Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Сімейний кодекс України

Кодекс України № 2947-III от 10.01.2002

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 8

інші обставини, які засвідчують відповідність зміни прізвища
інтересам дитини.
 
   Стаття 149. Зміна по батькові дитини
 
   1. У разі, якщо батько змінив своє ім'я, по батькові дитини,
яка досягла чотирнадцяти років, змінюється за її згодою.
 
   Стаття 150. Обов'язки батьків щодо виховання та розвитку
         дитини
 
   1. Батьки зобов'язані виховувати дитину в дусі поваги до прав
та свобод інших людей, любові до своєї сім'ї та родини, свого
народу, своєї Батьківщини.
 
   2. Батьки зобов'язані піклуватися про здоров'я дитини, її
фізичний, духовний та моральний розвиток.
 
   3. Батьки зобов'язані забезпечити здобуття дитиною повної
загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя.
 
   4. Батьки зобов'язані поважати дитину.
 
   5. Передача дитини на виховання іншим особам не звільняє
батьків від обов'язку батьківського піклування щодо неї.
 
   6. Забороняються будь-які види експлуатації батьками своєї
дитини.
 
   7. Забороняються фізичні покарання дитини батьками, а також
застосування ними інших видів покарань, які принижують людську
гідність дитини.
 
   Стаття 151. Права батьків щодо виховання дитини
 
   1. Батьки мають переважне право перед іншими особами на
особисте виховання дитини.
 
   2. Батьки мають право залучати до виховання дитини інших
осіб, передавати її на виховання фізичним та юридичним особам.
 
   3. Батьки мають право обирати форми та методи виховання, крім
тих, які суперечать закону, моральним засадам суспільства.
 
   Стаття 152. Забезпечення права дитини на належне батьківське
         виховання
 
   1. Право  дитини  на  належне  батьківське  виховання
забезпечується системою державного контролю,  що  встановлена
законом.
 
   2. Дитина  має  право  противитися неналежному виконанню
батьками своїх обов'язків щодо неї.
 
   3. Дитина має право звернутися за захистом своїх прав та
інтересів до органу опіки та піклування, інших органів державної
влади,  органів  місцевого  самоврядування  та  громадських
організацій.
 
   4. Дитина має право звернутися за захистом своїх прав та
інтересів безпосередньо до суду, якщо вона досягла чотирнадцяти
років.
 
   Стаття 153. Права батьків та дитини на спілкування
 
   1. Мати, батько та дитина мають право на безперешкодне
спілкування між собою, крім випадків, коли таке право обмежене
законом.
( Стаття 153 в редакції Закону N 524-V ( 524-16 ) від 22.12.2006 )
 
   Стаття 154. Права батьків по захисту дитини
 
   1. Батьки мають право на самозахист своєї дитини, повнолітніх
дочки та сина.
 
   2. Батьки мають право звертатися до суду, органів державної
влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій
за захистом прав та інтересів дитини, а також непрацездатних сина,
дочки  як  їх  законні  представники без спеціальних на те
повноважень.
 
   3. Батьки мають право звернутися за захистом  прав  та
інтересів дітей і тоді, коли відповідно до закону вони самі мають
право звернутися за таким захистом.
 
   Стаття 155. Здійснення батьківських  прав  та  виконання
         батьківських обов'язків
 
   1. Здійснення батьками своїх прав та виконання обов'язків
мають ґрунтуватися на повазі до прав дитини та її людської
гідності.
 
   2. Батьківські  права  не  можуть здійснюватися всупереч
інтересам дитини.
 
   3. Відмова батьків від дитини є неправозгідною, суперечить
моральним засадам суспільства.
 
   4. Ухилення батьків від виконання батьківських обов'язків є
підставою для покладення на них відповідальності, встановленої
законом.
 
   Стаття 156. Права та обов'язки неповнолітніх батьків
 
   1. Неповнолітні батьки мають такі ж права та обов'язки щодо
дитини, як і повнолітні батьки, і  можуть  їх  здійснювати
самостійно.
 
   2. Неповнолітні батьки, які досягли чотирнадцяти років, мають
право на звернення до суду за захистом прав та інтересів своєї
дитини.
 
   3. Неповнолітні батьки у суді мають право на безоплатну
правову допомогу.
 
   Стаття 157. Вирішення батьками питань щодо виховання дитини
 
   1. Питання виховання дитини вирішується батьками спільно.
 
   2. Той із батьків, хто  проживає  окремо  від  дитини,
зобов'язаний брати участь у її вихованні і має право на особисте
спілкування з нею.
 
   3. Той із батьків, з ким проживає дитина, не має права
перешкоджати тому з батьків, хто проживає окремо, спілкуватися з
дитиною та брати участь у її вихованні, якщо таке спілкування не
перешкоджає нормальному розвиткові дитини.
 
   4. Батьки  мають  право укласти договір щодо здійснення
батьківських прав та виконання обов'язків тим з них, хто проживає
окремо від дитини. Договір укладається у письмовій формі та
підлягає  нотаріальному  посвідченню. ( Абзац перший частини
четвертої статті 157 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1397-VI ( 1397-17 ) від 21.05.2009 )
 
   Той з батьків, хто проживає з дитиною, у разі його ухилення
від виконання договору зобов'язаний відшкодувати матеріальну та
моральну шкоду, завдану другому з батьків.
 
   Стаття 158. Вирішення органом опіки та піклування спору щодо
         участі у вихованні дитини того з батьків, хто
         проживає окремо від неї
 
   1. За заявою матері, батька дитини орган опіки та піклування
визначає способи участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею
того з батьків, хто проживає окремо від неї.
 
   Рішення про це орган опіки та піклування постановляє на
підставі вивчення умов життя батьків, їхнього ставлення до дитини,
інших обставин, що мають істотне значення.
 
   2. Рішення органу опіки та піклування є обов'язковим до
виконання. Особа, яка ухиляється від виконання рішення органу
опіки та піклування, зобов'язана відшкодувати матеріальну та
моральну шкоду, завдану тому з батьків, хто проживає окремо від
дитини.
 
   Стаття 159. Вирішення судом спору щодо участі у вихованні
         дитини того з батьків, хто проживає окремо від
         неї
 
   1. Якщо той із батьків, з ким проживає дитина, чинить
перешкоди тому з батьків, хто проживає окремо, у спілкуванні з
дитиною та у її вихованні, зокрема якщо він ухиляється від
виконання рішення органу опіки та піклування, другий із батьків
має право звернутися до суду з позовом про усунення цих перешкод.
 
   2. Суд визначає способи участі одного з батьків у вихованні
дитини (періодичні чи систематичні побачення, можливість спільного
відпочинку, відвідування дитиною місця його проживання тощо),
місце та час їхнього спілкування. ( Абзац перший частини другої
статті 159 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1397-VI
( 1397-17 ) від 21.05.2009 )
 
   В окремих випадках, якщо це викликано інтересами дитини, суд
може обумовити побачення з дитиною присутністю іншої особи.
 
   Під час вирішення спору щодо участі одного з батьків у
вихованні дитини береться до уваги ставлення батьків до виконання
своїх обов'язків, особиста прихильність дитини до кожного з них,
вік дитини, стан її здоров'я та інші обставини, що мають істотне
значення, в тому числі стан психічного здоров'я одного з батьків,
зловживання ним алкогольними напоями або наркотичними засобами.
( Частину другу статті 159 доповнено абзацом третім згідно із
Законом N 1397-VI ( 1397-17 ) від 21.05.2009 )
 
   3. За  заявою заінтересованої сторони суд може зупинити
виконання рішення органу опіки та піклування до вирішення спору.
 
   4. У разі ухилення від виконання рішення суду особою, з якою
проживає дитина, суд за заявою того з батьків, хто проживає
окремо, може передати дитину для проживання з ним.
 
   5. Особа, яка ухиляється від  виконання  рішення  суду,
зобов'язана відшкодувати матеріальну та моральну шкоду, завдану
тому з батьків, хто проживає окремо від дитини.
 
   Стаття 160. Право батьків на визначення місця проживання
         дитини
 
   1. Місце проживання дитини, яка не досягла десяти років,
визначається за згодою батьків.
 
   2. Місце проживання дитини, яка досягла  десяти  років,
визначається за спільною згодою батьків та самої дитини.
 
   3. Якщо батьки проживають окремо, місце проживання дитини,
яка досягла чотирнадцяти років, визначається нею самою.
 
   Стаття 161. Спір між матір'ю та батьком щодо місця проживання
         малолітньої дитини
 
   1. Якщо мати та батько, які проживають окремо, не дійшли
згоди щодо того, з ким із них буде проживати малолітня дитина,
спір між ними може вирішуватися органом опіки та піклування або
судом.
 
   Під час вирішення спору щодо місця проживання малолітньої
дитини беруться до уваги ставлення батьків до виконання своїх
батьківських обов'язків, особиста прихильність дитини до кожного з
них, вік дитини, стан її здоров'я та інші обставини, що мають
істотне значення.
 
   2. Орган опіки та піклування або суд не можуть передати
дитину для проживання з тим із батьків, хто не має самостійного
доходу, зловживає спиртними напоями або наркотичними засобами,
своєю аморальною поведінкою може зашкодити розвиткові дитини.
 
   3. Якщо орган опіки та піклування або суд визнав, що жоден із
батьків не може створити дитині належних умов для виховання та
розвитку, на вимогу баби, діда або інших родичів, залучених до
участі у справі, дитина може бути передана комусь із них.
 
   Якщо дитина не може бути передана жодній із цих осіб, суд на
вимогу органу опіки та піклування може постановити рішення про
відібрання дитини від особи, з якою вона проживає, і передання її
для опікування органу опіки та піклування.
( Текст статті 161 в редакції Закону N 524-V ( 524-16 ) від
22.12.2006 )
 
   Стаття 162. Правові наслідки протиправної поведінки одного з
         батьків або іншої особи при визначенні місця
         проживання малолітньої дитини
 
   1. Якщо один з батьків або інша особа самочинно, без згоди
другого з батьків чи інших осіб, з якими на підставі закону або
рішення суду проживала малолітня дитина, або дитячого закладу
(установи), в якому за рішенням органу опіки та піклування або
суду проживала дитина, змінить її місце проживання, у тому числі
способом її викрадення, суд за позовом заінтересованої особи має
право  негайно  постановити рішення про відібрання дитини і
повернення її за попереднім місцем проживання. ( Абзац перший
частини першої статті 162 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1397-VI ( 1397-17 ) від 21.05.2009 )
 
   Дитина не може бути повернута лише тоді, коли залишення її за
попереднім місцем проживання створюватиме реальну небезпеку для її
життя та здоров'я або обставини змінилися так, що повернення
суперечить її інтересам. ( Абзац другий частини першої статті 162
із змінами, внесеними згідно із Законом N 1397-VI ( 1397-17 ) від
21.05.2009 )
 
   2. Особа, яка самочинно змінила місце проживання малолітньої
дитини, зобов'язана відшкодувати матеріальну та моральну шкоду,
завдану тому, з ким вона проживала.
 
   Стаття 163. Право батьків на відібрання малолітньої дитини
         від інших осіб
 
   1. Батьки мають переважне право перед іншими особами на те,
щоб малолітня дитина проживала з ними.
 
   2. Батьки мають право вимагати відібрання малолітньої дитини
від будь-якої особи, яка тримає її у себе не на підставі закону
або рішення суду.
 
   3. Суд може відмовити у відібранні малолітньої дитини і
переданні її батькам або одному з них, якщо буде встановлено, що
це суперечить її інтересам.
 
   Стаття 164. Підстави позбавлення батьківських прав
 
   1. Мати, батько можуть бути позбавлені судом батьківських
прав, якщо вона, він:
 
   1) не забрали дитину з пологового будинку або з іншого
закладу охорони здоров'я без поважної причини і протягом шести
місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування;
 
   2) ухиляються від виконання своїх обов'язків по вихованню
дитини;
 
   3) жорстоко поводяться з дитиною;
 
   4) є хронічними алкоголіками або наркоманами;
 
   5) вдаються  до  будь-яких  видів  експлуатації  дитини,
примушують її до жебракування та бродяжництва;
 
   6) засуджені за вчинення умисного злочину щодо дитини.
 
   2. Мати, батько можуть бути позбавлені батьківських прав з
підстав, встановлених пунктами 2, 4 і 5 частини першої цієї
статті, лише у разі досягнення ними повноліття.
 
   3. Мати, батько можуть бути позбавлені батьківських прав щодо
усіх своїх дітей або когось із них.
 
   4. Якщо суд при розгляді справи про позбавлення батьківських
прав виявить у діях батьків або одного з них ознаки злочину, він
порушує кримінальну справу.
 
   5. Рішення суду про позбавлення батьківських прав після
набрання  ним  законної сили суд надсилає державному органу
реєстрації актів цивільного стану за місцем реєстрації народження
дитини. ( Статтю 164 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом
N 2710-IV ( 2710-15 ) від 23.06.2005 )
 
   Стаття 165. Особи, які мають право звернутися з позовом до
         суду про позбавлення батьківських прав
 
   1. Право на звернення до суду з позовом про позбавлення
батьківських прав мають один з батьків, опікун, піклувальник,
особа, в сім'ї якої проживає дитина, заклад охорони здоров'я,
навчальний або інший дитячий заклад, в якому вона перебуває, орган
опіки та піклування, прокурор, а також сама дитина, яка досягла
чотирнадцяти років.
( Стаття 165 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3497-IV
( 3497-15 ) від 23.02.2006 )
 
   Стаття 166. Правові наслідки позбавлення батьківських прав
 
   1. Особа, позбавлена батьківських прав:
 
   1)  втрачає  особисті  немайнові  права щодо дитини та
звільняється від обов'язків щодо її виховання;
 
   2) перестає бути законним представником дитини;
 
   3) втрачає права на пільги та державну допомогу, що надаються
сім'ям з дітьми;
 
   4) не може бути усиновлювачем, опікуном та піклувальником;
 
   5) не  може  одержати в майбутньому тих майнових прав,
пов'язаних із батьківством, які вона могла б мати у разі своєї
непрацездатності (право на утримання від дитини, право на пенсію
та відшкодування шкоди у разі втрати годувальника, право на
спадкування);
 

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner