Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Сімейний кодекс України

Кодекс України № 2947-III от 10.01.2002

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 9

   6) втрачає інші права, засновані на спорідненості з дитиною.
 
   2. Особа, позбавлена батьківських прав, не звільняється від
обов'язку щодо утримання дитини.
 
   Одночасно з позбавленням батьківських прав суд може на вимогу
позивача або за власною ініціативою вирішити питання про стягнення
аліментів на дитину.
 
   Стаття 167. Влаштування дитини, батьки  якої  позбавлені
         батьківських прав
 
   1. Якщо дитина проживала з тим із батьків, хто позбавлений
батьківських прав, суд вирішує питання про можливість їхнього
подальшого проживання в одному житловому приміщенні.
 
   2. Суд може постановити рішення про виселення того з батьків,
хто позбавлений батьківських прав, з житлового приміщення, у якому
він проживає з дитиною, якщо буде встановлено, що він має інше
житло, у яке може поселитися, або постановити рішення  про
примусовий поділ житла чи його примусовий обмін.
 
   3. Дитина за бажанням другого з батьків може бути передана
йому.
 
   4. Якщо дитина не може бути передана другому з батьків,
переважне право перед іншими особами на передання їм дитини мають,
за їхньою заявою, баба та дід, повнолітні брати та сестри, інші
родичі дитини, мачуха, вітчим.
( Частина четверта статті 167 в редакції Закону N 524-V ( 524-16 )
від 22.12.2006 )
 
   5.  Якщо  дитина  не може бути передана бабі, дідові,
повнолітнім братам та сестрам, іншим родичам, мачусі, вітчиму,
вона передається на опікування органу опіки та піклування.
( Частина п'ята статті 167 в редакції Закону N 524-V ( 524-16 )
від 22.12.2006 )
 
   6. Дитина,  яка була передана родичам, мачусі, вітчиму,
органові опіки та піклування, зберігає право на проживання у
житловому приміщенні, в якому вона проживала, і може у будь-який
час повернутися до нього.
 
   7. Порядок відібрання і передання дитини  встановлюється
законом.
 
   Стаття 168. Побачення  з  дитиною  матері, батька, які
         позбавлені батьківських прав
 
   1. Мати, батько, позбавлені батьківських прав, мають право на
звернення до суду із заявою про надання їм права на побачення з
дитиною.
 
   Суд може дозволити разові, періодичні побачення з дитиною,
якщо це не завдасть шкоди її життю, здоров'ю та моральному
вихованню, за умови присутності іншої особи.
 
   Стаття 169. Поновлення батьківських прав
 
   1. Мати, батько, позбавлені батьківських прав, мають право на
звернення до суду з позовом про поновлення батьківських прав.
 
   2. Поновлення батьківських прав неможливе, якщо дитина була
усиновлена і усиновлення не скасоване або не визнане недійсним
судом.
 
   3. Поновлення  батьківських прав неможливе, якщо на час
розгляду справи судом дитина досягла повноліття.
 
   4. Суд перевіряє, наскільки змінилася  поведінка  особи,
позбавленої батьківських прав, та обставини, що були підставою для
позбавлення батьківських прав, і постановляє рішення відповідно до
інтересів дитини.
 
   5. При вирішенні справи про поновлення батьківських прав
одного з батьків суд бере до уваги думку другого з батьків, інших
осіб, з ким проживає дитина.
 
   6. Рішення суду про поновлення батьківських прав після
набрання  ним  законної сили суд надсилає державному органу
реєстрації актів цивільного стану за місцем реєстрації народження
дитини. ( Статтю 169 доповнено частиною згідно  із Законом
N 2710-IV ( 2710-15 ) від 23.06.2005 )
 
   7. У разі відмови в позові про поновлення батьківських прав
повторне звернення із позовом про поновлення батьківських прав
можливе лише після спливу одного року з часу набрання чинності
рішенням суду про таку відмову.
 
   Стаття 170. Відібрання дитини від батьків без позбавлення їх
         батьківських прав
 
   1. Суд може постановити рішення про відібрання дитини від
батьків або одного з них, не позбавляючи їх батьківських прав, у
випадках, передбачених пунктами 2-5 частини першої статті 164
цього Кодексу, а також в інших випадках, якщо залишення дитини у
них є небезпечним для її життя, здоров'я і морального виховання.
 
   У цьому разі дитина передається другому з батьків, бабі,
дідові, іншим родичам - за їх бажанням або органові опіки та
піклування.
 
   2. У виняткових випадках, при безпосередній загрозі для життя
або здоров'я дитини, орган опіки та піклування або прокурор мають
право постановити рішення про негайне відібрання дитини від
батьків.
 
   У цьому разі орган опіки та піклування зобов'язаний негайно
повідомити прокурора та у семиденний строк після постановлення
рішення звернутися до суду з позовом про позбавлення батьків чи
одного з них батьківських прав або про відібрання дитини від
матері, батька без позбавлення їх батьківських прав.
 
   З таким позовом до суду має право звернутися прокурор.
 
   3. Якщо відпадуть причини,  які  перешкоджали  належному
вихованню  дитини  її батьками, суд за заявою батьків може
постановити рішення про повернення їм дитини.
 
   4. При задоволенні позову про відібрання дитини від матері,
батька без позбавлення їх батьківських прав суд вирішує питання
про стягнення з них аліментів на дитину.
 
   5.  Положення  частин  першої  -  третьої  цієї статті
застосовуються до відібрання дитини від інших осіб, з якими вона
проживає.
 
   Стаття 171. Врахування думки дитини при вирішенні питань, що
         стосуються її життя
 
   1. Дитина має право на те, щоб бути вислуханою батьками,
іншими членами сім'ї, посадовими особами з питань, що стосуються
її особисто, а також питань сім'ї.
 
   2. Дитина, яка може висловити свою думку, має бути вислухана
при  вирішенні  між батьками, іншими особами спору щодо її
виховання, місця проживання, у тому числі при вирішенні спору про
позбавлення батьківських прав, поновлення батьківських прав, а
також спору щодо управління її майном.
 
   3. Суд має право постановити рішення всупереч думці дитини,
якщо цього вимагають її інтереси.
 
   Стаття 172. Обов'язок дитини, повнолітніх дочки та сина
         піклуватися про батьків
 
   1. Дитина, повнолітні дочка, син зобов'язані піклуватися про
батьків, проявляти про них турботу та надавати їм допомогу.
 
   2. Повнолітні дочка, син мають право звернутися за захистом
прав та інтересів непрацездатних, немічних батьків як їх законні
представники, без спеціальних на те повноважень.
 
   3. Якщо  повнолітні дочка, син не піклуються про своїх
непрацездатних, немічних батьків, з них можуть бути за рішенням
суду стягнуті кошти на покриття витрат, пов'язаних із наданням
такого піклування.
 
               Глава 14
 
         ПРАВА БАТЬКІВ І ДІТЕЙ НА МАЙНО
 
   Стаття 173. Роздільність майна батьків і дітей
 
   1. Батьки і діти, зокрема ті, які спільно проживають, можуть
бути самостійними власниками майна.
 
   2. При  вирішенні  спору  між  батьками та малолітніми,
неповнолітніми дітьми, які спільно проживають, щодо належності їм
майна вважається, що воно є власністю батьків, якщо інше не
встановлено судом.
( Частина друга статті 173 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 524-V ( 524-16 ) від 22.12.2006 )
 
   Стаття 174. Право власності дитини на майно, призначене для
         її розвитку, навчання та виховання
 
   1. Майно, придбане батьками або одним із них для забезпечення
розвитку, навчання та виховання дитини (одяг, інші речі особистого
вжитку, іграшки, книги, музичні інструменти, спортивне обладнання
тощо), є власністю дитини.
 
   Стаття 175. Право спільної сумісної власності батьків і
          дітей
 
   1. Майно, набуте батьками і дітьми за рахунок їхньої спільної
праці чи спільних коштів, належить їм на праві спільної сумісної
власності.
 
   Стаття 176. Права батьків та дітей щодо користування майном
 
   1. Батьки зобов'язані передати у користування дитини майно,
яке має забезпечити її виховання та розвиток.
 
   2. Права батьків та дітей на користування житлом, яке є
власністю когось із них, встановлюються законом.
 
   Стаття 177. Управління майном дитини
 
   1. Батьки управляють майном, належним малолітній дитині, без
спеціального на те повноваження. Батьки зобов'язані дбати про
збереження та використання майна дитини в її інтересах.
 
   Якщо малолітня дитина може самостійно визначити свої потреби
та інтереси, батьки здійснюють управління її майном, враховуючи
такі потреби та інтереси.
( Частина перша статті 177 в редакції Закону N 2620-IV ( 2620-15 )
від 02.06.2005 )
 
   2. Батьки малолітньої дитини не мають права без дозволу
органу опіки та піклування вчиняти такі правочини щодо її майнових
прав:
 
   укладати договори, які підлягають нотаріальному посвідченню
та (або) державній реєстрації, в тому числі договори щодо поділу
або обміну житлового будинку, квартири;
 
   видавати письмові зобов'язання від імені дитини;
 
   відмовлятися від майнових прав дитини.
( Статтю 177 доповнено частиною згідно із Законом N 2620-IV
( 2620-15 ) від 02.06.2005 )
 
   3. Батьки мають право дати згоду на вчинення неповнолітньою
дитиною правочинів, передбачених частиною другою цієї статті, лише
з дозволу органу опіки та піклування.
( Статтю 177 доповнено частиною згідно із Законом N 2620-IV
( 2620-15 ) від 02.06.2005 )
 
   4. Дозвіл органу опіки та піклування на вчинення правочинів
щодо  нерухомого майна дитини надається в разі гарантування
збереження її права на житло.
( Статтю 177 доповнено частиною згідно із Законом N 524-V
( 524-16 ) від 22.12.2006 )
 
   5. При вчиненні одним із батьків правочинів щодо майна
малолітньої дитини вважається, що він діє за згодою другого з
батьків. Другий з батьків має право звернутися до суду з вимогою
про визнання правочину недійсним як укладеного без його згоди,
якщо цей правочин виходить за межі дрібного побутового.
 
   На вчинення одним із батьків правочинів щодо транспортних
засобів та нерухомого майна малолітньої дитини повинна бути
письмова нотаріально засвідчена згода другого з батьків. ( Частину
п'яту статті 177 доповнено абзацом другим згідно із Законом
N 524-V ( 524-16 ) від 22.12.2006 )
 
   Якщо той з батьків, хто проживає окремо від дитини протягом
не менш як шість місяців, не бере участі у вихованні та утриманні
дитини  або якщо місце його проживання невідоме, правочини,
зазначені в абзаці другому цієї частини, можуть бути вчинені без
його згоди. ( Частину п'яту статті 177 доповнено абзацом третім
згідно із Законом N 524-V ( 524-16 ) від 22.12.2006 )
 
   6. Батьки вирішують питання про управління майном дитини
спільно, якщо інше не передбачено договором між ними. Спори, які
виникають між батьками щодо управління майном дитини, можуть
вирішуватися органом опіки та піклування або судом.
( Частина шоста статті 177 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 524-V ( 524-16 ) від 22.12.2006 )
 
   7. Після припинення управління батьки зобов'язані повернути
дитині майно, яким вони управляли, а також доходи від нього.
 
   8. Неналежне  виконання  батьками  своїх обов'язків щодо
управління майном дитини є підставою для покладення на них
обов'язку відшкодувати завдану їй матеріальну шкоду та повернути
доходи, одержані від управління її майном. 
( Частина статті 177 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2620-IV ( 2620-15 ) від 02.06.2005 )
 
   Стаття 178. Використання доходу від майна дитини
 
   1. Дохід,  одержаний  від використання майна малолітньої
дитини, батьки мають право використовувати на виховання  та
утримання інших дітей та на невідкладні потреби сім'ї.
 
   2. Неповнолітня дитина розпоряджається доходом від свого
майна відповідно до Цивільного кодексу України ( 435-15 ).
 
   Стаття 179. Право власності на аліменти, одержані на дитину
 
   1. Аліменти, одержані на дитину, є власністю того з батьків,
на ім'я кого вони виплачуються, і мають використовуватися за
цільовим призначенням.
 
   Неповнолітня дитина має право брати участь у розпорядженні
аліментами, які одержані для її утримання.
 
   2. У разі смерті того з батьків, з ким проживала дитина,
аліменти є власністю дитини.
 
   Опікун розпоряджається аліментами, які одержані для утримання
малолітньої дитини.
 
   Неповнолітня дитина  має  право  на самостійне одержання
аліментів та розпоряджання ними відповідно до Цивільного кодексу
України ( 435-15 ).
 
               Глава 15
 
      ОБОВ'ЯЗОК МАТЕРІ, БАТЬКА УТРИМУВАТИ ДИТИНУ
            ТА ЙОГО ВИКОНАННЯ
 
   Стаття 180. Обов'язок батьків утримувати дитину
 
   1. Батьки зобов'язані утримувати дитину до досягнення нею
повноліття.
 
   Стаття 181. Способи виконання батьками обов'язку утримувати
         дитину
 
   1. Способи виконання батьками обов'язку утримувати дитину
визначаються за домовленістю між ними.
 
   2. За домовленістю між батьками дитини той із них, хто
проживає окремо від дитини, може брати участь у її утриманні в
грошовій і (або) натуральній формі.
 
   3. За рішенням суду кошти на утримання дитини (аліменти)
присуджуються у частці від доходу її матері, батька і (або) у
твердій грошовій сумі.
 
   4. У разі виїзду одного з батьків за кордон на постійне
проживання у державу, з якою Україна не має договору про надання
правової допомоги, аліменти стягуються в порядку ( 1203-2002-п ),
встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
   5. Якщо після виконання аліментних зобов'язань згідно з
частиною  четвертою  цієї  статті  один  з  батьків  не
виїхав на постійне проживання у державу, з якою Україна не має
договорів про правову допомогу, та залишився або повернувся для
постійного проживання в Україну, порядок стягнення аліментів з
урахуванням сплаченої суми встановлюється законодавством.
( Статтю 181 доповнено частиною згідно із Законом N 3539-IV
( 3539-15 ) від 15.03.2006 )
 
   6. Якщо після набрання рішенням суду законної сили, згідно з
яким з одного із батьків стягуються аліменти, він виїжджає для
постійного проживання у державу, з якою Україна не має договору
про правову допомогу, з нього за рішенням суду до його виїзду за
межі України може бути стягнуто аліменти за весь період до
досягнення дитиною повноліття.
( Статтю 181 доповнено частиною згідно із Законом N 3539-IV
( 3539-15 ) від 15.03.2006 )
 
   7. Якщо після набрання законної сили рішенням суду про сплату
аліментів за весь період до досягнення дитиною повноліття особа, з
якої стягуються аліменти, продовжує постійно проживати в Україні
або повертається в Україну для постійного проживання та змінюються

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner