Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Цивільний кодекс України

Кодекс України № 435-IV от 16.01.2003

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 23

 
   2. Власник  земельної  ділянки  має  право  володіти,
користуватися  нею  в  обсязі,  встановленому  договором  із
землекористувачем.
 
   Перехід права власності на земельну ділянку до іншої особи не
впливає  на  обсяг  права  власника  будівлі (споруди) щодо
користування земельною ділянкою.
 
   Стаття 415. Права та обов'язки землекористувача
 
   1. Землекористувач має право користуватися земельною ділянкою
в обсязі, встановленому договором.
 
   2. Землекористувач має право власності на будівлі (споруди),
споруджені на земельній ділянці, переданій йому для забудови.
 
   3. Особа, до якої перейшло право власності на  будівлі
(споруди), набуває право користування земельною ділянкою на тих же
умовах і в тому ж обсязі, що й попередній власник будівлі
(споруди).
 
   4. Землекористувач зобов'язаний вносити плату за користування
земельною ділянкою, наданою йому для забудови, а також інші
платежі, встановлені законом.
 
   5. Землекористувач  зобов'язаний  використовувати земельну
ділянку відповідно до її цільового призначення.
 
   Стаття 416. Припинення права користування земельною ділянкою
         для забудови
 
   1. Право  користування  земельною  ділянкою для забудови
припиняється у разі:
 
   1) поєднання в одній особі власника земельної ділянки та
землекористувача;
 
   2) спливу строку права користування;
 
   3) відмови землекористувача від права користування;
 
   4) невикористання земельної ділянки для забудови протягом
трьох років підряд.
 
   2. Право користування земельною ділянкою для забудови може
бути припинене за рішенням суду в інших випадках, встановлених
законом.
 
   Стаття 417. Правові наслідки припинення права користування
         земельною ділянкою
 
   1. У разі припинення права користування земельною ділянкою,
на якій була споруджена будівля (споруда), власник земельної
ділянки та власник цієї будівлі (споруди) визначають правові
наслідки такого припинення.
 
   У разі недосягнення домовленості між ними власник земельної
ділянки має право вимагати від власника будівлі (споруди) її
знесення та приведення земельної ділянки до стану, в якому вона
була до надання її у користування.
 
   2. Якщо знесення будівлі (споруди), що розміщена на земельній
ділянці, заборонено законом (житлові будинки, пам'ятки історії та
культури тощо) або є недоцільним у зв'язку з явним перевищенням
вартості будівлі (споруди) порівняно з вартістю земельної ділянки,
суд може з урахуванням підстав припинення права користування
земельною ділянкою постановити рішення про викуп власником будівлі
(споруди) земельної ділянки, на якій вона розміщена, або про викуп
власником земельної ділянки будівлі (споруди), або визначити умови
користування земельною ділянкою власником будівлі (споруди) на
новий строк.
 
             КНИГА ЧЕТВЕРТА
         ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
 
               Глава 35
          ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВО
          ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
 
   Стаття 418. Поняття права інтелектуальної власності
 
   1. Право інтелектуальної власності - це право особи на
результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт
права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим
законом.
 
   2. Право інтелектуальної  власності  становлять  особисті
немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права
інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об'єктів права
інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим
законом.
 
   3. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не
може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений
у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.
 
   Стаття 419. Співвідношення права інтелектуальної власності та
         права власності
 
   1. Право інтелектуальної власності та право власності на річ
не залежать одне від одного.
 
   2. Перехід права на об'єкт права інтелектуальної власності не
означає переходу права власності на річ.
 
   3. Перехід права власності на річ не означає переходу права
на об'єкт права інтелектуальної власності.
 
   Стаття 420. Об'єкти права інтелектуальної власності
 
   1. До об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема,
належать:
 
   літературні та художні твори;
 
   комп'ютерні програми;
 
   компіляції даних (бази даних);
 
   виконання;
 
   фонограми, відеограми,  передачі  (програми)  організацій
мовлення;
 
   наукові відкриття;
 
   винаходи, корисні моделі, промислові зразки;
 
   компонування (топографії) інтегральних мікросхем;
 
   раціоналізаторські пропозиції;
 
   сорти рослин, породи тварин;
 
   комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки
для товарів і послуг), географічні зазначення;
 
   комерційні таємниці.
 
   Стаття 421. Суб'єкти права інтелектуальної власності
 
   1. Суб'єктами права інтелектуальної власності є: творець
(творці)  об'єкта  права  інтелектуальної  власності  (автор,
виконавець, винахідник тощо) та інші особи, яким належать особисті
немайнові та (або) майнові права  інтелектуальної  власності
відповідно до цього Кодексу, іншого закону чи договору.
 
   Стаття 422. Підстави виникнення (набуття) права
         інтелектуальної власності
 
   1. Право інтелектуальної власності виникає (набувається) з
підстав, встановлених цим Кодексом, іншим законом чи договором.
 
   Стаття 423. Особисті немайнові права інтелектуальної
         власності
 
   1. Особистими немайновими правами інтелектуальної власності
є:
 
   1) право на визнання людини творцем (автором, виконавцем,
винахідником тощо) об'єкта права інтелектуальної власності;
 
   2) право  перешкоджати  будь-якому  посяганню  на  право
інтелектуальної  власності,  здатному завдати шкоди честі чи
репутації творця об'єкта права інтелектуальної власності;
 
   3) інші особисті немайнові права інтелектуальної власності,
встановлені законом.
 
   2. Особисті  немайнові  права  інтелектуальної  власності
належать творцеві об'єкта права інтелектуальної власності. У
випадках,  передбачених  законом,  особисті  немайнові  права
інтелектуальної власності можуть належати іншим особам.
 
   3. Особисті немайнові права інтелектуальної власності не
залежать від майнових прав інтелектуальної власності.
 
   4. Особисті немайнові права інтелектуальної власності не
можуть відчужуватися (передаватися), за винятками, встановленими
законом.
 
   Стаття 424. Майнові права інтелектуальної власності
 
   1. Майновими правами інтелектуальної власності є:
 
   1) право  на  використання об'єкта права інтелектуальної
власності;
 
   2) виключне право дозволяти використання  об'єкта  права
інтелектуальної власності;
 
   3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню
об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти
таке використання;
 
   4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені
законом.
 
   2. Законом можуть бути встановлені винятки та обмеження в
майнових правах інтелектуальної власності за умови, що такі
обмеження та винятки не створюють істотних перешкод для нормальної
реалізації майнових прав інтелектуальної власності та здійснення
законних інтересів суб'єктів цих прав.
 
   3. Майнові права інтелектуальної власності можуть відповідно
до закону бути вкладом до статутного капіталу юридичної особи,
предметом договору застави та інших  зобов'язань,  а  також
використовуватися в інших цивільних відносинах.
 
   Стаття 425. Строк чинності прав інтелектуальної власності
 
   1. Особисті  немайнові права інтелектуальної власності є
чинними безстроково, якщо інше не встановлено законом.
 
   2. Майнові права інтелектуальної власності є чинними протягом
строків, встановлених цим Кодексом, іншим законом чи договором.
 
   3. Майнові  права  інтелектуальної власності можуть бути
припинені достроково у випадках, встановлених цим Кодексом, іншим
законом чи договором.
 
   Стаття 426. Використання об'єкта права інтелектуальної
         власності
 
   1. Способи  використання  об'єкта  права  інтелектуальної
власності визначаються цим Кодексом та іншим законом.
 
   2. Особа, яка має виключне право дозволяти використання
об'єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей
об'єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб.
 
   3. Використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою
особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право
дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності,
крім випадків правомірного використання без такого  дозволу,
передбачених цим Кодексом та іншим законом.
 
   4. Умови надання дозволу (видачі ліцензії) на використання
об'єкта права інтелектуальної власності можуть бути визначені
ліцензійним договором, який укладається з додержанням вимог цього
Кодексу та іншого закону.
 
   Стаття 427. Передання майнових прав інтелектуальної власності
 
   1. Майнові  права  інтелектуальної власності можуть бути
передані відповідно до закону повністю або частково іншій особі.
 
   2. Умови передання майнових прав інтелектуальної власності
можуть бути визначені договором, який укладається відповідно до
цього Кодексу та іншого закону.
 
   Стаття 428. Здійснення права інтелектуальної власності, яке
         належить кільком особам
 
   1. Право інтелектуальної власності, яке належить кільком
особам спільно, може здійснюватися за договором між ними. У разі
відсутності такого договору право інтелектуальної власності, яке
належить кільком особам, здійснюється спільно.
 
   Стаття 429. Права інтелектуальної власності на об'єкт,
         створений у зв'язку з виконанням трудового
         договору
 
   1. Особисті немайнові права інтелектуальної власності на
об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору,
належать працівникові, який створив цей об'єкт. У випадках,
передбачених  законом,  окремі  особисті  немайнові  права
інтелектуальної власності на такий  об'єкт  можуть  належати
юридичній або фізичній особі, де або у якої працює працівник.
 
   2. Майнові  права  інтелектуальної  власності на об'єкт,
створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать
працівникові, який створив цей об'єкт, та юридичній або фізичній
особі, де або у якої він працює, спільно, якщо інше не встановлено
договором.
 
   3. Особливості  здійснення  майнових прав інтелектуальної
власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового
договору, можуть бути встановлені законом.
 
   Стаття 430. Права інтелектуальної власності на об'єкт,
         створений за замовленням
 
   1. Особисті немайнові права інтелектуальної власності на
об'єкт, створений за замовленням, належать творцеві цього об'єкта.
 
   У випадках, передбачених законом, окремі особисті немайнові
права інтелектуальної власності на такий об'єкт можуть належати
замовникові.
 
   2. Майнові  права  інтелектуальної  власності на об'єкт,
створений за замовленням, належать творцеві цього об'єкта та
замовникові спільно, якщо інше не встановлено договором.
 
   Стаття 431. Наслідки порушення права інтелектуальної
         власності
 
   1. Порушення права інтелектуальної власності, в тому числі
невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою
відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи
договором.
 
   Стаття 432. Захист права інтелектуальної власності судом
 
   1. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого
права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього
Кодексу.
 
   2. Суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може
постановити рішення, зокрема, про:
 
   1) застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню
права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів;
 
   2) зупинення пропуску через митний кордон України товарів,
імпорт чи експорт  яких  здійснюється  з  порушенням  права
інтелектуальної власності;
 
   3) вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або
введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної
власності та знищення таких товарів;
 
   4) вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які
використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням
права інтелектуальної власності або вилучення та знищення таких
матеріалів та знарядь;
 
   5) застосування  разового  грошового  стягнення  замість
відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права
інтелектуальної  власності.  Розмір  стягнення  визначається
відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин,
що мають істотне значення;
 
   6) опублікування в засобах масової інформації відомостей про
порушення права інтелектуальної власності та зміст  судового
рішення щодо такого порушення.
( Стаття 432 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1111-V
( 1111-16 ) від 31.05.2007 )
 
               Глава 36
     ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЛІТЕРАТУРНИЙ,
       ХУДОЖНІЙ ТА ІНШИЙ ТВІР (АВТОРСЬКЕ ПРАВО)
 
   Стаття 433. Об'єкти авторського права
 
   1. Об'єктами авторського права є твори, а саме:
 
   1) літературні та художні твори, зокрема:
 

| Первая ... | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 | Стр.35 | Стр.36 | Стр.37 | Стр.38 | Стр.39 | ... Последняя |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner