Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Цивільний кодекс України

Кодекс України № 435-IV от 16.01.2003

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 18

   2. Особливим видом права власності  є  право  довірчої
власності, яке виникає внаслідок закону або договору управління
майном.
( Стаття 316 із змінами, внесеними згідно із Законом N 980-IV
( 980-15 ) від 19.06.2003 )
 
   Стаття 317. Зміст права власності
 
   1. Власникові  належать права володіння, користування та
розпоряджання своїм майном.
 
   2. На зміст права власності не впливають місце проживання
власника та місцезнаходження майна.
 
   Стаття 318. Суб'єкти права власності
 
   1. Суб'єктами права власності є Український народ та інші
учасники цивільних відносин, визначені статтею 2 цього Кодексу.
 
   2. Усі суб'єкти права власності є рівними перед законом.
 
   Стаття 319. Здійснення права власності
 
   1. Власник володіє, користується,  розпоряджається  своїм
майном на власний розсуд.
 
   2. Власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії,
які не суперечать закону.
 
   При здійсненні своїх прав та виконанні обов'язків власник
зобов'язаний додержуватися моральних засад суспільства.
 
   3. Усім власникам забезпечуються рівні умови здійснення своїх
прав.
 
   4. Власність зобов'язує.
 
   5. Власник не може використовувати право власності на шкоду
правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства,
погіршувати екологічну ситуацію та природні якості землі.
 
   6. Держава не втручається у здійснення власником  права
власності.
 
   7. Діяльність власника може бути обмежена чи припинена або
власника може бути зобов'язано допустити до користування його
майном інших осіб лише у випадках і в порядку, встановлених
законом.
 
   8. Особливості здійснення права власності на національні,
культурні та історичні цінності встановлюються законом.
 
   Стаття 320. Використання власником свого майна для здійснення
         підприємницької діяльності
 
   1. Власник  має  право  використовувати своє майно для
здійснення підприємницької діяльності, крім випадків, встановлених
законом.
 
   2. Законом  можуть  бути  встановлені умови використання
власником свого майна для здійснення підприємницької діяльності.
 
   Стаття 321. Непорушність права власності
 
   1. Право власності є непорушним. Ніхто  не  може  бути
протиправно  позбавлений  цього  права  чи обмежений у його
здійсненні.
 
   2. Особа може бути позбавлена права власності або обмежена у
його здійсненні лише у випадках і в порядку, встановлених законом.
 
   3. Примусове відчуження об'єктів права власності може бути
застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності на
підставі  і  в  порядку, встановлених законом, та за умови
попереднього та повного відшкодування їх вартості, крім випадків,
встановлених частиною другою статті 353 цього Кодексу.
 
   Стаття 322. Тягар утримання майна
 
   1. Власник зобов'язаний утримувати майно, що йому належить,
якщо інше не встановлено договором або законом.
 
   Стаття 323. Ризик випадкового знищення та випадкового
         пошкодження майна
 
   1. Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження
(псування) майна несе його власник, якщо інше не встановлено
договором або законом.
 
   Стаття 324. Право власності Українського народу
 
   1. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та  інші
природні ресурси, які знаходяться в межах території України,
природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської)
економічної зони є об'єктами права власності Українського народу.
 
   2. Від імені Українського народу права власника здійснюють
органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах,
встановлених Конституцією України ( 254к/96-ВР ).
 
   3. Кожен  громадянин  має право користуватися природними
об'єктами права власності Українського народу відповідно  до
закону.
 
   Стаття 325. Право приватної власності
 
   1. Суб'єктами права приватної власності є фізичні та юридичні
особи.
 
   2. Фізичні та юридичні  особи  можуть  бути  власниками
будь-якого майна, за винятком окремих видів майна, які відповідно
до закону не можуть їм належати.
 
   3. Склад, кількість та вартість майна, яке може бути у
власності фізичних та юридичних осіб, не є обмеженими.
 
   Законом може бути встановлено обмеження розміру земельної
ділянки, яка може бути у власності фізичної та юридичної особи.
 
   Стаття 326. Право державної власності
 
   1. У державній власності є майно, у тому числі грошові кошти,
яке належить державі Україна.
 
   2. Від імені та в інтересах держави Україна право власності
здійснюють відповідно органи державної влади.
 
   3.  Управління  майном,  що  є  у державній власності,
здійснюється державними органами, а у випадках, передбачених
законом, може здійснюватися іншими суб'єктами.
( Статтю 326 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 185-V
( 185-16 ) від 21.09.2006 )
 
   Стаття 327. Право комунальної власності
 
   1. У комунальній власності є майно, у тому числі грошові
кошти, яке належить територіальній громаді.
 
   2. Управління  майном,  що  є  у комунальній власності,
здійснюють безпосередньо територіальна громада та утворені нею
органи місцевого самоврядування.
 
               Глава 24
           НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
 
   Стаття 328. Підстави набуття права власності
 
   1. Право власності набувається на підставах, що не заборонені
законом, зокрема із правочинів.
 
   2. Право власності вважається набутим правомірно, якщо інше
прямо не випливає із закону або незаконність набуття права
власності не встановлена судом.
 
   Стаття 329. Набуття права власності юридичною особою
         публічного права
 
   1. Юридична особа публічного права набуває право власності на
майно, передане їй у власність, та на майно, набуте нею у
власність на підставах, не заборонених законом.
 
   Стаття 330. Набуття добросовісним набувачем права власності
         на майно, відчужене особою, яка не мала на це
         права
 
   1. Якщо майно відчужене особою, яка не мала на це права,
добросовісний набувач набуває право власності на нього, якщо
відповідно до статті 388 цього Кодексу майно не може бути
витребуване у нього.
( Стаття 330 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1255-IV
( 1255-15 ) від 18.11.2003 )
 
   Стаття 331. Набуття права власності на новостворене майно
         та об'єкти незавершеного будівництва
( Назва статті 331 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 )
 
   1. Право власності на нову річ, яка виготовлена (створена)
особою, набувається нею, якщо інше не встановлено договором або
законом.
 
   Особа, яка виготовила (створила) річ зі своїх матеріалів на
підставі договору, є власником цієї речі.
 
   2. Право власності на новостворене нерухоме майно (житлові
будинки, будівлі, споруди тощо) виникає з моменту завершення
будівництва (створення майна).
 
   Якщо договором або законом передбачено прийняття нерухомого
майна до експлуатації, право власності виникає з моменту його
прийняття до експлуатації.
 
   Якщо право власності на нерухоме майно відповідно до закону
підлягає державній реєстрації, право власності виникає з моменту
державної реєстрації.
 
   3. До завершення  будівництва  (створення  майна)  особа
вважається  власником  матеріалів, обладнання тощо, які були
використані в процесі цього будівництва (створення майна).
 
   У разі необхідності особа, зазначена в абзаці першому цієї
частини,  може  укласти  договір  щодо об'єкта незавершеного
будівництва, право власності на який реєструється органом, що
здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно на підставі
документів, що підтверджують право власності або користування
земельною  ділянкою  для створення об'єкта нерухомого майна,
проектно-кошторисної документації, а також документів, що містять
опис об'єкта незавершеного будівництва. ( Частину третю статті 331
доповнено абзацом другим згідно із Законом N 3201-IV ( 3201-15 )
від 15.12.2005 )
 
 
   ( Частину четверту статті 331 виключено на підставі Закону
N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 )
 
 
   Стаття 332. Набуття права власності на перероблену річ
 
   1. Переробкою є використання однієї речі (матеріалу), в
результаті чого створюється нова річ.
 
   2. Особа, яка самочинно переробила чужу річ, не набуває право
власності на нову річ і зобов'язана відшкодувати власникові
матеріалу його вартість.
 
   3. Право власності на рухому річ, створену особою шляхом
переробки з матеріалу, що їй не належить, набувається власником
матеріалу за його бажанням, якщо інше не встановлено договором або
законом.
 
   4. Якщо вартість переробки і створеної нової речі істотно
перевищує вартість матеріалу, право власності на нову річ набуває
за її бажанням особа, яка здійснила таку переробку. У цьому разі
особа,  яка  здійснила  переробку,  зобов'язана  відшкодувати
власникові матеріалу моральну шкоду.
 
   5. Власник  матеріалу,  який  набув  право власності на
виготовлену з нього річ, зобов'язаний відшкодувати  вартість
переробки особі, яка її здійснила, якщо інше не встановлено
договором.
 
   Стаття 333. Привласнення загальнодоступних дарів природи
 
   1. Особа, яка зібрала ягоди, лікарські рослини, зловила рибу
або здобула іншу річ у лісі, водоймі тощо, є їхнім власником, якщо
вона діяла відповідно до закону, місцевого звичаю або загального
дозволу власника відповідної земельної ділянки.
 
   Стаття 334. Момент набуття права власності за договором
 
   1. Право власності у набувача майна за договором виникає з
моменту передання майна, якщо інше не встановлено договором або
законом.
 
   2. Переданням майна вважається вручення його набувачеві або
перевізникові, організації  зв'язку  тощо  для  відправлення,
пересилання  набувачеві  майна,  відчуженого без зобов'язання
доставки.
 
   До передання майна прирівнюється вручення коносамента або
іншого товарно-розпорядчого документа на майно.
 
   3. Право власності на майно за договором, який підлягає
нотаріальному посвідченню, виникає у набувача з моменту такого
посвідчення або з моменту набрання законної сили рішенням суду про
визнання договору, не посвідченого нотаріально, дійсним.
 
   4. Якщо договір про відчуження майна підлягає державній
реєстрації, право власності у набувача виникає з моменту такої
реєстрації.
 
   Стаття 335. Набуття права власності на безхазяйну річ
 
   1. Безхазяйною є річ, яка не має власника або власник якої
невідомий.
 
   2. Безхазяйні нерухомі речі беруться на облік органом, що
здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, за заявою
органу  місцевого  самоврядування,  на  території якого вони
розміщені. Про взяття безхазяйної нерухомої речі на облік робиться
оголошення у друкованих засобах масової інформації.
 
   Після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйної
нерухомої речі вона за заявою органу, уповноваженого управляти
майном відповідної територіальної громади, може бути передана за
рішенням суду у комунальну власність.
 
   3. Безхазяйні рухомі речі можуть набуватися у власність за
набувальною давністю, крім випадків, встановлених статтями 336,
338, 341 і 343 цього Кодексу.
 
   Стаття 336. Набуття права власності на рухому річ, від якої
         власник відмовився
 
   1. Особа, яка заволоділа рухомою річчю, від якої власник
відмовився (стаття 347 цього Кодексу), набуває право власності на
цю річ з моменту заволодіння нею.
 
   Стаття 337. Знахідка
 
   1. Особа, яка знайшла загублену річ, зобов'язана негайно
повідомити про це особу, яка її загубила, або власника речі і
повернути знайдену річ цій особі.
 
   Особа, яка  знайшла  загублену  річ  у  приміщенні  або
транспортному засобі, зобов'язана  передати  її  особі,  яка
представляє володільця цього приміщення чи транспортного засобу.
Особа, якій передана знахідка, набуває прав та обов'язків особи,
яка знайшла загублену річ.
 
   2. Якщо особа, яка має право вимагати повернення загубленої
речі, або місце її перебування невідомі, особа, яка знайшла
загублену річ, зобов'язана заявити про знахідку міліції або
органові місцевого самоврядування.
 
   3. Особа, яка знайшла загублену річ, має право зберігати її у
себе або здати на зберігання міліції, або органові місцевого
самоврядування, або передати знахідку особі, яку вони вказали.
 
   Річ, що швидко псується, або річ, витрати на зберігання якої
є непропорційно великими порівняно з її вартістю, може бути
продана особою, яка її знайшла, з одержанням письмових доказів, що
підтверджують суму виторгу. Сума грошей, одержана від продажу
знайденої речі, підлягає поверненню особі, яка має право вимагати
її повернення.
 
   4. Особа, яка знайшла загублену річ, відповідає за її втрату,
знищення або пошкодження в межах її вартості лише в разі свого
умислу або грубої необережності.
 
   Стаття 338. Набуття права власності на знахідку
 
   1. Особа, яка знайшла загублену річ, набуває право власності
на неї після спливу шести місяців з моменту заявлення про знахідку
міліції або органові місцевого самоврядування, якщо:
 
   1) не буде встановлено власника або іншу особу, яка має право
вимагати повернення загубленої речі;
 
   2) власник або інша особа, яка має право вимагати повернення
загубленої речі, не заявить про свої право на річ особі, яка її
знайшла, міліції або органові місцевого самоврядування.
 
   2. Якщо особа, яка знайшла загублену річ, подасть органові
місцевого самоврядування письмову заяву про відмову від набуття
права власності на неї,  ця  річ  переходить  у  власність
територіальної громади.
 
   3. Знайдені транспортні засоби передаються на зберігання
міліції, про що робиться оголошення в друкованих засобах масової

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 | ... Последняя |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner