Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Сімейний кодекс України

Кодекс України № 2947-III от 10.01.2002

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 13

прізвище, ім'я та по батькові дитини, які  вона  мала  до
усиновлення.
 
   За бажанням  дитини  вона  має право надалі іменуватися
прізвищем, ім'ям та по батькові, які вона одержала у зв'язку з
усиновленням.
 
   6. Суд може постановити рішення про стягнення аліментів на
дитину з особи, яка була її усиновлювачем, на строк не більш як
два роки, якщо дитина не має батьків або батьки не мають змоги її
утримувати, за умови, що усиновлювач може надавати матеріальну
допомогу.
 
   Стаття 238. Скасування усиновлення
 
   1. Усиновлення може бути скасоване за рішенням суду, якщо:
 
   1) воно  суперечить  інтересам дитини, не забезпечує їй
сімейного виховання;
 
   2) дитина страждає недоумством, на психічну чи іншу тяжку
невиліковну хворобу, про що усиновлювач не знав і не міг знати на
час усиновлення;
 
   3) між усиновлювачем і дитиною склалися, незалежно від волі
усиновлювача, стосунки, які роблять неможливими їхнє спільне
проживання  і  виконання  усиновлювачем  своїх  батьківських
обов'язків.
 
   2. Скасування усиновлення не допускається після досягнення
дитиною повноліття.
 
   Усиновлення може бути скасоване після досягнення дитиною
повноліття, якщо протиправна поведінка усиновленого, усиновлювача
загрожує життю, здоров'ю усиновлювача, усиновленого або інших
членів сім'ї.
 
   3. Усиновлення повнолітньої особи може бути скасовано судом
за взаємною згодою усиновлювача і усиновленого або на вимогу
одного з них, якщо сімейні відносини між ними не склалися.
 
   4. Усиновлення  скасовується  від  дня набрання чинності
рішенням суду.
 
   Стаття 239. Правові наслідки скасування усиновлення
 
   1. У разі скасування усиновлення припиняються на майбутнє
права та обов'язки, що виникли у зв'язку з усиновленням між
дитиною та усиновлювачем і його родичами.
 
   2. У разі скасування усиновлення відновлюються права та
обов'язки  між  дитиною та її батьками, іншими родичами за
походженням.
 
   3. У разі скасування усиновлення дитина передається  за
бажанням батьків або інших родичів їм, а якщо це неможливо, - вона
передається на опікування органові опіки та піклування.
 
   4. У разі скасування усиновлення з підстави, зазначеної у
пункті 1 частини першої статті 238 цього Кодексу, якщо дитина не
передається батькам, за нею зберігається право на проживання у
житловому приміщенні, в якому вона проживала після усиновлення.
 
   5. У  разі  скасування усиновлення дитина має право на
збереження прізвища, імені та по батькові, які вона одержала у
зв'язку  з усиновленням. За бажанням дитини їй присвоюється
прізвище, ім'я, по батькові, які вона мала до усиновлення.
 
   6. У разі скасування усиновлення з підстави, зазначеної у
пункті 1 частини першої статті 238 цього Кодексу, якщо дитина не
передається батькам, суд може постановити рішення про стягнення
аліментів на дитину з особи, яка була її усиновлювачем, за умови,
що останній може надавати матеріальну допомогу.
 
   Стаття 240. Особи, які мають право на звернення до суду з
         позовом про скасування усиновлення або визнання
         усиновлення недійсним
 
   1. Право на звернення до суду з позовом про скасування
усиновлення чи визнання його недійсним мають батьки, усиновлювач,
опікун, піклувальник, орган опіки та піклування, прокурор, а також
усиновлена дитина, яка досягла чотирнадцяти років.
 
   Стаття 241. Порядок поновлення актового запису про народження
         у разі визнання  усиновлення  недійсним  або
         скасування усиновлення
 
   1. Після  набрання  чинності рішенням суду про визнання
усиновлення недійсним або скасування усиновлення суд у місячний
строк зобов'язаний надіслати копію рішення до державного органу
реєстрації актів цивільного стану за місцем реєстрації народження
дитини.
 
   2. Державний орган реєстрації актів цивільного стану на
підставі рішення суду про скасування усиновлення або визнання його
недійсним  вносить  відповідні зміни до актового запису про
народження дитини.
 
   Стаття 242. Позбавлення усиновлювача батьківських прав
 
   1. Якщо  усиновлювач  був  записаний  матір'ю,  батьком
усиновленої ним дитини, він може бути позбавлений батьківських
прав за наявності підстав, встановлених у статті 164 цього
Кодексу.
 
   2. У разі позбавлення усиновлювача батьківських прав настають
наслідки, встановлені статтею 166 цього Кодексу. У разі смерті
усиновлювача, позбавленого батьківських прав, дитина одержує право
на спадкування на загальних підставах.
 
   3. Батьківські права усиновлювача можуть бути  поновлені
відповідно до положень статті 169 цього Кодексу.
 
               Глава 19
 
         ОПІКА ТА ПІКЛУВАННЯ НАД ДІТЬМИ
 
   Стаття 243. Діти, над якими встановлюється опіка, піклування
 
   1. Опіка, піклування встановлюється над дітьми-сиротами і
дітьми, позбавленими батьківського піклування.
( Частина перша статті 243 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3497-IV ( 3497-15 ) від 23.02.2006 )
 
   2. Опіка встановлюється над  дитиною,  яка  не  досягла
чотирнадцяти років, а піклування - над дитиною у віці від
чотирнадцяти до вісімнадцяти років.
 
   3. Опіка, піклування над дитиною встановлюється органом опіки
та піклування, а також судом у випадках, передбачених Цивільним
кодексом України ( 435-15 ).
 
   Стаття 244. Особа, яка може бути опікуном, піклувальником
         дитини
 
   1. Опікуном, піклувальником дитини може бути за її згодою
повнолітня дієздатна особа.
 
   2. При призначенні дитині опікуна або піклувальника органом
опіки  та піклування враховуються особисті якості особи, її
здатність до виховання дитини, ставлення до неї, а також бажання
самої дитини.
 
   3. Не може бути опікуном, піклувальником дитини особа, яка
зловживає спиртними напоями,  наркотичними  засобами,  особа,
позбавлена  батьківських прав, а також особа, інтереси якої
суперечать інтересам дитини.
 
   Стаття 245. Опіка та піклування над дитиною, яка проживає
         у закладі охорони здоров'я, навчальному або
         іншому дитячому закладі
 
( Назва статті 245 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3497-IV ( 3497-15 ) від 23.02.2006 )
 
   1. Якщо дитина постійно проживає у закладі охорони здоров'я,
навчальному або іншому дитячому закладі, функції опікуна та
піклувальника щодо неї покладаються на адміністрацію цих закладів.
( Стаття 245 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3497-IV
( 3497-15 ) від 23.02.2006 )
 
   Стаття 246. Контроль  органу  опіки  та  піклування за
         дотриманням прав дитини, над якою встановлено
         опіку або піклування
 
   1. Орган опіки та піклування контролює умови утримання,
виховання, навчання дитини, над якою встановлено опіку  або
піклування.
 
   Стаття 247. Права дитини, над якою встановлено опіку або
         піклування
 
   1. Дитина, над якою встановлено опіку або піклування, має
право:
 
   1) на проживання в сім'ї опікуна або піклувальника, на
піклування з його боку;
 
   2) на забезпечення їй умов для всебічного розвитку, освіти,
виховання і на повагу до її людської гідності;
 
   3) на збереження права користування житлом, у якому вона
проживала до встановлення опіки або піклування. У разі відсутності
житла така дитина має право на його отримання відповідно до
закону;
 
   4) на захист від зловживань з боку опікуна або піклувальника.
 
   2. Встановлення опіки та піклування не припиняє права дитини
на отримання пенсії, аліментів, відшкодування шкоди у зв'язку з
втратою годувальника та інших соціальних виплат, призначених
дитині відповідно до законів України, а також права власності
дитини на ці виплати.
( Частина друга статті 247 в редакції Закону N 1390-VI ( 1390-17 )
від 21.05.2009 )
 
   Стаття 248. Права дитини-сироти і дитини, позбавленої
         батьківського піклування, яка проживає у закладі
         охорони здоров'я, навчальному або іншому
         дитячому закладі, прийомній сім'ї
( Назва статті 248 в редакції Закону N 3497-IV ( 3497-15 ) від
23.02.2006 )
 
   1.  Дитина-сирота  і  дитина,  позбавлена  батьківського
піклування, яка проживає у закладі охорони здоров'я, навчальному
або іншому дитячому закладі, прийомній сім'ї, має право: ( Абзац
перший частини першої статті 248 в редакції Закону N 3497-IV
( 3497-15 ) від 23.02.2006 )
 
   1) на всебічний розвиток, виховання, освіту, повагу до її
людської гідності;
 
   2) на збереження права користування житлом, у якому вона
раніше проживала. У разі відсутності житла така дитина має право
на його отримання відповідно до закону;
 
   3) на пільги, встановлені законом, при працевлаштуванні після
закінчення строку перебування у зазначеному закладі.
 
   2. Влаштування дитини до закладу, зазначеного у частині
першій цієї статті, не припиняє права дитини на аліменти, пенсії,
інші соціальні виплати, а також на відшкодування шкоди у зв'язку з
втратою годувальника.
 
   Стаття 249. Права та обов'язки опікуна, піклувальника щодо
         дитини
 
   1. Опікун,  піклувальник  зобов'язаний виховувати дитину,
піклуватися про її здоров'я, фізичний,  психічний,  духовний
розвиток, забезпечити одержання дитиною повної загальної середньої
освіти.
 
   Опікун, піклувальник має право самостійно визначати способи
виховання дитини з урахуванням думки дитини та рекомендацій органу
опіки та піклування.
 
   2. Опікун, піклувальник має право вимагати повернення дитини
від будь-якої особи, яка тримає її у себе не на підставі закону
або рішення суду.
 
   3. Опікун, піклувальник не має права перешкоджати спілкуванню
дитини з її батьками та іншими родичами, за винятком випадків,
коли таке спілкування суперечить інтересам дитини.
 
   4. Цивільні права та  обов'язки  опікуна,  піклувальника
встановлюються Цивільним кодексом України ( 435-15 ).
 
   5. Підстави для виникнення права на оплату послуг опікуна та
піклувальника,  її  розмір  і порядок виплати встановлюються
Кабінетом Міністрів України.
( Частина п'ята статті 249 в редакції Закону N 524-V ( 524-16 )
від 22.12.2006 )
 
   Стаття 250. Припинення опіки, піклування над дитиною
 
   1. Опіка, піклування над дитиною припиняється у випадках,
встановлених Цивільним кодексом України ( 435-15 ).
 
   Стаття 251. Звільнення опікуна та піклувальника дитини від їх
         обов'язків
 
   1. Особа може бути звільнена від обов'язків опікуна або
піклувальника дитини у випадках, передбачених Цивільним кодексом
України  ( 435-15 ),  а  також тоді, коли між опікуном,
піклувальником та дитиною склалися стосунки, які перешкоджають
здійсненню ними опіки, піклування.
 
               Глава 20
 
            ПАТРОНАТ НАД ДІТЬМИ
 
   Стаття 252. Договір про патронат
 
   1. За договором про патронат орган опіки та піклування
передає  дитину-сироту  або  дитину, позбавлену батьківського
піклування,  на виховання у сім'ю іншої особи (патронатного
вихователя) до досягнення дитиною повноліття, за плату.
( Частина перша статті 252 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3497-IV ( 3497-15 ) від 23.02.2006 )
 
   Стаття 253. Згода дитини на проживання у сім'ї патронатного
         вихователя
 
   1. На  передачу  дитини у сім'ю патронатного вихователя
потрібна згода дитини, якщо вона досягла такого віку, що може її
висловити.
 
   Стаття 254. Плата за виховання дитини
 
   1. За виховання дитини патронатному вихователю встановлюється
плата, розмір якої визначається за його домовленістю з органом
опіки та піклування.
 
   Стаття 255. Обов'язки патронатного вихователя
 
   1. Патронатний вихователь зобов'язаний:
 
   1) забезпечити дитину житлом, одягом, харчуванням тощо;
 
   2) створити дитині умови для навчання, фізичного та духовного
розвитку;
 
   3) захищати дитину, її права та інтереси як опікун або
піклувальник, без спеціальних на те повноважень.
 
   Стаття 256. Припинення договору про патронат
 
   1. Договір про патронат припиняється у разі відмови від нього
вихователя або дитини, яка досягла чотирнадцяти років.
 
   До призначення дитині нового вихователя або передання дитини
іншій особі, навчальному закладові, закладові охорони здоров'я або
соціального захисту вихователь, який відмовився від договору,
зобов'язаний піклуватися про дитину.
 
   2. Договір про патронат може бути розірваний за згодою сторін
або за рішенням суду в разі невиконання вихователем  своїх
обов'язків або якщо між ним та дитиною склалися стосунки, які
перешкоджають виконанню обов'язків за договором.
 
              Глава 20-1
 
             ПРИЙОМНА СІМ'Я
 
   Стаття 256-1. Прийомна сім'я
 
   1. Прийомна сім'я - сім'я, яка добровільно взяла на виховання
та спільне проживання від одного до чотирьох дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування.
 
   Стаття 256-2. Прийомні батьки
 
   1. Прийомні батьки - подружжя або особа, яка не перебуває у
шлюбі, які взяли для спільного проживання та виховання дітей-сиріт
і дітей, позбавлених батьківського піклування.
 
   2. Прийомні батьки несуть обов'язки по вихованню та розвитку
дітей, передбачені статтею 150 цього Кодексу.
 
   3. Прийомними батьками не можуть бути особи:
 
   1) визнані в установленому порядку недієздатними або обмежено
дієздатними;
 
   2) позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були
поновлені;
 
   3) звільнені від повноважень опікуна, піклувальника в разі
невиконання покладених на них обов'язків;
 

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner