Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Цивільний кодекс України

Кодекс України № 435-IV от 16.01.2003

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 21

власності є рівними, якщо інше не встановлено домовленістю між
ними або законом.
 
   За рішенням суду частка співвласника може бути збільшена або
зменшена з урахуванням обставин, які мають істотне значення.
 
   3. У разі поділу майна між співвласниками право спільної
сумісної власності на нього припиняється.
 
   4. Договір про поділ нерухомого майна, що є у спільній
сумісній власності, укладається у письмовій формі і підлягає
нотаріальному посвідченню.
 
               Глава 27
      ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ (ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ)
 
   Стаття 373. Земля (земельна ділянка) як об'єкт права
         власності
 
   1. Земля є основним національним багатством, що перебуває під
особливою охороною держави.
 
   2. Право  власності  на  землю гарантується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ).
 
   Право власності на землю (земельну ділянку) набувається і
здійснюється відповідно до закону.
 
   3. Право  власності  на земельну ділянку поширюється на
поверхневий (грунтовий) шар у межах цієї ділянки, на водні
об'єкти, ліси, багаторічні насадження, які на ній знаходяться, а
також на простір, що є над і під поверхнею ділянки, висотою та
глибиною, які необхідні для зведення житлових, виробничих та інших
будівель і споруд.
 
   4. Власник земельної ділянки має право використовувати її на
свій розсуд відповідно до її цільового призначення.
 
   5. Власник земельної ділянки може використовувати на свій
розсуд все, що знаходиться над і під поверхнею цієї ділянки, якщо
інше не встановлено законом та якщо це не порушує прав інших осіб.
 
   Стаття 374. Суб'єкти права власності на землю (земельну
         ділянку)
 
   1. Суб'єктами права власності на землю (земельну ділянку) є
фізичні особи, юридичні особи, держава, територіальні громади.
 
   2. Іноземці, особи без громадянства можуть набувати право
власності на землю (земельні ділянки) відповідно до закону.
 
   3. Іноземні юридичні особи, іноземні держави та міжнародні
організації можуть бути суб'єктами права власності на землю
(земельну ділянку) у випадках, встановлених законом.
 
   4. Права та обов'язки суб'єктів права власності на землю
(земельну ділянку) встановлюються законом.
 
   Стаття 375. Право власника на забудову земельної ділянки
 
   1. Власник земельної ділянки має право зводити на ній будівлі
та споруди, створювати закриті водойми, здійснювати перебудову, а
також дозволяти будівництво на своїй ділянці іншим особам.
 
   2. Власник земельної ділянки набуває право власності на
зведені ним будівлі, споруди та інше нерухоме майно.
 
   3. Право власника на забудову здійснюється ним за умови
додержання архітектурних, будівельних, санітарних, екологічних та
інших норм і правил, а також за умови використання земельної
ділянки за її цільовим призначенням.
 
   4. Правові наслідки самочинної забудови, здійсненої власником
на його земельній ділянці, встановлюються статтею 376 цього
Кодексу.
 
   Стаття 376. Самочинне будівництво
 
   1. Житловий будинок, будівля, споруда, інше нерухоме майно
вважаються самочинним будівництвом, якщо вони збудовані  або
будуються на земельній ділянці, що не була відведена для цієї
мети, або без належного дозволу чи належно затвердженого проекту,
або з істотними порушеннями будівельних норм і правил.
 
   2. Особа, яка здійснила або здійснює самочинне будівництво
нерухомого майна, не набуває права власності на нього.
 
   3. Право власності на самочинно збудоване нерухоме майно може
бути за рішенням суду визнане за особою, яка здійснила самочинне
будівництво на земельній ділянці, що не була їй відведена для цієї
мети, за умови надання земельної ділянки у встановленому порядку
особі під уже збудоване нерухоме майно.
 
   4. Якщо власник (користувач) земельної ділянки заперечує
проти визнання права власності на нерухоме майно за особою, яка
здійснила (здійснює) самочинне будівництво на його земельній
ділянці, або якщо це порушує права інших осіб, майно підлягає
знесенню особою, яка здійснила (здійснює) самочинне будівництво,
або за її рахунок.
 
   5. На вимогу власника (користувача) земельної ділянки суд
може визнати за ним право власності на нерухоме майно, яке
самочинно збудоване на ній, якщо це не порушує права інших осіб.
 
   6. Особа, яка здійснила самочинне будівництво, має право на
відшкодування витрат на будівництво, якщо право власності на
нерухоме майно визнано за власником (користувачем) земельної
ділянки, на якій воно розміщене.
 
   7. У разі істотного відхилення від проекту, що суперечить
суспільним інтересам або порушує права інших осіб, істотного
порушення будівельних норм і правил суд за позовом відповідного
органу державної влади або органу місцевого самоврядування може
постановити рішення, яким зобов'язати особу,  яка  здійснила
(здійснює) будівництво, провести відповідну перебудову.
 
   Якщо проведення такої перебудови є неможливим або особа, яка
здійснила (здійснює) будівництво, відмовляється від її проведення,
таке нерухоме майно за рішенням суду підлягає знесенню за рахунок
особи, яка здійснила (здійснює) будівництво. Особа, яка здійснила
(здійснює)  самочинне  будівництво,  зобов'язана  відшкодувати
витрати, пов'язані з приведенням земельної ділянки до попереднього
стану.
 
   Стаття 377. Право на земельну ділянку при придбанні житлового
         будинку, будівлі або споруди, що розміщені на ній
 
   1. До особи, яка придбала житловий будинок, будівлю або
споруду, переходить право власності на земельну ділянку, на якій
вони розміщені, без зміни її цільового призначення, у розмірах,
встановлених договором.
 
   Якщо договором про відчуження житлового будинку, будівлі або
споруди розмір земельної ділянки не визначений, до набувача
переходить право власності на ту частину земельної ділянки, яка
зайнята житловим будинком, будівлею або спорудою, та на частину
земельної ділянки, яка є необхідною для їх обслуговування.
 
   2. Якщо житловий будинок, будівля або споруда розміщені на
земельній ділянці, наданій у користування, то у разі їх відчуження
до набувача переходить право користування тією частиною земельної
ділянки, на якій вони розміщені, та частиною ділянки,  яка
необхідна для їх обслуговування.
 
   Стаття 378. Припинення права власності на земельну ділянку
 
   1. Право власності особи на земельну ділянку може бути
припинене за рішенням суду у випадках, встановлених законом.
 
               Глава 28
           ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЖИТЛО
 
   Стаття 379. Поняття житла
 
   1. Житлом фізичної особи є житловий будинок, квартира, інше
приміщення, призначені та придатні для постійного проживання в
них.
 
   Стаття 380. Житловий будинок як об'єкт права власності
 
   1. Житловим будинком є будівля капітального типу, споруджена
з   дотриманням   вимог,  встановлених  законом,  іншими
нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній
проживання.
 
   Стаття 381. Садиба як об'єкт права власності
 
   1. Садибою є земельна ділянка разом з розташованими на ній
житловим будинком, господарсько-побутовими будівлями, наземними і
підземними комунікаціями, багаторічними насадженнями.
 
   2. У  разі  відчуження житлового будинку вважається, що
відчужується вся садиба, якщо інше не встановлено договором або
законом.
 
   Стаття 382. Квартира як об'єкт права власності
 
   1. Квартирою є ізольоване помешкання в житловому будинку,
призначене та придатне для постійного у ньому проживання.
 
   2. Власникам квартири у дво- або багатоквартирному житловому
будинку належать на праві спільної сумісної власності приміщення
загального користування, опорні конструкції будинку, механічне,
електричне, сантехнічне та інше обладнання за межами або всередині
квартири, яке обслуговує більше однієї квартири, а також споруди,
будівлі, які призначені для забезпечення потреб усіх власників
квартир, а також власників нежитлових приміщень, які розташовані у
житловому будинку.
 
   Стаття 383. Права власника житлового будинку, квартири
 
   1. Власник  житлового  будинку,  квартири  має  право
використовувати помешкання для власного проживання, проживання
членів своєї сім'ї, інших осіб і не має права використовувати його
для промислового виробництва.
 
   2. Власник квартири може на свій розсуд здійснювати ремонт і
зміни у квартирі,  наданій  йому  для  використання як єдиного
цілого, - за умови, що ці зміни не призведуть до порушень прав
власників інших квартир у багатоквартирному житловому будинку та
не порушать санітарно-технічних вимог і правил  експлуатації
будинку.
 
   Стаття 384. Права житлово-будівельного (житлового)
         кооперативу та їх членів на квартиру в будинку
         кооперативу
 
   1. Будинок, споруджений або придбаний житлово-будівельним
(житловим) кооперативом, є його власністю.
 
   2. Член  житлово-будівельного (житлового) кооперативу має
право володіння і користування, а за згодою кооперативу - і
розпоряджання квартирою, яку він займає в будинку кооперативу,
якщо він не викупив її.
 
   3. У  разі  викупу  квартири  член  житлово-будівельного
(житлового) кооперативу стає її власником.
 
   Стаття 385. Об'єднання власників житлових будинків, квартир
 
   1. Власники  квартир  для  забезпечення  експлуатації
багатоквартирного житлового будинку, користування квартирами та
спільним майном житлового будинку можуть створювати об'єднання
власників квартир (житла).
 
   Таке об'єднання може бути створено також власниками житлових
будинків.
 
   2. Об'єднання  власників  квартир,  житлових  будинків є
юридичною особою, яка створюється та діє відповідно до статуту та
закону.
 
               Глава 29
           ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
 
   Стаття 386. Засади захисту права власності
 
   1. Держава забезпечує рівний захист прав усіх суб'єктів права
власності.
 
   2. Власник,  який  має  підстави  передбачати можливість
порушення свого права власності іншою особою, може звернутися до
суду з вимогою про заборону вчинення нею дій, які можуть порушити
його право, або з вимогою про вчинення певних дій для запобігання
такому порушенню.
 
   3. Власник, права якого порушені, має право на відшкодування
завданої йому майнової та моральної шкоди.
 
   Стаття 387. Право власника на витребування майна із чужого
         незаконного володіння
 
   1. Власник має право витребувати своє майно від особи, яка
незаконно, без відповідної правової підстави заволоділа ним.
 
   Стаття 388. Право власника на витребування майна від
         добросовісного набувача
 
   1. Якщо майно за відплатним договором придбане в особи, яка
не мала права його відчужувати, про що набувач не знав і не міг
знати (добросовісний набувач), власник має право витребувати це
майно від набувача лише у разі, якщо майно:
 
   1) було загублене власником або особою, якій він передав
майно у володіння;
 
   2) було викрадене у власника або особи, якій він передав
майно у володіння;
 
   3) вибуло з володіння власника або особи, якій він передав
майно у володіння, не з їхньої волі іншим шляхом.
 
   2. Майно  не  може  бути витребувано від добросовісного
набувача, якщо воно було продане у порядку, встановленому для
виконання судових рішень.
 
   3. Якщо майно було набуте безвідплатно в особи, яка не мала
права його відчужувати, власник має право витребувати його від
добросовісного набувача у всіх випадках.
 
   Стаття 389. Витребування грошей та цінних паперів
 
   1. Гроші, а також цінні папери на пред'явника не можуть бути
витребувані від добросовісного набувача.
 
   Стаття 390. Розрахунки при витребуванні майна із чужого
         незаконного володіння
 
   1. Власник майна має право вимагати від особи, яка знала або
могла знати, що вона володіє майном незаконно (недобросовісного
набувача), передання усіх доходів від майна, які вона одержала або
могла одержати за весь час володіння ним.
 
   2. Власник майна має право вимагати від  добросовісного
набувача передання усіх доходів від майна, які він одержав або міг
одержати з моменту, коли дізнався  чи  міг  дізнатися  про
незаконність володіння ним, або з моменту, коли йому було вручено
повістку до суду у справі за позовом власника про витребування
майна.
 
   3. Добросовісний або недобросовісний набувач (володілець) має
право вимагати від власника майна відшкодування необхідних витрат
на утримання, збереження майна, здійснених ним з часу, з якого
власникові належить право на повернення майна або передання
доходів.
 
   4. Добросовісний набувач (володілець) має право залишити собі
здійснені ним поліпшення майна, якщо вони можуть бути відокремлені
від майна без завдання йому шкоди. Якщо поліпшення не можуть бути
відокремлені від майна, добросовісний набувач (володілець) має
право  на  відшкодування  здійснених витрат у сумі, на яку
збільшилася його вартість.
 
   Стаття 391. Захист права власності від порушень, не
         пов'язаних із позбавленням володіння
 
   1. Власник майна має право вимагати усунення перешкод у
здійсненні ним права користування та розпоряджання своїм майном.
 
   Стаття 392. Визнання права власності
 
   1. Власник майна може пред'явити позов про визнання його
права власності, якщо це право оспорюється або не визнається іншою
особою, а також у разі втрати ним документа, який засвідчує його
право власності.
 
   Стаття 393. Визнання незаконним правового акта, що порушує
         право власності
 
   1. Правовий акт органу державної  влади,  органу  влади
Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування,
який не відповідає законові і порушує права власника, за позовом
власника майна визнається судом незаконним та скасовується.
 
   2. Власник майна, права якого порушені внаслідок видання
правового акта органом державної влади, органом влади Автономної
Республіки Крим або органом місцевого самоврядування, має право
вимагати відновлення того становища, яке існувало до видання цього
акта. У разі неможливості відновлення попереднього становища
власник має право на відшкодування майнової та моральної шкоди.
 
   Стаття 394. Відшкодування шкоди, завданої власникові
         земельної ділянки, житлового будинку, інших
         будівель у зв'язку із зниженням їх цінності
 
   1. Власник земельної ділянки, житлового  будинку,  інших
будівель має право на компенсацію у зв'язку із зниженням цінності
цих об'єктів у результаті діяльності, що призвела до зниження
рівня  екологічної, шумової захищеності території, погіршення
природних властивостей землі.

| Первая ... | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 | Стр.35 | Стр.36 | Стр.37 | ... Последняя |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner