміщуються через митний
кордон України, завершується тільки після здійснення встановлених
законодавством України необхідних для цього товару видів контролю,
зазначених у частині першій цієї статті.
 
   Стаття 28. Взаємодія митних органів з органами виконавчої
        влади та Національним банком України
 
   Митні органи взаємодіють з органами виконавчої влади в межах
повноважень, встановлених цим Кодексом та законами України.
 
   Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в
галузі митної справи подає Міністерству фінансів України звіт про
надходження до Державного бюджету України коштів від податків і
зборів, справляння яких згідно із законодавством покладено на
митні органи.
 
   Митні органи інформують  Національний  банк  України  та
відповідні фінансові органи України про перерахування ними коштів
до Державного бюджету України.
 
   Розмежування повноважень і функціональних обов'язків  між
митними  та  іншими  органами виконавчої влади України щодо
справляння податків, зборів та інших  обов'язкових  платежів
встановлюється Конституцією України ( 254к/96-ВР ), цим Кодексом
та іншими законами України.
 
   Стаття 29. Взаємовідносини митних органів, спеціалізованих
        митних установ та організацій з органами місцевого
        самоврядування і місцевими державними
        адміністраціями
 
   Місцеві державні  адміністрації  та  органи  місцевого
самоврядування сприяють діяльності митних органів, спеціалізованих
митних установ та організацій і взаємодіють з ними в межах
повноважень, встановлених законами.
 
               Глава 4
 
   ІНФОРМУВАННЯ ТА КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ МИТНОЇ СПРАВИ
 
   Стаття 30. Інформування щодо правил переміщення товарів
        і транспортних засобів через митний кордон України
 
   Митні органи зобов'язані інформувати заінтересованих осіб про
митні правила, норми та умови переміщення товарів і транспортних
засобів через митний кордон України.
 
   Стаття 31. Інформація щодо нормативно-правових актів та
        судових рішень з питань митної справи
 
   Інформація про нормативно-правові акти з питань митної справи
(назва акта, його основні положення, інформація про опублікування)
безоплатно надається митними органами заінтересованим особам на їх
запит.
 
   Судові рішення стосовно митної справи загального характеру,
що набрали законної сили, підлягають офіційному опублікуванню у
порядку, встановленому законом України.
 
   Стислі довідки щодо основних положень актів законодавства
України з питань митної справи розміщуються для  загального
ознайомлення в місцях розташування митних органів.
( Стаття 31 в редакції Закону N 3269-IV ( 3269-15 ) від
22.12.2005 )
 
   Стаття 32. Надання текстів нормативно-правових актів та
        консультування з питань митної справи
 
   Митні органи, спеціалізовані митні установи та організації
можуть надавати заінтересованим особам, у тому числі на платній
основі, консультації з питань митної справи, а також тексти
опублікованих нормативно-правових актів із зазначених питань.
 
   Порядок надання  текстів  нормативно-правових  актів  та
консультацій з питань митної справи визначається законодавством
України та цим Кодексом. Види консультацій, в тому числі платних,
що можуть надаватися митними органами, а також розміри плати за їх
надання встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
   Стаття 33. Відповідальність за недостовірну інформацію
 
   За недостовірність наданої інформації з питань митної справи
посадові особи митних органів, спеціалізованих митних установ та
організацій несуть відповідальність, передбачену законом.
 
               Глава 5
 
    МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО З ПИТАНЬ МИТНОЇ СПРАВИ
 
   Стаття 34. Участь України у міжнародному співробітництві
        з питань митної справи
 
   Україна бере участь у міжнародному співробітництві з питань
митної справи.
 
   У митній  справі Україна додержується загальновизнаних у
міжнародній практиці систем класифікації та кодування товарів,
митних режимів, митної статистики, інших загальноприйнятих у
світових митних відносинах норм і стандартів, а також забезпечує
виконання міжнародних договорів України з питань митної справи,
укладених в установленому законом порядку.
 
   Стаття 35. Міжнародна діяльність спеціально уповноваженого
        центрального органу виконавчої влади в галузі
        митної справи
 
   Міжнародна діяльність спеціально уповноваженого центрального
органу виконавчої влади в галузі митної справи спрямовується і
координується Президентом України та Кабінетом Міністрів України.
 
   Проведення переговорів та консультативної роботи, пов'язаної
з підготовкою міждержавних, міжурядових і міжвідомчих угод з
питань митної справи, може здійснюватися спеціально уповноваженим
центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи за
дорученням Президента України, Кабінету Міністрів України в обсязі
наданих відповідно до закону повноважень.
 
   Стаття 36. Зв'язки спеціально уповноваженого центрального
        органу виконавчої влади в галузі митної справи з
        міжнародними митними організаціями
 
   Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в
галузі митної справи представляє Україну у Всесвітній митній
організації, інших міжнародних митних організаціях.
 
   Міжнародне співробітництво  в  галузі  митної  справи
здійснюється  спеціально  уповноваженим  центральним  органом

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner