Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Цивільний кодекс України

Кодекс України № 435-IV от 16.01.2003

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 22

 
              Розділ II
          РЕЧОВІ ПРАВА НА ЧУЖЕ МАЙНО
 
               Глава 30
        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕЧОВІ ПРАВА
             НА ЧУЖЕ МАЙНО
 
   Стаття 395. Види речових прав на чуже майно
 
   1. Речовими правами на чуже майно є:
 
   1) право володіння;
 
   2) право користування (сервітут);
 
   3) право   користування   земельною   ділянкою   для
сільськогосподарських потреб (емфітевзис);
 
   4) право забудови земельної ділянки (суперфіцій).
 
   2. Законом можуть бути встановлені інші речові права на чуже
майно.
 
   Стаття 396. Захист речових прав на чуже майно
 
   1. Особа, яка має речове право на чуже майно, має право на
захист цього права, у тому числі і від власника майна, відповідно
до положень глави 29 цього Кодексу.
 
               Глава 31
          ПРАВО ВОЛОДІННЯ ЧУЖИМ МАЙНОМ
 
   Стаття 397. Суб'єкти права володіння чужим майном
 
   1. Володільцем чужого майна є особа, яка фактично тримає його
у себе.
 
   2. Право володіння чужим майном може належати одночасно двом
або більше особам.
 
   3. Фактичне володіння майном вважається правомірним, якщо
інше не випливає із закону або не встановлено рішенням суду.
 
   Стаття 398. Виникнення права володіння
 
   1. Право володіння виникає на підставі договору з власником
або особою, якій майно було передане власником, а також на інших
підставах, встановлених законом.
 
   Стаття 399. Припинення права володіння
 
   1. Право володіння припиняється у разі:
 
   1) відмови володільця від володіння майном;
 
   2) витребування майна від володільця власником майна або
іншою особою;
 
   3) знищення майна.
 
   2. Право володіння припиняється також в інших випадках,
встановлених законом.
 
   Стаття 400. Обов'язок недобросовісного володільця негайно
         повернути майно особі, яка має на нього право
         власності чи інше право або яка є добросовісним
         володільцем
 
   1. Недобросовісний володілець зобов'язаний негайно повернути
майно особі, яка має на нього право власності або інше право
відповідно до договору або закону, або яка є добросовісним
володільцем  цього майна. У разі невиконання недобросовісним
володільцем цього обов'язку заінтересована особа  має  право
пред'явити позов про витребування цього майна.
 
               Глава 32
         ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЧУЖИМ МАЙНОМ
 
   Стаття 401. Поняття користування чужим майном
 
   1. Право користування чужим майном (сервітут) може бути
встановлене щодо земельної ділянки, інших природних ресурсів
(земельний сервітут) або іншого нерухомого майна для задоволення
потреб інших осіб, які не можуть бути задоволені іншим способом.
 
   2. Сервітут може належати власникові (володільцеві) сусідньої
земельної ділянки, а також іншій, конкретно визначеній особі
(особистий сервітут).
 
   Стаття 402. Встановлення сервітуту
 
   1. Сервітут  може  бути встановлений договором, законом,
заповітом або рішенням суду.
 
   2. Земельний сервітут може бути встановлений договором між
особою, яка вимагає його встановлення, та власником (володільцем)
земельної ділянки.
 
   Договір про встановлення  земельного  сервітуту  підлягає
державній  реєстрації в порядку, встановленому для державної
реєстрації прав на нерухоме майно.
 
   3. У разі  недосягнення  домовленості  про  встановлення
сервітуту та про його умови спір вирішується судом за позовом
особи, яка вимагає встановлення сервітуту.
 
   Стаття 403. Зміст сервітуту
 
   1. Сервітут визначає обсяг прав щодо користування особою
чужим майном.
 
   2. Сервітут може бути встановлений на певний строк або без
визначення строку.
 
   3. Особа, яка користується сервітутом, зобов'язана вносити
плату за користування майном, якщо інше не встановлено договором,
законом, заповітом або рішенням суду.
 
   4. Сервітут не підлягає відчуженню.
 
   5. Сервітут не позбавляє власника майна, щодо якого він
встановлений, права володіння, користування та розпоряджання цим
майном.
 
   6. Сервітут зберігає чинність у разі переходу до інших осіб
права власності на майно, щодо якого він встановлений.
 
   7. Збитки,  завдані  власникові  (володільцеві) земельної
ділянки або іншого нерухомого майна, особою, яка користується
сервітутом, підлягають відшкодуванню на загальних підставах.
 
   Стаття 404. Право користування чужою земельною ділянкою або
         іншим нерухомим майном
 
   1. Право користування чужою земельною ділянкою або іншим
нерухомим майном полягає у можливості проходу, проїзду через чужу
земельну  ділянку,  прокладання  та  експлуатації  ліній
електропередачі,  зв'язку  і  трубопроводів,  забезпечення
водопостачання, меліорації тощо.
 
   2. Особа має право вимагати від  власника  (володільця)
сусідньої земельної ділянки, а в разі необхідності - від власника
(володільця) іншої земельної ділянки надання земельного сервітуту.
 
   3. Право користування чужим майном може бути встановлено щодо
іншого нерухомого майна (будівлі, споруди тощо).
 
   Стаття 405. Право членів сім'ї власника житла на користування
         цим житлом
 
   1. Члени сім'ї власника житла, які проживають разом з ним,
мають право на користування цим житлом відповідно до закону.
 
   Житлове приміщення,  яке  вони  мають  право  займати,
визначається його власником.
 
   2. Член сім'ї власника житла втрачає право на користування
цим житлом у разі відсутності члена сім'ї без поважних причин
понад один рік, якщо інше не встановлено домовленістю між ним і
власником житла або законом.
 
   Стаття 406. Припинення сервітуту
 
   1. Сервітут припиняється у разі:
 
   1) поєднання  в  одній  особі  особи, в інтересах якої
встановлений сервітут, і власника майна, обтяженого сервітутом;
 
   2) відмови від нього особи, в інтересах якої встановлений
сервітут;
 
   3) спливу строку, на який було встановлено сервітут;
 
   4) припинення обставини, яка була підставою для встановлення
сервітуту;
 
   5) невикористання сервітуту протягом трьох років підряд;
 
   6) смерті особи, на користь якої було встановлено особистий
сервітут.
 
   2. Сервітут може бути припинений за рішенням суду на вимогу
власника майна за наявності обставин, які мають істотне значення.
 
   3. Власник земельної ділянки має право вимагати припинення
сервітуту,  якщо він перешкоджає використанню цієї земельної
ділянки за її цільовим призначенням.
 
   4. Сервітут може  бути  припинений  в  інших  випадках,
встановлених законом.
 
               Глава 33
     ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЧУЖОЮ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ ДЛЯ
          СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПОТРЕБ
 
   Стаття 407. Підстави виникнення права користування чужою
         земельною ділянкою для сільськогосподарських
         потреб
 
   1. Право користування чужою земельною ділянкою встановлюється
договором між власником земельної ділянки і особою, яка виявила
бажання   користуватися   цією  земельною  ділянкою  для
сільськогосподарських потреб (далі - землекористувач).
 
   2. Право  користування  чужою  земельною  ділянкою  для
сільськогосподарських потреб (емфітевзис) може відчужуватися і
передаватися у порядку спадкування, крім випадків, передбачених
частиною третьою цієї статті.
( Частина друга статті 407 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 )
 
   3.  Право користування земельною ділянкою державної або
комунальної власності для сільськогосподарських потреб не може
бути відчужено її землекористувачем іншим особам, внесено до
статутного фонду, передано у заставу.
( Статтю 407 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 509-VI
( 509-17 ) від 16.09.2008 )
 
   Стаття 408. Строк договору про надання права користування
         чужою земельною ділянкою для
         сільськогосподарських потреб
 
   1. Строк договору про надання права користування  чужою
земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб встановлюється
договором і для земельних ділянок державної або комунальної
власності не може перевищувати 50 років.
( Частина перша статті 408 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 )
 
   2. Якщо договір про надання  права  користування  чужою
земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб укладено на
невизначений строк, кожна із сторін може відмовитися від договору,
попередньо попередивши про це другу сторону не менш як за один
рік.
 
   Стаття 409. Права та обов'язки власника земельної ділянки,
         наданої у користування для сільськогосподарських
         потреб
 
   1. Власник земельної ділянки  має  право  вимагати  від
землекористувача використання її за призначенням, встановленим у
договорі.
 
   2. Власник земельної ділянки має право на одержання плати за
користування нею. Розмір плати, її форма, умови, порядок та строки
її виплати встановлюються договором.
 
   3. Власник земельної ділянки зобов'язаний не перешкоджати
землекористувачеві у здійсненні його прав.
 
   Стаття 410. Права та обов'язки землекористувача
 
   1. Землекористувач має право користуватися земельною ділянкою
в повному обсязі, відповідно до договору.
 
   2. Землекористувач зобов'язаний вносити плату за користування
земельною ділянкою, а також інші платежі, встановлені законом.
 
   3. Землекористувач  зобов'язаний ефективно використовувати
земельну ділянку відповідно  до  її  цільового  призначення,
підвищувати її родючість, застосовувати природоохоронні технології
виробництва, утримуватися від дій, які можуть призвести  до
погіршення екологічної ситуації.
 
   Стаття 411. Право землекористувача на відчуження права
         користування земельною ділянкою
 
   1. Землекористувач має право на відчуження права користування
земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб, якщо інше не
встановлено законом.
 
   2. У разі продажу права користування земельною ділянкою
власник цієї земельної ділянки має переважне перед іншими особами
право на його придбання, за ціною, що оголошена для продажу, та на
інших рівних умовах.
 
   3. Землекористувач зобов'язаний письмово повідомити власника
земельної ділянки про продаж права користування нею. Якщо протягом
одного місяця власник не надішле письмової згоди на купівлю, право
користування земельною ділянкою може бути продане іншій особі.
 
   4. У разі порушення права переважної  купівлі  настають
наслідки, передбачені статтею 362 цього Кодексу.
 
   5. У  разі  продажу землекористувачем права користування
земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб іншій особі
власник земельної ділянки має право на одержання відсотків від
ціни продажу (вартості права), встановлених договором.
 
   Стаття 412. Припинення права користування земельною ділянкою
         для сільськогосподарських потреб
 
   1. Право   користування   земельною   ділянкою   для
сільськогосподарських потреб припиняється у разі:
 
   1) поєднання в одній особі власника земельної ділянки та
землекористувача;
 
   2) спливу строку, на який було надано право користування;
 
   3) викупу  земельної  ділянки  у  зв'язку із суспільною
необхідністю.
 
   2. Право   користування   земельною   ділянкою   для
сільськогосподарських потреб може бути припинене за рішенням суду
в інших випадках, встановлених законом.
 
               Глава 34
        ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЧУЖОЮ ЗЕМЕЛЬНОЮ
           ДІЛЯНКОЮ ДЛЯ ЗАБУДОВИ
 
   Стаття 413. Підстави виникнення права користування чужою
         земельною ділянкою для забудови
 
   1.  Власник  земельної  ділянки має право надати її в
користування іншій особі для будівництва промислових, побутових,
соціально-культурних,  житлових  та  інших споруд і будівель
(суперфіцій).  Таке  право виникає на підставі договору або
заповіту.
 
   2. Право користування земельною  ділянкою,  наданою  для
забудови, може відчужуватися або передаватися землекористувачем у
порядку спадкування, крім випадків, передбачених частиною третьою
цієї статті.
 
   3. Право  користування  земельною ділянкою державної або
комунальної власності для забудови не може бути відчужено її
землекористувачем іншим особам (крім випадків переходу права
власності на будівлі та споруди, що розміщені на такій земельній
ділянці), внесено до статутного фонду, передано у заставу.
 
   4. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови
може бути встановлено на визначений або на невизначений строк,
крім випадків, передбачених частиною п'ятою цієї статті.
 
   5. Строк  користування  земельною  ділянкою державної чи
комунальної власності для забудови не може перевищувати 50 років.
( Текст статті 413 в редакції Закону N 509-VI ( 509-17 ) від
16.09.2008 )
 
   Стаття 414. Права та обов'язки власника земельної ділянки,
         наданої для забудови
 
   1. Власник земельної ділянки, наданої для забудови, має право
на одержання плати за користування нею.
 
   Якщо на земельній ділянці збудовані промислові  об'єкти,
договором може бути передбачено право власника земельної ділянки
на одержання частки від доходу землекористувача.

| Первая ... | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 | Стр.35 | Стр.36 | Стр.37 | Стр.38 | ... Последняя |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner