Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Цивільний кодекс України

Кодекс України № 435-IV от 16.01.2003

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 24

   романи, поеми, статті та інші письмові твори;
 
   лекції, промови, проповіді та інші усні твори;
 
   драматичні,   музично-драматичні   твори,   пантоміми,
хореографічні, інші сценічні твори;
 
   музичні твори (з текстом або без тексту);
 
   аудіовізуальні твори;
 
   твори живопису, архітектури, скульптури та графіки;
 
   фотографічні твори;
 
   твори ужиткового мистецтва;
 
   ілюстрації, карти, плани, ескізи і пластичні твори,  що
стосуються географії, топографії, архітектури або науки;
 
   переклади, адаптації,  аранжування  та  інші  переробки
літературних або художніх творів;
 
   збірники творів, якщо вони за добором або упорядкуванням їх
складових частин є результатом інтелектуальної діяльності;
 
   2) комп'ютерні програми;
 
   3) компіляції даних (бази даних), якщо вони за добором або
упорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної
діяльності;
 
   4) інші твори.
 
   2. Твори є об'єктами авторського  права  без  виконання
будь-яких формальностей щодо них та незалежно від їх завершеності,
призначення, цінності тощо, а також способу чи форми їх вираження.
 
   3. Авторське право не поширюється на ідеї, процеси, методи
діяльності або математичні концепції як такі.
 
   4. Комп'ютерні програми охороняються як літературні твори.
 
   5. Компіляції даних (бази даних) або  іншого  матеріалу
охороняються як такі. Ця охорона не поширюється на дані або
матеріал як такі та не зачіпає авторське право на дані або
матеріал, що є складовими компіляції.
 
   Стаття 434. Твори, які не є об'єктами авторського права
 
   1. Не є об'єктами авторського права:
 
   1) акти  органів  державної  влади та органів місцевого
самоврядування (закони, укази, постанови, рішення тощо), а також
їх офіційні переклади;
 
   2) державні символи України, грошові знаки, емблеми тощо,
затверджені органами державної влади;
 
   3) повідомлення про новини дня або інші факти, що мають
характер звичайної прес-інформації;
 
   4) інші твори, встановлені законом.
 
   Стаття 435. Суб'єкти авторського права
 
   1. Первинним суб'єктом авторського права є автор твору. За
відсутності доказів іншого автором твору вважається фізична особа,
зазначена звичайним способом як автор на оригіналі або примірнику
твору (презумпція авторства).
 
   2. Суб'єктами авторського права є також інші фізичні та
юридичні особи, які набули прав на твори відповідно до договору
або закону.
 
   Стаття 436. Співавторство
 
   1. Авторське право на твір, створений у  співавторстві,
належить співавторам спільно, незалежно від того, становить такий
твір одне нерозривне ціле чи складається з частин, кожна з яких
може мати ще й самостійне значення. Частина твору, створеного у
співавторстві, визнається такою, що має самостійне значення, якщо
вона може бути використана незалежно від інших частин цього твору.
 
   2. Кожен із співавторів зберігає своє авторське право на
створену ним частину твору, яка має самостійне значення.
 
   3. Відносини  між  співавторами  можуть  бути  визначені
договором. У разі відсутності такого договору авторське право на
твір здійснюється всіма співавторами спільно.
 
   Стаття 437. Виникнення авторського права
 
   1. Авторське право виникає з моменту створення твору.
 
   2. Особа, яка має авторське право, для сповіщення про свої
права може використовувати спеціальний знак, встановлений законом.
 
   Стаття 438. Особисті немайнові права автора
 
   1. Автору  твору  належать  особисті  немайнові  права,
встановлені статтею 423 цього Кодексу, а також право:
 
   1) вимагати зазначення свого імені у зв'язку з використанням
твору, якщо це практично можливо;
 
   2) забороняти  зазначення  свого  імені  у  зв'язку  з
використанням твору;
 
   3) обирати псевдонім у зв'язку з використанням твору;
 
   4) на недоторканність твору.
 
   Стаття 439. Забезпечення недоторканності твору
 
   1. Автор має право протидіяти  будь-якому  перекрученню,
спотворенню або іншій зміні твору чи будь-якому іншому посяганню
на твір, що може зашкодити честі та репутації автора, а також
супроводженню твору без його згоди ілюстраціями, передмовами,
післямовами, коментарями тощо.
 
   2. У разі смерті автора недоторканність твору охороняється
особою,  уповноваженою на це автором. За відсутності такого
уповноваження недоторканність твору охороняється  спадкоємцями
автора, а також іншими заінтересованими особами.
 
   Стаття 440. Майнові права інтелектуальної власності на твір
 
   1. Майновими правами інтелектуальної власності на твір є:
 
   1) право на використання твору;
 
   2) виключне право дозволяти використання твору;
 
   3) право перешкоджати неправомірному використанню твору, в
тому числі забороняти таке використання;
 
   4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені
законом.
 
   2. Майнові права на твір належать його авторові, якщо інше не
встановлено договором чи законом.
 
   Стаття 441. Використання твору
 
   1. Використанням твору є його:
 
   1) опублікування (випуск у світ);
 
   2) відтворення будь-яким способом та у будь-якій формі;
 
   3) переклад;
 
   4) переробка, адаптація, аранжування та інші подібні зміни;
 
   5) включення складовою частиною до збірників, баз даних,
антологій, енциклопедій тощо;
 
   6) публічне виконання;
 
   7) продаж, передання в найм (оренду) тощо;
 
   8) імпорт його примірників, примірників його перекладів,
переробок тощо.
 
   2. Використанням твору є також інші дії, встановлені законом.
 
   Стаття 442. Опублікування твору (випуск твору у світ)
 
   1. Твір вважається опублікованим (випущеним у світ), якщо він
будь-яким способом повідомлений невизначеному колу осіб, у тому
числі виданий, публічно виконаний, публічно показаний, переданий
по  радіо  чи  телебаченню, відображений у загальнодоступних
електронних системах інформації.
 
   2. Твір не може бути опублікований, якщо він порушує права
людини на таємницю її особистого і сімейного життя, завдає шкоди
громадському порядку, здоров'ю та моральності населення.
 
   3. Ніхто не має права опублікувати твір без згоди автора,
крім випадків, встановлених цим Кодексом та іншим законом.
 
   4. У разі смерті автора його правонаступники мають право на
опублікування твору, якщо це не суперечить волі автора.
 
   Стаття 443. Використання твору за згодою автора
 
   1. Використання твору здійснюється лише за згодою автора,
крім випадків правомірного використання твору без такої згоди,
встановлених цим Кодексом та іншим законом.
 
   Стаття 444. Випадки правомірного використання твору без
         згоди автора
 
   1. Твір може бути вільно, без згоди автора та інших осіб, та
безоплатно використаний будь-якою особою:
 
   1) як цитата з правомірно опублікованого твору або  як
ілюстрація у виданнях, радіо- і телепередачах, фонограмах та
відеограмах, призначених для навчання, за  умови  дотримання
звичаїв, зазначення джерела запозичення та імені автора, якщо воно
вказане в такому джерелі, та в обсязі, виправданому поставленою
метою;
 
   2) для  відтворення  у  судовому  та  адміністративному
провадженні в обсязі, виправданому цією метою;
 
   3) в інших випадках, передбачених законом.
 
   2. Особа, яка використовує твір, зобов'язана зазначити ім'я
автора твору та джерело запозичення.
 
   Стаття 445. Право автора на плату за використання його твору
 
   1. Автор має право на плату за використання його твору, якщо
інше не встановлено цим Кодексом та іншим законом.
 
   Стаття 446. Строк чинності майнових прав інтелектуальної
         власності на твір
 
   1. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на
твір спливає через сімдесят років, що відліковуються з 1 січня
року, наступного за роком смерті автора чи  останнього  із
співавторів,  який пережив інших співавторів, крім випадків,
передбачених законом.
 
   Стаття 447. Правові наслідки закінчення строку чинності
         майнових прав інтелектуальної власності на твір
 
   1. Після  закінчення  строку  чинності  майнових  прав
інтелектуальної власності на твір він може вільно та безоплатно
використовуватися будь-якою особою, за винятками, встановленими
законом.
 
   Стаття 448. Право автора на частку від суми продажу оригіналу
         твору
 
   1. Автор має невідчужуване право на одержання грошової суми у
розмірі п'яти відсотків від суми кожного продажу  оригіналу
художнього  твору чи оригіналу рукопису літературного твору,
наступного за відчуженням оригіналу, здійсненим автором. Зазначена
сума сплачується продавцем оригіналу твору.
 
   2. Право, встановлене частиною першою цієї статті, переходить
до спадкоємців автора твору та спадкоємців цих спадкоємців і діє
до спливу строку чинності майнових прав інтелектуальної власності
на твір, установленого статтею 446 цього Кодексу.
 
               Глава 37
   ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ВИКОНАННЯ, ФОНОГРАМУ,
   ВІДЕОГРАМУ ТА ПРОГРАМУ (ПЕРЕДАЧУ) ОРГАНІЗАЦІЇ МОВЛЕННЯ
             (СУМІЖНІ ПРАВА)
 
   Стаття 449. Об'єкти суміжних прав
 
   1. Об'єктами  суміжних  прав  без  виконання  будь-яких
формальностей щодо цих об'єктів та незалежно від їх призначення,
змісту, цінності тощо, а також способу чи форми їх вираження є:
 
   а) виконання;
 
   б) фонограми;
 
   в) відеограми;
 
   г) програми (передачі) організацій мовлення.
 
   Стаття 450. Суб'єкти суміжних прав
 
   1. Первинними суб'єктами суміжних прав є виконавець, виробник
фонограми,  виробник  відеограми,  організація  мовлення.  За
відсутності  доказів іншого виконавцем, виробником фонограми,
відеограми, програми (передачі) організації мовлення вважається
особа, ім'я (найменування) якої зазначено відповідно у фонограмі,
відеограмі, їх примірниках чи на упаковці, а також під час
передачі організації мовлення.
 
   2. Суб'єктами суміжних прав є також інші особи, які набули
таких прав відповідно до договору чи закону.
 
   Стаття 451. Виникнення суміжних прав
 
   1. Право інтелектуальної власності на виконання виникає з
моменту першого його здійснення.
 
   2. Право інтелектуальної власності на фонограму чи відеограму
виникає з моменту її вироблення.
 
   3. Право інтелектуальної власності на передачу (програму)
організації мовлення виникає з моменту її першого здійснення.
 
   4. Особа, яка має суміжне право, для сповіщення про свої
права може використовувати спеціальний знак, встановлений законом.
 
   Стаття 452. Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт
         суміжних прав
 
   1. Майновими правами інтелектуальної власності на об'єкт
суміжних прав є:
 
   1) право на використання об'єкта суміжних прав;
 
   2) виключне право дозволяти використання об'єкта суміжних
прав;
 
   3) право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта
суміжних прав, у тому числі забороняти таке використання;
 
   4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені
законом.
 
   2. Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт суміжних
прав належать відповідно  виконавцеві,  виробнику  фонограми,
виробнику  відеограми чи організації мовлення, якщо інше не
встановлено договором чи законом.
 
   Стаття 453. Використання виконання
 
   1. Використанням виконання є:
 
   1) доведення виконання до відома публіки під час  його
здійснення;
 
   2) записування  (фіксування)  виконання  під  час  його
здійснення, якщо таке записування дає можливість сприйняття,
відтворення та передачі виконання за допомогою технічних засобів;
 
   3) пряме  чи опосередковане відтворення запису виконання
будь-яким способом та у будь-якій формі;
 
   4) продаж та інше відчуження оригіналу чи примірника запису
виконання;
 
   5) оренда оригіналу чи примірника запису виконання;
 
   6) забезпечення засобами зв'язку можливості доступу будь-якої
особи до записаного виконання з місця та в час, обраних нею.
 
   2. Використанням виконання є також інші дії, встановлені
законом.
 
   Стаття 454. Використання фонограми, відеограми
 
   1. Використанням фонограми, відеограми є:
 
   1) пряме або опосередковане відтворення будь-яким способом та
у будь-якій формі відеограми, фонограми;
 
   2) продаж та інше відчуження  оригіналу  чи  примірника
фонограми, відеограми;

| Первая ... | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 | Стр.35 | Стр.36 | Стр.37 | Стр.38 | Стр.39 | Стр.40 | ... Последняя |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner