Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Сімейний кодекс України

Кодекс України № 2947-III от 10.01.2002

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 4

того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення
домашнього  господарства,  догляд  за  дітьми, хвороба тощо)
самостійного заробітку (доходу).
 
   2. Вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей
індивідуального користування, є об'єктом права спільної сумісної
власності подружжя.
 
   Стаття 61. Об'єкти права спільної сумісної власності
 
   1. Об'єктом права спільної сумісної власності подружжя може
бути будь-яке майно, за винятком виключеного з цивільного обороту.
( Частина перша статті 61 в редакції Закону N 524-V ( 524-16 ) від
22.12.2006 )
 
   2. Об'єктом права спільної сумісної власності є заробітна
плата, пенсія, стипендія, інші доходи, одержані одним із подружжя.
( Частина друга статті 61 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 524-V ( 524-16 ) від 22.12.2006 )
 
   3. Якщо одним із подружжя укладено договір в інтересах сім'ї,
то гроші, інше майно, в тому числі гонорар, виграш, які були
одержані за цим договором, є об'єктом права спільної сумісної
власності подружжя.
 
   4. Речі для  професійних  занять  (музичні  інструменти,
оргтехніка, лікарське обладнання тощо), придбані за час шлюбу для
одного з подружжя, є об'єктом права спільної сумісної власності
подружжя.
 
   Стаття 62.  Виникнення права спільної сумісної власності
         подружжя на майно, що належало дружині,
         чоловікові
 
   1. Якщо  майно  дружини, чоловіка за час шлюбу істотно
збільшилося у своїй вартості внаслідок спільних трудових чи
грошових затрат або затрат другого з подружжя, воно у разі спору
може бути визнане за рішенням суду об'єктом права спільної
сумісної власності подружжя.
 
   2. Якщо один із подружжя своєю працею і (або) коштами брав
участь  в утриманні майна, належного другому з подружжя, в
управлінні цим майном чи догляді за ним, то дохід (приплід,
дивіденди), одержаний від цього майна, у разі спору за рішенням
суду може бути визнаний об'єктом права спільної сумісної власності
подружжя.
( Статтю 62 доповнено частиною другою згідно із Законом N 524-V
( 524-16 ) від 22.12.2006 )
 
   Стаття 63.  Здійснення подружжям права спільної сумісної
         власності
 
   1. Дружина та чоловік мають рівні права на  володіння,
користування і розпоряджання майном, що належить їм на праві
спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено домовленістю
між ними.
 
   Стаття 64. Право подружжя на укладення договорів між собою
 
   1. Дружина та чоловік мають право на укладення між собою усіх
договорів, які не заборонені законом, як щодо майна, що є їхньою
особистою приватною власністю, так і щодо майна, яке є об'єктом
права спільної сумісної власності подружжя.
 
   2. Договір про відчуження одним із подружжя на користь
другого  з подружжя своєї частки у праві спільної сумісної
власності подружжя може бути укладений без виділу цієї частки.
 
   Стаття 65. Право подружжя на розпоряджання майном, що є
         об'єктом  права  спільної  сумісної власності
         подружжя
 
   1. Дружина, чоловік розпоряджаються майном, що є об'єктом
права спільної сумісної власності подружжя, за взаємною згодою.
 
   2. При укладенні договорів одним із подружжя вважається, що
він діє за згодою другого з подружжя. Дружина, чоловік має право
на звернення до суду з позовом про визнання договору недійсним як
такого, що укладений другим із подружжя без її, його згоди, якщо
цей договір виходить за межі дрібного побутового.
 
   3. Для укладення одним із подружжя договорів, які потребують
нотаріального посвідчення і (або) державної реєстрації, а також
договорів стосовно цінного майна, згода другого з подружжя має
бути подана письмово.
 
   Згода на укладення договору, який потребує нотаріального
посвідчення і (або) державної реєстрації, має бути нотаріально
засвідчена.
 
   4. Договір, укладений одним із подружжя в інтересах сім'ї,
створює обов'язки для другого з подружжя, якщо майно, одержане за
договором, використане в інтересах сім'ї.
 
   Стаття 66. Право подружжя на визначення порядку користування
         майном
 
   1. Подружжя має право домовитися між собою про порядок
користування майном, що йому належить на праві спільної сумісної
власності.
 
   2. Договір  про  порядок користування житловим будинком,
квартирою, іншою будівлею чи спорудою, земельною ділянкою, якщо
він нотаріально посвідчений, зобов'язує правонаступника дружини та
чоловіка.
 
   Стаття 67. Право на розпоряджання часткою у майні, що є
         об'єктом права  спільної  сумісної  власності
         подружжя
 
   1. Дружина, чоловік мають право укласти з іншою особою
договір купівлі-продажу, міни, дарування, довічного утримання
(догляду), застави щодо своєї частки у праві спільної сумісної
власності подружжя лише після її визначення та виділу в натурі або
визначення порядку користування майном.
 
   2. Дружина, чоловік мають право скласти заповіт на свою
частку  у праві спільної сумісної власності подружжя до її
визначення та виділу в натурі.
 
   Стаття 68. Здійснення права спільної сумісної власності після
        розірвання шлюбу
 
   1. Розірвання шлюбу не припиняє права спільної сумісної
власності на майно, набуте за час шлюбу.
 
   2. Розпоряджання майном, що є об'єктом  права  спільної
сумісної  власності,  після  розірвання  шлюбу  здійснюється
співвласниками виключно за взаємною  згодою,  відповідно  до
Цивільного кодексу України ( 435-15 ).
 
   Стаття 69. Право подружжя на поділ майна, що є об'єктом права
        спільної сумісної власності подружжя
 
   1. Дружина і чоловік мають право на поділ майна, що належить
їм на праві спільної сумісної власності, незалежно від розірвання
шлюбу.
 
   2. Дружина і чоловік мають право розділити майно за взаємною
згодою.
 
   Договір про  поділ  житлового  будинку, квартири, іншого
нерухомого майна, а також про виділ нерухомого майна дружині,
чоловікові зі складу усього майна подружжя має бути нотаріально
посвідчений.
 
   Стаття 70. Розмір часток майна дружини та чоловіка при поділі
        майна, що є об'єктом права спільної сумісної
        власності подружжя
 
   1. У разі поділу майна, що є об'єктом права спільної сумісної
власності подружжя, частки майна дружини та чоловіка є рівними,
якщо інше не визначено домовленістю між ними  або  шлюбним
договором.
 
   2. При вирішенні спору про поділ майна суд може відступити
від засади рівності часток подружжя за обставин, що мають істотне
значення, зокрема якщо один із них не дбав про матеріальне
забезпечення сім'ї, приховав, знищив чи пошкодив спільне майно,
витрачав його на шкоду інтересам сім'ї.
 
   3. За рішенням суду частка майна дружини, чоловіка може бути
збільшена, якщо з нею, ним проживають діти, а також непрацездатні
повнолітні син, дочка, за умови, що розмір аліментів, які вони
одержують, недостатній для  забезпечення  їхнього  фізичного,
духовного розвитку та лікування.
 
   Стаття 71. Способи та порядок поділу майна, що є об'єктом
         права спільної сумісної власності подружжя
 
   1. Майно, що є об'єктом права спільної сумісної власності
подружжя, ділиться між ними в натурі.
 
   Якщо дружина та чоловік не домовилися про порядок поділу
майна, спір може бути вирішений судом. При цьому суд бере до уваги
інтереси дружини, чоловіка, дітей та інші обставини, що мають
істотне значення.
 
   2. Неподільні речі присуджуються одному з подружжя, якщо інше
не визначено домовленістю між ними.
 
   3. Речі для професійних занять присуджуються тому з подружжя,
хто використовував їх у своїй професійній діяльності. Вартість цих
речей  враховується  при присудженні іншого майна другому з
подружжя.
 
   4. Присудження одному з подружжя грошової компенсації замість
його частки у праві спільної сумісної власності на майно, зокрема
на житловий будинок, квартиру, земельну ділянку, допускається лише
за його згодою, крім випадків, передбачених Цивільним кодексом
України ( 435-15 ).
 
   5. Присудження одному з подружжя грошової компенсації можливе
за умови попереднього внесення другим із подружжя відповідної
грошової суми на депозитний рахунок суду.
 
   Стаття 72. Застосування позовної давності до вимог про поділ
        майна, що є об'єктом права спільної сумісної
        власності подружжя
 
   1. Позовна давність не застосовується до вимог про поділ
майна, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя,
якщо шлюб між ними не розірвано.
 
   2. До вимоги про поділ майна, заявленої після розірвання
шлюбу, застосовується позовна давність у три роки.
 
   Позовна давність  обчислюється  від  дня,  коли один із
співвласників дізнався або міг дізнатися про порушення свого права
власності.
 
   Стаття 73. Накладення стягнення на майно, що є об'єктом права
        спільної сумісної власності подружжя
 
   1. За зобов'язаннями одного з подружжя стягнення може бути
накладено лише на його особисте майно і на частку у праві спільної
сумісної власності подружжя, яка виділена йому в натурі.
 
   2. Стягнення може бути накладено на майно, яке є спільною
сумісною власністю подружжя, якщо судом встановлено, що договір
був укладений одним із подружжя в інтересах сім'ї і те, що було
одержане за договором, використано на її потреби.
 
   3. При  відшкодуванні шкоди, завданої злочином одного з
подружжя, стягнення може бути накладено на майно, набуте за час
шлюбу, якщо рішенням суду встановлено, що це майно було придбане
на кошти, здобуті злочинним шляхом.
 
   Стаття 74. Право на майно жінки та чоловіка, які проживають
        однією сім'єю, але не перебувають у шлюбі між
        собою або в будь-якому іншому шлюбі
( Назва статті 74 із змінами, внесеними згідно із Законом N 524-V
( 524-16 ) від 22.12.2006 )
 
   1. Якщо жінка та чоловік проживають однією сім'єю, але не
перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі,
майно, набуте ними за час спільного проживання, належить їм на
праві спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено
письмовим договором між ними.
 
   2. На майно, що є об'єктом права спільної сумісної власності
жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою або в
будь-якому іншому шлюбі, поширюються положення глави 8 цього
Кодексу.
( Стаття 74 із змінами, внесеними згідно із Законом N 524-V
( 524-16 ) від 22.12.2006 )
 
               Глава 9
 
       ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОДРУЖЖЯ ПО УТРИМАННЮ
 
   Стаття 75. Право одного з подружжя на утримання
 
   1. Дружина, чоловік повинні матеріально підтримувати один
одного.
 
   2. Право на утримання (аліменти) має той із подружжя, який є
непрацездатним, потребує матеріальної допомоги, за умови, що
другий із подружжя може надавати матеріальну допомогу.
 
   3. Непрацездатним вважається той із подружжя, який досяг
пенсійного віку, встановленого законом, або є інвалідом I, II чи
III групи.
 
   4. Один із подружжя є таким, що потребує  матеріальної
допомоги, якщо заробітна плата, пенсія, доходи від використання
його майна, інші доходи не забезпечують  йому  прожиткового
мінімуму, встановленого законом.
 
   5. Права на утримання не має той із подружжя, хто негідно
поводився у шлюбних відносинах,  а  також  той,  хто  став
непрацездатним у зв'язку із вчиненням ним умисного злочину, якщо
це встановлено судом.
 
   6. Той із подружжя, хто став непрацездатним у зв'язку з
протиправною поведінкою другого з подружжя, має право на утримання
незалежно від права на відшкодування  шкоди  відповідно  до
Цивільного кодексу України ( 435-15 ).
 
   Стаття 76. Право на утримання після розірвання шлюбу
 
   1. Розірвання шлюбу не припиняє права особи на утримання, яке
виникло у неї за час шлюбу.
 
   2. Після розірвання шлюбу особа має право на утримання, якщо
вона стала непрацездатною до розірвання шлюбу або протягом одного
року від дня розірвання шлюбу і потребує матеріальної допомоги і
якщо  її  колишній  чоловік,  колишня дружина може надавати
матеріальну допомогу.
 
   Особа має право на утримання і тоді, коли вона  стала
інвалідом після спливу одного року від дня розірвання шлюбу, якщо
її інвалідність була результатом протиправної поведінки щодо неї
колишнього чоловіка, колишньої дружини під час шлюбу.
 
   3. Якщо на момент розірвання шлюбу жінці, чоловікові до
досягнення встановленого законом пенсійного віку залишилося не
більш як п'ять років, вона, він матимуть право на утримання після
досягнення цього пенсійного віку, за умови, що у шлюбі вони
спільно проживали не менш як десять років.
 
   4. Якщо у зв'язку з вихованням дитини, веденням домашнього
господарства, піклуванням про членів сім'ї, хворобою або іншими
обставинами, що мають істотне значення, один із подружжя не мав
можливості одержати освіту, працювати, зайняти відповідну посаду,
він має право на утримання у зв'язку з розірванням шлюбу і тоді,
якщо є працездатним, за умови, що потребує матеріальної допомоги і
що колишній чоловік, колишня дружина може надавати матеріальну
допомогу.
 
   Право на утримання у цьому випадку триває протягом трьох
років від дня розірвання шлюбу.
 
   Стаття 77. Способи надання утримання одному з подружжя
 
   1. Утримання одному з подружжя надається другим із подружжя у
натуральній або грошовій формі за їхньою згодою.
 
   2. За рішенням суду аліменти присуджуються одному з подружжя,
як правило, у грошовій формі.
 
   3. Аліменти  сплачуються  щомісячно.  За взаємною згодою
аліменти можуть бути сплачені наперед.
 
   4. Якщо платник аліментів виїжджає  на  постійне  місце
проживання у державу, з якою Україна не має договору про надання
правової допомоги, аліменти можуть бути сплачені наперед за час,
визначений домовленістю подружжя, а у разі спору - за рішенням
суду.
 
   Стаття 78. Договір подружжя про надання утримання
 
   1. Подружжя має право укласти договір про надання утримання
одному з них, у якому визначити умови, розмір та строки виплати
аліментів. Договір укладається у письмовій формі і нотаріально
посвідчується.
 
   2. У разі невиконання одним із подружжя свого обов'язку за
договором про надання утримання аліменти можуть стягуватися на
підставі виконавчого напису нотаріуса.
 
   Стаття 79. Час, протягом якого сплачуються аліменти одному з
         подружжя
 
   1. Аліменти присуджуються за рішенням суду від дня подання
позовної заяви.
 
   2. Якщо позивач вживав заходів щодо одержання аліментів від
відповідача, але не міг їх одержати внаслідок ухилення відповідача
від їх сплати, суд, залежно від обставин справи, може постановити

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner