Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Сімейний кодекс України

Кодекс України № 2947-III от 10.01.2002

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 3

зареєстрований з особами, зазначеними у частинах першій - третій
цієї статті.
 
   5. Якщо шлюб зареєстровано з особою, яка вже перебуває у
шлюбі, то в разі припинення попереднього шлюбу до анулювання
актового запису щодо повторного шлюбу повторний шлюб стає дійсним
з моменту припинення попереднього шлюбу.
 
   6. Актовий запис про шлюб анулюється незалежно від смерті
осіб, з якими було зареєстровано шлюб (частини перша - третя цієї
статті), а також розірвання цього шлюбу.
 
   Стаття 40. Шлюб, який визнається недійсним за рішенням суду
 
   1. Шлюб визнається недійсним за рішенням суду, якщо він був
зареєстрований без вільної згоди жінки або чоловіка.
 
   Згода особи не вважається вільною, зокрема, тоді, коли в
момент реєстрації шлюбу вона страждала тяжким психічним розладом,
перебувала у  стані  алкогольного,  наркотичного,  токсичного
сп'яніння, в результаті чого не усвідомлювала сповна значення
своїх дій і (або) не могла керувати ними, або якщо шлюб було
зареєстровано в результаті фізичного чи психічного насильства.
 
   2. Шлюб визнається недійсним за рішенням суду у разі його
фіктивності.
 
   Шлюб є фіктивним, якщо його укладено жінкою та чоловіком або
одним із них без наміру створення сім'ї та набуття прав та
обов'язків подружжя.
 
   3. Шлюб не може бути визнаний недійсним, якщо на момент
розгляду  справи  судом  відпали обставини, які засвідчували
відсутність згоди особи на шлюб або її небажання створити сім'ю.
 
   Стаття 41. Шлюб, який може бути визнаний недійсним  за
         рішенням суду
 
   1. Шлюб може бути визнаний недійсним за рішенням суду, якщо
він був зареєстрований:
 
   1) між усиновлювачем та усиновленою ним дитиною з порушенням
вимог, встановлених частиною п'ятою статті 26 цього Кодексу;
( Пункт 1 частини першої статті 41 в редакції Закону N 3250-IV
( 3250-15 ) від 20.12.2005 )
 
   2) між двоюрідними братом та сестрою; між тіткою, дядьком та
племінником, племінницею;
 
   3) з особою, яка приховала свою тяжку хворобу або хворобу,
небезпечну для другого з подружжя і (або) їхніх нащадків;
 
   4) з особою, яка не досягла шлюбного віку і якій не було
надано права на шлюб.
 
   2. При вирішенні справи про визнання шлюбу недійсним суд бере
до уваги, наскільки цим шлюбом порушені права та інтереси особи,
тривалість спільного проживання подружжя, характер їхніх взаємин,
а також інші обставини, що мають істотне значення.
 
   3. Шлюб не може бути визнаний недійсним у разі вагітності
дружини або народження дитини у осіб, зазначених пунктами 1, 2, 4
частини першої цієї статті, або якщо той, хто не досяг шлюбного
віку, досяг його або йому було надано право на шлюб.
 
   Стаття 42. Особи, які мають право на звернення до суду з
         позовом про визнання шлюбу недійсним
 
   1. Право на звернення до суду з позовом про визнання шлюбу
недійсним мають дружина або чоловік, інші особи, права яких
порушені у зв'язку з реєстрацією цього шлюбу, батьки, опікун,
піклувальник дитини, опікун недієздатної особи, прокурор, орган
опіки та піклування, якщо захисту потребують права та інтереси
дитини, особи, яка визнана недієздатною, або особи, дієздатність
якої обмежена.
 
   Стаття 43. Визнання шлюбу недійсним після його припинення
 
   1. Розірвання  шлюбу, смерть дружини або чоловіка не є
перешкодою для визнання шлюбу недійсним.
 
   2. Якщо шлюб розірвано за рішенням суду, позов про визнання
його недійсним може бути пред'явлено лише після скасування рішення
суду про розірвання шлюбу.
 
   Стаття 44. Час, з якого шлюб є недійсним
 
   1. У випадках, передбачених статтями 39-41 цього Кодексу,
шлюб є недійсним від дня його державної реєстрації.
 
   Стаття 45. Правові наслідки недійсності шлюбу
 
   1. Недійсний шлюб (стаття 39 цього Кодексу), а також шлюб,
визнаний недійсним за рішенням суду, не є підставою для виникнення
у осіб, між якими він був зареєстрований, прав та обов'язків
подружжя, а також прав та обов'язків, які встановлені для подружжя
іншими законами України.
 
   2. Якщо протягом недійсного шлюбу особи набули майно, воно
вважається таким, що належить їм на праві спільної часткової
власності.
 
   Розмір часток кожного з них визначається відповідно до їхньої
участі у придбанні цього майна своєю працею та коштами.
 
   3. Якщо особа одержувала аліменти від того, з ким була в
недійсному шлюбі, сума сплачених аліментів вважається такою, що
одержана без достатньої правової підстави, і підлягає поверненню
відповідно до Цивільного кодексу України ( 435-15 ), але не більш
як за останні три роки.
 
   4. Особа, яка поселилася у житлове приміщення іншої особи у
зв'язку з реєстрацією з нею недійсного шлюбу, не набула права на
проживання у ньому і може бути виселена.
 
   5. Особа, яка у зв'язку з реєстрацією недійсного шлюбу
змінила  своє прізвище, вважається такою, що іменується цим
прізвищем без достатньої правової підстави.
 
   6. Правові наслідки, встановлені частинами другою - п'ятою
цієї статті, застосовуються до особи, яка знала про перешкоди до
реєстрації шлюбу і приховала їх від другої сторони і (або) від
державного органу реєстрації актів цивільного стану.
 
   Стаття 46. Особливі правові наслідки недійсності шлюбу
 
   1. Якщо особа не знала і не могла знати про перешкоди до
реєстрації шлюбу, вона має право:
 
   1) на поділ майна, набутого у недійсному шлюбі, як спільної
сумісної власності подружжя;
 
   2) на  проживання  у  житловому приміщенні, в яке вона
поселилася у зв'язку з недійсним шлюбом;
 
   3) на аліменти відповідно до статей 75, 84, 86 і 88 цього
Кодексу;
 
   4) на прізвище, яке вона обрала при реєстрації шлюбу.
 
   Стаття 47. Права  та  обов'язки батьків і дитини, яка
        народилася у недійсному шлюбі
 
   1. Недійсність шлюбу не впливає на обсяг взаємних прав та
обов'язків батьків і дитини, яка народилася у цьому шлюбі.
 
   Стаття 48. Визнання шлюбу неукладеним
 
   1. Шлюб, зареєстрований у відсутності нареченої і (або)
нареченого, вважається неукладеним. Запис про такий шлюб  у
державному органі реєстрації актів цивільного стану анулюється за
рішенням суду за заявою заінтересованої особи, а також за заявою
прокурора.
 
               Глава 6
 
     ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОДРУЖЖЯ
 
   Стаття 49. Право на материнство
 
   1. Дружина має право на материнство.
 
   2. Небажання чоловіка мати дитину або нездатність його до
зачаття дитини може бути причиною розірвання шлюбу.
 
   3. Позбавлення  жінки  можливості   народити   дитину
(репродуктивної  функції)  у  зв'язку  з  виконанням  нею
конституційних, службових, трудових обов'язків або в результаті
протиправної поведінки щодо неї є підставою для відшкодування
завданої їй моральної шкоди.
 
   4. Вагітній дружині мають бути створені у сім'ї умови для
збереження її здоров'я та народження здорової дитини.
 
   5. Дружині-матері мають бути створені у сім'ї умови для
поєднання материнства із здійсненням нею інших прав та обов'язків.
 
   Стаття 50. Право на батьківство
 
   1. Чоловік має право на батьківство.
 
   2. Відмова дружини від народження дитини або нездатність її
до народження дитини може бути причиною розірвання шлюбу.
 
   3. Позбавлення чоловіка можливості здійснення репродуктивної
функції у зв'язку з виконанням ним конституційних, службових,
трудових обов'язків або в результаті протиправної поведінки щодо
нього є підставою для відшкодування завданої йому моральної шкоди.
 
   Стаття 51. Право дружини та чоловіка на повагу до своєї
         індивідуальності
 
   1. Дружина та чоловік мають рівне право на повагу до своєї
індивідуальності, своїх звичок та уподобань.
 
   Стаття 52. Право дружини та чоловіка на фізичний та духовний
        розвиток
 
   1. Дружина та чоловік мають рівне право на фізичний та
духовний розвиток, на здобуття освіти, прояв своїх здібностей, на
створення умов для праці та відпочинку.
 
   Стаття 53. Право дружини та чоловіка на зміну прізвища
 
   1. Якщо  при реєстрації шлюбу дружина, чоловік зберегли
дошлюбні прізвища, вони мають право подати до державного органу
реєстрації актів цивільного стану, який зареєстрував їхній шлюб,
або відповідного органу за місцем їхнього проживання заяву про
обрання прізвища одного з них як їхнього спільного прізвища або
про приєднання до свого прізвища прізвища другого з подружжя.
 
   2. У разі зміни прізвища державний орган реєстрації актів
цивільного стану видає нове Свідоцтво про шлюб.
 
   Стаття 54. Право дружини та чоловіка на розподіл обов'язків
         та спільне вирішення питань життя сім'ї
 
   1. Дружина, чоловік мають право розподілити  між  собою
обов'язки в сім'ї.
 
   Дружина, чоловік повинні утверджувати повагу до будь-якої
праці, яка робиться в інтересах сім'ї.
 
   2. Усі найважливіші питання життя сім'ї мають вирішуватися
подружжям спільно, на засадах рівності. Дружина, чоловік мають
право противитися усуненню їх від вирішення питань життя сім'ї.
 
   3. Вважається, що дії одного з подружжя стосовно життя сім'ї
вчинені за згодою другого з подружжя.
 
   Стаття 55. Обов'язок подружжя турбуватися про сім'ю
 
   1. Дружина та чоловік зобов'язані спільно піклуватися про
побудову сімейних відносин між собою та іншими членами сім'ї на
почуттях взаємної любові, поваги, дружби, взаємодопомоги.
 
   2. Чоловік  зобов'язаний утверджувати в сім'ї повагу до
матері.
 
   Дружина зобов'язана утверджувати в сім'ї повагу до батька.
 
   3. Дружина та чоловік відповідальні один перед одним, перед
іншими членами сім'ї за свою поведінку в ній.
 
   4. Дружина  та  чоловік  зобов'язані  спільно дбати про
матеріальне забезпечення сім'ї.
 
   Стаття 56. Право дружини та чоловіка на свободу та особисту
        недоторканність
( Назва статті 56 в редакції Закону N 524-V ( 524-16 ) від
22.12.2006 )
 
   1. Дружина та чоловік мають право на вільний вибір місця
свого проживання.
( Частина перша статті 56 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 524-V ( 524-16 ) від 22.12.2006 )
 
   2. Дружина та чоловік мають право вживати заходів, які не
заборонені законом і не суперечать моральним засадам суспільства,
щодо підтримання шлюбних відносин.
 
   3. Кожен з подружжя має право припинити шлюбні відносини.
 
   4. Примушування до припинення шлюбних відносин, примушування
до їх збереження, в тому числі примушування до статевого зв'язку
за допомогою фізичного або психічного насильства, є порушенням
права дружини, чоловіка на свободу та особисту недоторканність і
може мати наслідки, встановлені законом.
( Частина четверта статті 56 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 524-V ( 524-16 ) від 22.12.2006 )
 
               Глава 7
 
        ПРАВО ОСОБИСТОЇ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ
            ДРУЖИНИ ТА ЧОЛОВІКА
 
   Стаття 57. Майно, що є особистою приватною власністю дружини,
        чоловіка
 
   1. Особистою приватною власністю дружини, чоловіка є:
 
   1) майно, набуте нею, ним до шлюбу;
 
   2) майно, набуте нею, ним за час шлюбу, але на підставі
договору дарування або в порядку спадкування;
 
   3) майно, набуте нею, ним за час шлюбу, але за кошти, які
належали їй, йому особисто.
 
   2. Особистою приватною власністю дружини та чоловіка є речі
індивідуального користування, в тому числі коштовності, навіть
тоді, коли вони були придбані за рахунок спільних коштів подружжя.
 
   3. Особистою приватною власністю дружини, чоловіка є премії,
нагороди, які вона, він одержали за особисті заслуги.
 
   Суд може визнати за другим з подружжя право на частку цієї
премії, нагороди, якщо буде встановлено, що він своїми діями
(ведення домашнього господарства, виховання дітей тощо) сприяв її
одержанню.
 
   4. Особистою приватною власністю дружини, чоловіка є кошти,
одержані як відшкодування за втрату (пошкодження) речі, яка їй,
йому  належала, а також як відшкодування завданої їй, йому
моральної шкоди.
 
   5. Особистою приватною власністю дружини, чоловіка є страхові
суми, одержані нею, ним за обов'язковим особистим страхуванням, а
також за добровільним особистим страхуванням, якщо страхові внески
сплачувалися за рахунок коштів, що були особистою приватною
власністю кожного з них.
( Частина п'ята статті 57 в редакції Закону N 524-V ( 524-16 ) від
22.12.2006 )
 
   6. Суд може визнати особистою приватною власністю дружини,
чоловіка майно, набуте нею, ним за час їхнього окремого проживання
у зв'язку з фактичним припиненням шлюбних відносин.
 
   7. Якщо у придбання майна вкладені крім спільних коштів і
кошти, що належали одному з подружжя, то частка у цьому майні,
відповідно до розміру внеску, є  його  особистою  приватною
власністю.
 
   Стаття 58. Право на плоди та доходи від речей, що є особистою
        приватною власністю дружини, чоловіка
 
   1. Якщо річ, що належить одному з подружжя, плодоносить, дає
приплід або дохід (дивіденди), він є власником цих плодів,
приплоду або доходу (дивідендів).
 
   Стаття 59. Здійснення дружиною, чоловіком права особистої
        приватної власності
 
   1. Той із подружжя, хто є власником майна, визначає режим
володіння та користування ним з урахуванням інтересів сім'ї,
насамперед дітей.
 
   2. При  розпорядженні  своїм  майном  дружина,  чоловік
зобов'язані враховувати інтереси дитини, інших членів сім'ї, які
відповідно до закону мають право користування ним.
 
               Глава 8
 
      ПРАВО СПІЛЬНОЇ СУМІСНОЇ ВЛАСНОСТІ ПОДРУЖЖЯ
 
   Стаття 60. Підстави набуття права спільної сумісної власності
        подружжя
 
   1. Майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та
чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner