Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Цивільний кодекс України

Кодекс України № 435-IV от 16.01.2003

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 15

   2) про спростування недостовірної інформації, поміщеної у
засобах масової інформації.
 
   У цьому разі позовна давність обчислюється від дня поміщення
цих відомостей у засобах масової інформації або від дня, коли
особа довідалася чи могла довідатися про ці відомості;
 
   3) про переведення на співвласника прав та обов'язків покупця
у разі порушення переважного права купівлі частки у праві спільної
часткової власності (стаття 362 цього Кодексу);
 
   4) у зв'язку з недоліками проданого товару (стаття 681 цього
Кодексу);
 
   5) про розірвання договору дарування (стаття 728  цього
Кодексу);
 
   6) у зв'язку з перевезенням вантажу, пошти (стаття 925 цього
Кодексу);
 
   7) про оскарження дій виконавця заповіту (стаття 1293 цього
Кодексу).
 
   3. Позовна давність у п'ять років застосовується до вимог про
визнання недійсним правочину, вчиненого під впливом насильства або
обману.
 
   4. Позовна давність у десять років застосовується до вимог
про застосування наслідків нікчемного правочину.
 
   Стаття 259. Зміна тривалості позовної давності
 
   1. Позовна давність, встановлена законом, може бути збільшена
за домовленістю сторін.
 
   Договір про  збільшення  позовної давності укладається у
письмовій формі.
 
   2. Позовна давність, встановлена законом, не може  бути
скорочена за домовленістю сторін.
 
   Стаття 260. Обчислення позовної давності
 
   1. Позовна давність обчислюється за загальними правилами
визначення строків, встановленими статтями 253-255 цього Кодексу.
 
   2. Порядок обчислення позовної давності не може бути змінений
за домовленістю сторін.
 
   Стаття 261. Початок перебігу позовної давності
 
   1. Перебіг позовної давності починається від дня, коли особа
довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про
особу, яка його порушила.
 
   2. Перебіг позовної давності за вимогами  про  визнання
недійсним правочину, вчиненого під впливом насильства, починається
від дня припинення насильства.
 
   3. Перебіг позовної давності за вимогами про застосування
наслідків нікчемного правочину починається від дня, коли почалося
його виконання.
 
   4. У  разі  порушення  цивільного  права  або  інтересу
неповнолітньої  особи  позовна  давність починається від дня
досягнення нею повноліття.
 
   5. За зобов'язаннями з визначеним строком виконання перебіг
позовної давності починається зі спливом строку виконання.
 
   За зобов'язаннями, строк виконання яких не визначений або
визначений моментом вимоги, перебіг позовної давності починається
від дня, коли у кредитора виникає право пред'явити вимогу про
виконання зобов'язання. Якщо боржникові надається пільговий строк
для виконання такої вимоги, перебіг позовної давності починається
зі спливом цього строку.
 
   6. За регресними зобов'язаннями перебіг позовної давності
починається від дня виконання основного зобов'язання.
 
   7. Винятки з правил, встановлених частинами першою та другою
цієї статті, можуть бути встановлені законом.
 
   Стаття 262. Позовна давність у разі замін сторін у
         зобов'язанні
 
   1. Заміна сторін у зобов'язанні не змінює порядку обчислення
та перебігу позовної давності.
 
   Стаття 263. Зупинення перебігу позовної давності
 
   1. Перебіг позовної давності зупиняється:
 
   1) якщо пред'явленню позову перешкоджала надзвичайна або
невідворотна за даних умов подія (непереборна сила);
 
   2) у разі відстрочення виконання зобов'язання (мораторій) на
підставах, встановлених законом;
 
   3) у   разі   зупинення  дії  закону  або  іншого
нормативно-правового акта, який регулює відповідні відносини;
 
   4) якщо позивач або відповідач перебуває у складі Збройних
Сил України або в інших створених відповідно до закону військових
формуваннях, що переведені на воєнний стан.
 
   2. У разі виникнення обставин, встановлених частиною першою
цієї статті, перебіг позовної давності зупиняється на весь час
існування цих обставин.
 
   3. Від  дня припинення обставин, що були підставою для
зупинення перебігу позовної давності, перебіг позовної давності
продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення.
 
   Стаття 264. Переривання перебігу позовної давності
 
   1. Перебіг позовної давності переривається вчиненням особою
дії, що свідчить про визнання нею свого боргу або  іншого
обов'язку.
 
   2. Позовна давність переривається у разі пред'явлення особою
позову до одного із кількох боржників, а також якщо предметом
позову є лише частина вимоги, право на яку має позивач.
 
   3. Після переривання перебіг позовної давності починається
заново.
 
   Час, що минув до переривання перебігу позовної давності, до
нового строку не зараховується.
 
   Стаття 265. Перебіг позовної давності у разі залишення позову
         без розгляду
 
   1. Залишення позову без розгляду не зупиняє перебігу позовної
давності.
 
   2. Якщо суд залишив без розгляду позов, пред'явлений у
кримінальному процесі, час від дня пред'явлення позову до набрання
законної  сили рішенням суду, яким позов було залишено без
розгляду, не зараховується до позовної давності.
 
   Якщо частина строку, що залишилася, є меншою ніж шість
місяців, вона подовжується до шести місяців.
 
   Стаття 266. Застосування позовної давності до додаткових
         вимог
 
   1. Зі спливом  позовної  давності  до  основної  вимоги
вважається, що позовна давність спливла і до додаткової вимоги
(стягнення неустойки, накладення стягнення на заставлене майно
тощо).
 
   Стаття 267. Наслідки спливу позовної давності
 
   1. Особа, яка виконала зобов'язання після спливу позовної
давності, не має права вимагати повернення виконаного, навіть якщо
вона у момент виконання не знала про сплив позовної давності.
 
   2. Заява про захист цивільного права або інтересу має бути
прийнята судом до розгляду незалежно від спливу позовної давності.
 
   3. Позовна давність застосовується судом лише за заявою
сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення.
 
   4. Сплив позовної давності, про застосування якої заявлено
стороною у спорі, є підставою для відмови у позові.
 
   5. Якщо суд визнає поважними причини пропущення позовної
давності, порушене право підлягає захисту.
 
   Стаття 268. Вимоги, на які позовна давність не поширюється
 
   1. Позовна давність не поширюється:
 
   1) на вимогу, що випливає із порушення особистих немайнових
прав, крім випадків, встановлених законом;
 
   2) на вимогу вкладника до банку (фінансової установи) про
видачу вкладу;
 
   3) на вимогу про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом,
іншим ушкодженням здоров'я або смертю;
 
   4) на вимогу власника або іншої особи про визнання незаконним
правового акта органу державної влади, органу влади Автономної
Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, яким порушено
його право власності або інше речове право;
 
   5) на  вимогу  страхувальника  (застрахованої  особи) до
страховика  про  здійснення  страхової  виплати  (страхового
відшкодування);
 
   6)  на вимогу центрального органу виконавчої влади, що
здійснює  управління  державним  резервом, стосовно виконання
зобов'язань, що випливають із Закону України "Про державний
матеріальний резерв" ( 51/97-ВР ). ( Частину першу статті 268
доповнено пунктом 6 згідно із Законом N 1713-IV ( 1713-15 ) від
12.05.2004 )
 
   2. Законом можуть бути встановлені також інші вимоги, на які
не поширюється позовна давність.
 
              КНИГА ДРУГА
       ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
 
               Глава 20
         ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСОБИСТІ
         НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
 
   Стаття 269. Поняття особистого немайнового права
 
   1. Особисті немайнові права належать кожній фізичній особі
від народження або за законом.
 
   2. Особисті немайнові права  фізичної  особи  не  мають
економічного змісту.
 
   3. Особисті  немайнові права тісно пов'язані з фізичною
особою. Фізична особа не може відмовитися від особистих немайнових
прав, а також не може бути позбавлена цих прав.
 
   4. Особистими  немайновими правами фізична особа володіє
довічно.
 
   Стаття 270. Види особистих немайнових прав
 
   1. Відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) фізична
особа має право на життя, право на охорону здоров'я, право на
безпечне для життя і здоров'я довкілля, право на свободу та
особисту недоторканність, право на недоторканність особистого і
сімейного життя, право на повагу до гідності та честі, право на
таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої
кореспонденції, право на недоторканність житла, право на вільний
вибір місця проживання та на свободу пересування, право на свободу
літературної, художньої, наукової і технічної творчості.
 
   2. Цим Кодексом та іншим законом можуть бути передбачені й
інші особисті немайнові права фізичної особи.
 
   3. Перелік  особистих  немайнових  прав, які встановлені
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), цим Кодексом та  іншим
законом, не є вичерпним.
 
   Стаття 271. Зміст особистого немайнового права
 
   1. Зміст особистого немайнового права становить можливість
фізичної особи вільно, на власний розсуд визначати свою поведінку
у сфері свого приватного життя.
 
   Стаття 272. Здійснення особистих немайнових прав
 
   1. Фізична  особа  здійснює  особисті  немайнові  права
самостійно.  В  інтересах малолітніх, неповнолітніх, а також
повнолітніх фізичних осіб, які за віком або за станом здоров'я не
можуть самостійно здійснювати свої особисті немайнові права, їхні
права здійснюють батьки (усиновлювачі), опікуни, піклувальники.
 
   2. Фізична особа має право вимагати від посадових і службових
осіб  вчинення  відповідних дій, спрямованих на забезпечення
здійснення нею особистих немайнових прав.
 
   Стаття 273. Забезпечення здійснення особистих немайнових прав
 
   1. Органи державної влади, органи влади Автономної Республіки
Крим, органи місцевого самоврядування у межах своїх повноважень
забезпечують здійснення фізичною особою особистих немайнових прав.
 
   2. Юридичні особи, їх працівники, окремі фізичні особи,
професійні обов'язки яких стосуються особистих немайнових прав
фізичної особи, зобов'язані утримуватися від дій, якими ці права
можуть бути порушені.
 
   3. Діяльність фізичних та юридичних осіб не може порушувати
особисті немайнові права.
 
   Стаття 274. Обмеження особистих немайнових прав
 
   1. Обмеження  особистих  немайнових прав фізичної особи,
встановлених Конституцією України ( 254к/96-ВР ), можливе лише у
випадках, передбачених нею.
 
   2. Обмеження  особистих  немайнових прав фізичної особи,
встановлених цим Кодексом та іншим законом, можливе лише у
випадках, передбачених ними.
 
   Стаття 275. Захист особистого немайнового права
 
   1. Фізична  особа має право на захист свого особистого
немайнового права від протиправних посягань інших осіб. Захист
особистого немайнового права здійснюється способами, встановленими
главою 3 цього Кодексу.
 
   2. Захист особистого немайнового права може здійснюватися
також іншим способом відповідно до змісту цього права, способу
його порушення та наслідків, що їх спричинило це порушення.
 
   Стаття 276. Поновлення порушеного особистого немайнового
         права
 
   1. Орган державної влади, орган влади Автономної Республіки
Крим, орган місцевого самоврядування, фізична особа або юридична
особа, рішеннями, діями або бездіяльністю яких порушено особисте
немайнове право фізичної особи, зобов'язані вчинити необхідні дії
для його негайного поновлення.
 
   2. Якщо дії, необхідні для негайного поновлення порушеного
особистого немайнового права фізичної особи, не вчиняються, суд
може постановити рішення щодо поновлення порушеного права, а також
відшкодування моральної шкоди, завданої його порушенням.
 
   Стаття 277. Спростування недостовірної інформації
 
   1. Фізична особа, особисті немайнові права якої порушено
внаслідок поширення про неї та (або) членів її сім'ї недостовірної
інформації, має право на відповідь, а також на спростування цієї
інформації.
 
   2. Право на відповідь, а також на спростування недостовірної
інформації щодо особи, яка померла, належить членам її сім'ї,
близьким родичам та іншим заінтересованим особам.
 
   3. Негативна інформація, поширена про особу, вважається
недостовірною,  якщо  особа,  яка  її  поширила,  не доведе
протилежного.
( Частина третя статті 277 в редакції Закону N 3261-IV ( 3261-15 )
від 22.12.2005 )
 
   4. Спростування недостовірної інформації здійснюється особою,
яка поширила інформацію.
 
   Поширювачем інформації, яку подає посадова чи службова особа
при виконанні своїх посадових (службових) обов'язків, вважається
юридична особа, у якій вона працює.
 
   Якщо особа, яка поширила недостовірну інформацію, невідома,
фізична особа, право якої порушено, може звернутися до суду із
заявою про встановлення факту недостовірності цієї інформації та
її спростування. ( Абзац третій частини четвертої статті 277 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 3261-IV ( 3261-15 ) від
22.12.2005 )
 
   5. Якщо недостовірна інформація міститься у документі, який
прийняла  (видала)  юридична  особа,  цей документ має бути
відкликаний.
 
   6. Фізична особа, особисті немайнові права якої порушено у
друкованих або інших засобах масової інформації, має право на
відповідь, а також на спростування недостовірної інформації у тому
ж засобі масової інформації в порядку, встановленому законом.
 

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | ... Последняя |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner