Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Сімейний кодекс України

Кодекс України № 2947-III от 10.01.2002

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 7

запис його батьком дитини. У разі якщо повідомити батьків,
опікуна, піклувальника неповнолітнього неможливо, державний орган
реєстрації актів цивільного стану повинен повідомити орган опіки
та піклування про запис неповнолітнього батьком дитини.
( Частина друга статті 126 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 524-V ( 524-16 ) від 22.12.2006 )
 
   3. Якщо заява про визнання батьківства не може бути подана
особисто, вона може бути подана через представника або надіслана
поштою,  за умови її нотаріального засвідчення. Повноваження
представника мають бути нотаріально засвідчені.
( Частина третя статті 126 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 524-V ( 524-16 ) від 22.12.2006 )
 
   Стаття 127. Визначення походження дитини за заявою чоловіка,
         який вважає себе батьком дитини
 
   1. Чоловік, який не перебуває у шлюбі з матір'ю дитини, може
подати до державного органу реєстрації актів цивільного стану
заяву про визнання себе батьком дитини, мати якої померла або
оголошена померлою, визнана недієздатною, безвісно відсутньою,
позбавлена батьківських прав, або якщо мати дитини не проживає з
нею не менш як шість місяців і не проявляє про неї материнської
турботи та піклування.
 
   Умовою прийняття такої заяви є запис про батька дитини у
Книзі реєстрації народжень відповідно до частини першої статті 135
цього Кодексу.
 
   2.  У  разі відмови державним органом реєстрації актів
цивільного стану у визнанні особи батьком дитини батьківство щодо
дитини може бути визнане за рішенням суду.
( Статтю 127 доповнено частиною другою згідно із Законом N 257-VI
( 257-17 ) від 10.04.2008 )
 
   Стаття 128. Визнання батьківства за рішенням суду
 
   1. За відсутності заяв, право на подання яких встановлено
статтями 126 і 127 цього Кодексу, батьківство щодо дитини може
бути визнане за рішенням суду.
 
   2. Підставою для визнання батьківства є будь-які відомості,
що  засвідчують походження дитини від певної особи, зібрані
відповідно до Цивільного процесуального кодексу  (  1501-06,
1502-06, 1503-06, 1504-06, 1505-06 ) України.
 
   3. Позов про визнання батьківства може бути пред'явлений
матір'ю, опікуном, піклувальником дитини, особою, яка утримує та
виховує дитину, а також самою дитиною, яка досягла повноліття.
 
   Позов про визнання батьківства може бути пред'явлений особою,
яка вважає себе батьком дитини.
 
   4. Позов про визнання батьківства приймається судом, якщо
запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень вчинено
відповідно до частини першої статті 135 цього Кодексу.
 
   Стаття 129. Спір про батьківство між чоловіком матері дитини
         та особою, яка вважає себе батьком дитини
 
   1. Особа, яка вважає себе батьком дитини, народженої жінкою,
яка в момент зачаття або народження дитини перебувала у шлюбі з
іншим чоловіком, має право пред'явити до її чоловіка, якщо він
записаний батьком дитини, позов про визнання свого батьківства.
 
   2. До вимоги про визнання батьківства застосовується позовна
давність в один рік, яка починається від дня, коли особа дізналася
або могла дізнатися про своє батьківство.
 
   Стаття 130. Встановлення факту батьківства за рішенням суду
 
   1. У разі смерті чоловіка, який не перебував у шлюбі з
матір'ю дитини, факт його батьківства може бути встановлений за
рішенням суду.
 
   Заява про встановлення факту батьківства приймається судом,
якщо запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень вчинено
відповідно до частини першої статті 135 цього Кодексу.
 
   2. Заява про встановлення факту батьківства може бути подана
особами, зазначеними у частині третій статті 128 цього Кодексу.
 
   Стаття 131. Визнання материнства за рішенням суду
 
   1. Особа, яка вважає себе матір'ю дитини, може подати до суду
заяву про визнання свого материнства, якщо запис про матір дитини
вчинено відповідно до частини другої статті 135 цього Кодексу.
 
   Стаття 132. Встановлення факту материнства за рішенням суду
 
   1. У разі смерті жінки, яка вважала себе матір'ю дитини, факт
її материнства може бути встановлений за рішенням суду.
 
   Заява про встановлення факту материнства приймається судом,
якщо запис про матір дитини у Книзі реєстрації народжень вчинено
відповідно до частини другої статті 135 цього Кодексу.
 
   2. Заява про встановлення факту материнства може бути подана
батьком, опікуном, піклувальником дитини, особою, яка утримує та
виховує дитину, а також самою дитиною, яка досягла повноліття.
 
   Стаття 133. Запис подружжя батьками дитини
 
   1. Якщо дитина народилася у подружжя, дружина записується
матір'ю, а чоловік - батьком дитини.
 
   Стаття 134. Реєстрація визнання батьківства, материнства
 
   1. На підставі заяви осіб, зазначених у статтях 126 і 127
цього Кодексу, або рішення суду орган державної реєстрації актів
цивільного стану вносить відповідні зміни до Книги реєстрації
народжень та видає нове Свідоцтво про народження.
 
   Стаття 135. Запис про батьків дитини, якщо батьківство,
         материнство не встановлене
 
   1. При народженні дитини у матері, яка не перебуває у шлюбі,
у випадках, коли немає спільної заяви батьків, заяви батька або
рішення суду, запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень
провадиться за прізвищем матері, а ім'я та по батькові батька
дитини записуються за її вказівкою.
 
   У разі смерті матері, а також за неможливості встановити
місце її проживання чи перебування запис про матір та батька
дитини провадиться відповідно до цієї статті, за заявою родичів,
інших  осіб  або уповноваженого представника закладу охорони
здоров'я, в якому народилася дитина. ( Абзац другий частини першої
статті 135 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1276-VI
( 1276-17 ) від 16.04.2009 )
 
   2. Якщо батьки дитини невідомі, запис про них у Книзі
реєстрації народжень провадиться за рішенням органу опіки та
піклування.
 
   Стаття 136. Оспорювання батьківства особою, яка записана
         батьком дитини
 
   1. Особа, яка записана батьком дитини відповідно до статей
122, 124, 126 і 127 цього Кодексу, має право оспорити своє
батьківство, пред'явивши позов про виключення запису про нього як
батька з актового запису про народження дитини.
 
   2. У разі доведення відсутності кровного споріднення між
особою, яка записана батьком, та дитиною суд постановляє рішення
про виключення відомостей про особу як батька дитини з актового
запису про її народження.
 
   3. Оспорювання батьківства можливе лише після народження
дитини і до досягнення нею повноліття.
 
   4. Оспорювання батьківства неможливе у разі смерті дитини.
 
   5. Не має права оспорювати батьківство особа, записана
батьком дитини, якщо в момент реєстрації себе батьком дитини вона
знала, що не є її батьком, а також особа, яка дала згоду на
застосування допоміжних репродуктивних технологій відповідно до
частини першої статті 123 цього Кодексу.
( Частина п'ята статті 136 в редакції Закону N 524-V ( 524-16 )
від 22.12.2006 )
 
   6. До вимоги чоловіка про виключення запису про нього як
батька з актового запису про народження дитини позовна давність не
застосовується.
 
   Стаття 137. Оспорювання батьківства після смерті особи, яка
         записана батьком дитини
 
   1. Якщо той, хто записаний батьком  дитини,  помер  до
народження дитини, оспорити його батьківство мають право його
спадкоємці, за умови подання ним за життя до нотаріуса заяви про
невизнання свого батьківства.
 
   2. Якщо той, хто записаний батьком дитини, помер після
пред'явлення ним позову про виключення свого імені як батька з
актового запису про народження дитини, позовну заяву можуть
підтримати в суді його спадкоємці.
 
   3. Якщо через поважні причини особа не знала про те, що
записана батьком дитини, і померла, оспорити батьківство можуть її
спадкоємці: дружина, батьки та діти.
 
   4. До вимоги про виключення запису про особу як батька дитини
з актового запису про народження дитини позовна давність не
застосовується.
 
   Стаття 138. Право матері дитини на оспорювання батьківства
         свого чоловіка
 
   1. Жінка, яка народила дитину у шлюбі, має право оспорити
батьківство свого чоловіка, пред'явивши позов про виключення
запису про нього як батька дитини з актового запису про народження
дитини.
( Частина перша статті 138 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3497-IV ( 3497-15 ) від 23.02.2006 )
 
   2. Вимога матері про виключення запису про її чоловіка як
батька дитини з актового запису про народження дитини може бути
задоволена лише у разі подання іншою особою заяви про своє
батьківство.
 
   3. До вимоги матері про внесення змін до актового запису про
народження дитини встановлюється позовна давність в один рік, яка
починається від дня реєстрації народження дитини.
 
   Стаття 139. Спір про материнство
 
   1. Жінка, яка записана матір'ю дитини, може оспорити своє
материнство.
 
   2. Жінка, яка вважає себе матір'ю  дитини,  має  право
пред'явити позов до жінки, яка записана матір'ю дитини, про
визнання  свого  материнства.  Оспорювання  материнства  не
допускається у випадках, передбачених частинами другою та третьою
статті 123 цього Кодексу.
 
   3. До вимоги про визнання материнства встановлюється позовна
давність в один рік, яка починається від дня, коли особа дізналася
або могла дізнатися, що є матір'ю дитини.
 
   Стаття 140. Оспорювання батьківства, материнства особи, яка
         сплачує аліменти за рішенням суду
 
   1.  Стягнення  з особи, яка записана батьком, матір'ю,
аліментів на дитину не є перешкодою для звернення до суду з
позовом про виключення відомостей про неї як батька, матері дитини
з актового запису про її народження.
 
               Глава 13
 
        ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ
             БАТЬКІВ ТА ДІТЕЙ
 
   Стаття 141. Рівність прав та обов'язків батьків щодо дитини
 
   1. Мати, батько мають рівні права та обов'язки щодо дитини,
незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою.
 
   2. Розірвання шлюбу між батьками, проживання їх окремо від
дитини не впливає на обсяг їхніх прав і не звільняє від обов'язків
щодо дитини.
 
   Стаття 142. Рівність прав та обов'язків дітей щодо батьків
 
   1. Діти мають рівні права та обов'язки  щодо  батьків,
незалежно від того, чи перебували їхні батьки у шлюбі між собою.
 
   Стаття 143. Обов'язок батьків забрати дитину з пологового
         будинку або іншого закладу охорони здоров'я
 
   1. Мати, батько дитини, які перебувають у шлюбі, зобов'язані
забрати дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони
здоров'я.
 
   2. Мати, яка не перебуває у шлюбі, зобов'язана забрати дитину
з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров'я.
 
   3. Дитина може бути залишена батьками у пологовому будинку
або в іншому закладі охорони здоров'я, якщо вона має істотні вади
фізичного і (або) психічного розвитку, а також за наявності інших
обставин, що мають істотне значення.
 
   4. Якщо батьки не забрали дитину з пологового будинку або з
іншого закладу охорони здоров'я, забрати дитину мають право її
баба, дід, інші родичі з дозволу органу опіки та піклування.
 
   Стаття 144. Обов'язок батьків зареєструвати народження дитини
         в державному органі реєстрації актів цивільного
         стану
 
   1. Батьки зобов'язані невідкладно, але не пізніше одного
місяця від дня народження дитини, зареєструвати народження дитини
в державному органі реєстрації актів цивільного стану.
 
   Невиконання цього обов'язку є підставою для покладення на них
відповідальності, встановленої законом.
 
   2. У разі смерті батьків або неможливості для них з інших
причин зареєструвати народження дитини реєстрація провадиться за
заявою родичів, інших осіб, уповноваженого представника закладу
охорони здоров'я, в якому народилася дитина або в якому на цей час
вона перебуває.
 
   3. Реєстрація народження дитини провадиться державним органом
реєстрації актів цивільного стану з одночасним визначенням її
походження та присвоєнням прізвища, імені та по батькові.
 
   4. Реєстрація народження дитини засвідчується Свідоцтвом про
народження ( 1367-2002-п ),  зразок  якого затверджує Кабінет
Міністрів України.
 
   Стаття 145. Визначення прізвища дитини
 
   1. Прізвище дитини визначається за прізвищем батьків.
 
   Якщо мати, батько мають різні прізвища, прізвище дитини
визначається за їхньою згодою.
 
   2. Батьки, які мають різні прізвища, можуть присвоїти дитині
подвійне прізвище, утворене шляхом з'єднання їхніх прізвищ.
 
   3. Спір між батьками щодо прізвища дитини може вирішуватися
органом опіки та піклування або судом.
 
   Стаття 146. Визначення імені дитини
 
   1. Ім'я дитини визначається за згодою батьків.
 
   Ім'я дитини, народженої жінкою, яка не перебуває у шлюбі, у
разі відсутності добровільного визнання батьківства визначається
матір'ю дитини.
 
   2. Дитині може бути дано не більше двох імен, якщо інше не
випливає із звичаю національної меншини, до якої належать мати і
(або) батько.
 
   3. Спір між батьками щодо імені дитини може вирішуватися
органом опіки та піклування або судом.
 
   Стаття 147. Визначення по батькові дитини
 
   1. По батькові дитини визначається за іменем батька.
 
   2. По батькові дитини, народженої жінкою, яка не перебуває у
шлюбі,  за  умови,  що батьківство щодо дитини не визнано,
визначається за іменем особи, яку мати дитини назвала її батьком.
 
   Стаття 148. Зміна прізвища дитини її батьками
 
   1. У разі зміни прізвища обома батьками змінюється прізвище
дитини, яка не досягла семи років.
 
   2. У разі зміни прізвища обома батьками прізвище дитини, яка
досягла семи років, змінюється за її згодою.
 
   3. У разі зміни прізвища одного з батьків прізвище дитини
може бути змінене за згодою обох батьків та за згодою дитини, яка
досягла семи років.
 
   4. За заявою батьків або одного з них, якщо другий помер,
оголошений померлим, визнаний недієздатним або безвісно відсутнім,
дитині, яка не досягла чотирнадцяти років та якій при реєстрації
народження присвоєне прізвище одного з батьків, може бути змінено
прізвище на прізвище другого з батьків.
( Статтю 148 доповнено частиною згідно із Законом N 524-V
( 524-16 ) від 22.12.2006 )
 
   5. У разі заперечення одним із батьків щодо зміни прізвища
дитини спір між ними щодо такої зміни може вирішуватися органом
опіки та піклування або судом. При вирішенні спору беруться до
уваги виконання батьками своїх обов'язків щодо дитини, а також

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner