Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Митний кодекс України

Кодекс України № 92-IV от 11.07.2002

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 6

   Стаття 71. Місце і час здійснення митного оформлення
 
   Митне оформлення  здійснюється  в  місцях  розташування
відповідних підрозділів митних органів протягом часу, що його
встановлюють  митні  органи  за  погодженням  з  органами,
уповноваженими здійснювати види контролю, зазначені у статті 27
цього Кодексу.
 
   Відповідно до  міжнародних  договорів,  укладених   в
установленому законом порядку, митне оформлення у пунктах пропуску
через митний кордон України може здійснюватися цілодобово.
 
   Митне оформлення  товарів  і  транспортних  засобів,  що
переміщуються  через митний кордон України резидентами (крім
громадян), крім випадків переміщення товарів і  транспортних
засобів через територію України у режимі транзиту, здійснюється
митними органами, у зонах діяльності  яких  розташовані  ці
резиденти. У випадках, визначених Кабінетом Міністрів України,
митне оформлення в іншому митному органі може здійснюватися за
письмовим погодженням між цим митним органом і митним органом, у
зоні діяльності якого розташований відповідний резидент.
 
   Місце здійснення митного оформлення товарів і транспортних
засобів,  що  переміщуються  через  митний  кордон  України
нерезидентами (крім громадян), визначається Кабінетом Міністрів
України.
 
   Митне оформлення  товарів  і  транспортних  засобів,  що
переміщуються через територію  України  у  режимі  транзиту,
здійснюється митним органом за місцем ввезення цих товарів і
транспортних засобів на митну територію України.
 
   Товари, які при ввезенні на митну територію України були
оформлені у режим митного складу, у подальшому можуть бути
переоформлені у режим транзиту  митним  органом  за  місцем
розташування митного ліцензійного складу, на якому зберігаються
зазначені товари.
 
   Спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади
в галузі митної справи можуть визначатися ділянки території з
комплексом будівель, споруд, інженерно-технічних  засобів  та
комунікацій,  необхідних  для здійснення митного контролю та
оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через
митний кордон України, - вантажні митні комплекси, автопорти,
автотермінали. Вантажний митний комплекс, автопорт, автотермінал
можуть входити до митної служби України як спеціалізована митна
організація або належати на праві власності юридичній особі -
резиденту, зареєстрованій як суб'єкт підприємницької діяльності.
Відкриття вантажних митних комплексів, автопортів, автотерміналів
суб'єктами підприємницької діяльності здійснюється за погодженням
із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в
галузі митної справи. Вимоги, яким повинен відповідати вантажний
митний комплекс, автопорт, автотермінал, визначаються Кабінетом
Міністрів України.
 
   Митне оформлення  товарів  і  транспортних  засобів, які
вивозяться за межі митної території України громадянами, може
здійснюватися у будь-якому митному органі на всій митній території
України.
 
   Митне оформлення товарів (крім тих, що переміщуються  у
несупроводжуваному багажі, а також автомобілів), які ввозяться на
митну територію України громадянами, здійснюється у  пунктах
пропуску через митний кордон України.
 
   Митне оформлення товарів, які ввозяться на митну територію
України громадянами у несупроводжуваному багажі, здійснюється
митними органами за місцем проживання або тимчасового перебування
зазначених громадян.
 
   Місця здійснення  митного  оформлення  автомобілів,  які
ввозяться на митну територію України громадянами, визначаються
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в
галузі митної справи.
 
   На прохання осіб, що переміщують через митний кордон України
товари і транспортні засоби, митне оформлення може здійснюватися
поза місцем розташування митних органів, а також поза робочим
часом, встановленим для митних органів, на умовах, визначених цим
Кодексом.
 
   За митне оформлення товарів і транспортних засобів поза
місцем  розташування митних органів або поза робочим часом,
встановленим  для  митних  органів,  митними  органами  із
заінтересованих осіб справляється плата в порядку та у розмірах,
установлених Кабінетом Міністрів України. Розмір такої плати не
може перевищувати вартості фактичних витрат митних органів на
вчинення зазначених дій.    ( Щодо набрання чинності частини
тринадцятої статті 71 див. Закони N 2285-IV ( 2285-15 ) від
23.12.2004,  N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005; частина
тринадцята статті 71 набирає чинності з моменту набуття Україною
членства у  Світовій організації торгівлі згідно із Законами
N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005; N 489-V ( 489-16 ) від
19.12.2006 )
 
   За рішенням спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади в галузі митної справи митне оформлення товарів
окремих видів може здійснюватися у спеціально визначених для цього
митних органах.
 
   Стаття 72. Початок митного оформлення
 
   Митне оформлення розпочинається після подання митному органу
митної декларації, а також усіх необхідних для здійснення митного
контролю та оформлення документів, відомостей щодо товарів і
транспортних засобів, які підлягають митному оформленню.
 
   Засвідчення митним органом прийняття товарів, транспортних
засобів та документів на 
 них до митного контролю та митного
оформлення здійснюється шляхом проставлення відповідних відміток
на митній декларації та товаросупровідних документах.
 
   Стаття 73. Присутність декларантів під час митного
        оформлення
 
   Декларанти можуть бути присутніми під час митного оформлення
товарів і транспортних засобів, які пред'являються ними для такого
оформлення.
 
   У разі застосування заходів, передбачених статтями 55 і 56
цього Кодексу, а також на вимогу митного органу присутність
декларантів під час митного оформлення є обов'язковою.
 
   Стаття 74. Митне оформлення військових транспортних засобів
        та військової техніки
 
   Військова техніка,  укомплектована  повністю  військовою
командою, та бойові повітряні судна, а також військові кораблі,
судна забезпечення Військово-Морських Сил, які перетинають митний
кордон України, підлягають митному оформленню. Порядок такого
оформлення встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
   Митне оформлення військової техніки, військових  кораблів
(суден),  бойових  та військово-транспортних повітряних суден
іноземних  держав  здійснюється  митним  органом  за  участю
представників  центрального органу виконавчої влади з питань
оборони.
 
   Стаття 75. Взяття проб та зразків товарів
 
   З метою здійснення митного контролю та митного оформлення
товарів митним органом за вмотивованим письмовим розпорядженням
керівника відповідного митного органу або його заступника можуть
братися  проби та зразки зазначених товарів для дослідження
(аналізу, експертизи). Оплата проведення дослідження (аналізу,
експертизи) товарів здійснюється за рахунок коштів Державного
бюджету України.
 
   Проби та зразки товарів, що перебувають під митним контролем,
з дозволу митного органу можуть братися також декларантами та
відповідними органами державного контролю.
 
   Проби та зразки товарів беруться у мінімальній кількості, що
забезпечує  можливість  проведення  їх  дослідження (аналізу,
експертизи) за нормативами, затвердженими спеціально уповноваженим
центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.
 
   Про взяття проб та зразків товарів, що перебувають під митним
контролем, складається акт за формою, встановленою спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної
справи.
 
   Декларанти мають право бути присутніми під час взяття проб та
зразків товарів посадовими особами митного органу та інших органів
державного контролю. Взяття проб  та  зразків  товарів,  що
перебувають під митним контролем, іншими органами державного
контролю, а також декларантами  здійснюється  у  присутності
посадових осіб митних органів. Декларанти зобов'язані сприяти
посадовим особам митних органів під час взяття проб та зразків
товарів і здійснювати за свій рахунок вантажні та інші необхідні
операції.
 
   Окрема митна декларація на проби та зразки товарів  не
подається за умови, що відомості про них будуть наведені в митній
декларації, яка подається щодо всіх товарів, які переміщуються
через митний кордон України.
 
   Декларанти мають  право  ознайомлюватися  з  результатами
проведеного дослідження (аналізу, експертизи) взятих проб та
зразків  товарів  та отримувати копії результатів досліджень
(аналізів, експертиз).
 
   Митні органи мають бути ознайомлені з результатами проведених
досліджень (аналізу, експертизи) проб та зразків товарів, що
перебувають під митним  контролем,  взятих  іншими  органами
державного контролю, а також декларантами. Митним органам також
повинні надаватися копії результатів таких досліджень (аналізів,
експертиз).
 
   Митні органи не відшкодовують витрат, понесених декларантом в
результаті взяття проб та зразків товарів, що перебувають під
митним контролем. Витрати на проведення дослідження (аналізу,
експертизи) проб та зразків товарів, понесені митними органами та
митними лабораторіями, особою, яка має повноваження щодо таких
товарів, не відшкодовуються, крім випадків, коли таке дослідження
(аналіз, експертиза) проводиться з ініціативи зазначеної особи.
 
   Порядок взяття проб та зразків товарів, строк проведення їх
дослідження (аналізу, експертизи), а також розпорядження ними
( 1862-2002-п ) встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
   Стаття 76. Подання митним органам актів, складених
        підприємствами
 
   Підприємства, що переміщують товари через митний  кордон
України, в присутності посадової особи митного органу складають
акти про невідповідність товарів  відомостям,  зазначеним  у
необхідних  для  здійснення митного контролю документах, про
пошкодження товарів чи їх упаковки або маркування. Зазначені акти
подаються відповідним митним органам.
 
   Форма акта   встановлюється   спеціально  уповноваженим
центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.
 
   Стаття 77. Мова документів, які подаються для здійснення
        митного контролю та митного оформлення
 
   Документи, необхідні  для здійснення митного контролю та
митного  оформлення  товарів  і  транспортних  засобів,  що
переміщуються  через  митний  кордон  України при здійсненні
зовнішньоекономічних  операцій,  подаються  митному  органу
українською мовою, офіційною мовою митних союзів, членом яких є
Україна, або іншою іноземною мовою, яка є поширеною у світі. Якщо
оригінали таких документів складені іншою мовою, декларант має
забезпечити їх переклад на українську мову за власний рахунок.
 
   Стаття 78. Строки митного оформлення
 
   Митне оформлення здійснюється митним органом, як правило,
протягом однієї доби з часу пред'явлення товарів і транспортних
засобів, що підлягають митному  оформленню,  подання  митної
декларації та всіх необхідних документів і відомостей.
 
   Митне оформлення вважається завершеним після виконання митним
органом митних процедур, визначених ним на підставі цього Кодексу
відповідно до заявленого митного режиму.
 
   Стаття 79. Спрощений порядок митного оформлення деяких
        видів товарів
 
   У разі переміщення через митний кордон України товарів,
необхідних  для подолання наслідків стихійного лиха, аварій,
катастроф, епідемій, а також живих тварин, органів та інших
анатомічних матеріалів людини для потреб трансплантації, товарів,
що мають обмежений строк  чи  особливий  режим  зберігання,
радіоактивних матеріалів, фото-, аудіо- і відеоматеріалів для
засобів масової інформації, товарів міжнародної технічної та
гуманітарної допомоги, товарів, що слідують за процедурою МДП, їх
митне оформлення здійснюється першочергово у спрощеному порядку.
 
   Умови застосування спрощеного порядку митного  оформлення
визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
   Стаття 80. Обов'язки митного органу щодо роз'яснення вимог,
        виконання яких забезпечує можливість митного
        оформлення
 
   У разі відмови у митному оформленні та пропуску через митний
кордон України товарів і транспортних засобів митний  орган
зобов'язаний видавати заінтересованим особам письмове повідомлення
із зазначенням причин відмови та вичерпним роз'ясненням вимог,
виконання  яких  забезпечує можливість митного оформлення та
пропуску цих товарів і транспортних засобів через митний кордон
України.
 
               Глава 11
 
              ДЕКЛАРУВАННЯ
 
   Стаття 81. Процедура декларування
 
   Декларування здійснюється шляхом заявлення за встановленою
формою (письмовою, усною, шляхом вчинення дій) точних відомостей
про товари і транспортні засоби, мету їх переміщення через митний
кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх
митного контролю та митного оформлення.
 
   Умови та порядок застосування форм декларування, перелік
( 80-2006-п ) відомостей, необхідних для здійснення митного
контролю та митного оформлення, визначаються Кабінетом Міністрів
України,  а  порядок  заповнення митних декларацій та інших
документів, що застосовуються під час митного оформлення товарів і
транспортних  засобів, встановлюється спеціально уповноваженим
центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.
 
   Перелік товарів, що підлягають обов'язковому декларуванню,
встановлюється цим Кодексом та актами Кабінету Міністрів України.
 
   Стаття 82. Тимчасова та неповна декларація
 
   Якщо декларант з поважних причин, перелік яких визначається
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в
галузі митної справи, не може здійснити у  повному  обсязі
декларування товарів і транспортних засобів, які ввозяться на
митну територію України, безпосередньо під час переміщення їх
через митний кордон України (крім товарів, які переміщуються
транзитом через територію України), такі товари можуть бути
випущені у вільний обіг у спрощеному порядку після подання митному
органу тимчасової чи неповної декларації та під зобов'язання про
подання митної декларації, заповненої у звичайному порядку не
пізніше ніж через 30 днів з дня випуску товарів у вільний обіг.
 
   Рішення про можливість випуску товарів у вільний обіг з
наступним  оформленням  митних  документів  у повному обсязі
приймається митним органом виходячи з обставин переміщення таких
товарів через митний кордон України, характеристики підприємства,
установи, організації та за умови сплати належних податків і
зборів у повному обсязі.
 
   Стаття 83. Періодична митна декларація
 
   У разі якщо товари регулярно переміщуються через митний
кордон України однією і тією ж особою на одних і тих же умовах та
підставах, митний орган може дозволити такій особі подавати
періодичну митну декларацію, яка оформляється на переміщення
товарів за певний погоджений з митним органом період.
 
   Порядок та  умови  подання періодичної митної декларації
визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
   Стаття 84. Місце декларування
 
   Товари і транспортні засоби, що переміщуються через митний
кордон України, декларуються митному органу, який здійснює митне
оформлення цих товарів і транспортних засобів.
 
   Транспортні засоби, що використовуються  для  переміщення
товарів, декларуються одночасно з цими товарами, за винятком
випадків, передбачених частиною третьою цієї статті.
 
   Морські, річкові та повітряні судна декларуються митному
органу в порту чи аеропорту прибуття на митну територію України
або в порту чи аеропорту відправлення з митної території України.
 
   Порожні транспортні засоби та  транспортні  засоби,  які
перевозять  пасажирів, декларуються в місці перетину митного
кордону України або в митному органі за місцем розташування
власника транспортного засобу.
 
   Стаття 85. Строки декларування
 
   Митна декларація подається митному органу, який здійснює
митне оформлення, протягом 10 днів з дати доставлення товарів і
транспортних засобів у митний орган призначення.
 
   Товари, що  переміщуються  через  митний  кордон України
громадянами, декларуються митному органу одночасно з пред'явленням
цих товарів.
 

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner