Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Митний кодекс України

Кодекс України № 92-IV от 11.07.2002

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 7

   Порожні транспортні засоби та транспортні засоби, в яких
перевозяться пасажири, у разі в'їзду на митну територію України
декларуються митному органу не пізніше ніж через три години з
моменту прибуття у пункт пропуску на митному кордоні України, а у
разі виїзду за межі митної території - не пізніше ніж за три
години до перетинання митного кордону України.
 
   Зазначені строки можуть продовжуватися у порядку та  на
умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.
 
   Стаття 86. Прийняття митної декларації
 
   Митна декларація приймається та реєструється митним органом у
порядку, що визначається  Кабінетом  Міністрів  України  або
уповноваженим ним органом.
 
   Подання митної декларації повинно супроводжуватися наданням
митному органу комерційних супровідних та  інших  необхідних
документів, перелік ( 80-2006-п ) яких визначається Кабінетом
Міністрів України або уповноваженим ним органом.
 
   Митна декларація  приймається  митним  органом,  якщо
встановлено, що в ній містяться всі необхідні відомості і до неї
додано всі необхідні документи. Дата і час прийняття митної
декларації фіксуються посадовою особою митного органу, що її
прийняла, проставленням відміток на бланку митної декларації та
відповідним записом у документах митного органу.
 
   З моменту прийняття митної декларації вона є документом, що
засвідчує факти, які мають юридичне значення.
 
   Митний орган не має права відмовити в прийнятті митної
декларації, якщо декларантом виконано всі умови, встановлені цим
Кодексом.
 
   Відмова митного органу в прийнятті митної декларації повинна
бути вмотивованою, а про причини відмови має бути письмово
повідомлено декларанту.
 
   Стаття 87. Декларанти
 
   Декларантами можуть бути підприємства або громадяни, яким
належать товари і транспортні засоби, що переміщуються через
митний кордон України, або уповноважені ними митні  брокери
(посередники).
 
   Декларантами товарів і транспортних засобів, що належать
громадянам, також можуть бути громадяни, уповноважені власниками
зазначених  товарів  і  транспортних  засобів  на здійснення
декларування нотаріально посвідченими дорученнями.
 
   Стаття 88. Обов'язки декларанта
 
   Декларант виконує всі обов'язки і несе у повному обсязі
відповідальність, передбачену цим Кодексом, незалежно від того, чи
він є власником товарів і транспортних засобів, які переміщуються
через  митний  кордон  України,  митним  брокером  чи іншою
уповноваженою особою.
 
   Декларант зобов'язаний:
 
   здійснити декларування  товарів  і  транспортних  засобів
відповідно до порядку, встановленого цим Кодексом;
 
   на вимогу митного органу пред'явити товари і транспортні
засоби для митного контролю і митного оформлення;
 
   надати митному органу передбачені законодавством документи і
відомості, необхідні для виконання митних процедур;
 
   сплатити податки і збори.
 
   Стаття 89. Попередня митна декларація
 
   До ввезення товарів на митну територію України декларантом
може подаватися до відповідного митного органу попередня митна
декларація.
 
   Подання попередньої митної декларації при ввезенні на митну
територію України підакцизних товарів є обов'язковим.
 
   Порядок подання попередньої митної декларації, її форма та
перелік  відомостей,  що  зазначаються у ній, встановлюються
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в
галузі митної справи відповідно до вимог цього Кодексу.
 
   Стаття 90. Зміна, доповнення та відкликання митної декларації
 
   З дозволу  митного органу відомості, зазначені у митній
декларації, можуть бути змінені чи доповнені, а подана митна
декларація відкликана.
 
   Зміна, доповнення чи відкликання можуть бути здійснені лише
до моменту прийняття митним органом митної декларації до митного
оформлення.
 
   Зміна, доповнення та відкликання митної декларації після її
прийняття митним органом до митного оформлення не допускаються.
Внесення до митної декларації змін чи доповнень, які мають істотне
значення для застосування процедур митного контролю щодо товарів і
транспортних засобів або впливають на умови оподаткування товарів
чи застосування  до  них  заходів  нетарифного  регулювання,
здійснюється  шляхом  подання  митному  органу  нової митної
декларації, якщо це дозволяється відповідно до цього Кодексу.
 
   Посадові особи митних органів не мають права заповнювати
митну декларацію, змінювати чи доповнювати відомості, зазначені в
митній декларації, за винятком внесення до неї відомостей, що
належать до компетенції митних органів.
 
              Розділ IV
 
   ПЕРЕМІЩЕННЯ ТА ПРОПУСК ТОВАРІВ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
          ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ
 
               Глава 12
 
            ПОПЕРЕДНІ ОПЕРАЦІЇ
 
   Стаття 91. Попередні операції
 
   Попередніми операціями вважаються дії, що виконуються до
початку митного оформлення товарів і транспортних засобів.
 
   Попередні операції покликані сприяти прискоренню  митного
оформлення товарів і транспортних засобів, а також здійсненню
передбачених цим Кодексом митних процедур.
 
   Умови та  порядок  застосування  попередніх  операцій,
передбачених цим Кодексом, не залежать від країни походження
товарів або країни їх відправлення.
 
   Стаття 92. Подання документів митним органам у пунктах
        пропуску на митному кордоні України
 
   Якщо митне  оформлення товарів і транспортних засобів у
повному обсязі відповідно до їх митного режиму здійснюється не в
місці  перетинання митного кордону, митному органу у пункті
пропуску на митному кордоні України  подаються  транспортні,
комерційні та інші супровідні документи, що містять відомості про
товари і транспортні засоби, достатні для прийняття рішення про
можливість їх пропуску через митний кордон України.
 
   Стаття 93. Повідомлення митних органів про намір ввезти
        товари на митну територію України та про намір
        вивезти товари за межі митної території України
 
   У разі  ввезення  товарів на митну територію України у
випадках, передбачених цим  Кодексом,  декларант  заздалегідь
повідомляє відповідний митний орган про намір ввезти ці товари.
 
   У разі вивезення товарів за межі митної території України
декларант попередньо повідомляє відповідний митний орган про намір
вивезти ці товари. Митний орган визначає час і місце доставки
зазначених товарів для здійснення митного контролю та митного
оформлення.
 
   Порядок повідомлення митного органу про намір ввезти товари
на митну територію України або вивезти товари з цієї території
встановлюється  спеціально  уповноваженим  центральним органом
виконавчої влади в галузі митної справи.
 
   Положення цієї статті не застосовуються до морських, річкових
та повітряних суден, які перетинають митну територію України без
зупинки в порту чи аеропорту, розташованому на митній території
України.
 
   Стаття 94. Доставка товарів та документів у місце, визначене
        митним органом
 
   Після подання зазначеного у  статті  93  цього  Кодексу
повідомлення декларант зобов'язаний доставити товари та документи
на них без будь-якої зміни їх стану у визначене митним органом
місце і забезпечити перебування їх у цьому місці до прибуття
посадових осіб митного органу.
 
   Доставка товарів та документів на них повинна бути здійснена
в строк, визначений митним органом у межах звичайних строків
доставки,  виходячи  з  можливостей  транспортного  засобу,
встановленого маршруту та інших умов перевезення.
 
   Товари та транспортні засоби, якими вони перевозяться, після
прибуття у місце доставки розміщуються у зонах митного контролю.
 
   У місці доставки товари і транспортні засоби пред'являються,
а  документи  на них передаються митному органу. Заява про
пред'явлення товарів і транспортних засобів для митного контролю
та передання документів на них мають бути зроблені у мінімально
можливий строк після їх прибуття, а у разі прибуття поза робочим
часом, встановленим для митного органу, - у мінімально можливий
строк після початку роботи цього органу.
 
   Зміна місця стоянки транспортного  засобу,  вивантаження,
перевантаження товарів, розпакування, пакування чи перепакування
товарів, зміна, вилучення чи пошкодження засобів ідентифікації
допускаються лише з дозволу митного органу.
 
   Усі додаткові витрати, понесені декларантом внаслідок дій чи
обставин, передбачених цією  статтею,  митними  органами  не
відшкодовуються.
 
               Глава 13
 
      ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
          ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ
 
   Стаття 95. Пункти пропуску на митному кордоні України, через
        які переміщуються товари і транспортні засоби
 
   Переміщення товарів  і транспортних засобів через митний
кордон України здійснюється через пункти пропуску на митному
кордоні України, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів
України відповідно до міжнародних договорів України, укладених в
установленому законом порядку.
 
   Переміщення окремих видів товарів через митний кордон України
може здійснюватися через спеціально визначені пункти пропуску на
митному  кордоні  України.  Перелік  таких  пунктів пропуску
затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   Стаття 96. Заборона щодо переміщення окремих товарів через
        митний кордон України
 
   Ввезення в Україну, вивезення з України та транзит через її
територію товарів окремих видів можуть заборонятися законами
України.
 
   Не можуть бути пропущені через митний кордон України товари:
 
   1) заборонені до ввезення в Україну;
 
   2) заборонені до вивезення з України;
 
   3) заборонені до транзиту через митну територію України;
 
   4) щодо яких не було здійснено митне оформлення;
 
   5) які переміщуються через митний кордон України з порушенням
вимог цього Кодексу та інших законів України.
 
   До переміщення через митний кордон України у міжнародних
поштових відправленнях забороняються культурні цінності.
 
   Рішення митних органів щодо заборони або дозволу переміщення
через митний кордон України конкретних товарів може бути оскаржено
до суду.
 
   Стаття 97. Обмеження щодо переміщення окремих товарів через
        митний кордон України
 
   У випадках, передбачених законом, на окремі товари можуть
запроваджуватися обмеження у разі їх переміщення через митний
кордон України. Пропуск таких товарів через митний кордон України
здійснюється на підставі дозволів уповноважених органів державної
влади, що виконують відповідні контрольні функції.
 
   Переліки товарів, переміщення яких через  митний  кордон
України здійснюється на підставі дозволів органів державної влади,
а також порядок видачі таких дозволів затверджуються Кабінетом
Міністрів України. Органи державної влади, уповноважені видавати
такі дозволи, визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
   Порядок переміщення через митний кордон України валютних
цінностей встановлюється Національним банком України.
 
   Порядок здійснення митного контролю, оформлення та пропуску
через митний кордон України товарів, щодо яких  встановлено
обмеження, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
   Стаття 98. Компетенція митних органів щодо здійснення
        контролю за переміщенням культурних цінностей
        через митний кордон України
 
   Митні органи здійснюють контроль за переміщенням культурних
цінностей через митний кордон України у взаємодії зі спеціально
уповноваженим  державним органом по контролю за переміщенням
культурних цінностей через державний кордон України та спеціально
уповноваженим  центральним  органом виконавчої влади у сфері
архівної справи і діловодства в порядку, встановленому законом.
 
               Глава 14
 
            ТИМЧАСОВЕ ЗБЕРІГАННЯ
 
   Стаття 99. Склади тимчасового зберігання
 
   Товари і транспортні засоби з моменту пред'явлення митному
органу і до їх випуску відповідно до обраного митного режиму
можуть перебувати на тимчасовому зберіганні під митним контролем.
Такі товари і транспортні засоби до завершення митного оформлення
з дозволу відповідного митного органу розміщуються на складах
тимчасового зберігання. Товари та транспортні засоби гуманітарної
допомоги  до  завершення  їх  митного  оформлення з дозволу
відповідного митного органу розміщуються на складах організацій -
отримувачів гуманітарної допомоги. Митний режим щодо зазначених
товарів і транспортних засобів обирається під час передачі цих
товарів і транспортних засобів на тимчасове зберігання і не може
змінюватися  їх  власником або уповноваженою ним особою без
погодження з відповідним митним органом до закінчення строку
тимчасового зберігання.
( Частина перша статті 99 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3397-IV ( 3397-15 ) від 07.02.2006 )
 
   З метою створення сприятливих умов та  скорочення  часу
проведення митного контролю та митного оформлення митним органом
може прийматися рішення про організацію складів  тимчасового
зберігання, що належать транспортно-експедиційним організаціям,
які переміщують товари і транспортні засоби через митний кордон
України, чи іншим підприємствам, зі створенням зони митного
контролю в межах таких складів.
 
   Як склади тимчасового зберігання можуть використовуватися
відповідним чином облаштовані складські приміщення, резервуари,
криті чи відкриті майданчики, призначені для зберігання товарів і
транспортних  засобів. Дозвіл на їх використання як складів
тимчасового зберігання надається митними  органами,  в  зоні
діяльності  яких  розташовані  такі  приміщення,  резервуари,
майданчики, у порядку, встановленому спеціально уповноваженим
центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.
 
   Допускається розміщення товарів і транспортних засобів, що
перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем, на
складах митних органів.
 
   Стаття 100. Дозвіл на використання приміщення, резервуару,
         майданчика як складу тимчасового зберігання
 
 
   Приміщення, резервуар або майданчик можуть бути використані
як склад тимчасового зберігання за наявності належним чином
оформленого дозволу відповідного митного органу.
 
   Порядок розгляду заяви і видачі дозволу на використання
приміщення,  резервуару,  майданчика  як  складу  тимчасового
зберігання  визначається  Кабінетом  Міністрів  України  або
уповноваженим ним органом.
 
   Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в
галузі митної справи веде облік складів тимчасового зберігання та
дозволів на їх відкриття, що видаються митними органами.
 
   Якщо власник складу тимчасового  зберігання  не  виконує
обов'язків, додаткових вимог або обмежень, зазначених у статтях
104-106 цього Кодексу, дозвіл  на  використання  приміщення,
резервуару, майданчика як складу тимчасового зберігання може бути
анульований митним органом, який його видав.
 
   Порядок оскарження анулювання  дозволу  власником  складу
тимчасового зберігання визначається законом.
 

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner