Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Митний кодекс України

Кодекс України № 92-IV от 11.07.2002

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 4

виконавчої  влади  в галузі митної справи за погодженням з
Міністерством закордонних справ України.
 
   Стаття 37. Міжнародне співробітництво в галузі митної
        справи
 
   Відповідно до   міжнародних  договорів,  укладених  в
установленому законом порядку, митними органами України спільно з
митними органами суміжних держав може здійснюватися:
 
   1) створення спільних пунктів пропуску на митному кордоні
України;
 
   2) проведення спільного контролю у пунктах пропуску  на
митному кордоні України;
 
   3) узгоджене застосування процедур митного контролю, митного
оформлення та взаємне визнання документів, що використовуються
митними органами для здійснення митних процедур;
 
   4) проведення спільних заходів, спрямованих на запобігання,
виявлення і припинення контрабанди та порушень митних правил;
 
   5) проведення інших спільних одноразових чи постійних заходів
з  питань,  що відповідно до цього Кодексу та інших актів
законодавства України належать до компетенції митних органів.
 
   Стаття 38. Підтримання оперативного зв'язку між митними
        органами України і митними органами суміжних
        іноземних держав
 
   З метою вирішення невідкладних питань щодо пропуску товарів і
транспортних  засобів, виявлення та припинення контрабанди і
порушення митних правил, забезпечення законності і правопорядку в
пунктах  пропуску  через  митний  кордон  України  керівнику
регіональної митниці, керівнику митниці  та  їх  заступникам
надається право проведення робочих зустрічей з представниками
митного органу суміжної іноземної держави.
 
   Про час, умови і мету таких зустрічей керівник митного органу
або його заступник інформує керівника відповідного органу охорони
державного кордону України.
 
   Порядок проведення таких зустрічей визначається положенням,
затвердженим Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено
міжнародним договором України, укладеним в установленому законом
порядку.
 
   Стаття 39. Взаємодія митних органів України з митними та
        іншими органами іноземних держав, а також з
        міжнародними організаціями
 
   Взаємодія митних  органів  України  з митними та іншими
уповноваженими органами іноземних держав, а також з міжнародними
організаціями з питань, пов'язаних з провадженням у справах про
контрабанду та порушення митних правил, здійснюється митними
органами України в порядку, передбаченому міжнародними договорами
України, укладеними в установленому законом порядку.
 
              Розділ II
 
             МИТНИЙ КОНТРОЛЬ
 
               Глава 6
 
          ОРГАНІЗАЦІЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ
 
   Стаття 40. Здійснення митного контролю
 
   Митному контролю підлягають усі товари і транспортні засоби,
що переміщуються через митний кордон України.
 
   Митний контроль  передбачає  проведення  митними органами
мінімуму митних процедур, необхідних для забезпечення додержання
законодавства України з питань митної справи. Обсяг таких процедур
та порядок їх застосування визначаються відповідно до цього
Кодексу, інших нормативно-правових актів, а також міжнародних
договорів України, укладених в установленому законом порядку.
 
   Митний контроль товарів, транспортних засобів перевізників у
пунктах пропуску через державний кордон України здійснюється
цілодобово відповідно до типових технологічних схем пропуску через
державний кордон України автомобільних, водних, залізничних та
повітряних транспортних засобів перевізників ( 1989-2003-п ), що
затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
   Стаття 41. Форми митного контролю
 
   Митний контроль здійснюється безпосередньо посадовими особами
митних органів шляхом:
 
   1) перевірки документів та відомостей, необхідних для такого
контролю;
 
   2) митного  огляду  (огляду  та  переогляду  товарів  і
транспортних засобів, особистого огляду громадян);
 
   3) обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються
через митний кордон України;
 
   4) усного опитування громадян та посадових осіб підприємств;
 
   5) перевірки  системи  звітності  та обліку товарів, що
переміщуються через митний кордон України, а також своєчасності,
достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів,
які відповідно до законів справляються при переміщенні товарів
через митний кордон України;
 
   6) огляду  територій  та  приміщень  складів тимчасового
зберігання, митних ліцензійних складів, спеціальних митних зон,
магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де знаходяться або
можуть знаходитися товари і транспортні засоби, що підлягають
митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою
покладено на митні органи законом;
 
   7) використання інших форм, передбачених цим Кодексом та
іншими законами України з питань митної справи.
 
   Порядок  здійснення  митного  контролю  ( 1989-2003-п )
визначається Кабінетом Міністрів України відповідно до норм цього
Кодексу.
 
   Стаття 42. Вибірковість митного контролю
 
   Під час проведення митного контролю митні органи самостійно
визначають форму та обсяг контролю, достатні для забезпечення
додержання  законодавства України з питань митної справи та
міжнародних договорів України, укладених в установленому законом
порядку, контроль за дотриманням яких покладено на митні органи.
 
   Стаття 43. Тривалість перебування під митним контролем
 
   Товари і транспортні засоби перебувають під митним контролем
з моменту його початку і до закінчення згідно з заявленим митним
режимом.
 
   У разі  ввезення  на митну територію України товарів і
транспортних засобів митний контроль розпочинається з моменту
перетинання ними митного кордону України.
 
   У разі вивезення за межі митної території України митний
контроль розпочинається з  моменту  пред'явлення  товарів  і
транспортних засобів для митного оформлення та їх декларування в
установленому цим Кодексом порядку.
 
   Тривалість перебування товарів і транспортних засобів під
митним контролем на території зони митного контролю у пункті
пропуску на митному кордоні України встановлюється відповідно до
технологічної схеми пропуску через митний кордон осіб, товарів і
транспортних засобів.
 
   Митний контроль закінчується:
 
   у разі ввезення на митну територію України - після здійснення
у  повному обсязі митного оформлення товарів і транспортних
засобів, що переміщуються через митний кордон України;
 
   у разі вивезення за межі митної території України - після
здійснення  у  повному  обсязі митного оформлення товарів і
транспортних засобів та перетинання ними митного кордону України,
за винятком митних режимів, які передбачають перебування під
митним контролем протягом усього часу дії митного режиму.
 
   Стаття 44. Строки пред'явлення митному органу товарів і
        транспортних засобів, що переміщуються через
        митний кордон України
 
   Товари, що переміщуються через митний кордон України, разом з
їх упаковкою та маркуванням, транспортні засоби, якими вони
переміщуються через митний кордон, а також документи на ці товари
і транспортні засоби пред'являються для контролю митним органам у
незмінному стані в пунктах пропуску через митний кордон України та
в інших місцях митної території України, встановлених митними
органами для здійснення митного контролю та оформлення, не пізніше
ніж  через  три години після прибуття зазначених товарів і
транспортних засобів у пункт пропуску або таке місце.
 
   Встановлений у частині першій цієї статті строк, як виняток,
може збільшуватися у порядку та на умовах, визначених Кабінетом
Міністрів України.
 
   Стаття 45. Документи та відомості, необхідні для здійснення
        митного контролю
 
   Особи, які переміщують товари і транспортні засоби через
митний кордон України чи провадять діяльність, контроль за якою
цим Кодексом покладено на митні органи, зобов'язані подавати
митним органам документи та відомості, необхідні для здійснення
митного контролю.
 
   Перелік документів та відомостей, необхідних для здійснення
митного контролю ( 80-2006-п ), порядок їх подання визначаються
Кабінетом Міністрів України відповідно до цього Кодексу.
 
   Правоохоронні органи України, фінансові установи, податкові
та інші контролюючі органи України відповідно до законодавства
України на запити митних органів або за власною ініціативою
інформують митні органи про наявні в них відомості, необхідні для
здійснення митного контролю.
 
   Стаття 46. Доступ посадових осіб митних органів на територію
        чи в приміщення підприємств для здійснення митного
        контролю
 
   Посадові особи митних органів з метою здійснення митного
контролю мають право в межах наданої їм цим Кодексом та іншими
законами України компетенції безперешкодного доступу на територію
чи в приміщення будь-якого підприємства незалежно від форми
власності  та  підпорядкування,  де  знаходяться  або можуть
знаходитися товари, що підлягають митному контролю.
 
   Стаття 47. Спільний митний контроль на митному кордоні
        України
 
   На підставі  міжнародних  договорів України, укладених в
установленому законом порядку, на митному кордоні України може
здійснюватися спільний митний контроль разом з митними органами
суміжних держав.
 
               Глава 7
 
           ЗОНИ МИТНОГО КОНТРОЛЮ
 
   Стаття 48. Місця розташування зон митного контролю
 
   З метою забезпечення здійснення митними органами митного
контролю за товарами та транспортними засобами, що переміщуються
через митний кордон України, проведення заходів, пов'язаних з
виявленням, попередженням та припиненням контрабанди та порушень
митних правил, у пунктах пропуску на митному кордоні України, в
межах прикордонної смуги на державному кордоні України, у морських
і річкових портах, аеропортах, на залізничних станціях,  на
територіях підприємств, спеціальних митних зон, а також в інших
місцях, визначених митними органами, створюються зони митного
контролю.
 
   Стаття 49. Порядок створення зон митного контролю
 
   Порядок створення  зон  митного  контролю,  режим  їх
функціонування відповідно до цього Кодексу визначаються Кабінетом
Міністрів України.
 
   Зони митного  контролю  в  межах пунктів пропуску через
державний кордон України створюються спеціально уповноваженим
центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи за
погодженням із спеціально уповноваженим  центральним  органом
виконавчої влади у справах охорони державного кордону України та
центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту.
 
   Стаття 50. Розміщення споруд та об'єктів у зоні митного
        контролю
 
   У зонах митного контролю, створених у межах пунктів пропуску
на митному кордоні України, споруди та об'єкти інфраструктури, що
належать іншим органам, уповноваженим здійснювати види контролю,
зазначені у статті 27 цього Кодексу, розміщуються з дозволу
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в
галузі  митної справи, спеціально уповноваженого центрального
органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону
України  та  центрального  органу виконавчої влади в галузі
транспорту. Порядок надання таких дозволів визначається Кабінетом
Міністрів України.
 
   Стаття 51. Режим зони митного контролю. Забезпечення
        законності і правопорядку у зоні митного
        контролю
 
   Режим зони митного контролю - це встановлені законодавством
України з питань митної справи приписи, заборони та обмеження щодо
перебування товарів, транспортних засобів та громадян, умови
розташування будівель та споруд, а також проведення господарських
робіт у зоні митного контролю.
 
   Забезпечення безпеки громадян, а також схоронності товарів,
що переміщуються через митний кордон України, дотримання режиму,
законності та правопорядку у зоні митного контролю покладається на
відповідні митні органи.
 
   Стаття 52. Проведення господарських робіт у зоні митного
        контролю, переміщення товарів, транспортних
        засобів і громадян через зону митного контролю
 
   Проведення господарських  робіт у зоні митного контролю,
переміщення через межі зони митного контролю і в межах цієї зони
товарів, транспортних засобів і громадян, у тому числі посадових
осіб органів державної влади, які не перетинають митний кордон
України, допускається тільки з дозволу керівника або заступника
керівника  відповідного  митного  органу  за  погодженням  з
Прикордонними військами України і під контролем посадових осіб
цього органу, крім випадків, передбачених законами України.
 
               Глава 8
 
          ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ
 
   Стаття 53. Права митних органів щодо здійснення митного
        контролю
 
   Митні органи  у межах своїх повноважень, визначених цим
Кодексом, мають право застосовувати примусові заходи до порушників
режиму зони митного контролю.
 
   Митні органи мають право у примусовому порядку зупиняти і
повертати в зони митного контролю транспортні засоби та громадян,
які без дозволу митних органів увійшли із зони митного контролю на
митну територію України, а також морські та річкові судна, які без
дозволу митних органів вийшли з зони митного контролю за межі
митної території України і не перебувають у територіальних водах
інших держав.
 
   Перелік примусових заходів, а також порядок їх застосування
встановлюються цим Кодексом та іншими законами України.
 
   Стаття 54. Подання документів та відомостей, необхідних
        для здійснення митного контролю
 
   Документи, необхідні  для  здійснення  митного  контролю,
подаються митному органові при:
 
   1) перетинанні товарами і транспортними засобами митного
кордону України;
 
   2) декларуванні товарів і транспортних засобів;
 
   3) повідомленні  митного  органу  про  намір  здійснити
переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон
України;
 
   4) здійсненні митними органами інших контрольних функцій
відповідно до цього Кодексу.
 
   Стаття 55. Огляд та переогляд товарів і транспортних
        засобів
 
   З метою перевірки законності переміщення через митний кордон
України товарів і транспортних засобів митний орган має право на
проведення огляду цих товарів і транспортних засобів.
 
   Переогляд товарів і транспортних засобів може бути здійснено
за рішенням керівника митного органу або його заступника, якщо є
підстави вважати, що зазначені товари і транспортні  засоби
переміщуються через митний кордон України з порушенням норм цього
Кодексу та інших законів України з питань митної справи.
 
   Огляд та  переогляд  товарів  і  транспортних  засобів
здійснюються тільки в присутності особи, яка їх переміщує через
митний кордон України чи зберігає під митним контролем.
 
   Стаття 56. Огляд та переогляд ручної поклажі та багажу
 

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner