Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Митний кодекс України

Кодекс України № 92-IV от 11.07.2002

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 5

   Якщо є підстави вважати, що у ручній поклажі або багажі
громадянина переміщуються через митний кордон України, у тому
числі транзитом, товари, які підлягають обліку і відповідним видам
контролю органів державної влади, зазначеним у статті 27 цього
Кодексу, чи товари, при митному оформленні яких справляються
податки і збори, а також товари, переміщення яких через митний
кордон України заборонено або обмежено, митний орган має право
провести огляд, а у разі необхідності і переогляд ручної поклажі
та багажу з їх розпакуванням.
 
   Огляд та переогляд ручної поклажі та багажу громадянина
здійснюються в присутності цього громадянина чи уповноваженої ним
особи.
 
   Огляд та переогляд ручної поклажі та багажу за відсутності
громадянина чи уповноваженої ним особи здійснюються:
 
   1) якщо  є підстави вважати, що несупроводжуваний багаж
містить товари, які становлять небезпеку для життя і здоров'я
людей, тварин та рослин, а також довкілля;
 
   2) якщо громадянин чи уповноважена ним особа не з'явилися
протягом одного місяця з дня надходження  несупроводжуваного
багажу;
 
   3) якщо  товари  пересилаються  у  міжнародних  поштових
відправленнях або міжнародних експрес-відправленнях;
 
   4) у разі залишення на території України ручної поклажі і
багажу з порушенням зобов'язання про їх транзит через територію
України.
 
   Огляд та переогляд ручної поклажі і багажу у разі відсутності
громадянина чи його уповноваженого представника здійснюються в
присутності представників підприємства, що здійснює перевезення,
пересилання ручної поклажі та багажу чи їх зберігання.
 
   Про здійснення огляду та переогляду у випадках, передбачених
у пунктах 1 та 2 частини третьої цієї статті, складається акт,
форму якого встановлює спеціально уповноважений центральний орган
виконавчої влади в галузі митної справи.
 
   Стаття 57. Особистий огляд
 
   Особистий огляд  як  виняткова  форма  митного  контролю
проводиться за письмовою постановою керівника митного органу або
особи, яка його заміщує, якщо є достатні підстави вважати, що
громадянин, який прямує через митний кордон України чи перебуває в
зоні митного контролю або в  транзитній  зоні  міжнародного
аеропорту,  приховує  предмети контрабанди чи товари, які є
безпосередніми предметами порушення митних правил або заборонені
для ввезення в Україну, вивезення з України чи транзиту через
територію України.
 
   На митному посту особистий огляд може також проводитися за
письмовою постановою керівника поста або особи, яка його заміщує,
з обов'язковим повідомленням протягом доби керівника відповідного
митного органу про підстави і результати такого огляду.
 
   Перед початком огляду посадова особа митного органу повинна
пред'явити громадянину письмову постанову  керівника  митного
органу,  керівника митного поста чи особи, яка їх заміщує,
ознайомити громадянина з його правами та обов'язками під час
проведення такого огляду і запропонувати добровільно пред'явити
приховувані товари.
 
   Особистий огляд проводиться в ізольованому приміщенні, що
відповідає встановленим санітарно-гігієнічним вимогам, посадовою
особою митного органу однієї статі з громадянином, який проходить
огляд, у присутності не менш як двох понятих тієї ж статі. Як
поняті запрошуються особи, не заінтересовані у результатах огляду.
Понятими не можуть бути родичі особи, яка підлягає особистому
огляду, а також працівники митних органів. Доступ до приміщення,
де проводиться огляд, громадян, які не беруть участі у ньому, і
можливість спостерігати за проведенням огляду з боку  таких
громадян  мають  бути  виключені.  Обстеження  органів  тіла
громадянина, який підлягає огляду, має проводитися лише медичним
працівником.
 
   Під час проведення особистого огляду складається протокол за
формою, що встановлюється спеціально уповноваженим центральним
органом виконавчої влади в галузі митної справи.
 
   Протокол підписується посадовою особою митного органу, що
проводила огляд, громадянином, який проходив огляд, понятими, які
були присутні під час огляду, а у разі обстеження медичним
працівником - також цим працівником. Громадянин, який проходив
огляд, має право зробити заяву в такому протоколі.
 
   Копія протоколу надається громадянинові.
 
   Особистому огляду не підлягають Президент України, Голова
Верховної Ради України, народні депутати України, Прем'єр-міністр
України, Перший віце-прем'єр-міністр України, Голова та судді
Верховного Суду України, Голова та судді Конституційного Суду
України, Міністр закордонних справ України, Генеральний прокурор
України та члени їхніх сімей, які прямують разом з ними.
 
   Стаття 58. Облік товарів і транспортних засобів, що
        переміщуються через митний кордон України
 
   Облік товарів і транспортних засобів, що переміщуються через
митний кордон України, - це реєстрація митним органом зазначених
товарів і транспортних засобів з метою здійснення їх митного
контролю.
 
   Облік товарів, що переміщуються через митний кордон України
трубопровідним  транспортом  та  лініями  електропередачі,
здійснюється з використанням відповідних приладів обліку.
 
   Форми документів для здійснення обліку товарів і транспортних
засобів,  що  переміщуються  через  митний  кордон  України,
встановлюються спеціально  уповноваженим  центральним  органом
виконавчої влади в галузі митної справи.
 
   Стаття 59. Усне опитування громадян та посадових осіб
        підприємств
 
   Для забезпечення митного контролю посадовими особами митного
органу може проводитися усне опитування громадян та посадових осіб
підприємств.
 
   Усне опитування громадян та посадових осіб підприємств при
здійсненні митного контролю - це отримання посадовою особою
митного органу інформації, що має значення для здійснення митного
контролю, від осіб, які володіють такою інформацією.
 
   У ході усного опитування складається протокол, форма якого
затверджується спеціально  уповноваженим  центральним  органом
виконавчої влади в галузі митної справи.
 
   Стаття 60. Перевірка системи звітності та обліку товарів
        і транспортних засобів, що переміщуються через
        митний кордон України
 
   Перевірка системи звітності та обліку товарів і транспортних
засобів, що переміщуються через митний кордон України, - це
проведення митними органами на підприємствах дій щодо встановлення
відповідності документації про зазначені товари і транспортні
засоби вимогам, встановленим цим Кодексом та іншими законами
України.
 
   Стаття 61. Огляд територій та приміщень складів тимчасового
        зберігання, митних ліцензійних складів,
        спеціальних митних зон, магазинів безмитної
        торгівлі та інших місць, де знаходяться або можуть
        знаходитися товари і транспортні засоби, що
        підлягають митному контролю, чи провадиться
        діяльність, контроль за якою законом покладено на
        митні органи
 
   Огляд територій та приміщень складів тимчасового зберігання,
митних ліцензійних складів, спеціальних митних зон, магазинів
безмитної торгівлі та інших місць, де знаходяться або можуть
знаходитися товари і транспортні засоби, що підлягають митному
контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено
законом на митні органи, може здійснюватися посадовими особами
митних органів з метою:
 
   а) перевірки законності ввезення на митну територію України
товарів і транспортних засобів, дотримання порядку їх ввезення, а
також правильності та повноти сплати податків і зборів;
 
   б) перевірки  відповідності  фактичної кількості ввезених
товарів і транспортних засобів відомостям, заявленим у митній
декларації;
 
   в) перевірки дотримання встановлених цим Кодексом та іншими
законами України правил провадження діяльності, контроль за якою
покладено на митні органи.
 
   За результатами огляду територій та приміщень складається
акт,  форма  якого  встановлюється  спеціально  уповноваженим
центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи. Копія
акта  вручається  відповідно  власникові  складу  тимчасового
зберігання,  митного  ліцензійного складу, магазину безмитної
торгівлі або керівникові чи  заступникові  керівника  органу
управління спеціальної митної зони.
 
   Стаття 62. Використання технічних та спеціальних засобів
        для здійснення митного контролю
 
   Для здійснення митного контролю в порядку, встановленому
законодавством  України, можуть використовуватися технічні та
спеціальні засоби, безпечні для життя і здоров'я людини, тварин та
рослин і такі, що не завдають шкоди товарам та транспортним
засобам.
 
   Стаття 63. Операції з товарами і транспортними засобами,
        митне оформлення яких не закінчено
 
   З дозволу митного органу може здійснюватися навантаження,
вивантаження, перевантаження,  усунення  пошкоджень  упаковки,
розпакування, упакування, перепакування товарів, митне оформлення
яких не закінчено, зміна ідентифікаційних знаків чи маркування на
цих товарах або їх упаковці, а також заміна транспортного засобу.
Зазначені операції здійснюються за рахунок власників товарів і
транспортних  засобів,  що переміщуються через митний кордон
України, або уповноважених ними осіб.
 
   Митні органи з  власної  ініціативи  або  з  ініціативи
правоохоронних  органів  мають право вимагати від осіб, які
переміщують товари і транспортні засоби через митний кордон
України, проведення операцій, передбачених частиною першою цієї
статті. У таких випадках витрати на проведення зазначених операцій
відшкодовуються органом, з ініціативи якого вони проводилися. У
разі якщо в результаті цих операцій будуть виявлені порушення
законодавства  України,  витрати  на  проведення  операцій
відшкодовуються власниками товарів, транспортних засобів  або
уповноваженими ними особами.
 
   Користування та  розпорядження  товарами  і транспортними
засобами, митне оформлення яких не закінчено, забороняються, крім
випадків, передбачених цим Кодексом та іншими законами України.
 
   Стаття 64. Ідентифікація товарів, транспортних засобів,
        приміщень та інших місць під час здійснення
        митного контролю
 
   Товари, що перебувають під митним контролем, транспортні
засоби, приміщення, де знаходяться чи можуть знаходитися товари,
які  підлягають  митному  контролю, або провадиться чи може
провадитися діяльність, контроль за якою покладено на митні
органи, а також прилади обліку енергоносіїв, електричної, теплової
та інших видів енергії можуть ідентифікуватися митними органами.
 
   Ідентифікація здійснюється  шляхом  накладення   митних
забезпечень: одноразових номерних запірно-пломбувальних пристроїв,
печаток, голографічних міток, нанесення цифрового, літерного чи
іншого маркування, ідентифікаційних знаків, проставлення штампів,
взяття проб і зразків, складання опису товарів і транспортних
засобів, креслень, масштабних зображень, виготовлення фотографій,
ілюстрацій, використання товаросупровідної документації тощо.
 
   Засоби ідентифікації можуть змінюватися чи знищуватися тільки
митними  органами або за їх дозволом іншими органами, крім
випадків, коли існує реальна загроза знищення, безповоротної
втрати чи істотного псування товарів і транспортних засобів. У
таких випадках митний орган терміново сповіщається про зміну,
вилучення  чи  знищення  засобів  ідентифікації  з  поданням
документальних доказів існування зазначеної загрози.
 
   Стаття 65. Залучення спеціалістів та експертів для участі у
        здійсненні митного контролю
 
   У разі потреби для участі у здійсненні митного контролю
можуть залучатися спеціалісти та експерти.
 
   Залучення спеціалістів та експертів здійснюється керівником
митного органу або його заступником за погодженням з керівником
підприємства, установи, організації, де працює спеціаліст чи
експерт.
 
   Спеціалісти та експерти, які беруть участь у здійсненні
митного контролю, мають право на відшкодування витрат, пов'язаних
з їхньою участю у здійсненні митного контролю. За спеціалістами та
експертами зберігається середня заробітна плата за місцем роботи
за час, що був затрачений у зв'язку з такою участю.
 
   Виплати, пов'язані із залученням спеціалістів та експертів,
включаючи витрати на їх проїзд, добові за час перебування у
відрядженні  для  участі  у здійсненні митного контролю, та
винагорода за виконану  спеціалістами  і  експертами  роботу
здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України у
порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.
 
               Глава 9
 
        ОСОБЛИВІ ПРОЦЕДУРИ МИТНОГО КОНТРОЛЮ
 
   Стаття 66. Звільнення від окремих форм митного контролю
 
   Звільнення від окремих форм митного контролю встановлюється
цим Кодексом, іншими законами України, а також міжнародними
договорами, укладеними в установленому законом порядку.
 
   Незастосування митного контролю не означає звільнення від
обов'язкового  дотримання  порядку  переміщення  товарів  і
транспортних засобів через митний кордон України.
 
   Стаття 67. Звільнення від митного огляду
 
   Митному огляду не підлягає ручна поклажа та супроводжуваний
багаж Президента України, Голови Верховної Ради України, народних
депутатів  України,  Прем'єр-міністра   України,   Першого
віце-прем'єр-міністра України, Голови та суддів Верховного Суду
України, Голови та суддів Конституційного Суду України, Міністра
закордонних справ України, Генерального прокурора України та
членів їхніх сімей, які прямують разом з ними.
 
   Стаття 68. Спрощений митний контроль
 
   Регіональні митниці, митниці, за погодженням зі спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної
справи, можуть застосовувати спрощений митний контроль.
 
   Спрощений митний  контроль  застосовується  у  випадках
переміщення громадянами через митний кордон України товарів, що не
підлягають обов'язковому декларуванню та оподаткуванню і  не
належать до категорії товарів, на переміщення яких через митний
кордон України встановлено заборони чи обмеження.
 
   Спрощений митний контроль застосовується митними органами, в
яких обладнано зони (коридори) спрощеного митного контролю.
 
   Громадяни, які проходять через зони (коридори) спрощеного
митного контролю, звільняються від подання митної декларації.
 
   Звільнення від  подання  митної  декларації  не  означає
звільнення  громадян  від  обов'язкового  дотримання  порядку
переміщення товарів через митний кордон України.
 
   Стаття 69. Митний контроль після пропуску товарів і
        транспортних засобів
 
   Незалежно від  закінчення  операцій  митного  контролю,
оформлення та пропуску товарів і транспортних засобів митний
контроль за ними може здійснюватися, якщо є достатні підстави
вважати, що мають місце порушення законодавства України  чи
міжнародного договору України, укладеного в установленому законом
порядку, контроль за виконанням яких покладено законом на митні
органи.
 
   Такий контроль  здійснюється  на  підставі  письмового
розпорядження керівника митного органу або особи, яка  його
заміщує.
 
              Розділ III
 
             МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ
 
               Глава 10
 
            ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Стаття 70. Мета митного оформлення
 
   Метою митного оформлення є засвідчення відомостей, одержаних
під час митного контролю товарів і транспортних засобів, що
переміщуються  через  митний  кордон  України, та оформлення
результатів такого контролю, а також статистичного обліку ввезення
на митну територію України, вивезення за її межі і транзиту через
її територію товарів і транспортних засобів. Митне оформлення
здійснюється посадовими особами митного органу.
 
   Операції митного оформлення, порядок їх здійснення, а також
форми митних декларацій та інших документів, що застосовуються під
час  митного  оформлення  товарів  і  транспортних  засобів,
визначаються Кабінетом Міністрів України.
 

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner